Opinnäytetyökisa

Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuoret graduntekijät nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla vuodesta 2001 lähtien. Vuoteen 2012 asti kilpailu toteutettiin gradu-kilpailuna. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjassa. AMK-sarjaan voivat osallistua vuorovuosina perustutkinnon opinnäytteet ja ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteet.

Parhaat opinnäytetyöt valitsee Nuorisotutkimusseuran hallituksen valitsema palkintoraati. Opinnäytetyöpalkinnot jaetaan vuosittain Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä marraskuussa. Vuonna 2024 palkinnot jaetaan Nuorisotutkimusseuran syyskokouksen yhteydessä, kun Nuorisotutkimuspäiviä ei NYRIS2024-konferenssin vuoksi järjestetä.

Opinnäytetyökisan voittajia

Vuosi 2023

Opinnäytetyökilpailun voittaja julkistettiin Nuorisotutkimuspäivillä 9.11.2023: Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan ammattilaisten näkemyksiä nuorten jengiytymistä sekä nuorten kirjeitä unelmien tulevaisuudesta.

Kilpailujulistus 2023

Gradusarja

Voittaja:

Ella Heimonen: Kirjeitä unelmien tulevaisuudesta. Hyvä elämä nuorten tulevaisuuskertomuksissa
UEF, sosiaalipsykologia

Kunniamaininta:

Anni Nyyssölä: Sukupuolikulttuuriset rajanvedot kaupunkitilassa: Tyttöihin kohdistuva seksuaalinen maine ja häirintä kontrollin muotona
HY, sosiologia

AMK-sarja

Voittajat:

Jaana Gröhn ja Malissa Wadunombi: Ovatko nuorisojengit osa nyky-yhteiskuntaamme? Ammattilaisten näkemyksiä nuorisojengi-ilmiöstä Suomessa
Xamk

Kunniamaininta:

Tiitus Piispa: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskokemukset Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa
Xamk

Vuosi 2022

Voittajatiedote: Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan tyttöjen Instagram-selfieitä sekä luodaan työväline nuorten vahvuuksien tukemiseen (10.11.2022)

Gradusarja

Voittaja:

Holkkola, Matilda: Tyttöjen Instagram-selfiet ja niiden tilallisuudet jälkihumanistisesta näkökulmasta – Enemmän kuin representaatioita?
Helsingin yliopisto

Kunniamaininta:

Vadén, Salla: Nuorten ilmastonmuutoshuolta ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävää toimintahalukuutta selittävät tekijät
Tampereen yliopisto

YAMK-sarja

Voittaja:

Roti, Johanna: Vahvuuspakka – vahvuudet voimavaraksi. Työväline mielenterveyden edistämiseen vahvuuksien tunnistamisen avulla
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kunniamaininta:

Leino, Ville: ARVI – Vammaisten nuorten tarpeita palvelevan nuorisotyön itsearviointi
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vuosi 2021

Voittajatiedote: Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan opetussuunnitelmia ja seksuaalikasvatuksen merkitystä hyvinvoinnille (4.11.2021)

Gradusarja

Voittaja:

Mattila Ella: About time. Sámi concept of time in a Finnish curriculum
Tampereen yliopisto

Kunniamaininnat:

Priska Niemi-Sampan: Koronakevät 2020: Sosiaalisen median rooli nuorten selviytymisessä poikkeusoloista Helsingin yliopisto

Mira Sivonen: Nuoret kaksoisdiagnoosiasiakkaat päihdepalvelujärjestelmässä. Tutkimus alle 30-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivien asiakasprofiileista
Jyväskylän yliopisto

Amk-sarja (perustutkinnot)

Voittaja:

Siiri Tammisalo: Kinkyys minäkuvan rakentajana - Seksuaali-identiteetti osana kokonaisuutta
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kunniamaininnat:

Jaana Takalo: Larp yhteisöllisyyden rakentamisen työkaluna lukion työpajakurssilla
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Miro Ruismäki: TikTok, nuoret ja nuorisotyö. Nuorisotyön mahdollisuuksia ja nuorten ajatuksia hittisovelluksesta
umanistinen ammattikorkeakoulu

Vuosi 2020

Voittajatiedote: Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan sisarusten välistä väkivaltaa ja keinoja seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön (6.11.2020)

