Sofia laine nojaa puuhun, taustalla keltainen puutalo.

Sofia Laine

Tutkimusprofessori

VTT, dosentti (nuorisotutkimus, Tampereen yliopisto)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5374

Esittely

Nuorisotutkimuksen dosentti (Tampereen yliopisto) ja valtiotieteiden tohtori (Helsingin yliopisto, kehitystutkimus), tiedetoimittaja ja tanssi-liiketerapeutti.

Aloitin 1.8.2022 Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston uutena tutkimusprofessorina. Kuten Nuorisotutkimusseuran henkilöhaastattelussa kuvaan, yksi keskeinen tehtäväni tutkimusporfessorina on planetaarisen nuorisotutkimuksen kehittäminen ja toteuttaminen:

- Oikeastaan koko akateemisen urani ajan olen ajatellut, että ainoastaan globaalilla yhteistyöllä voimme ratkaista maailmanlaajuiset suuret kysymykset maapallon kestävästä asuttamisesta – nyt ja tulevaisuudessa. Nuorisotutkimuksella on tässä erityinen rooli, koska tutkimukseen perustuvan päätöksenteon pitäisi tähdätä nykyisten ja tulevien sukupolvien kestävän hyvinvoinnin tavoittelemiseen. Muutenhan ihmiskunta on tuhoon tuomittu eläinlajina. Meillä on oltava varaa ja rahkeita katsoa ja analysoida planetaarisia nuorisotutkimuksellisia kysymyksiä. (Valokeilassa 30.9.2022)

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessoreiden juhlaluennot 11.10.2022 löytyvät videotallenteena sekä Nuorisotutkimus-lehden numerosta 4/2022. Toimin kahdeksatta vuotta Euroopan neuvoston ja Euroopan Unionin nuorisopoliittisen Youth Partnership -yhteistyöelimen nuorisotutkijoiden asiantuntijaelimessä (Pool of European Youth Researchers, PEYR).

Viimeisimmän kollektiivisen tutkimushankkeen Nuorten paikkataju ja huolet (2020-2023) laaja ja moniääninen kirja Nuoruus korona-ajan kaupungissa ilmestyi 15.3.2023. Painettu kirja on hankittavissa verkkokaupastamme ja teos on ilmestynyt myös ilmaiseksi ladatavana verkkoversiona: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/uutiset/2835-myoes-nuorilla-on-oikeus-kaupunkitilaan

Työskentelin vuosien 2020-2022 aikana myös Tampereen yliopistolla Suomen Akatemian rahoittamassa What works? -tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan nuorten työelämäsiirtymiä Pohjois-Afrikassa sekä turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneiden nuorten työelämäsiirtymiä Suomessa. Toimin elokuusta 2021 huhtikuuhun 2022 tutkimuspäällikkönä (ma.) Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:issa. Aiemmin olen työskennellyt myös Helsingin yliopistossa.


(See "tiedostot" tab for full CV)


Education and degrees awarded

Adjunct Professor (title of docent), University of Tampere, Youth Studies (January 2017)

Doc. Soc. Sci., University of Helsinki, Department of Politics and Economics,
Major: Development Studies, Minor: World Politics (10.4.2012, University of Helsinki)

M. Soc. Sci., University of Helsinki, Department of Sociology
Major: Sociology, Minor: Social Psychology (19.5.2004, University of Helsinki)

B.A. Soc. Sci., University of Helsinki, Department of Development Studies
Major: Development Studies, Minor: Social Psychology (19.12.2001, University of Helsinki)

Matriculation Examination, Sibelius Upper Secondary School, 31.5.1997, Helsinki

Other education and training, qualifications and skills

Specialist Vocational Qualification in Leadership and Business Management, Competence area of Leadership and Business Management, 5.3.2020, Helsinki

Dance-movement therapist, Eino Roiha Institute, 19.12.2014, Jyväskylä

Science journalist, Suomen Tiedetoimittajien liitto ry., The Finnish Association of Science Editors and Journalists (FASEJ), 2010-Valitut julkaisut

