Tutkimusohjelma 2005–2007

Tutkimusohjelma alkoi vuonna 2005 ja sen painopisteenä oli suomalaisen nuorisotyön ja nuorten kansalaistoiminnan tutkiminen. Hankkeen päätuotos oli vuonna 2007 ilmestynyt Nuorisotyötä on tehtävä -artikkeliantologia.

Hanke jatkui vuonna 2010 seuraavan osahankkeen osalta: Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet hallintojohtoisessa ja ruohonjuuritason prosessissa: vertailututkimus EU:n nuorisopoliittisesta kokouksesta ja Maailman sosiaalifoorumin nuorisoleiristä. Hankkeen tutkijana toimi VTM Sofia Laine.