Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta

Tutkimusetiikka on olennainen osa kaikkia ihmistieteitä, mutta lapsia ja nuoria koskeviin tutkimuksiin liittyy erityiskysymyksiä. Nuorisotutkimusseura edistää eettisesti kestävää tutkimusta julkaisu- ja seminaaritoiminnan lisäksi Nuoriso- ja lapsuuden tutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan kautta.

Tutkimuseettinen toimikunta on monitieteinen asiantuntijaelin, joka edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä, edistämällä tutkijankoulutusta ja osallistumalla tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä. Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa.

Tutkimuseettinen toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettiseen arviointiin. Lausunnon pyytäjien tulee olla joko Nuorisotutkimusseuran tai Lapsuudentutkimuksen seuran jäseniä.

Kokousaikataulu syksyllä 2023

 • 26.9.2023 (lausuntopyyntöjen jättö vimeistään 12.9)
 • 28.11.2023 (lausuntopyyntöjen jättö viimeistään 14.11)

 

Jätä lausuntopyyntö marraskuun kokoukseen alla olevien linkkien kautta:

Suomeksi:

https://www.lyyti.in/Lausuntopyynto_Nuoriso_ja_lapsuudentutkimuksen_tutkimuseettiselle_toimikunnalle_0974/fi  

Englanniksi:

https://www.lyyti.in/Lausuntopyynto_Nuoriso_ja_lapsuudentutkimuksen_tutkimuseettiselle_toimikunnalle_0974/en 

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät

 1. Toteuttaa eettistä ennakkoarviointia ei-lääketieteellisistä tutkimuksista Nuorisotutkimusseuran tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimusetiikan näkökulmasta tarkastellen tutkittaville ja ihmisryhmille mahdollisesti koituvia haittoja.
 2. Toimia lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisiin toimikuntiin.
 3. Nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, sekä edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa. Nuorisotutkimusseura ja Lapsuudentutkimuksen seura ovat sitoutuneett opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) periaatteisiin ihmistieteellisestä tutkimuksesta. Toimikunta toimii TENKin ihmistieteisiin ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävän tutkimuksen eettiseen ennakkoarvointiin antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Toimikunnan toimintakertomukset

Tutkimuseettinen toimikunta laatii toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen.

Toimikunnan jäsenet

Vuosina 2021-2023 toimikunnan kokoonpano on seuraava:

 • KT, YTM, Petteri Eerola
 • KTT, LTO, Taina Kyrönlampi
 • VTT, Harry Lunabba
 • FT, dosentti, Kirsimarja Raitasalo
 • OTT, dosentti, Virve-Maria Toivonen
 • VTT, Tiina Valkendorff (pj.)
 • FT, dosentti, Kaisa Vehkalahti (vpj.)

Lisätiedot

YTT, erikoistutkija Antti Kivijärvi
Toimikunnan sihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
puh. 0400624689