Tutkimusverkostot


YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto

YUNET on Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, jonka piiriin kuuluu viisi yliopistoa sekä Nuorisotutkimusseura. YUNET pyrkii edistämään korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta ja tutkimusta yhdistämällä eri yliopistojen voimavaroja. Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuden tarkoitus on tutustuttaa opiskelija nuorisotutkimuksen historiaan, käsitteisiin, kysymyksenasetteluihin sekä metodologisiin ja eettisiin kysymyksiin erityisesti suomalaisen nuorisotutkimuksen näkökulmasta.

Lisätietoja verkostosta antaa YUNET-koordinaattori Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Tyttötutkimusverkosto

Tyttötutkimusverkosto on nuorisotutkimusseuran alaisuudessa toimiva itsenäinen alaverkosto. Se on perustettu vuonna 2006.

Tyttötutkimusverkoston tavoitteena on koota yhteen eri alojen feministisesti suuntautuneita tyttötutkijoita sekä muita tyttötutkimuksesta kiinnostuneita toimijoita, kartoittaa ja seurata suomalaista tyttötutkimusta, edistää tyttötutkimuksellista opetusta ja tietämystä sekä tehdä näkyväksi tyttötutkimuksen merkitystä sekä yliopistoissa että niiden ulkopuolella.

Verkosto järjestää muun muassa tutkijatapaamisia ja tyttötutkimusaiheisia työryhmiä sekä tekee yhteistyötä pohjoismaisen tyttötutkimusverkoston FlickForsk!:n kanssa.

Lisätietoa Tyttötutkimusverkostosta antaa puheenjohtaja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Hip-hop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet ‑tutkimusverkosto

Nuorisotutkimusverkoston itsenäisenä alaverkostona toimiva Hip-hop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet ‑tutkimusverkosto perustettiin syksyllä 2014. Verkoston tarkoituksena on tarjota keskustelu- ja kokoontumisfoorumi poikkitieteiselle hiphop-tutkimuksen tutkijajoukolle opintojen ja uran vaiheesta riippumatta. Verkosto järjestää mm. seminaareja sekä pyrkii kokoamaan ja kartoittamaan Suomessa tehtävää hiphop-tutkimusta.

Verkoston yhteistyökumppaneita ovat Suomen Jazz & Pop Arkisto JAPA, International Institute for Popular Culture, pohjoismainen hiphop-tutkimuksen verkosto, Valtakunnallinen musiikintutkimuksen tohtoriohjelma (2015) sekä "Nuorisomusiikin rooli sosiaalisten yhteisöjen ja identiteettien luomisessa apartheidin jälkeisessä Etelä-Afrikassa" ‑tutkimushanke Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaineessa.

Lisätietoja toiminnasta antaa verkoston puheenjohtaja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..