(See full list of publications from "tiedostot" tab)


Vertaisarvioidut monografiat

Laine, Sofia & Hartman, Maaria (2020) Nuorten taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus Taidetestaajat-hankkeessa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 224, Tiede. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/taidetestaajat_web.pdf (open access)

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Kauppinen, Eila & Laine, Sofia & Malm, Karla & Kontio, Timo & Jurvanen, Susanna (2023) Jalkautuva nuorisotyö ja nuorten kohtaaminen korona-arjessa.  Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 81–102. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Laine, Sofia & Tani, Sirpa & Kauppinen, Eila & Ahlstedt, Eliisa (2023) Hengailu korona-ajan kaupungeissa. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 123–143. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Laine, Sofia & Kauppinen, Eila & Tani, Sirpa & Malm, Karla (2023) Koti kouluna, hengailun paikkana ja yksityisenä tilana korona-ajassa. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 147–166. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Jurvanen, Susanna & Vihreäsalo, Keiju & Laine, Sofia & Ahlstedt, Eliisa (2023) Nuorten huolta aiheuttava päihteiden käyttö korona-aikana. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 189–213. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Kauppinen, Eila & Tani, Sirpa & Laine, Sofia & Malm, Karla & Jurvanen, Susanna & Hoikkala, Tommi (2023) Nuorten sosiaalinen liikehdintä pääkaupunkiseudulla 2020-luvulla. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 265–290. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Hirvilammi, Tuuli & Laine, Sofia & Ojala, Satu (2022) Ekososiaaliset, talousmyönteiset ja vastustajat. Nuorten kolme asennoitumista kestävän kehityksen arvoihin (Ecosocialists, Economy-positivists and Opposers. Young people’s three stances towards the values of sustainable development) In Kiilakoski, Tomi (toim) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021 (The Youth Barometer 2021). Helsinki: The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society, publications 237, 169–188. (open access)

Kauppinen, Eila & Laine, Sofia (2022) Nuorten harrastusten ja vapaa-ajan merkityksiä kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta koronan aikakaudella (Meanings of young people’s hobbies and leisure time on the COVID-19 pandemic era from the perspective of sustainable wellbeing). Nuorten Elinolot -vuosikirja 2022 (The Young People’s Living Conditions’ Yearbook 2022). Helsinki: Finnish Institute for Health and Welfare & The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society & State Youth Council, Teema 34, 87–102. (open access)

Salmi-Niklander, Kirsti & Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka & Laine, Sofia & Salmesvuori, Päivi (2022) Approaching localized politics of European memories. In Kirsti Salmi-Niklander & Sofia Laine & Päivi Salmesvuori & Ulla Savolainen & Riikka Taavetti (eds.) Friction, Fragmentation, and Diversity: Localized Politics of European Memories. Leiden: Amsterdam University Press, 9-23. 

Laine, Sofia & Myllylä, Martta (2019) Political chronotopes of youth engagmenet: Towards more inclusive and enabling environments. In Elena Sánchez-Montijano & José Sánches García (eds.) Youth at the Margins. Perspectives on Arab Mediterranean Youth. London: Routledge, 162-180.

Henri Onodera, Bruno Lefort, Sofia Laine and Karim Maïche (2018) Dynamics of engagement among youth in Arab Mediterranean countries. The Journal of North African Studies (FNAS). Article ID: FNAS 1547197 (open access)

Laine, Sofia & Suurpää, Leena & Ltifi, Afifa (2018) Respectful resistance: Young musicians and the unfinished revolution in Tunisia. In Oinas, Elina & Onodera, Henri & Suurpää, Leena (eds) What politics? Youth and political engagement in Africa. Leiden & Boston: Brill, 58-74. (open access)

Mai, Yên & Laine, Sofia (2016) Blogging Activism of Young Educated and Global Women in Tunisia and Vietnam: a two-case studyPACO 9(3): 893-917. Special Issue: 'Youth and the Reinvention of Politics'. DOI: 10.1285/i20356609v9i3p893 (open access)

