Tietosuoja

Nuorisotutkimusseura käsittelee hallinnoimiaan henkilötietoja vastuullisesti ja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lakeja, viranomaisten ohjeistuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Alasivuita löytyvät Nuorisotutkimusseuran hallinnossa käsiteltävien rekisteriaineistojen tietosuojaselosteet. Tutkimushankkeilla on omia tietosuojaselosteitaan, jotka löytyvät hankkeiden omilta sivuilta.

Nuorisotutkimusseuran tietosuojavaltuutettuina toimivat Sarianne Karikko (hallinto ) ja Antti Kivijärvi (tutkimus, 1.8.2021 alkaen).