Tomi Kiilakoski.

Tomi Kiilakoski

Vastaava tutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 504 6432

Esittely

1.  Rajoja kiinnostavampia ovat niiden ylitykset. Siksi nuorisotutkijana kelpaa olla: lähtökohtaisesti poikkitieteellisellä kentällä voi säntäillä moneen suuntaan. Jos minun olisi pakko mainita joku tieteenala, sanoisin olevani sekä kasvatustieteilijä että filosofi – minulla on molemmista yliopistotutkinto. Minua on kuitenkin kiinnostanut paljon enemmän toimia poikkitieteellisesti, aina tutkimastani ilmiöstä riippuen.

2. Tutkimuskohteitani ovat olleet esimerkiksi nuorisotyö, nuorten tilakokemus, kasvatuksen ja yhteiskunnan teknologisoituminen, kouluväkivalta ja sen torjunta, kulttuurifilosofia ja aikalaisanalyysi, osallisuus, lapsi-, nuoriso-, koulutus- ja hyvinvointipolitiikka sekä koulu koettuna ympäristönä.  Verrattain laajalle leviäviä tutkimuskohteitani yhdistää halu tarkastella lasten ja nuorten arkikäytänteitä ja instituutioita kasvatuksen ja oppimisen näkökulmasta; halu osallistua demokratiakeskusteluun sekä silloittaa teoriaa ja ’kädet savessa’- osaston käytäntöä.

3. Työkokemusta minulla on kertynyt sekä tutkijana että opettajana/kouluttajana. Nuorisotutkimusseuran tutkijana olen toiminut vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen olin kaksi vuotta apurahalla. Ennen sitä toimin lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja Tampereen yliopistossa, näitä ennen lukiossa ja peruskoulussa. Luennoin ja koulutan säännöllisesti tutkimusteni teemoista.

4. Tutkimusmenetelmäni ovat painottuneet laadullisesti. Perinteisten haastattelumenetelmien lisäksi olen käyttänyt narratiivisia menetelmiä, käytäntöperusteista tutkimusta, toimintatutkimusta sekä visuaalisia menetelmiä. Voisi sanoa, että nuorisotutkijana työotteeni on erityisesti viime vuosina ollut voittopuolisesti kehittämistä ja tutkimusta yhdistävää. Käytäntö- tutkimus- verkostojen kehittäminen ja uudenlainen hyödyntäminen myös tiedon tulkinnassa ja raportoinnissa on ollut pitkään kiinnostukseni tähtäimessä. Tämä on näkynyt tiiviinä yhteistyönä erityisesti nuorisotyön ja koulutuksen kentän kanssa, pitkinä kenttäjaksoina, erilaisina julkaisuina eri foorumeilla sekä osallistumisena käytännön kehittämiseen silloin, kun voin osallistua siihen tutkijana.

5. Yhteistyöverkostoni ovat edellä kuvatun työotteen puolesta verrattain moninaiset, niin tutkijoihin, viranomaisiin kuin kansalaisyhteiskuntaan. Olen kirjoittanut noin 50 tutkijan kanssa julkaistuja tai arvioitavana olevia tekstejä. Toimin useissa ohjausryhmissä. Olen osallistunut useisiin kehittämisprojekteihin valtion, kuntien ja kansalaisyhteiskunnan tasolla.

Ansioluettelo 8.1.2016

 1. Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot

 •  Filosofian tohtorin tutkinto.  Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö,  Kasvatus ja yhteiskunta-koulutusohjelma. 26.2.2013.               
 • Kasvatustieteen syventävät sivuaineopinnot (laudatur), Tampereen yliopisto.  Erilliset opinnot. Didaktinen linja, (40 ov). 26.2.2013.
 • Filosofian maisterin tutkinto, Tampereen yliopisto, taloudellishallinnollinen tiedekunta, pääaine  filosofia, 18.5.2000.

 2.  Nykyinen työtehtävä

 • Tutkija, Nuorisotutkimusseura ry. 15.12.2008 –

 3. Aiempi työkokemus

 • Tutkija. Tampereen yliopisto. Apuraha: Suomen kulttuurirahasto 12 kk (2007) . Tampereen yliopisto 12 kk  (2008). 1.1.2007 – 14.12.2008.
 • Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Tornion kampus. 1.12.2004 – 31.12.2006.
 • Lehtori (opettajan pedagogiset opinnot), Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen aineenopettajakoulutuksen yksikkö. 1.8.2003 -  31.7.2004.
 • Koulutussuunnittelija,Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.  1.1.2002- 31.7.2003
 • Amanuenssi. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 13.9.2001-31.12.2001
 •  Erityisluokanopettaja (sopeutumattomien opetus). Koivikkopuiston koulu, Tampereen kaupunki. 1.8.1999-31.7.2000.

 4. Taiteelliset työt ja prosessit

 • Rommakko. Oululainen folk'n'roll- orkesteri, jossa akustisen kitaran, mandoniin ja kellopelin soittajana. 78 esiintymistä 2012-2015 Oulussa, Taivalkoskella, Jyväskylässä, Rääkkylässä, Kajaanissa, Kaustisilla. Juhlat-levy: https://open.spotify.com/album/3yjDStiG0TbKnNRUSK64Dk
 • Arat härät. Pornolauluorkesteri, jossa mandolistina. 2011-2015. 6 esiintymistä Rommakko. Oululainen folk- ja kansanmusiikkiorkesteri, jossa akustisen kitaran, mandoniin ja kellopelin soittajana. 78 esiintymistä 2012-2015. Juhlat-levy
 • Hulentka. Oululainen folk-orkesteri, jossa kitaran ja mandoliinin soittajana. 13 esiintymistä 2012-2014.
 • Elokuun orkesteri. Oululainen folk-orkesteri 2008-2011, jossa sähkökitaran, akustisen kitaran ja mandoliinin soittajana. 22 esiintymistä Oulussa, Raahessa ja Kaustisilla.