Gradusarja

Voittaja:

Heidi Yli-Kivistö: Sisarusväkivalta kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten nuorten keskuudessa: perhekontekstin yhteys väkivallan kokemuksiin
Sosiaalityö, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Kunniamaininnat:

Greta Jokela: ”Siellä vois olla rauhassa”. Kodin merkitysyksin alaikäisenä turvapaikkaa hakeneidennuorten aikuisten arjessa
Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Turun yliopisto

Veronica Hellström: Breikataan yhdessä! Yläkoulun liikuntasali areenana nuorten sosiaaliselle osallisuudelle kertaluonteisessa taidetyöpajassa
Yhteiskuntapolitiikka, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Amk-sarja (YAMK-tutkinnot)

Voittajatyö:

Eine Siimes ja Mikko Ketvell: Keinoja toiselle asteelle seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön
Sosionomi YAMK, Laurea-ammattikorkeakoulu / LAB-ammattikorkeakoulu

Kunniamaininnat:

Karita Snellman: ”Sit mä tulin tänne, että mä saan uuden alun”- Tutkielma Fuengirolan kadulla elävien suomalaisnuorten osallisuudesta
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK, Hämeen ammattikorkeakoulu

Tuula Hapulahti: Sujuvalle polulle ammatillisessa koulutuksessa. Monialaisen yhteistyön mallintaminen
Yhteisöpedagogi (YAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Päivi Ruotonen: ”Mun oma tiimi” - Työpajanuoren terveyspalvelut
Sosiaalisen kuntouksen johtaminen ja kehittäminen (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu

Vuosi 2019

Voittajatiedote: Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan ensirakkauden kokemusta ja nuorten aikuisten motivaatiota tehdä monikulttuurista nuorisotyötä (7.11.2019)

Gradusarja

Voittaja:

Ilona Hoikkala: ”Yhtäkkiä päässä pyöri vain POJAT” Ensirakkaus ja rakastuminen 1900-luvun sukupolvien nuoruuskokemusten ja suomalaisen tunnehistorian tuottajina
Talous- ja sosiaalihistoria, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Kunniamaininnat:

Juho Hänninen: The Four Stages of a DIY Career: The Life Courses and Careers of Youth Culture Practitioners from Lepakkoluola and the Helsinki Scene of the Early 1980
Economic and Social history, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki

Liekki Valaskivi: "Informoikaa itseänne ja olkaa avomielisempiä" Sukupuolivähemmistöjen kokemuksia suomalaisesta peruskoulusta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Yhteiskuntatieteiden laitos, Tampereen yliopisto

AMK-sarja (perustutkinnot)

Voittaja:

Ianthe De Paepe: Let’s get international! Young adults’ motivation to volunteer in intercultural youth work
Yhteisöpedagogi, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Kunniamaininnat:

Iris Damstén: Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ja deradikalisoituminen
Yhteisöpedagogi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Ville Eerikäinen: Näkökulmia verkossa toimivan työpajan kehittämiseen
Yhteisöpedagogi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Arho Viitala: Nuoret toiminnan järjestäjinä nuorisotalolla – Osallisuuden ideaalia haastamassa
Yhteisöpedagogi, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Vuosi 2018

Voittajatiedote: Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan seksuaalista häirintää ja etsivän nuorisotyön ammatillista kehittämistä (5.11.2018)

Gradusarja

Voittaja:

Niina Hinkkanen: Neuvottelua ja normalisointia: Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvan häirinnän saamat merkityksen nuorten puheessa

Kunniamaininta:

Hanna Stenhammar: Pictures of Illness: Photo Elicitation for Studying Patient Experience at Children's Hospital

AMK-sarja (YAMK-työt)

Voittaja:

Ira Selkälä: Näkymätön tieto näkyväksi. Näyttöön perustuva toimintatapa ja rakenteellinen vaikuttavuus etsivässä nuorisotyössä

Kunniamaininta:

Elisa Korsoff: Kirjastoissa tehtävä nuorisotyö

Vuosi 2017

Voittajatiedote: Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailun voittajatyöt antavat äänen nuorille (2.11.2017)

Gradusarja

Voittaja:
Artti Kellokumpu: Näkymiä neljän seinän sisältä – tutkielma sosiaalisesti vetäytyneiden nuorten identiteetistä ja toimijuudesta (pdf)
Helsingin yliopisto, sosiologia