Muut julkaisut

Pisani, Maria & Basarab, Tanya & Giovanni Bello, Barbara & Laine, Sofia (eds.). (2018) Between insecurity and hope: Reflections on youth work with young refugees. Youth Partnership, Youth Knowledge #24. Strasbourg: Council of Europe Publishing. (open access)

Laine, Sofia (2018, toim.) Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin. Break the fight! -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 209, Kenttähttps://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/break_the_fight_netti.pdf (open access)

Näkökulma-tekstien sarjan "Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0" toimitustyö sekä julkaisuja. Ensimmäiset kolme tekstiä julkaistiin syyskuussa 2019. Sarja jatkuu syksyyn 2021: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/arviointitutkimus-ja-nuoriso-kirjoitussarja (open access)

Oikeus kuulua joukkoon. Ehdotuksia monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa (2019) Uskonnollinen ja kulttuurinen vuoropuhelun asiantuntijatyöryhmän loppuraportti (Nuorisotutkimusverkoston jäseninä työryhmässä olivat Antti Kivijärvi ja Sofia Laine). Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO, Oikeusministeriö. (open access)

Laine, Sofia (2018) "Todavía tenemos muros en los que pintar". De la iniciativa de cinco jóvenes al movimiento grafiti global. Estudio de Caso de Zwewla (Miserables), José Sanchez, Eduard Ballasté, Carles Feixa, ¿Qué fue de la primavera indignada? Lleida: Milenio Publicaciones, 153-172.

Laine, Sofia & Salmi-Niklander, Kirsti (2017) Volunteer work among asylum seekers and refugees in Finland from 2015 to 2017. Gränsløs, nr 8: Flykt, 90-100. (open access)

Maiche, Karim & Onodera, Henri & Lefort, Bruno & Laine, Sofia & Myllylä, Martta (2017) Breaking the triple marginalisation of youth? Mapping the future prospects of youth inclusion in Arab Mediterranean countries. SAHWA Policy Report 1/2017. Barcelona: CIDOB. (open access)

Laine, Sofia & Lefort, Bruno & Onodera, Henri & Maiche, Karim & Myllylä, Martta (2016) Towards more inclusive youth engagement in Arab-Mediterranean countries. SAHWA Policy Report 11/2016. Barcelona: CIDOB.

----

VANHEMMAT JULKAISUT (ennen 23.5.2016 julkaistut)

Peer-reviewed scientific articles

Laine, Sofia (2016) Creating Agora Chronotopes on Young People's Political Participation in Transnational Meetings. In Carles Feixa & Carmen Leccardi & Pam Nilan (eds.) Youth, Space and Time. Agoras and Chronotopes in the Global City. Den Haag: Brill, 65-84.

Laine, Sofia (2015) Embodied and moral methodological cosmopolitanism opposing rising neo-nationalism. Microanalytical perspective. In Pirkkoliisa Ahponen & Päivi Harinen & Ville-Samuli Haverinen (eds.) Dislocations of Civic Cultural Borderlines. Methodological Nationalism, Transnational Reality and Cosmopolitan Dreams. Springer, 71-85.

Jabberi, Fatma & Laine, Sofia (2015) Spaces of dialogue? The case of the World Social Forum Tunis 2013 from the perspective of young, local volunteers. Global Studies of Childhood 5(2): 178-190.

Laine, Sofia (2015) Mikropolitiikka, globaali toiminta ja kinesteettinen kenttä. Kanssatodistajana kahdessa vaihtoehtoisen globalisaation sosiaalisessa koreografiassa (Micropolitics, global action and kinaesthetic field. Co-performing in two social choreographies on alter globalization). In Anette Arlander & Helena Erkkilä & Taina Riikonen & Helena Saarikoski (eds.) Esitystutkimus (Performance studies). Helsinki: Partuuna, 83-112.