 

 

 

 

10.9.2019

 

 Kansainväliset referoidut julkaisut

 •  Niemi, Reetta & Kiilakoski, Tomi (2019) “I Learned to Cooperate with my Friends and There Were no Quarrels”: Pupil’s Experiences of Participation in a Multidisciplinary Learning Module. Scandinavian Journal of Education. https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1639817
 • Kiilakoski, Tomi; Kinnunen, Viljami; Djupsund, Ronnie (2018) Towards a Shared Vision of Youth Work: Developing a Worker-Based Youth Work Curriculum. Teoksessa Pam Allfred, Fin Cullen, Kathy Edwards & Dana Fusco (toim) The Sage Handbook of Youth Work Curriculum. London: Sage, 595-607.
 • Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2015). Youth Clubs as Spaces of Non-Formal Learning: Professional Idealism Meets Experienced Spatiality of Young People in Finland. Studies in Continuing Education 37(1), 47-61.
 • Kiilakoski, Tomi; Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (2014) Coping with tragedy, reacting to an event: the case of Jokela school shooting in Finland. Young 22:4, 345-360.
 • Forkby, Torbjörn & Kiilakoski, Tomi (2014) Building capacity in youth work. Perspective and practice in youth clubs in Finland and Sweden. Youth & Policy 112, 1–17.
 • Sandberg, Sveinung, Oksanen, Atte, Berntzen, Lars & Kiilakoski, Tomi (2014) Stories in action: the cultural influences of school shootings on the terrorist attacks in Norway. Critical Studies on Terrorism.  ISSN 1753-9153.
 • Tomi Kiilakoski & Anu Gretschel (2014) Challenging Structured Participation Opportunities. Perspectives on Youth Vol. 1, 99-118. http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-partnership/publications/Perspectives/EN-vol-1/PoY1-full.pdf#page=99
 • Lanas, Maija & Kiilakoski, Tomi (2013). Growing Pains: Teacher Becoming a Transformative Agent. Pedagogy, Culture and Society 21(3), 343–360.
 •  Kiilakoski, Tomi & Oksanen Atte (2011). Peer and Cultural Influences on Homicidal Violence. Journal of Youth Development No. 129., 31–42.
 • Kiilakoski, Tomi & Oksanen, Atte. (2011) The Soundtrack of School Shootings. Music, Cultural Script and Male Rage. YOUNG. (Nordic Journal of Educational Research) 19(3), 247–270.
 • Hautakangas, S. & Kiilakoski, T. 2004. The Information Society: Towards an Iron Cage of E-Learning?  European Educational Research Journal (3)1, 1–13.
   

 

Suomalaiset referoidut julkaisut

 • Heikkinen, Hannu; Kiilakoski, Tomi; Huttunen, Rauno; Kaukko, Mervi & Kemmis, Stephen (2018) Koulutustutkimuksen arkkitehtuurit. Kasvatus 49(5), 368–383.
 • Kiilakoski, Tomi & Honkatukia, Päivi (2018) Johdanto: miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino, 8–28.
 • Kiilakoski, Tomi, Honkatukia, Päivi & Huttunen, Rauno (2018) Teoria nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino, 54–74.
 • Vilmilä, Fanny & Kiilakoski, Tomi (2018) Katso kuvat: Visuaaliset menetelmät nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino, 221–240.
 • Kaukko, Mervi & Kiilakoski, Tomi (2018) Tutkimus on toimintaa. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino, 243–260.
 • Honkatukia, Päivi, Kiilakoski, Tomi & Suurpää, Leena (2018) Aineistosta analyysiin. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino, 351–371.
 • Maunu, Antti & Kiilakoski, Tomi (2018) Ohjausta osallisuuteen?  - Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa. Aikuiskasvatus 38(2), 112–129.
 • Kiilakoski, Tomi (2017) ”Niillähän se on se viimenen sana” – nuoret osallisuudestaan yläkoulussa. Teoksessa Auli Toom, Matti Rautiainen  & Juhani Tähtinen (toim.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75, Suomen Kasvatustieteellinen seura, 253–282.
 • Kiilakoski, T. (2017) Osallisuuden ovimatot ja lasikatot: yläkouluikäisten näkemyksiä osallisuudesta ja sen rajoista. Teoksessa Jarmo Kokkonen (toim.) Tehdään ihmeitä! Osallisuus, vapaaehtoisuus. jäsenyys ja hengellisyys isostoiminnassa. Helsinki: Diakoniammattikorkeakoulu, 85–106.
 • Kiilakoski, T. & Rautio, P. (2015) Viivojen jäljet. Piirtäminen aineiston tuottamisen menetelmänä. Teoksessa Mustola, M., Mykkänen, J., Böök, M.-L. & Kärjä, A.-V.(toim.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Julkaisuja 170. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 77–88.
 • Kiilakoski, Tomi & Tervahartiala ,Marika (2015) Taiteen osallisuus, osallisuuden taide – Tulkintoja taidelähtöisten menetelmien käytöstä koulussa. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2015, 31–67.
 • Syrjäläinen, Eija, Jukarainen, Pirjo, Kiilakoski, Tomi & Yrjänänen, Sari (2015) Koettu turvallisuus lukiossa. Nuorisotutkimus 33(3-4), 20–36.
 • Heikkinen, Hannu, Kiilakoski, Tomi & Huttunen, Rauno (2014). Opetussuunnitelmatyö kollektiivisena tahdonmuodostuksena Jürgen Habermasin oikeuden diskurssiteorian valossa. Kasvatus 35(1), 20–33.
 • Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorisotyön opetussuunnitelma: nuorisotyö kasvatuksellisena prosessina. Nuorisotutkimus 31(3), 20-39.
 • Kiilakoski, Tomi (2013) Hukassa ja sanoilleen vieraana. Stanley Cavell filosofiasta kasvatuksena. Kasvatus & aika 7(2), 5-19.
 • Kiilakoski, Tomi (2012) Nuorisotalotoiminnan kehittäminen. Teoksessa Katja Komonen, Leena Suurpää &  Markus Söderlund (toim) Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki:  Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 128, 125-148.
 • Kiilakoski, Tomi, Gretschel, Anu, Nivala, Elina (2012) Osallisuus, kansalaisuus, hyvinvointi. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti, 9-33.
 • Eskelinen, Teppo, Gretschel, Anu, Kiilakoski, Tomi, Kiili, Johanna, Korpinen, Sini, Lundbom, Pia, Matthies, Aila-Leena, Mäntylä, Niina, Niemi, Reetta, Nivala, Elina, Ryynänen, Aimo & Tasanko, Pia (2012) Lapset ja nuoret subjekteina kunnallisessa päätöksenteossa. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  35-94.
 • Gellin, Maija, Herranen, Jatta, Junttila-Vitikka, Pirjo, Kiilakoski, Tomi, Koskinen, Sanna, Mäntylä, Niina, Niemi, Reetta, Nivala, Elina, Pohjola, Kirsi & Vesikansa, Sari (2012) Lapset ja nuoret subjekteina koulujärjestelmässä. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  95-148.
 • Virkki, Päivi, Nivala, Elina, Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu (2012) Päiväkotien tarjoama osallisuusympäristö. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  180-186.
 • Junttila-Vitikka, Pirjo, Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (2012) Kunnallisen nuorisotyön osallisuusympäristöt. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  187-197.
 • Eskelinen, Teppo, Gellin, Maija, Gretschel, Anu, , Junttila-Vitikka, Pirjo, Kiilakoski, Tomi, Kivijärvi, Antti,  Koskinen, Sanna, Laine, Sofia, Lundbom, Pia, Nivala, Elina & Tasanko, Pia Sutinen, Riikka (2012) Lapset ja nuoret kansalaistoimijoina. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  213-248.
 • Kiilakoski, Tomi, Nivala, Elina, Ryynänen,  Aimo, Gretschel, Anu, Matthies, Aila-Leena, Mäntylä, Niina, Gellin, Maija, Lundbom, Pia & Jokinen, Kimmo (2012) Demokratiaremontin työkaluja. Teoksessa Gretschel & Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti,  249-271.
 • Kiilakoski, Tomi, Kivijärvi, Antti, Gretschel, Anu, Laine, Sofia & Merikivi, Jani (2011) Nuorten tilat. Teoksessa Tarja Tolonen & Mirja Määttä (toim.) Annettu, otettu ja itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Julkaisuja 112. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 57-91.
 • Kiilakoski, T. & Oravakangas, A. (2010) Koulutus tuotantokoneistona? Tulostavoitteinen koulutuspolitiikka kriittisen teorian valossa. Kasvatus & aika 4(1), 7-25.
 • Kiilakoski, T. (2008) Koulun käytäviltä yhteisötyöhön. Teoksessa Marjatta Lairio, Hannu L.T.Heikkinen & Minna Penttilä (toim.) Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatusalan tutkimuksia 35. Suomen kasvatustieteellinen seura, 59-76.
 • Kiilakoski, T. & Hautakangas, S. Huomenna hän oppii. Niin & näin 1/2007, 74-81.
 • Kiilakoski, T. Laaja-alainen opetusharjoittelu tienä laaja-alaiseen opettajuuteen Kasvatus 3/2003, 243-257.
 • Kiilakoski, T. Hyvä isäntä, kehno renki – Kriittisiä näkökulmia verkkopedagogiikkaan. Aikuiskasvatus 1/2003,28 – 36.
 • Kiilakoski, T. Vaikeata on saada suunta – postmodernin haaste pedagogiikalle Niin & näin 2/2001, 72-77.
   