1. kunniamaininta:
Jenni Wiikla: Mahdollisuuksien kehystämät toimijuudet jälkihuollon asiakasnuorten elämäntarinoissa (pdf)
Helsingin yliopisto, sosiologia

2. kunniamaininta:
Saara Tani: Maskulinitet i den sydkoreanska populärkulturen: en kvalitativ studie hur Flower Boys ”görs” i TV- reklam (pdf)
Helsingin yliopisto, sosiologia

Amk-sarja (perustutkinnot)

Voittaja:
Maria Kumpuvaara: Jos kettään ei kiinnostais, se olis pahin" - Opiskelijoiden näkemyksiä ammattioppilaitoksen opiskeluhuollosta (pdf)
Oulun ammattikorkeakoulu

Kunniamaininnat (tasapistein):

Anni Aalto: Kohdennettu nuorisotyö kouluissa - Luotsin kouluryhmien arviointi (pdf)
Laurea ammattikorkeakoulu

Tom Karhu: Motörisoitua nuorisotyötä Suomessa. Työntekijöiden kokemuksia liikkuvasta nuorisotyöstä (pdf)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Vuosi 2016

Voittajatiedote 2016:
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittivat Yên Mai ja Karoliina Sipilä (7.11.2016).

Gradusarja

Voittaja:
Yên Mai: Constructing the Vietnamese Queer Identities: A Hierarchy of Class, Gender, and Sexuality (pdf)
Helsingin yliopisto (sosiologia) 

1. kunniamaininta:
Janne Mikkonen: Life course mechanisms underlying intergenerational transmission of depressive symptoms (pdf)
Helsingin yliopisto (sosiologia) 

2. kunniamaininta:
Jonne Silonsaari: Rakkaudesta lajiin ja paskaan läppään. Icehearts-urheilujoukkue ja poikien sosiaalinen pääoma (pdf)
Jyväskylän yliopisto (liikunnan yhteiskuntatieteet) 

AMK-sarja (YAMK-opinnäytteet)

Voittaja:
Karoliina Sipilä: Yksilöohjaus osana starttivalmennusta – Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti (pdf)
Mikkelin ammattikorkeakoulu (järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma)

1. kunniamaininta:
Anna Vilen: Nuori Espoo koulussa. Kunnallisen nuorisotyön ja koulun yhteistyömallin kehittäminen Espoossa (pdf)
Mikkelin ammattikorkeakoulu (järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma) 

2. kunniamaininta:
Heli Ruotsalo: Asiakaslähtöisen hoidon toteutuminen nuorisopsykiatriassa (pdf)
Laurea-ammattikorkeakoulu, Lohja (terveyden edistämisen koulutusohjelma)

Vuosi 2015

Voittajatiedote 2015: Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voitot Emilia Kukkolalle ja Hanna Ruususelle (13.11.2015).

Gradusarja

Voittaja:
Emilia Kukkola: Nuori pahantekijä – Alaikäiset kuritushuonevangit 1800-luvun lopulla (pdf)
Helsingin yliopisto (Suomen ja Pohjoismaiden historia)
 
1. kunniamaininta:
Hanna-Kaisa Hämäläinen: Ilkivaltaa ja epätoivoa – Suomen koulu-uhkausten tyypillisiä piirteitä (pdf)
Helsingin yliopisto (sosiologia)
 
2. kunniamaininta:
Anni Koho: Sisarussuhteet sijoitettuna olleiden nuorten kertomuksissa (pdf)
Helsingin yliopisto (sosiaalityö)

AMK-sarja (perustutkinnot)

Voittaja:
Hanna Ruusunen: ”Kun on se läheisten tuki ja se turva siinä, niin sitten on itellään hyvä olla. Ja sitten, kun niillä on hyvä olla, niin sitten se on vielä helpompaa.” - Nuorten aikuisten hyvinvointi heidän kuvaamanaan (pdf)
Lahden ammattikorkeakoulu (sosiaalipedagogisen aikuistyön linja)
 
1. kunniamaininta:
Petra Sinisalo-Katajisto: Onnistunut kouluneuvottelu lapsen kertomana (pdf)
Metropolia (sosiaalialan koulutusohjelma)
 
2. kunniamaininta:
Suvi Hokkanen: ”Tää on mun yks parhaista harrastuksista!” – Junior roller derby rantautuu Suomeen (pdf)
HUMAK (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma)

Vuosi 2014

Lue Opinnäytetyökisan 2014 arviointiraadin puheenjohtajan Sinikka Aapola-Karin kolumni
Mitä opimme Nuorisotutkimusseuran opinnäytekisasta? verkkokanava Kommentista.

