Nuorisotutkimusseura

Nuorisotutkimusseura ry. (Finnish Youth Research Society) on vuonna 1988 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistys edistää nuorisotutkijoiden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä vuoropuhelua, kehittää tutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää seminaareja sekä harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa. 

Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt. Jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ja käytännön toimijoita ympäri Suomen. Seuraan kuuluu noin 380 jäsentä.

Nuorisotutkimusseura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotutkimusseura harjoittaa tutkimustoimintaa vuonna 1999 perustetun Nuorisotutkimusverkoston kautta. Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille.  Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston organisaatiomalli tieteellisenä yhdistyksenä on monin tavoin ainutlaatuinen suomalaisen tutkimuksen kentillä.

Vuonna 2021 Nuorisotutkimusseurassa työskenteli yhteensä 27 työntekijää erilaisissa tutkimukseen ja tutkimushallintoon liittyvissä tehtävissä. Heidän lisäkseen organisaatiossa työskenteli neljä henkilöä vierailevan tutkijan statuksella.  Tutkimustoimintaa tehtiin 29 eri hankkeessa ja tutkimuskokonaisuudessa.

Lue lisää Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnasta.

Rahoitus

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat mm. ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja kuntasektori. Yhteistyötä tehdään yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, järjestöjen, tieteellisten seurojen sekä lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tärkein rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, joka tukee Nuorisotutkimusseuran toimintaa veikkausvoittovaroilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.