Muut kansainväliset julkaisut

 • Kiilakoski, Tomi (2018) Diversity of Practice Architectures in Europe on Eduxcation and Career Paths for Youth  Workers in Europe: An Analytical Report. https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10059673/Kiilakoski-final/525aef72-4871-1855-8fb2-72f2b7824d74
 • Kiilakoski, Tomi (2017) Saying, Doing, Relating – Reflecting on youth work praxis in Finland. Teoksessa Hanjo Schildt, Nuala Connolly, Francine Labadie, Jan Vanhee & Howard Williamson (Toim.) Thinking Seriously about youth work and how to prepare people to do it. Youth Knowledge # 20, Council of Europe and European Commission, 53–62.
 • Senuva, Özgehan & Kiilakoski, Tomi (2017) Keep calm and repeat – Youth work is (unfortunately) not just fun and games. Teoksessa Hanjo Schildt, Nuala Connolly, Francine Labadie, Jan Vanhee & Howard Williamson (Toim.) Thinking Seriously about youth work and how to prepare people to do it. Youth Knowledge # 20, Council of Europe and European Commission, 259–269.
 • Jon Ord, Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen & Ronnie Djupsund (2016) Curriculum in European Context. Teoksessa Jon Ord: Youth Work Process, Product and Practice. Creating an Authentic Curriculum in Work with Young People. London and New York: Routledge, 209–215.
 • Kiilakoski, Tomi (2015) Youth work and non-formal learning in Europe’s educational landscape, and the call for a shift in education. In Youth Work and Publication celebrating the 25th anniversary of the EU Youth Programs. Youth work and non-formal learning in Europe’s education landscape, The European Commission's Directorate-General for Education and Culture, 26–39.
 • Kiilakoski, Tomi (2015) Youth work, Volunteering, Recognition and Employability. Defining and recognizing competences. Alliance of European Voluntary Service Organisation.  http://www.alliance-network.eu/wp-content/uploads/2014/12/IVE-Desk-Research-Report-Output-1.pdf. 7.2.2016.
 • Oksanen, Atte, Kaltiala-Heino, Riitta, Kiilakoski, Tomi & Lindberg, Nina (2014) Bullying, Romantic Rejection, and Conflicts with Teachers: A Finnish Perspective. Commentary. International Journal of Developmental Science 8 (2014) 37–41. http://iospress.metapress.com/content/0889m67x43022575/fulltext.pdf.
 • Kiilakoski, Tomi (2014) Entrepreneurial Learning and Ethos of Youth Work. Teoksessa Maria-Carmen Pantea (toim.) Young people, entrepreneurship and non-formal learning: A work  in progress. SALTO Youth Participation, 21-32.
 • Gretschel, Anu, Levamo, Tiina-Maria, Kiilakoski, Tomi, Laine, Sofia, Mäntylä, Niina, Pleyers, Geoffrey & Raisio, Harri (2014) Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy. Internet Publications 69. Helsinki: Finnish Youth Reseach Network & Finnish Youth Research Society. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/youthparticipation_goodpractices.pdf
 • Feldmann-Wojtachnia, E, Gretschel, A, Helmisaari, V, Kiilakoski. T. , Matthies, A-L, Meinhold-Henschel, S.. Roth, R. & Tasanko, P. (2011) МОЛОДЕЖНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНЛЯНДИИ И ГЕРМАНИИ  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВЫВАЮЩИЕСЯ НА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХhttp://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/verkkojulkaisut/Youth%20participation%20in%20Finland%20and%20in%20Germany_rus.pdf.
 • Feldmann-Wojtachnia, E, Gretschel, A, Helmisaari, V, Kiilakoski. T. , Matthies, A-L, Meinhold-Henschel, S.. Roth, R. & Tasanko, P. (2010) YOUTH PARTICIPATION IN FINLAND AND IN GERMANY – Status Analysis and Data Based Recommendations. NTS/NTV & Bertelsmann Stiftung. PDF Publications 32. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/verkkojulkaisut/Youth%20participation%20in%20Finland%20and%20in%20Germany.PDF.
 • Kiilakoski, T. (2008) Utveckling I många riktningar – kritisk pedagogic och ungdomsarbete. Teoksessa Tommi Hoikkala & Anna Sell (ed.) Undgomsarbete är nödvändigt. Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter. Nätverket för ungdomsforskning. Nätpublikation 36, 25-44.
 • Kiilakoski, T. & Hautakangas, S. Technology and the deschooled information society. Revised version of a paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Crete, 22-25 September 2004.  http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003947.htm
 • Hautakangas, S. & Kiilakoski, T. Information society and instrumental rationality.  EducatiOn-Line. Revised version of a paper presented at the European Conference on Educational Research in Hamburg 2003. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003487.htm
 • Kiilakoski, T. & Vuorikoski, M. Henry A. Giroux (2001). Public Spaces, Private Lives – Beyond The Culture of Criticism. s. 257-258 Lifelong Learning in Europe 4/2002.
   

Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa

 • Myllyniemi, Sami & Kiilakoski, Tomi (2019) Tilasto-osio. Teoksessa Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoneuvosto, 9–112.
 • Hoikkala, Tommi & Kiilakoski, Tomi (2018) Digitalisaation pedagogiikka ja jatkuvan oppimisen ristiriidat. Teoksessa Teollisuuden palkansaajat (2018) Koulutuksen digiloikka – Miten onnistumme suomalaisen osaamisen päivittämisessä. Edistys 01, Teollisuuden palkansaajat TP ry, 12–53.
  http://www.tpry.fi/media/aineistot/ajankohtainen-materiaali/fin_02_tp_digiloikka_sivut.pdf
 • Pasi Haapakorva & Tiina Ristikari & Tomi Kiilakoski (2018) Toisen asteen opintojen keskeyttämisen taustatekijöitä. Teoksessa Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoneuvosto , 167–177.
 • Sami Myllyniemi & Tomi Kiilakoski (2018) Tilasto-osio. Teoksessa Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoneuvosto , 9–117.
  https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf
 • Kiilakoski, Tomi & Kinnunen Viljami (2017) Talolta kaduille – yhteisöllinen nuorisotyö työmuotona. Teoksessa Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Julkaisuja 42, Helsinki: Humanistinen amk & Julkaisuja 196, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, 103-125.
 • Tuominen, Suvi, Holm, Isabella , Jaakola, Vesa & Kiilakoski, Tomi (2016) Nuorisotyöntekijän mediakasvatus on läsnäoloa. Teoksessa Leo Pekkala, Saara Salomaa & Sanna Spisák (toim.) Monimuotoinen mediakasvatus. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016, 176–197. http://www.mediataitokoulu.fi/monimuotoinen_mediakasvatus.pdf
 • Kiilakoski, Tomi (2015) Valtaa oppilaille. Teoksessa Eeva Ervamaa & Heta Muurinen (toim.) Osallistava koulu, aktiivinen maailmankansalaisuus. Helsinki: Plan International Suomi. https://plan.fi/osallistavakoulu/#
 • Kiilakoski, Tomi & af Ursin, Pia (2014) Diginatiiveillako poikkevat lukutavat? Teoksessa Tommi Inkinen, Markku Löytönen & Anne Rutanen (toim.) Kirja muuttuvassa tietoympäristössä. Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry., 89–101. Painettu ja digitaalinen versio. http://suomentietokirjailijat-fi-bin.directo.fi/@Bin/ce544146ec5fa3685a2731285d96c5d9/1408676943/application/pdf/382353/kirja_169x224_final.pdf.
 • Kiilakoski, T. (2014) Monenkirjavaa vaikuttamista: nuorten monista kansalaisuuksista. Teoksessa Sami Myllyniemi: Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusseura, 103-106.
 • Myllyniemi, Sami & Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorten yhteiskunnalliset osallistumistavat ja asenteet. Teoksessa Sami Borg (toim.) Demokratiaindikaattorit 2013. Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. Helsinki: Edita Prima, 99–122.
 • Kiilakoski, T. 2013. ”Inhimillisyys on yliarvostettua”. Ihmisviha koulusurmissa. Teoksessa Juri Nummelin (toim.) Misantropian historia. Turku: Savukeidas, 232-258.
 • Kiilakoski, T. & Kivijärvi, A. (2012) Seutukaupunki elinympäristönä: nuorten kokemuksia aikuisille rakennetussa kaupunkitilassa. Teoksessa Ari Hynynen (toim.) Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Acta 237, 85-101.
 • Junttila-Vitikka, P., Nivala, E., Tasanko, P., Kiilakoski, T. & Gretschel, A, 2011. Tilastollinen katsaus nuorten naisten ja miesten vaikutusmahdollisuuksiin kunnissa. Teoksessa Marjut Pietiläinen (toim) (2011) Nuori tasa-arvo. Helsinki: Tilastokeskus, 181-192.
 • Kiilakoski, T. & Taiponen, J. 2011. Osallisuus ja osallistuminen verkkoperustaisessa nuorisotyössä. Humak, Sarja C 25 & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 111, 75-89.
 • Kiilakoski, T. 2010. Korkatut pullot, pirun kusi ja alkoholistin maksat. Luonnostelmia osallistavaan päihdekasvatukseen. Teoksessa Merja Kylmäkoski, Sanna Pylkkänen & Reijo Viitanen (toim.) Yhteisöllisiä näkökulmia ehkäisevään päihdetyöhön. Sarja C21. Helsinki: Humanistinen amk, 143-161.
 • Kiilakoski, T. 2007. Johdanto: Lapset ja nuoret kuntalaisina. Teoksessa Kiilakoski & Gretschel (toim.) 2007. Lasten ja nuorten kunta. Helsinki: Nuroisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77, 8-25.
 • Kiilakoski, T. 2007. Kasvu moneen suuntaan – kriittinen pedagogiikka ja nuorisotyö. Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 57-78.
  Heikkinen, H., Rovio, E. & Kiilakoski, T.. 2006. Toimintatutkimus prosessina. Teoksessa H. Heikkinen, E. Rovio & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki: Kansanvalistusseura, 78-93.
 • Tomperi, T. Vuorikoski, M.  & Kiilakoski, T. 2005. Kenen kasvatus ? teoksessa Kiilakoski ym. (toim.) Kenen kasvatus?, 7- 29
 • Kiilakoski, T. Koululaitos ja toiveet kehityksestä. 2005. Teoksessa Kiilakoski ym. (toim.) Kenen kasvatus?, 139-166.
 • Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Dialogisuuden lupaus ja rajat. 335 teoksessa Kiilakoski ym. (toim.) Kenen kasvatus?, 309-335.
 • Kiilakoski, T. John Locke ja kasvu täysi-ikäisyyteen. Teoksessa Kasvatuksen yhteisöt - uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Heidi Sinevaara-Niskanen & Raimo Rajala (Toim. 2003) Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 2. http://ktk.urova.fi/kasvatuspaivat/filosofia_ja_semiotiikka.htm