Laine, Sofia & Oinas, Elina & Suurpää, Leena & Levamo, Tiina-Maria & Onodera, Henri & Lavila, Piia & Rantama, Minna (2015) Polyphonic Ethos in Team Research: Lessons from the World Social Forum, Tunis 2013. In Airi-Alina Allaste & Katrin Tidenberg (eds.) "In search of..." New Methodological Approaches to Youth Research. Cambridge: Cambridge Publishing, 116–135.

Laine, Sofia (2013) Possibilities for Cosmopolitan Emancipation among Local Poor and Minority Youth in Transnational Political Events. Global Society 27(1): 73-90.

Laine, Sofia (2011) Grounded globalizations of transnational social movement. Ethnographical Analysis on Free Hugs Campaign at the World Social Forum Belém 2009. Ephemera: theory & politics in organization, 11(3): 243–257. http://www.ephemeraweb.org/journal/11-3/11-3laine.pdf

Eskelinen, Teppo & Gellin, Maija & Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo & Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti & Koskinen, Sanna & Laine, Sofia & Lundbom, Pia & Nivala, Elina & Sutinen, Riikka (2012) Lapset ja nuoret kansalaistoimijoina (Children and youth as civic actors). In Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (eds.) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa (Democracy lesson. Children’s and young people’s municipality in the beginning of 2010). Helsinki: Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, publications 118, 213–248.

Laine, Sofia & Merikivi, Jani (2011) Metodit (Methods). In Mirja Määttä & Tarja Tolonen (eds.) Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään (Given, taken, self-done. Young people’s leisure time today). Helsinki: Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, publications 112, 12–27.

Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti & Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Merikivi, Jani (2011) Nuorten tilat (Youth spaces). In Mirja Määttä & Tarja Tolonen (eds.) Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään (Given, taken, self-done. Young people’s leisure time today). Helsinki: Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, publications 112, 57–91.

Laine, Sofia & Gretschel, Anu & Siivonen, Katriina & Hirsjärvi, Irma & Myllyniemi, Sami (2011) Toiminnan motiivit (Motives of action). In Mirja Määttä & Tarja Tolonen (eds.) Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään (Given, taken, self-done. Young people’s leisure time today). Helsinki: Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, publications 112, 92–108.

Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Siivonen, Katriina & Peltola, Marja & Myllyniemi, Sami (2011) Toiminnan esteet (Obstacles to action). In Mirja Määttä & Tarja Tolonen (eds.) Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään (Given, taken, self-done. Young people’s leisure time today). Helsinki: Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, publications 112, 109–127.

Laine, Sofia (2009) Contestatory performative acts in the transnational political meetings. Societies Without Borders, 4(4): 398–429.

Laine, Sofia & Gretschel, Anu (2009) Whose arena is the EU youth policy? Young participants’ involvement and influence in the EU youth policy from their own points of view: case of the EU Presidency Youth Event in Hyvinkää, Finland. Young 17(2), 191–215.

Laine, Sofia & Dorff, Jenni (2008) Nuorten käsityksiä poliittisesta vaikuttamisesta ja osallistumisesta – näkökulmina EU:n nuorisopolitiikka ja ydinaseiden vastainen toiminta (Young people’s concepts of political influence and participation – EU youth politics and anti-nuclear protests as perspectives). In Minna Autio & Kirsi Eräranta & Sami Myllyniemi (eds.) Polarisoituva nuoruus? (Polarized Youth?) Helsinki: Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, publications 84 & Nuora & Stakes, 118–126.

Laine, Sofia & Kangas, Ilka (2002) Aivokemiallisista häiriöistä elämänhallinnan vaikeuteen – Hyväosaisten nuorten aikuisten näkemyksiä omasta ja ikäryhmänsä pahoinvoinnista (From the brain chemical disturbances to the life-management difficulties - Fortunate young adults' opinions about their and their age group’s mental disorders). Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Research) 20(3), 18–31.

