Hallitus

Nuorisotutkimusseura ry:n toiminnasta vastaa seuran hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä 6-10 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallituksen kokousten asialistoja ja päätösluetteloita voi lukea sivulla Kokousasiakirjat.

Nuorisotutkimusseuran hallitus 2018

Puheenjohtaja

VTT, sosiaalihistorian professori Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto)

Varsinaiset jäsenet

VTT, nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto)
VTT, erityisasiantuntija Päivi Känkänen (THL)
VTT, tutkijatohtori Antti Maunu (Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE)
VTT, tutkija Mirja Määttä (Keski-Suomen ELY-keskus, Kohtaamo-hanke)
YTT, tutkimusyksikön johtaja Jussi Ronkainen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia)
YTT, KM, yliopistonlehtori Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto)
VTM, FM, tohtorikoulutettava Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto)
FT, maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Sirpa Tani (Helsingin yliopisto)
VTT, yliopistonlehtori Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto)

Varajäsenet

YTT, lehtori Pia Lundbom (HUMAK)
KM, yliopisto-opettaja Juha Nieminen (Tampereen yliopisto)
YTT, yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (Tampereen yliopiston Porin yksikkö)