 

  Tieteelliset monografiat

 • Ristikari, Tiina, Keski-Säntti, Markus, Sutela, Elina, Haapakorva, Pasi, Kiilakoski, Tomi, Pekkarinen, Elina, Kääriälä, Antti, Aaltonen, Mikko, Huotari, Tiina, Merikukka, Marko, Salo, Jarmo, Juutinen, Aapo, Pesonen-Smith, Anna & Gissler, Mika (2018) Suomi lasten kasvuympäristönä. Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & julkaisuja 210, Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
 • Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) (2018) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino & Helsinki:Nuorisotutkimusseura.
 • Tiina Ristikari, Liisa Törmäkangas, Aino Lappi, Pasi Haapakorva, Tomi Kiilakoski, Marko Merikukka, Ari Hautakoski, Elina Pekkarinen, Mika Gissler (2016). Suomi nuorten kasvuympäristönä. 25 ikävuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä. Raportti 9/2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) & verkkojulkaisuja 101, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/suomi_nuorten_kasvuymparistona.pdf
 • Kiilakoski, Tomi (2016) I am Fire but my Environment is the Lighter. Publications 179, Internet publications 98, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/i_am_fire_but_my_environment_is_the_lighter.pdf.
 • Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen, Ronnie Djupsund, jälkisanat Juha Nieminen (2015) Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 5 & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 169.
 • Kiilakoski, Tomi (2014) Koulu on enemmän. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat. Julkaisuja 155. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura.
 • Kiilakoski, Tomi (2012) Kasvatus teknologisessa maailmassa. Julkaisuja 132.  Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
 • Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu (2012) Muistiinpanoja demokratiaoppitunnista. Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla? Verkkojulkaisuja 57. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura.
  Kiilakoski, Tomi (2012) Koulu nuorten näkemänä ja kokemana . Muistiot 2012:6. Opetushallitus.
 • Gretschel, Anu & Kiilakoski (toim.) 2012.  Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
 • Veronika Honkasalo, Tomi Kiilakoski, Antti Kivijärvi 2011. Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet. Julkaisuja 114. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura 
 • Kiilakoski, Tomi (2009) ”Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella”. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri. Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti. Verkkojulkaisuja 30. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura  http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/sovittelu.pdf
 • Kiilakoski, Tomi (2009) Viiltoja. Analyysi kouluväkivallasta Jokelassa. Verkkojulkaisuja 28. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/viiltoja.pdf
 • Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.) 2007. Lasten ja nuorten kunta. Helsinki: Nuroisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77.
 • Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M.(toim.) 2005. Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino.
   