Non-refereed scientific articles

Kiilakoski, Tomi & Laine, Sofia & Pulkkinen, Emma (2015) Eurooppalainen nuorisopolitiikka eilen ja tänään - Howard Williamsonin haastattelu (The European youth policy yesterday and today – Interview with Howard Williamson). Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Studies) 33(1), 55–65.

Laine, Sofia (2014) Paikalliset liikkeet kasvattavat globaaliin toimijuuteen - Carmen Leccardin haastattelu (Local social movements will educate on the global agency – Interview with Carmen Leccardi). Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Studies) 32(1), 54–63.

Laine, Sofia (2013) Haavoittuvuus on nuorison omaehtoisten ympäristöliikkeiden ytimessä - Geoffrey Pleyersin haastattelu (The vulnerability is at the heart of young people’s self-declared environmental movements – Interview with Geoffrey Pleyers). Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Studies) 31(3), 58–65.

Laine, Sofia (2013) Suivaantuneiden keskiluokkaisten nuorten globaali aalto (Indignant middle-class young people’s global wave). Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Studies) 31(1), 86–92.

Gretschel, Anu & Laine, Sofia (2013) Liikuntapaikkoja on mahdollista muokata kaikille sopiviksi. In Päivi Harinen & Anni Rannikko (eds.) Tässä seison, enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Helsinki: The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society, electronic publications 65, 68–70. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/liikuntapamfletti2013.pdf

Laine, Sofia (2011) Vauraan pohjoisen nuorisopolitiikka on globaalisti köyhä. In Kari Paakkunainen & Leena Suurpää (eds.) Nuorten poliittinen ohjaus – strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? Helsinki: The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society, electronic publications 43. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/ohjaus.pdf

Laine, Sofia (2011) Vauraan pohjoisen nuorisopolitiikka on globaalisti köyhä (Youth policy of wealthy North is globally poor). In Kari Paakkunainen & Leena Suurpää (eds.) Nuorten poliittinen ohjaus – strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? (Young people’s political steering as strategic management, expanding co-operation or flattening engagement?) Helsinki: Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, internet publications 43. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/ohjaus.pdf  (2.6.2011)

Laine, Sofia (2011) Matkoja tutkijaäitien riittämättömyyden tunteeseen (Trips to researcher mothers’ feelings of inadequacy). Kirjat (Books). Sosiologia (Finnish Journal of Sociology) 48(3), 271–272.

Levamo, Tiina-Maria & Laine, Sofia & Kotilainen, Sirkku & Mattila, Päivi & Onodera, Henri & Suoninen, Annikka (2010) Globaalia ulottuvuutta suomalaiseen nuorisotutkimukseen (Global dimension to Finnish youth studies). Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Studies) 28(2), 84–95.

Laine, Sofia (2010) Lasten ja nuorten osallistuminen arkea koskeviin asioihin ja päätöksentekoon (The participation of children and young people on the affairs and decision-making concerning their everyday life). Arviot (Book Reviews). Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Studies) 28(3), 101–104.

Levamo, Tiina-Maria & Laine, Sofia & Kotilainen, Sirkku & Mattila, Päivi & Onodera, Henri & Suoninen, Annikka (2010) Globaalia ulottuvuutta suomalaiseen nuorisotutkimukseen (More global perspective to the Finnish youth research). Katsaukset (Reviews). Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Studies) 28(2), 84–95.

Laine, Sofia (2010) Kansainvälisillä poliittisilla kokouksilla on tutkijoille annettavaa (International political meetings have something to give for researchers). Keskustelua (Discussion). Tieteessä tapahtuu (Science Now Journal) 3, 44–45.

Laine, Sofia (2008) Marianne Milmeister & Howard Williamson (eds), Dialogues and Networks. Organising exchanges between youth field actors. Luxemburg: Centre d’Etudes sur la Situation des Jeunes en Europe (CESIJE), 2006. Youth research monographs, Vol. 2, ScientiPHIc series. 210 pp. Books. Young 16:3, 345–348.

