Tutkimuseettinen toimikunta

Monitieteinen asiantuntijaelin edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä, edistämällä tutkijankoulutusta ja osallistumalla tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä. Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettiseen arviointiin. Lausunnon pyytäjien tulee olla joko Nuorisotutkimusseuran tai Lapsuudentutkimuksen seuran jäseniä.

Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), sekä monitieteisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuskentän kanssa.

Kokousaikataulu 2020

Vuoden 2020 kokoukset pidetään 11.2.2020, 28.5.2020, 14.9.2020 ja 16.11.2020.

Lausuntopyynnöt tulee jättää erillisiä ohjeita noudattaen viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta sähköistä lomaketta käyttäen.

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät

  1. Toteuttaa eettistä ennakkoarviointia ei-lääketieteellisistä hankkeista Nuorisotutkimusseuran tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimuseettisten eettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin.
  2. Toimia lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisiin toimikuntiin.
  3. Nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, sekä edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa. Nuorisotutkimusseura on sitoutunut opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) periaatteisiin ihmistieteellisestä tutkimuksesta. Perustettava toimikunta toimii TENKin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä antaman ohjeistuksen mukaisesti. Lue lisää TENKin Ihmistieteiden ennakkoarviointi -sivulta.

Toimikunnan toimintakertomukset

Tutkimuseettinen toimikunta laatii toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen.

Toimikunnan jäsenet

Vuosina 2018-2020 toimikunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja

  • PsT, dosentti, professori Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto

Varapuheenjohtaja

  • FT, Anna Anttila, erikoistutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Jäsenet

  • TT, dosentti, professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto
  • OTT, VT, tutkijatohtori Sanna Koulu, Lapin yliopisto
  • YTT, dosentti, professori Atte Oksanen
  • VTT, dosentti, apulaisprofessori Niina Rutanen, Jyväskylän yliopisto
  • FT, dosentti erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

VTT, dosentti, erikoistutkija Sofia Laine
Toimikunnan sihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 050 583 0019