 Muut julkaisut

 • Kiilakoski, T. Mies joka nujersi riivaajansa. Musiikin suunta 3/2001, 75-77.
 • Kiilakoski, T. & Vuorikoski, M. Tarjolla vallankumouksellista pedagogiikkaa. Kasvatus 2/2002,. 214-217.
 • Kiilakoski, T. Taiteen omaperäisyyden puolustus. Musiikin suunta 2/2002.
  Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. Vallankumouksellista pedagogiikkaa vai silkkaa retoriikkaa?   Nuorisotutkimus 3/2002, 71-75.
 • Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. Koulutuskritiikistä utopioihin  Aikuiskasvatus 4/2002, 350-352.
 • Kiilakoski, T. Aikuiskasvatus ja Brechtin ohje. Aikuiskasvatus 4/2003, 304-306.
 • Kiilakoski, T. Yliopisto ilman indoktrinaatiota Niin & näin 1/ 2004, 122-123.
 • Hautakangas, S. & Kiilakoski, T. Ei käy laatuun! Mitä laatukeskustelussa unohdetaan? Tiedepolitiikka 1/05, 57-61.
 • Kiilakoski, T. Inhimillistävän kasvatuksen puolesta. Nuorisotutkimus 2/2005, 74-76.
 • Hautakangas, S. & Kiilakoski, T. Konstruktivismi ja realismi. Kasvatus 5/2005, 404-407.
 • Kiilakoski, T. 2005. Kriittinen pegagogiikka koulun ulkopuolella. Kasvatustieteen päivien 2005 verkkojulkaisu, Huttunen, A-L. & Kokkonen, A. (toim.) Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnit politiikat. Suomen kasvatustieteellinen seura, 54-62. http://ebooks.jyu.fi/isbn9513923843.pdf.
 • Kiilakoski, T. Mikä ihmeen osallisuus? Osallisuushanke 2003-2007, Tiedote 2/2006. Opetushallitus, 6-7.
 • Kiilakoski, T. Tutkimusetiikka – yhteisiä sääntöjä ja itsenäistä harkintaa. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti 1.11.2006. http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=126.
 • Kiilakoski, T. Missä pohjoisen nuoret näkyvät? Nuorisotutkimusken verkkokanava Kommentti 23.5.2007. http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=256.
 • Kiilakoski, T. Yhteistoiminnallisen oppimisen ylistys, Aikuiskasvatus 3/2007, 237-239.
 • Gretschel, A. & Kiilakoski, T. 2008. Lapset ja nuoret: kuntalaisia, toimijoita, subjekteja. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:20. Lapsiasiavaltuuten vuosikirja 2008, 84-91.
 • Kiilakoski, T. Oppimisen monet kasvot. CIMOn verkkolehti Campus, 1/2008. http://home.cimo.fi/campus/1_2008/oppiminen.html.
 • Kiilakoski, T. Lapset ja yhteiskuntasopimus. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti. 6.11.2008. http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=473
 • Kiilakoski, T. Avoimet oppimisympäristöt vastuullisuuteen kasvamisen areenoina. Teoksessa Rohweder, L. (toim.) Kasvaminen globaaliin vastuuseen. Opetusministeriön julkaisuja 2008:40, 168-169.
 • Kiilakoski, T. 2009. Katkelmia negatiivisesta ajattelijasta. [Kirja-arvio. O-P. Moisio (toim.) Kätkettyjä hahmoja. Tekstejä Theodor W. Adornosta.] Sosiologia 46(1), 62-63.
 • Kiilakoski, T. 2009. Koulusurmaajan muotoutuminen.  Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti. http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=535.
 • Kiilakoski, T. 2009. Kouluväkivalta ja koettu turvallisuus. Teoksessa Hoikkala, T. & Suurpää, L. (toim.) Kauhajoen jälkipaini. Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 25, 19-21. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kauhajoki.pdf.
 • Kiilakoski, T. 2009. Kouluampumiset kouluväkivaltana. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti 20.8.2009. http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=639.
 • Kiilakoski, T. 2009. Kouluampumiset ovat osa kouluväkivallan perinnettä. Haaste 3/2009.
 • Kiilakoski, T. 2009. Nuorisotilojen äärellä. Kommentti 17.11.2009. http://www.kommentti.fi/kolumnit/nuorisotilojen-%C3%A4%C3%A4rell%C3%A4.
 • Kiilakoski, T. 2009. Yhteiskuntapolitiikka syytettynä. Tieteessä tapahtuu 8/2009, 61-63.
 • Kiilakoski, T. 2010. Vertaissovittelu kofliktin kohtaamisen keinona koulussa. Nuorisotutkimus 28(1), 89-92. Katsaus.
 • Kiilakoski, T. 2010. Nuoret ja nuorisotyö verkossa. Haaste 3/2010, 19-21.
 • Kiilakoski, T. 2010. ”Meillä on tää kävijäkunta vaihtumassa nyt kun edelliset vakikävijät on lähteneet” eli miten tyhjä tila täytetään. Kommentti 26.11.2010. http://www.kommentti.fi/viikon-v%C3%A4ite/%E2%80%9Dmeill%C3%A4-t%C3%A4%C3%A4-k%C3%A4vij%C3%A4kunta-vaihtumassa-nyt-kun-edelliset-vakik%C3%A4vij%C3%A4t-l%C3%A4hteneet%E2%80%9D-eli-miten-.
 • Kiilakoski, T. 2011. Kritiikin kokonaishahmo: Ivan Illichin koulutus- ja yhteiskuntanäkemyksistä. Kasvatus & aika 1/2011. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=384.
 • Kiilakoski, T. & Gretschel, A. (2011) Onko tavoitteena vain epäpoliittinen osallisuus? Teoksessa Kari Paakkunainen & Leena Suurpää (toim.) Nuorten poliittinen ohjaus – strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? Verkkojulkaisusarja 43. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/ohjaus.pdf
 • Kiilakoski, T. (2011) Elämästä sanoissa ja sanoilla, jotka pettävät. Aikuiskasvatus 4/2011 (arvio).
 • Kiilakoski, T. (2012) Kuntaliitosten myötä lisääntyvät välimatkat eriarvoistavat nuorten elämä. Kommentti 28.2.2012. . http://www.kommentti.fi/viikon-v%C3%A4ite/kuntaliitosten-my%C3%B6t%C3%A4-lis%C3%A4%C3%A4ntyv%C3%A4t-v%C3%A4limatkat-eriarvoistavat-nuorten-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4.
 • Kiilakoski, T. (2012) Nuoret ja tulevaisuus. Futuuri. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiakastiedote 1/2012. http://ffrc.utu.fi/julkaisut/Futuuri/Futuuri_1-2012.pdf.
 • Kiilakoski, T. (2012) Osallisuus – jaettu käsite, yhteinen tehtävä. Etusivu. Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkolehti. 12.4.2012. www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2012/1204/teemapalsta.html?lang=fi.
 • Kiilakoski, T . (2012) Sama kategoria, eri elämäntilanteet. Kommentti 17.4.2012. http://www.kommentti.fi/kolumnit/sama-kategoria-eri-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet.
 • Kiilakoski, T. (2012) Koulumatkalla kiusaamiseen pitää puuttua. Helsingin Sanomat. Vieraskynä 23.9.2012. http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Koulumatkalla+kiusaamiseen+pit%C3%A4%C3%A4+puuttua/a1348308298647.
 • Kiilakoski, T. (2012) Irralliset nuoret. Lapin kansa 14.10.
 • ·Kaarniemi, Asta & Kiilakoski, Tomi (2012)Osallisuusraportti. Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuus Oulun seudun kunnissa 2012. Oulun seutu & Tukeva. http://oulu.ouka.fi/seutu/Tukeva2/Osallisuusraportti.pdf.
 • Kiilakoski, T. (2013) Paskaa nuorisotyötä. Nuorisotyö 1/2013, 15.
 • Kiilakoski, T. (2013) Miten kohdata teknologinen maailma nuorisotyössä? Viikon näkökulma Verke- verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus. 8.3.2013. http://www.verke.org/ajankohtaista/viikon-nakokulma/item/143-miten-kohdata-teknologinen-maailma-nuorisotyossa.
