Päivi Berg.

Päivi Berg

Projektitutkija (XAMK, Juvenia - Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus), vieraileva tutkija

VTT, dos.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 569 7365

Esittely

Olen Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti. Toimin Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajana 2021-2022 Mira Kalalahden kanssa. Työskentelen vuonna 2022 tutkijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa Juveniassa Suomen Akatemian tutkimushankkeessa DEQUAL: capturing digital society inequality – young digi-natives’ asymmetrical agencies within socio-technical imperatives and imaginaries. Vuosina 2020-2021 työskentelin XAMK:issa FREERIDE: ilmaisen julkisen liikenteen yhteys lasten liikkumiseen -hankkeessa sekä toimitin vuoden 2020 Nuorisobarometrin Sami Myllyniemen kanssa. 

Työskentelin vuonna 2019 Jyväskylän yliopiston Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma – PREACT -hankkeessa. Vuosina 2015 ja 2018 työskentelin OKM:n liikunnan vastuualueen rahoittamassa Kentiltä kabinetteihin -tutkimushankkeessa, jossa olen vuonna 2018 tarkastellut lasten ja nuorten urheiluseuraharrastamisesta käytävää sosiaalisen median keskustelua. Vuosina 2016-2017 työskentelin varajohtajana ja vanhempana tutkijana Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla -hankkeessa

Päivi Berg is a senior researcher, adjunct professor (docent) in social psychology. Her research themes relate to gender, social class and embodiment in the context of sport, physical education and leisure. From year 2020 onwards she has worked at the South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Juvenia – youth research and development centre, in the projects FREERIDE: Are there free tickets? Children’s independence and equality in mobility and physical activity following a free bus ride –experiment in the city of Mikkeli (2020-2021) and DEQUAL: capturing digital society inequality – young digi-natives’ asymmetrical agencies within socio-technical imperatives and imaginaries (2022). She has also studied young people in the margins of education and work. In 2019 she worked at the PREACT - Promoting equal access and tackling discrimination against gender and sexual minorities in sport and physical education -project (University of Jyväskylä).

ResearchGate

Vertaisarvioidut artikkelit:

 • Berg, Päivi, Rinne, Tiina, Hakala, Pirjo & Pesola, Arto J. (2022) Children’s independent mobility and activity spaces during COVID-19 in Finland, Children's Geographies, DOI: 10.1080/14733285.2022.2118028.
 • Berg, Päivi, Rinne, Tiina, Hakala, Pirjo, Tuuva-Hongisto, Sari & Pesola, Arto, J. 2022 ”Fiksumpi mennä pyörällä tai autolla” Lasten ja vanhempien näkemyksiä joukkoliikenteestä kahdessa kaupungissa. Alue ja Ympäristö 51(1), 127–146. 
 • Rinne, T., Kajosaari, A., Söderholm, M. Berg, P., Pesola, A.J., Smith, M. & Kyttä, M. (2022) Delineating the geographic context of physical activities: A systematic search and scoping review of the methodological approaches used in social ecological research over two decades. Health & Place 73, January 2022, 102737. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2021.102737
 • Päivi Berg & Marja Kokkonen (2021) Heteronormativity meets queering in physical education: the views of PE teachers and LGBTIQ+ students. Physical Education and Sport Pedagogy. DOI: 10.1080/17408989.2021.1891213.
 • Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (2020) ”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin perehdytetty asiaan” – Sateenkaarinuoret, koululiikunta ja liikuntaharrastukset. Kasvatus & Aika 14(3), 43–59.
 • Berg, P. & Kokkonen, M. (2020) ”Ei tehdä mitään numeroo” Heteronormatiivisuus ja sukupuolen moninaisuus liikunnanopettajien puhetavoissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista oppilaista. Kasvatus 51(3), 343–355.
 • Pesola A., Hakala P., Berg P., Ramezani S., Villanueva K., Tuuva-Hongisto S., Ronkainen J., Laatikainen T.E. (2020) Does free public transit increase physical activity and independent mobility in children? Study protocol for comparing children’s activity between two Finnish towns with and without free public transit. BMC Public Health (2020) 20:342. 
 • Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (2019) Valinnanvapautta vai yhdenvertaisuutta? Lasten ja nuorten ohjatut liikuntaharrastukset sosiaalisen median keskusteluissa. Nuorisotutkimus 37(3-4), 4–22.
 • Berg, Päivi, Anttila, Anu-Hanna & Härmä, Vuokko (2018) Lähteminen ja jääminen luokkatekona – nuorten aikuisten kiinnittyminen kotiseutunsa yhteisöön. Sosiologia 55(3), 231-247.
 • Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi (2018) Nuorten aikuisten siirtymät palkkatyöhön ja yrittäjyyteen. Nuorisotutkimus, 36 (2), 3-18.
 • Ylöstalo, Hanna, Anttila, Anu-Hanna, Berg, Päivi & Härmä, Vuokko (2018) Uuden työn joustavat ruumiit. Työelämäntutkimus 16(2), 113-125.
 • Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Karvonen, Sakari (2017) Affordances of Welfare Services – Perspectives of Young Clients. Nordisk välfärdsforskning / Nordic Welfare Research 2 (1), 30-38. 
 • Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (2017) Liikkuva luokka – liikunnan harrastaminen kunnon kansalaisuutena. Yhteiskuntapolitiikka 82(3), 251-261.
 • Berg, Päivi & Aaltonen, Sanna (2017) Wendy, Peter and the Lost Boys - The Gendered Discourses of Welfare Service Practitioners and Their Young Clients. Young 25(2), 157-173. First published on June 6, 2016 as DOI: 10.1177/1103308816640699.
 • Mietola, R. Berg, P., Hakala, K., Lahelma, L., Lappalainen, S., Salo, U-M. & Tolonen, T. (2016) Feministinen etnografia kasvatuksen kulttuureita jäljittämässä. Nuorisotutkimus 34(1), 4-17.
 • Berg, P. (2015) Sosiaaliset jalat ja vakava vapaa-aika – lasten ja nuorten vertaissuhteiden merkitys liikuntaharrastuksissa. Nuorisotutkimus 33(3-4), 88-101.
 • Berg, Päivi & Peltola, Marja (2015) Raising Decent Citizens – On Respectability, Parenthood and Drawing Boundaries. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 23(1),36-51. 
 • Berg, P. (2012) Kunnon kansalaisia kasvattamassa – vanhempien ja valmentajien näkemyksiä kodin ja urheiluseuran kasvatustehtävistä. Nuorisotutkimus 30(4), 34–52.
 • Berg, P. (2010) Shifting positions in Physical Education – notes on otherness, sameness, absence and presence. Ethnography and Education, 5(1), 65–79.
 • Berg, P. & Lahelma, E. (2010) The Gendering Processes in the Field of Physical Education. Gender and Education, 22(1), 31–46.
 • Berg, P. (2007) Sukupuoli ja rajatyön muodot koulun liikuntatunneilla, Nuorisotutkimus, 25 (2), 32–51.
 • Berg, P. (2006) Liikuntatuntien kapteenivalintatilanne oppilaiden hierarkioiden rakentajana, Kasvatus, 37(2), 174–186.

