Tutkimuseettinen toimikunta

Monitieteinen asiantuntijaelin edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä, edistämällä tutkijankoulutusta ja osallistumalla tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä. Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettiseen arviointiin. Lausunnon pyytäjien tulee olla joko Nuorisotutkimusseuran tai Lapsuudentutkimuksen seuran jäseniä. Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), sekä monitieteisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuskentän kanssa.

Kokousaikataulu syyskaudella 2019

Toimikunnan kokouksia on ollut 28.01.2019 ja 13.6.2019. Seuraavat kokouset pidetään 11.10.2019., 28.11.2019 ja 3.2.2020. Lausuntopyynnöt tulee jättää erillisiä ohjeita noudattaen viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta sähköistä lomaketta käyttäen.

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät

  1. Toteuttaa eettistä ennakkoarviointia ei-lääketieteellisistä hankkeista Nuorisotutkimusseuran tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimuseettisten eettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin.
  2. Toimia lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisiin toimikuntiin.
  3. Nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, sekä edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa. Nuorisotutkimusseura on sitoutunut opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) periaatteisiin ihmistieteellisestä tutkimuksesta. Perustettava toimikunta toimii TENKin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ks: http://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa.

Lue Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus 2015, toimintakertomus 2017 ja toimintakertomus 2018.


Toimikunnan jäsenet

Vuosina 2018 - 2020 toimikunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja

PsT, dosentti, professori Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto

Varapuheenjohtaja

FT, Anna Anttila, erikoistutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Jäsenet

TT, dosentti, professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto
OTT, VT, tutkijatohtori Sanna Koulu, Lapin yliopisto
YTT, dosentti, professori Atte Oksanen
VTT, dosentti, apulaisprofessori Niina Rutanen, Jyväskylän yliopisto
FT, dosentti erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

OTT, VT, tutkijatohtori
Sanna Koulu (Lapin yliopisto)
Toimikunnan sihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 050 5849 617