  Tietoa tarvitaan. Nuorisotutkimus 31(1), 1-2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2013) Demokratian virityksistä vaikutuksiin. Etusivu. Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkolehti. 18.4.2013  http://www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2013/1804/vaikutuksia.html?lang=fi.
 • Kiilakoski, T. (2013) Ja huomenna meillä on vieläkin enemmän tehokkaita välineitä. Katsaus: lektio. Kasvatus & Aika 7(2) 2013, 32–35.
 • Rajat ja limitit. Nuorisotutkimus 31(2), 1-2. Pääkirjoitus.
 • Tieto ja tietämättömyys. Nuorisotutkimus 31(3), 1-2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski. T Epämuodollinen oppiminen innostaa. LukiSitko. Moniammatillinen lehti oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppijuudesta. 2/2013, 10.
 • Liike ja sidos. Nuorisotutkimus 31(4), 1-2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski. T. (2013) Miten sinulla menee? EHYT Teema 1, 17.
 • Kiilakoski. T. (2014) Kahdenlaisia ja kolmenlaisia ihmisiä. Teoksessa Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.) Nuorisotakuun arki ja politiikka. Julkaisuja 150, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, 24–27.
 • Kiilakoski, T. (2014) Härkälän apinajuttu. Etnografia koulusta nuorten ympäristönä. Arvio teoksesta Apina pulpetissa.  Kasvatus & Aika 8 (2), 97–99¨
 • Kiilakoski, T. (2014) Perhe ja aika. Nuorisotutkimus 32(1), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2014) Osallistumisen uudet muodot. Teoksessa Marja-Liisa Rajakangas (toim.) Historiallisen turmeltunut nuoriso ? – Nuorten ajatuksia yhteiskunnasta, työstä, ay-liikkeestä ja vaikuttamisesta. Pamflettisarja. STTK, 8–14.         
 • Kiilakoski, T. (2014) Osallistumisen uudet muodot. Teoksessa Marja-Liisa Rajakangas (toim.) Historiallisen turmeltunut nuoriso ? – Nuorten ajatuksia yhteiskunnasta, työstä, ay-liikkeestä ja vaikuttamisesta. Pamflettisarja. STTK, 8–14.
  Nuorisotyö ja hyvinvointi. Nuorisotutkimus 32(2), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2014) Nuorisotyön tulevaisuus. Alkupuheenvuoro. Nuorisotutkimus 32(1), 33.
 • Kiilakoski, T. (2014) Kommenttipuheenvuoro: Pilarien varassa.  Nuorisotutkimus 32(1), 60–70.
 • Kiilakoski, T. (2014) Nuorisotyön ja koulun yhteistyö. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti ELO. http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2014/10/15/nuorisotyon-ja-koulun-yhteistyo/
 • Kiilakoski, T. (2014) Kohti ja ohitse. Nuorisotutkimus 32(4), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2015) Avartti-ohjelma: Kun nuori itsessään on tärkeä. Avartti-säätiö. http://avartti.fi/a/uutiset/avartti-ohjelma-kun-nuori-itsessaan-on-tarkea/. 3.2.2015.
 • Kiilakoski, T. (2015) Kaikkien osallisuus tarkoittaa jokaisen osallisuutta. Haaste-blogi, Poikien talo, Oulu. http://poikientalo-oulu.fi/kaikkien-osallisuus-tarkoittaa-jokaisen-osallisuutta/
  Kiilakoski, T. & Suurpää, L. (2015) Nuorisolakiuudistuksen aluekierros. Tusina tutkijahavaintoa. Kommentti 11.5.2015. http://www.kommentti.fi/node/1082
 • Kiilakoski, T. (2015) Se joka karkuun pääs? Nuorisotyö 4/2015, 18–21.
 • Kiilakoski, T. (2015) Luvut ja laadut. Nuorisotutkimus 33(1), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2015) Nuoret ja demokratia. Kolumni. Tieto nuorista. https://tietoanuorista.fi/nuoret-ja-demokratia/.
 • Kiilakoski, T. (2015) Kommentti: Liikettä, liukua ja kasvatusta. Teoksessa Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2015. Allianssi & Kuntaliitto, 64.
 • Kiilakoski, T. (2015) Toiminta ja mahdollisuusehdot. Nuorisotutkimus 33(2), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2015) Nuorisotyön merkitystä on kirkastettava. Näkökulma 5. Nuorisotutkimusseura ry. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/verkkojulkaisut/Nakokulma06_Nuorisoty%C3%B6n_luonnetta_ja_merkityst%C3%A4_on_kirkastettava.pdf.
 • Mäntylä, N. & Kiilakoski, T. (2015) Nuorisotyö norminpurkutalkoiden pyörteissä. Näkökulma 10. Nuorisotutkimusseura ry. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/Nakokulma10_nuoruus_hallitusohjelmassa_nuorisotyo.pdf
 • Kiilakoski, T. (2015) Koulu ja koulutus.  Nuorisotutkimus 33(3-4), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2016) Normaali ja ero.  Nuorisotutkimus 34(1), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2016) Lausunto raportista ”Nuorten aikuisten tuen tarpeet ja niihin vastaaminen”. Teoksessa Arja Honkakoski, Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi (2016) Nuorten aikuisten tuen tarpeet ja niihin vastaaminen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja 41, 93–96.
 • Kiilakoski, T. (2016) Työ ja elämä. Nuorisotutkimus 34(2), 1–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2016) Kasvu ja ihmisen vaillinaisuus. Nuorisotutkimus 34(3), 1­–2. Pääkirjoitus.
 • Kiilakoski, T. (2016) Nuorisotutkimus ja ihmeiden arkkitehti. Nuorisotutkimus 34(4), 1–4.
 • Kiilakoski, T. (2017) Maakuntauudistus ei huomioi nuoria. Savon Sanomat  31.7., Maanantaivieras, B3.
 • Kiilakoski, T. (2017) Nuorisotyö ansaitsee ammattilehden. Nuorisotyön puolesta- blogi. https://nuorisotyonpuolesta.wordpress.com/2017/11/08/nuorisotyo-ansaitsee-ammattilehden.
 • Kiilakoski, T. (2018) Ikkuna digitaaliseen nuorisotyöhän: pohdintoja SomeCampista .Verke. Blogi. 2.6.2018. https://www.verke.org/blog/ikkuna-digitaaliseen-nuorisotyohon-pohdintoja-somecampista-2018/
 • Kiilakoski, Tomi (2018) Nuoret eivät opi vaikuttamaan. Savon Sanomat 6.8. Maanantaivieras, aliokirjoitus
 • Kiilakoski, T. & Lundbom, P. (2018) Seppo Körkkö in memoriam. Nuorisotutkimusseura. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/uutiset/1965-seppo-korkko-in-memoriam.
 • Kiilakoski, T. (2019) Aika kääriä hihat. Nuorisotyö 1/2019, 50-51.
 • Kylmäkoski, Merja & Kiilakoski, T. (2019) ”Our rights, our freedom, our Europe”: Nuorisotyön koulutus Euroopassa. Humak, Future Hub. 8.4.2019. https://www.humak.fi/blogit/our-rights-our-freedom-our-europe-nuorisotyon-koulutus-euroopassa/
 • Piispa, Mikko, Myllyniemi, Sami, Kiilakoski, Tomi (2019) Lukijalta: nuorten ilmastovaikuttaminen ei ole yllätys. Turun Sanomat, mielipidekirjoitus. 11.4.2019. https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4541190/Lukijalta+Nuorten+ilmastovaikuttaminen+ei+ole+yllatys?fbclid=IwAR2BR6HeZbGP64hsxoP9yAArYTfwhYHlWaLXADD4MayTeUIgYWj_zJG2lsA
 • Rautapuro, Juhani, Heikkinen. Hannu L.T. & Kiilakoski, Tomi (2019) Lobbareiden ja pikapolitiikan jälkeen nyt voisi olla komitean aika. Lukijan mieipide, Helsingin Sanomat 17.5.2019. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006107566.html
 • Kiilakoski, Tomi (2019) Tempoilevaa koulutuspolitiikkaa. Maanantaivieras. Savon Sanomat,8.7.2019, B3.
 • Kiilakoski, Tomi (2019) Minä olen minä, ainutkertainen. Nuorisotyö 2/2019, 42–43.
   