Artikkelit kokoomajulkaisuissa:

 • Berg, Päivi & Ylöstalo, Tiina (2020) Harrastuksesta työksi. Teoksessa L. Haikkola & S. Myllyniemi (toim.) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) nro 225, Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, nro 65, 179-192.
 • Berg, Päivi (2016) Sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja etnisyys lasten ja nuorten urheiluseuraharrastuksissa. Teoksessa Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.) Urheilun takapuoli – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 186, 64–90.
 • Berg, Päivi (2015) Kaverit ja vakava vapaa-aika. Teoksessa Harinen, Päivi, Liikanen, Veli, Rannikko, Anni & Torvinen, Pasi (toim.) Liikutukseen asti: Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 303. Jyväskylä: Liikunnan ja kansaterveyden edistämissäätiö LIKES. s. 30-40.
 • Berg, Päivi (2014) Borderwork and hierarchies in physical education – How gender and class becomes inscribed into young bodies. Arnesen, Anne-Lise, Lahelma, Elina, Lundahl, Lisbeth & Öhrn, Elisabet (Eds.): Fair and Competitive? Critical perspectives on contemporary Nordic schooling. Series of Ethnography and Education. London: Tufnell Press. s. 103-121.
 • Berg, Päivi, Guttorm, Hanna, Kankkunen, Tarja, Kokko,  Sirpa, Kuoppamäki, Anna, Lepistö, Jaana, Turkki, Kaija, Väyrynen, Lea & Lehtonen, Jukka (2011) Tytöille tyttömäistä ja pojille poikamaista – yksilöllisten valintojen viidakossa? Sukupuolitietoisuus taito- ja taideaineiden opetuksessa ja tutkimuksessa. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.)Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –projektin julkaisu. Helsinki: Helsingin yliopisto, 91–116.
 • Berg, P. (2010) Ruumis on sielun peili? – Liikuntakasvatus minän hallintana. Teoksessa Komulainen, Katri, Keskitalo-Foley, Seija, Korhonen, Maija ja Lappalainen, Sirpa (toim.) Yrittäjyyskasvatus hallintana. Vastapaino. s. 124–155.
 • Berg, P. (2010) Sukupuoli liikunnanopetuksessa. Teoksessa Suortamo, Markku, Ikävalko, Elina, Palmu, Tarja, Tainio, Liisa ja Tani, Sirpa (toim.) Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa – opettajan vuosi 2010-2011. PS-kustannus, Jyväskylä. s. 79–84.
 • Berg, P. (2008) Ruumiin resurssit ja mahdollisuudet koulun liikunnanopetuksessa ja liikuntaharrastuksissa. Teoksessa Tolonen, T. (toim.) Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tampere, Vastapaino. s. 198–223.
 • Berg, P. (2006) What sets us in motion? – Physical exercise and sports hobbies in Finland 1981–2002, in: Liikkanen, M., Hanifi, R. & Hannula, U. (eds.): Individual choices, permanency of cultures. Changes in leisure 1981–2002, Helsinki, Statistics Finland.
 • Berg, P. (2005) Miten se meitä liikuttaa? – Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981–2002, teoksessa: Liikkanen, M., Hanifi, R. ja Hannula, U. (toim.): Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981–2002, Tilastokeskus, Kulttuuri ja viestintä.

Alkuperäistutkimukset:

 • Päivi Berg & Sami Myllyniemi (toim.) Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Nuorisotutkimusseuran/ Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 232, verkkojulkaisuja 157. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 67. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.) Urheilun takapuoli – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 186.
 • Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (2016) Relationship between young people and welfare services. Stockholm, Nordic Center for Welfare and Social Issues.
 • Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (2015) Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 160.
 • Berg, Päivi & Piirtola, Maarit (2014) Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa – tutkimuskatsaus 2000–2012. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä 10. 
 • Sami Myllyniemi & Päivi Berg (2013) Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja 49 / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 140.
 • Berg, P., Gretschel, A. & Humppila, L. (2011) Ei nuorille, vaan nuorten kanssa – Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa?  Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 119, verkkojulkaisuja 47, Helsinki.
 • Berg, P. (2010) Ryhmärajoja ja hierarkioita: etnografinen tutkimus peruskoulun yläasteen liikunnanopetuksesta. Sosiaalipsykologisia tutkimuksia 22. Helsinki, Yliopistopaino.
 • Krzywacki, Jyrki, Berg, Päivi, Lohikoski, Virve, Viitaniemi, Leena & Tanskanen, Eero (2004) Rajahaastattelututkimus: osa 14: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2003. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.
 • Krzywacki, Jyrki, Berg, Päivi, Reijo, Marie, Viitaniemi, Leena & Tanskanen, Eero (2003) Rajahaastattelututkimus:osa 13: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2002. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.
 • Krzywacki, Jyrki, Berg, Päivi, Nieminen, Markku, Viitaniemi, Leena & Tanskanen, Eero (2002a) Rajahaastattelututkimus:osa 11: Ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä 2001. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.
 • Krzywacki, Jyrki, Berg, Päivi, Nieminen, Markku, Viitaniemi, Leena & Tanskanen, Eero (2002b) Rajahaastattelututkimus:osa 12: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2001. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.