Voittajatiedote 2014:
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voitot Mika Joensuulle ja Lauri Julkuselle (7.11.2014)

Gradusarja

Lauri Julkunen: Poikien pelastaja. Yrjö Karilas nuoriso-ongelman muotoilijana ja ratkaisijana 1920- ja 1930- luvulla
(Jyväskylän yliopisto, Suomen historia)

Tiia Tahvanainen: Maku ja luokka nuorten naisten lifestyle-blogeissa (Helsingin yliopisto, sosiologia)

Nora Tarmio: ”Suomessa mä olen Suomen bosnialainen ja Bosniassa mä olen Bosnian suomalainen” – Bosnialaistaustaisten nuorten aikuisten monimuotoinen etninen ja paikallinen identiteetti uudessa asuinympäristössä (Turun yliopisto, kansatiede)

AMK-sarja (YAMK-opinnäytteet)

Linkit avaavat opinnäytteen pdf-tiedostona uudessa ikkunassa.

Mika Joensuu: Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä. HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli (HUMAK, järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma)

Christel Isberg: En sociokulturell strategi för stödjandet av unga i yrkesvalet – Från animar, intervenir och transformar till InSPIR (Arcada, det sociala området)

Leni Pennanen: Koulun osallisuustoiminta: Koulunuorisotyö oppilaiden osallisuuden edistäjänä ja peruskoulun kasvatustyön tukena (Metropolia, Hyvinvointi ja toimintakyky/sosiaaliala).

Vuosi 2013

Gradusarja

Elina Harju: ”Growing big in the streets” Lusaka’s street youths’ voices of poverty in the streets (pdf)

Laura Hämäläinen: Poikarakkautta tyttökulttuurissa. Etnografinen tutkimus virtuaalisesta roolipeliyhteisöstä (pdf)

Otto Ruokolainen: Sosiaalinen asema ja terveyskäyttäytyminen. Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot (pdf)

AMK-sarja (perustutkinnot)

Anni-Reetta Sorell: Sankarittarien matka. Toiminnallisen pienryhmän mahdollisuudet vuorovaikutuksen rakentajana maahanmuuttaja- ja valtaväestön tyttöjen välillä (pdf)

Juha Heiskanen: Kasvatusta ja kontrollia. Puolijulkisen tilan nuorisotyö tekijöidensä kokemana (pdf)

Essi Erlands: Ryhmäbloggaamalla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Turun Tyttöjen Talon ryhmäblogitoiminnan mallinnus (pdf)
 

Gradukisan voittajia menneiltä vuosilta (2002-2012)

Vuosi 2012

Valtteri Härmälä: ”Jengit sotajalalla”. Syksyn 1978 jengikeskustelun nuorisokuva (pdf)

Maiju Haltia: Nuorten kansalaiskulttuurit ja media. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen (pdf)

Raisa Jurva: Heteroseksuaalisuus terveystiedon oppimateriaaleissa tyttönäkökulmasta (pdf)

Gradukisan 2012 osallistumisaika päättyi 4.6.2012. Voittaja julkistettiin Yhdistetyillä Lapsuudentutkimuksen ja Nuorisotutkimuspäivillä Helsingin Tieteiden talolla 15.11.2012.