 

 

Tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet ja niiden luottamustehtävät

 • Nuorisotutkimus-lehti. Päätoimittaja. 2013-
 • Nuorisotutkimus-lehti. Toimituskunnan jäsen 2011-2012.
 • Kommentti. Nuorisotutkimuksen verkkokanava. Toimituskunnan jäsen 2006-2012.

 Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot

 • Avartti. Neuvottelukunnan jäsen 2012-
 • Suomen Unicef ry. Lapsiystävällinen kunta- hanke, Asiantuntija 2012-
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto. Nuorisoasiain yhteistyöryhmän jäsen 2012-
 • TENHO-hanke. Ohjausryhmän jäsen. Suomen Lasten ja nuorten säätiö. 2015-
 • Music Against Drugs-projektin arviointiryhmän jäsen. Music Against Drugs ry. 2015-
 • Työpajayhdistys. Tekemällä oppii -hankkeen ohjausryhmä.2012-2013.
 • Oulun seudun lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämishanke (TUKEVA 3) sekä tämän jatkohanke Tukea osallisuuteen. Asiantuntija 2012-2013.
 • Opetushallitus. Esi- ja perusopetuksen rakenteita ja tavoitteita valmistelevan ryhmän etäjäsen 2012-2013.
 • Nuorisotyön eettinen ohjeistus. Työryhmän jäsen 2011-2012.

Referee-lausunnot

 • Lausunto artikkeliluonnoksesta Aikuiskasvatus- lehdelle 2003.
 • 2 referee-lausuntoa Kansanvalistusseuralle 2009.
 • Referee-lausunto kirjaan Informaatioteknologian filosofia (Lapin yliopisto 2010. )
 • Referee-lausunto Young-lehdelle 2010.
 • Referee-lausunto Drug and Alcohol Review- lehdelle 2011.
 • Refereelausunto Alue ja ympäristö-lehdelle 2011.
 • Refereelausunto Kasvatus ja aika-lehdelle 2012.
 • Refereelausunto Nuorten elinolot- vuosikirjaan 2012.
 • Refereelausunto julkaisuun School Shootings: International Research, Case Studies, and Concept for Prevention. 2012.
 • Refereelausunto Journal of Youth Studiesille 2013.
 • Refereelausunto Young-lehdelle  2013.
 • Refereelausunto Suomen ainedidaktiselle tutkimusseuralle 2013.
 • Refereelausunto Kasvatukselle 2013.
 • Referee-lausunto Kansalaisyhteiskunta- lehdelle 2014.
 • Referee-lausunto Journal of Social Workille 2014.
 • Referee-lausunto Kasvatus & aika 2015.
 • Referee-lausunto Journal of Social Workille 2015.

 

Hankkeet