Tutkimustoiminta

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta rakentuu kolmesta hieman erityyppisestä tutkimuskokonaisuudesta, joiden rahoitukset ja kumppanuudet poikkeavat toisistaan: säännöllisistä tiedonkeruista, tutkimushankkeista sekä osaamiskeskus-tutkimuksesta. Säännölliset tiedonkeruut ovat Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan kivijalka, joita luonnehtii toistuvuus, pysyvyys ja pitkät aikasarjat. Volyymiltaan valtaosa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnasta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa tutkimushankkeissa. Lisäksi tutkimusta tehdään osana nuorisoalan osaamiskeskuksia, joista Nuorisotutkimusverkosto on kaudella 2020–2023 ollut mukana kahdessa, Kanuunassa ja Nuoskassa.

Säännölliset tiedonkeruut

Tutkimushankkeet