Muut julkaisut:

 • Pesola, A., Berg, P., Hakala, P., Kallio, J. & Laatikainen T. (2020) Maksuton joukkoliikenne: uhka vai mahdollisuus lasten liikkumisessa? Liikunta & Tiede 57 (4), 37–41.
 • Salasuo, Mikko, Lehtonen, Kati & Berg, Päivi (2020) ”Tuliko tämä oikeasti jollekin yllätyksenä?” Kiusaaminen, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu liikunnassa ja urheilussa. Liikunta & Tiede 57 (2), 34–37.
 • Berg, Päivi, Salasuo, Mikko & Lehtonen, Kati (toim.) (2020) ”Siitä on pikemminkin vaiettu”.
 • Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 151. Luettavissa tästä linkistä. 
 • Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (2020) Sateenkaaren tällä puolen: yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa. Teoksessa Berg, Päivi, Salasuo, Mikko & Lehtonen, Kati (toim.) ”Siitä on pikemminkin vaiettu”. Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 151, 47-51. Luettavissa tästä linkistä
 • Berg, Päivi & Laine, Kaarlo (2019) Oikeus julkiseen tilaan, pyrkimys kunnioituksen kulttuuriin. Kirja-arvio Anni Rannikon teoksesta Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset. Nuorisotutkimus 37 (1), 63–66.
 • Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (6.6.2018) Ihmerohto nuoruuden vaivoihin? Politiikasta -verkkolehden Kentän laidalta -juttusarja. 
 • Berg, Päivi (21.5.2018) ”Liikaa melua väärässä paikassa väärään aikaan” Tilan käyttö, sukupuoli ja huolipuhe nuorten vaihtoehtoharrastuksissa. Kommentaari, Versuksen Tiededebatti Anni Rannikon Nuorten vaihtoehtoliikunnan hiljaisen vastarinnan tilat-kirjoitukseen. 
 • Salasuo, Mikko & Berg, Päivi (2018) Suurin osa lapsista putoaa pois harrastuksista ”valioyksilöiden” tieltä. Mielipidekirjoitus. Helsingin Sanomat 22.4.2018 
 • Berg, Päivi & Nikunen, Minna (2018) Epävarma, mutta toiveikas tulevaisuus. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 36(1), 58–60.
 • Anttila, Anu-Hanna & Berg, Päivi (2018) Osa-aikatyöt ja itsensä työllistäminen yleistyvät haurastetuilla työmarkkinoilla. Talous & Yhteiskunta 46 (1), 18–23.
 • Berg, Päivi, Aaltonen, Sanna, Anttila, Anu-Hanna, Hautamäki, Terhi, Härmä, Vuokko, Perttilä, Sami & Ylöstalo, Hanna (2017) ”Loma on sitä, että on aikaa tehdä rästityöt” – Unelmat ja arki kohtaavat nuorten yrittäjyydessä Tieto ja trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus, 1/2017, 41–48.
 • Berg, Päivi (2016) Liikunnan kääntöpuolet. Haaste 3/2016, 9-10.
 • Salasuo, Mikko & Berg, Päivi & Lehtonen, Kati & Laine, Kaarlo (2016) Kentiltä kabinetteihin – suomalaisen urheiluliikkeen nykytila ja tulevaisuus. Liikunta & Tiede 53(4), 24–29. 
 • Berg, Päivi (2017) Nuoruus ja kuolemattomuus. Kolumni. Tieto ja trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus, 1/2017, 54.
