Väitöskirjat Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa

Nuorisotutkimusverkostolla on vankka kokemus akateemisten väitöskirjojen julkaisijana. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa on julkaistu 40 väitöskirjaa vuosina 2000–2019. Väitöskirjojen julkaisukriteerinä on korkea tieteellinen taso.

Vuosina 2010-2019 väitöskirjat jakautuivat yliopistojen mukaan ja tieteenaloittain seuraavasti: Helsinki (16), Tampere (7), Itä-Suomi ml. aiempi Joensuun yliopisto (8), Turku (2), Jyväskylä (1), Lappi (1); valtio- tai yhteiskuntatieteet (21), humanistiset tieteet (3), kasvatustieteet (2), teologia (1), maa- ja metsätaloustieteet (1), biotieteet (1). 

Nuorisotutkimusseuran jäsenet saavat seuran julkaisuista 25 prosentin alennuksen.

Nuorisotutkimusseuran julkaisemat väitöskirjat 2000–2019

Vuosi 2019

Suhteisia elämänpolkuja – yksilöllistä elämänhallintaa. Koulutuksen ja työn marginaalissa olevien nuorten toimijuus ja ohjaus
Sanna Toiviainen

”Naiseni on oma itsensä.” Rakennettu luonnollisuus, ruumiilliset kulutustuotteet ja nuorten sukupuolten murros 1961–1973
Matleena Frisk

Vuosi 2018

Tyttöenergialla kasvaneet. Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset
Aino Tormulainen

Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset
Anni Rannikko

Vuosi 2017

Mikä sinusta tulee isona? Koulutus- ja ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä.
Sinikka Selin

Vuosi 2016

Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. Perheeseen ja kansaan kuuluminen

Heidi Ruohio

Vuosi 2015

Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus ‒ populaarimusiikin ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun
Janne Poikolainen

Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen
Tarja Juvonen

Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä
Anni Ojajärvi

Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa
Antti Kivijärvi

Vuosi 2014

Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema
Marja Peltola

Vuosi 2013

Riikka Korkiamäki / yhteiskunta- ja kulttuuritieteet, sosiaalityö, Tampereen yliopisto (yhteisjulkaisu Tampere University Pressin kanssa): Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa 

Vuosi 2012

Tomi Kiilakoski / kasvatustiede, Tampereen yliopisto: Kasvatus teknologisessa maailmassa - tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta

Aurélie Mary / yhteiskunta- ja humanistiset tieteet, Tampereen yliopisto (yhteisjulkaisu Tampere University Pressin kanssa): The Illusion of the Prolongation of Youth – Transition to Adulthood among Finnish and French Female University Students

Sofia Laine / politiikan ja talouden tutkimus, kehitysmaatutkimus, Helsingin yliopisto: Young Actors in Transnational Agoras - Multi-Sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations 

Vuosi 2011

Petri Paju / yhteiskuntatieteet, sosiologia, Itä-Suomen yliopisto: Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana
(Ks. myös pakettitarjous tuoreen Apina pulpetissa – ysiluokan yhteisöllisyys -kirjan kanssa.)

Anne-Mari Souto / yhteiskuntatieteet, sosiologia, Itä-Suomen yliopisto: Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista

Veronika Honkasalo / sosiaalitieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto: Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä (loppuunmyyty, sähkökirja tilattavissa täällä)

Vuosi 2010

Sini Perho / yhteiskuntatieteet, sosiologia, Itä-Suomen yliopisto: Rasistisuus nuorten yhteisöissä. Tutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuusta

Elina Pekkarinen / sosiaalitieteet, sosiaalityö, Helsingin yliopisto: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä

Sanna Koskinen / biotieteet, ympäristötiede, Helsingin yliopisto: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina. Ympäristökasvatuksen näkökulmia osallistumiseen

Vuosi 2008

Anne K. Ollila /yhteiskuntatieteet, Lapin yliopisto (yhteisjulkaisu Lapin yliopiston julkaisusarjan kanssa): Kerrottu tulevaisuus - alueet ja nuoret, menestys ja marginaalit

Noora Ellonen / sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto: Kasvuyhteisö nuoren turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen (loppuunmyyty) 

Vuosi 2007

Anna Rastas / yhteiskuntatieteet, antropologia, Tampereen yliopisto (yhteisjulkaisu Tampere University Pressin kanssa): Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi (loppuunmyyty)

Vuosi 2006

Sanna Aaltonen / valtiotieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto (yhteisjulkaisu Yliopistopaino Kustannuksen kanssa): Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä

Atte Oksanen / yhteiskuntatieteet, sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto (yhteisjulkaisu Tampere University Pressin kanssa): Haavautuva minuus: väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa

Minna Autio / kuluttajaekonomia, maa- ja metsätaloustieteet, Helsingin yliopisto (yhteisjulkaisu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa): Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa

Merja Hermonen / uskontotiede, Helsingin yliopisto (yhteisjulkaisu Loki-kirjojen kanssa): Pimeä hehku. Satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa (loppuunmyyty) 

Vuosi 2005

Titus Hjelm / uskontotiede, Helsingin yliopisto (yhteisjulkaisu Yliopistopainon kanssa): Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta (loppuunmyyty) 

Vuosi 2004

Timo Harrikari / yhteiskuntapolitiikka, Jyväskylän yliopisto: Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä

Anne Puuronen /  uskontotiede, Turun yliopisto: Rasvan tyttäret. Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä (loppuunmyyty)

Petri Hautaniemi / sosiaaliantropologia, Tampereen yliopisto: Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa  (loppuunmyyty)

Venla Salmi / kasvatustiede, Helsingin yliopisto: Varhaisnuorten normirikkomukset - ongelma vai osa nuoruutta? Helsinkiläisten 12–13-vuotiaiden kielletyn ja rikollisen toiminnan laajuus, piirteitä ja merkityksiä (loppuunmyyty)

Hanna Salomäki / kirkkososiologia, teologia, Helsingin yliopisto (yhteisjulkaisu Yliopistopainon kanssa): Tosi rakkaus odottaa. Seksuaalieettinen nuortenliike Suomessa 

Vuosi 2003

Jukka Lehtonen / valtiotieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto: Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa (loppuunmyyty, pdf ethesis-palvelussa) 

Vuosi 2002

Minna Suutari / yhteiskuntapolitiikka, Joensuun yliopisto: Nuorten sosiaaliset verkostot palkkatyön marginaalissa

Leena Suurpää/ valtiotieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto: Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista 

Vuosi 2001

Tarja Tolonen / valtiotieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto: Nuorten kulttuurit koulussa - ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset 

Vuosi 2000

Jaana Lähteenmaa / valtiotieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto: Myöhäismoderni nuorisokulttuuri. Tulkintoja ryhmistä ja ryhmiin kuulumisten ulottuvuuksista (loppuunmyyty, tiivistelmä Helsingin yliopiston sivuilla)

Päivi Harinen / sosiologia, Joensuun yliopisto: Valmiiseen tulleet. Tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta (loppuunmyyty, tiedote Itä-Suomen yliopiston sivuilla)