Nuorisotutkimusseura hakee tutkimusjohtajaa

Tutkimusjohtaja johtaa Nuorisotutkimusverkoston nuorisotutkimusta koskevaa tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttamistyötä sekä toimii Nuorisotutkimusseuran työntekijöiden esimiehenä. Tarjoamme mahdollisuuden johtaa ja kehittää nuorisotutkimusta motivoituneessa ja hyvässä työyhteisössä. Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtajan vakituinen työtehtävä on ainutlaatuinen näköala- ja vaikuttamispaikka.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää laaja-alaista kokemusta monitieteisestä tutkimustyöstä – erityisesti nuorisotutkimuksen alalta – sekä kokemusta akateemisesta ja soveltavasta tutkimustyöstä. Tutkimusjohtajan tehtävässä tarvitaan vahvaa tutkimuskäytäntöjen hallintaa: tutkijakokemusta, taitoa tutkimushankkeiden johtamiseen ja niiden hallinnollisten tehtävien hoitamiseen sekä tuloksellista näyttöä tutkimusrahoituksen hakemisesta.

Muodollisina pätevyyskriteereinä ovat dosentuuria vastaava pätevyys ja tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta. Tehtävään valittavan henkilön tieteellisen tutkimustoiminnan tulee olla kansallisesti ja kansainvälisesti monipuolista ja korkeatasoista. Lisäksi tutkimusjohtajalla on hyvä olla kokemusta tutkimuslähtöisestä yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä ja nuorten parissa tehtävästä työstä ja/tai nuorisopolitiikasta.

Tutkimusjohtajan tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä strategiseen visiointiin sekä hyviä kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Työnkuvasta johtuen edellytämme esimieskokemusta ja taloushallinnon osaamista sekä taitoa johtaa asiantuntijaorganisaatiota. Työskentelyn sujumiseksi tehtävään valittavalla tulee olla hyvä suomen ja englannin suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito lasketaan eduksi.

Tutkimusjohtajan työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja työskentely kokopäiväistä. Työsuhde alkaa 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan. Tutkimusjohtajan palkkaus sijoittuu Nuorisotutkimusseuran palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 7 (palkan perusosa on 5200 €/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa (enintään 1800 €/kk). Työpiste sijaitsee Allianssi-talolla Itä-Pasilassa. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme rekrytoinnissa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita, joiden mukaisesti eri sukupuolta olevia ja eri taustoista tulevia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Nuorisotutkimusseuran hallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse hallituksen sihteerille Sarianne Karikolle osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. perjantaihin 18.8.2017 klo 16.00 mennessä (myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon). Saapuneet hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi.

Hakemusmateriaaleihin tulee sisällyttää

  • vapaamuotoinen työhakemus
  • korkeintaan 10 sivun mittainen, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukainen ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
  • korkeintaan 10 sivun mittainen, Suomen Akatemian ohjeistuksen mukainen julkaisuluettelo (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/)
  • korkeintaan 3 sivun mittainen visiopaperi nuorisotutkimuksen keskeisistä sisällöllisistä ja metodologisista kehittämistarpeista sekä keinoista niiden toteuttamiseksi
  • korkeintaan 3 sivun mittainen visiopaperi hakijan näkemyksistä Nuorisotutkimusverkoston organisatorisesta asemasta osana suomalaista ja kansainvälistä nuorisotutkimuksen, -työn ja -politiikan kenttää sekä sen mahdollisista uusista kehittämissuunnista
  • mahdolliset tiedot suosittelijoista ja heidän yhteystiedoistaan

Lisätiedot

Antti Häkkinen
Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja
puh. 050 544 7788
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Nuorisotutkimusseura ry. on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Seura harjoittaa tutkimustoimintaa sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimusverkoston kautta. Nuorisotutkimusverkoston tavoitteena on tuottaa akateemisesti korkeatasoista ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimustietoa. Verkostossa työskentelee vuosittain noin 30 työntekijää. Lisätietoa: www.nuorisotutkimusseura.fi