Puheenvuoroja tutkimusetiikasta

Lasten ja nuorten tutkimuksen muuttuvat etiikan kentät

Mitä lapsi- ja nuorisotutkimuksen tutkimuseettisellä kentällä tapahtuu tällä hetkellä? Miten tutkimuslupakäytäntöjen tiukentuminen ja eettisen ennakkoarvioinnin vakiintuminen ovat muuttaneet kenttää? Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy uusiin digitaalisiin menetelmiin ja aineistoihin? Entä vaikuttavatko talousleikkaukset myös tutkimuksen vapauteen ja eettiseen kestävyyteen? Ovatko lapsi- ja nuorisotutkimuksen edellytykset ja painopisteet muuttuneet?
 
Lasten ja nuorten tutkimuksen muuttuvat etiikan kentät -seminaari pidettiin Tieteiden talolla 27.5.2016. Lasten ja nuorten tutkimuksen ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä keskustelevat mm. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsen, akatemiatutkija Erika Löfström (Helsingin yliopisto), Nuorisotyön ja -tutkimuksen professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto), sosiaalityön tutkija, lehtori Johanna Hurtig (Lapin yliopisto) ja sosiaalisen median tutkija, lehtori Tiina Valkendorff (HUMAK).
 
Seminaarin puheenvuoroja voi katsella tällä sivulla sekä Nuorisotutkimusseuran Youtube-kanavalla.
 
Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtaja, OTT, dos. Liisa Nieminen (Helsingin yliopisto): Avaussanat
 
Akatemiatutkija Erika Löfström (Helsingin yliopisto, ihmistieteiden eettinen toimikunta, TENK:n jäsen): Lapsi- ja nuorisotutkimuksen ajankohtaisia haasteita: Havaintoja eettisen ennakkoarvioinnin näköalapaikalta 
 
Professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto): Eettiset kysymykset ja tutkimuksen vapaus nuorisotutkimuksen muuttuvilla kentillä 
 
YTT, dosentti Johanna Hurtig (Lapin yliopisto): Kohtaamisen politiikat