Laine, Sofia (2006) Nuorten aikuisten salattu masennus. Yhteisöttömyyttä vai leimautumisen pelkoa? (Concealed depression among young adults. Disconnection from societiesor a fear of stigma?) In Anne Puuronen (ed.): Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö (Helath Literacy. Young people, politics and practice). The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society, 33–47.

Laine, Sofia (2005) Differences in the help-seeking behaviour of depressed Finnish young adults with suicidal tendencies. In Tommi Hoikkala & Pekka Hakkarainen & Sofia Laine (eds.) Beyond Health Literacy – Youth Cultures, Prevention and Policy. Helsinki: The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society, publications 52 & Stakes, 121–136.

Laine, Sofia (2005) Henkilökohtainen on globaalia – Reilu kauppa nuorisoaktivistien kriittisenä kannanottona talouden globalisaatioon (The personal is global - Fair Trade as a critical position of young activists in response to economic globalization). In Tommi Hoikkala & Sofia Laine & Jyrki Laine (eds.): Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä (What Needs to Be Done? Theory and Practice of Youth Revolts). The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society, publications 51 & Loki-Kirjat, 289–312.

Laine, Sofia (2005) Neljän naisministerin tarina aktivismista ja siitä mitä pitäisi tehdä. In Tommi Hoikkala & Sofia Laine & Jyrki Laine (eds.): Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä (What Needs to Be Done? Theory and Practice of Youth Revolts). The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society, publications 51 & Loki-Kirjat, 151–176.

Scientific books (monographs)

Laine, Sofia (2012) Young Actors in Transnational Agoras. Multi-Sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations. Helsinki: The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society, publications 121.

Tommi Hoikkala & Pekka Hakkarainen & Sofia Laine (eds.) (2005) Beyond Health Literacy – Youth Cultures, Prevention and Policy. Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, publications 52 & Stakes.

Tommi Hoikkala & Sofia Laine & Jyrki Laine (eds.) (2005) Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä (What Needs to Be Done? Theory and Practice of Youth Revolts). Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, publications 51 & Loki-Kirjat.

Publications intended for professional communities

Laine, Sofia & Ait Mous, Fadma & Boucherf, Kamel & Roberts, Ken & Saleh, Elizabeth (2015) SAHWA Background Paper BP02: Youth Political Engagement in Tunisia, Egypt, Algeria, Morocco and Lebanon. 8.6.2015.
http://sahwa.eu/OUTPUTS/Publications/SAHWA-Background-Paper-BP02-Youth-Political-Engagement-in-Tunisia-Egypt-Algeria-Morocco-and-Lebanon  (20.9.2015)

Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi & Laine, Sofia & Levamo, Tiina-Maria & Mäntylä, Niina & Pleyers, Geoffrey & Raisio, Harri (2014) Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy. Background paper for the Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities and the EU-CoE Youth Partnership. Helsinki: Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, electronic publications 69. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/youthparticipation_goodpractices.pdf  (18.8.2015)

Gretchel, Anu & Laine, Sofia & Junttila-Vitikka, Pirjo (2013) Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa (Residents' experience in quality evaluation of exercise facilities provided by local authorities). Helsinki: National Sports Council, publications 1 & Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society, electronic publications 60. http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/245/Liikuntapaikkaraportti_www_2013.pdf  (11.2.2013)

Articles in Nuorisotyö (Youth Work) Magazine, 2005-2013:

  • Laine, Sofia (2013) Nuorisotyö-lehti Tunisiassa: Räppäystä kunniakkaan elämän puolesta (Youth Work Magazine in Tunisia: Rap for dignity). Nuorisotyö (Youth Work) 6-7, 34–36.
  • Laine, Sofia (2010) 7 tavoitetta paremman nuoruuden puolesta (7 goals for better adolescence). Nuorisotyö (Youth Work) 64(6-7), 20–23.
  • Sinisalo-Juha, Eeva & Laine, Sofia (2010) Haussa yhteiseurooppalainen nuorisotyön käsite (Searching for common European concept of youth work). Nuorisotyö (Youth Work) 64(3), 22–23.
  • Laine, Sofia (2007) Nuorisopoliittisia ajatuksia Venäjän ja Viron rajalta (Youth political toughts from the borderline of Russia and Estonia). Nuorisotyö (Youth Work) 61(4), 18–20.
  • Laine, Sofia (2005) Saksassa demokratiaa vahvistetaan äänioikeusikärajaa laskemalla (In Germany, democracy is strengthened by lowering the voting age). Nuorisotyö (Youth Work) 59(5), 22–23.

