Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Nuorisotutkimusverkosto pyrkii kaikessa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Pyrkimyksenä on taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet lähtökohdista tai ryhmäjäsenyyksistä riippumatta. Tavoitteen toteuttamiseksi Nuorisotutkimusverkostossa on laadittu kattava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa huomioidaan mahdollisimman monipuolisesti kaikki toimintamme osa-alueet: tutkimustoiminta, esteettömyys ja saavutettavuus, viestintä, rekrytointi sekä työyhteisön sisäinen yhdenvertaisuus ja syrjinnän/häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen.

Tutustu suunnitelmaamme: Nuorisotutkimusverkoston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2024 (pdf-tiedosto).