Vuosi 2011

Juha Mikkonen: Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping (pdf)

Ulla Karvonen: Mihin ryhmään itse haluat kuulua? Kahdessa yläkoulun terveystiedon oppikirjassa rakentuvien terveysdiskurssien ja subjektipositioiden diskurssianalyyttistä tarkastelua (pdf)

Pauli Komonen: Graffiti. Maalarin vaiheet alakulttuurissa ja toiminnan luonne (pdf)

Vuosi 2010

Sandra Nasser El-Dine: Erojen samuudesta. Lännen ja idän kulttuurien diskursiivinen rakentuminen syyrialaisnuorten sukupuolten välisiä suhteita koskevassa puheessa (pdf)

Antti Veilahti: Political Culture in Transition. A Case Study of Young People Confronting Civic Education in the Net and Beyond (pdf)

Kirsi Rönnqvist: ’She want’s to be flowers, but you make her owls’. Identiteetin rakentuminen Alan Garnerin nuortenkirjassa The Owl Service

Osa I, osa II, osa III (pdf)

Vuosi 2009

Pyry Hannila: Kuolevaisuuden kuvastimessa. Kuoleman ahdistus ja elämän merkitys nuorten aikuisten kirjoituksissa (pdf)

Meri Tennilä: Pois maasta, pois syrjäytymisestä. EU:n nuorten vapaaehtoistyöohjelman hallinnan analyyttista tarkastelua (pdf)

Tuure Tammi: Demokratiaa luokkahuoneessa. Toimintatutkimus kolmasluokkalaisten osallistamisesta päätöksentekoon (pdf)

Vuosi 2008

Elina Mikola: Toisenlainen tila on mahdollinen! Etnografinen tutkielma Helsingin talonvaltauksista (pdf)

Henna Mikkola & Merja Maaria Oinas: Nuorten kehonkuva ja IRC-Galleriassa tapahtuva identiteetti-ilmaisu (pdf)

Tuuli Kurki: Maahanmuuttajiksi nimetyt. Etnografinen tutkimus eroista ja toimijuudesta peruskoulun päättyessä (pdf)

Vuosi 2007

Outi Sarpila: Viideltä saunaan ja kuudelta kuorintaan? Miesten ulkonäöstä huolehtiminen ja ulkonäköön kuluttaminen 2000-luvun Suomessa (pdf)

Satu Laurikainen: "Odota vain pulu. Näet vieressäsi tämän vuoden kiistattoman jääkuninkaan." Feminiinisyys, maskuliinisuus ja työnjako Aku Ankka -lehdessä (pdf)

Ilja Koivisto: Hiihtopummien jäljillä. Alppien kausiasukkien alakulttuurin nomadinen elämäntyyli (pdf)

Vuosi 2006

Sanna Rönkä: Puhuttelu rikoskontrollina. Nuorten huumeiden käyttäjän hallinta ja vastuullistaminen (pdf)

Rika Nakamura ja Hanna Wirman: Sukupuoliset tietokonepelaamisen tavat: Naistutkimuksellisia, fenomenologisia ja sosiologisia näkökulmia pelitutkimukseen (pdf)

Ella Sihvonen: Lasten ja nuorten pahoinvointi: vastuullinen vanhemmuus julkisuuden valokeilassa (pdf) 

Vuosi 2005

Jukka Huusko: Katujen kommunitas. Rasta, yhteisö ja kulttuurinen bricolage Dar es Salaamin kaduilla Tansaniassa (pdf)

Miia Lähde: Lapset ja ulkonäköruumiillisuus: monimenetelmäinen tutkimus 10-13-vuotiaiden ruumiillisesta identiteetistä (pdf)

Elina Pekkarinen: Tyttöryhmän dialoginen prosessi. Fenomenologinen lähestymistapa (pdf)

Vuosi 2004

Vuosi 2003

Kaisa Ketokivi: Vapauden lumo ja vastuun taakka. Perheen perustaminen pidentyneen nuoruuden kulttuurissa (pdf)

Jussi Semi: "Koskaan en liiku yksin" -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista (pdf)

Niina Planting: Päihdeongelmainen lapsi ja päihdehoito. Päihdeongelmista selvinneiden ajatuksia saamastaan avusta (pdf)

Vuosi 2002

Niina Pietilä: Tyttöjen karnevalistinen humala. Tulkintoja tyttöjen alkoholikulttuurista (pdf)

Kari Saari: “Poliisi pamputtaa, aate elää ja toimittajat raportoivat“ Tapaustutkimus vuoden 1998 Mustavihreistä päivistä (pdf)

Marjo Lindholm: "Purskahdin itkuun vasta lentokoneessa" Kertomusanalyysi suomalaisten teinityttöjen lomaromanssirooleista etelän näyttämöllä (pdf)