24 column articles in Kommentti – Comment Youth Research Web Portal (www.kommentti.fi), 2006-2012, two of them in English:

Publications intended for the general public, linked to the applicant’s research

Laine, Sofia (2016) Näkökulma 23: Kantaako Suomi globaalia vastuuta nuorista? (Viewpoint 23: Does Finland carry global resposibilty on youth?) 10.3.2016. The Finnish Youth Research Network/ The Finnish Youth Research Society. Electronic publications. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma23

Laine, Sofia & Suurpää, Leena (2015) Ihmisten globaali liikkuvuus on mittava nuorisoliike (Global mobility is extensive youth movement). Yhteiskuntablogiikka 20.10.2015, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (National Institute for Health and Welfare). https://blogi.thl.fi/web/yp/etusivu/-/blogs/ihmisten-globaali-liikkuvuus-on-mittava-nuorisoliike

Laine, Sofia (2013) Solidaarisuustaloudesta ja Facebook-aktivismista tuhansiin uusiin nuorisojärjestöihin (From the economic solidarity and Facebook activism to thousands of new youth organizations). Tähdistö. Eurooppanuorten julkaisu (Finnish EU-magazine ”Tähdistö” published by JEF Finland/Eurooppanuoret) (1), 12–13. http://issuu.com/eurooppanuoret/docs/eurooppanuoret_esite_1-2013_32s_web/1?e=2501413/5935657

Laine, Sofia (2012) Tunisialainen tyttö poliittisissa aika-tila-tihentymissä (Tunisian Girl in political time-space-chronotopes). Nuori voima: kulttuuriharrastajain lehti (Young power: culture enthusiasts journal) (5), 86.

Laine, Sofia (19.3.2012) Näkökulma: Globaali demokratia tarvitsee nuoria (Point of view: Global Democracy needs young people). Fifi/Voima http://fifi.voima.fi/artikkeli/2012/maaliskuu/nakokulma-globaali-demokratia-tarvitsee-nuoria

Keskisuomalainen (18.5.2012) Kolumni: Huomio murhaajasta globaalin demokratian nuoriin rakentajiin (Column: Attention from the murderer to the young builders of global democracy) http://www.ksml.fi/mielipide/kolumnit/huomio-murhaajasta-globaalin-demokratian-nuoriin-rakentajiin/1196783

Laine, Sofia ja Karjalainen, Raisa Kyllikki (2006) Kahvin hinta. Kertomuksia nicaragualaisista kahvityöläisistä (Price of Coffee – Stories of Nicaraguan Coffee Farmers). Helsinki: Tammi.

Theses

Laine, Sofia (2012) Young Actors in Transnational Agoras. Multi-Sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations. Helsinki: The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society, publications 121. Doctoral thesis, Development Studies, Department of Politics and Economics, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29314/youngact.pdf  (23.9.2015)

Laine, Sofia (2004) Puhuvat ja vaienneet. Nuorten aikuisten masennuksen sosiaalinen ilmeneminen (Those who speak and those who remain silent. Social appearance of young adults' depression). MA thesis, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.

Laine, Sofia (2001) Miten sata norsua mahtuu kahvihyllyyn? Reilu kauppa esimerkkinä eettisestä kaupankäynnistä (How does a hundred elephants accommodate to the coffee shelf? Fair trade as an example of ethical trading). BA thesis, Department of Development Studies, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.

 

Nimi Koko Muoto
laine_cv_2023_335 KBPDF
laine_publications_2023281 KBPDF

Hankkeet