Hallitus

Nuorisotutkimusseura ry:n toiminnasta vastaa seuran hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä 6-10 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Voit lukea vuosikokousten esityslistoja, pöytäkirjoja ja liitteitä sivulla Kokousasiakirjat.

Nuorisotutkimusseuran hallitus 2023

Puheenjohtaja

 • YTT, erityisasiantuntija Petri Paju (Lastensuojelun Keskusliitto)

Varsinaiset jäsenet

 • VTT, dosentti Sanna Aaltonen (Itä-Suomen yliopisto)
 • TtM, tohtorikoulutettava Minna Laiti (Turun yliopisto)
 • PsT, dos. Marko Manninen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)
 • VTT, dosentti Antti Maunu (Turun yliopisto)
 • YTT, tutkimusyksikön johtaja Jussi Ronkainen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia)
 • YTM, tutkija Eeva Sinisalo-Juha (Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri, Humak)
 • VTT, yliopistonlehtori Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto)
 • VTT, yliopistonlehtri Tiina Valkendorff (Helsingin yliopisto)
 • YTM, väitöskirjatutkija Susanna Ågren (Tampereen yliopisto)

Varajäsenet

 • KM, yliopisto-opettaja Juha Nieminen (Tampereen yliopisto)
 • VTT, sosiologian dosentti Sari Näre (Helsingin yliopisto)
 • FT, apulaisprofessori Noora Pyyry (Helsingin yliopisto)