 • Berg, Päivi (2017) Tukihenkilöstä tavaramerkityksi elämäntapavalmentajaksi – koulutususkoinen Suomi vähän kahvilla. Blogikirjoitus 
 • Berg, Päivi (2017) Yrittäjä tarvitsee monenlaisia verkostoja. Blogikirjoitus. 
 • Berg, Päivi, Kivijärvi, Antti, Kokkonen, Marja, Peltola, Marja & Salasuo, Mikko (2016) Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen on pitkä matka. Näkökulma 37, 13.12.2016. 
 • Berg, Päivi (2016) Kotipaikkakunnilla pysyvät nuoret nähdään ongelmatapauksiksi. Blogikirjoitus. 
 • Berg, Päivi (2016) Haloo! Minne katosi huoli nuorista naisista – vai onko sitä koskaan ollutkaan? Blogikirjoitus. 
 • Berg, Päivi (2016) Koodaamassa ravintolatyöntekijän työtä ja vapaa-aikaa. Blogikirjoitus. 
 • Berg, Päivi (2016) Mikä yhdistää ja erottaa tutkijan, toimittajan ja valokuvaajan työtä? Blogikirjoitus. 
 • Berg, Päivi (2016) Vapaa-aikakin on nykyään suoritus, mutta se ei ole pelkästään huono asia. Blogikirjoitus. 
 • Berg, Päivi (2016) Sosiaaliset jalat ohjaavat harrastuksia. Kolumni Yle:n Futisvanhemmat -sarjan sivulla.
 • Berg, Päivi (2016) Äidit leipovat mokkapaloja, isät valmentavat. Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla.
 • Berg, Päivi (2016) Ennemmin tai myöhemmin nuorten on opittava pärjäämään ilman vanhempiaan. Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla. 
 • Berg, Päivi (2016). Urheiluseurojen ulkopuolelle jäävät lapset 2010-luvun syrjäytyjiä? Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla.
 • Berg, Päivi (2016) Tiikerivanhempi on valmis uhraamaan jopa urheilevan lapsensa terveyden. Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla. 
 • Berg, Päivi (2016) Mitä tapahtuu hyvinvoinnille kun siitä tulee työ? Blogikirjoitus. 
 • Berg, Päivi (2016) Piipun juurelt jonnee vaan. Blogikirjoitus. 
 • Berg, Päivi & Pasanen, Sanna (2015) Suosituksia ja suostuttelua: osallisuus ja sukupuoli lasten ja nuorten liikunnassa. Puheenvuoro. Kasvatus 46(5), 500-504.
 • Berg, Päivi (2015) Nuorilta on syytä kysyä, mitä liikuntalajeja he haluavat harrastaa. Mielipidekirjoitus, HS 16.11.2015. 
 • Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Rajaniemi, Katja (2015) Nuorten ohjaus vaatii herkkyyttä sekä nuorten elämäntilanteille että yhteiskunnan reunaehdoille. Näkökulma 4, 16.6.2015. Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto. 
 • Berg, Päivi (2015) Keskiluokkaisen minuuden tekeminen. Kirja-arvio Beverley Skeggsin teoksesta Elävä luokka. Tieto&trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus 1(1), 68–69.
 • Berg, Päivi (2014) Lähiöstä rähiöksi. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 32(3), 70–73.
 • Berg, Päivi (2014) Arvotetut elämäntapavalinnat ja kestävä kehitys. Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(4), 85.
 • Berg, Päivi (2014) Jonottamisen ja tiedotettuna olemisen sietämätön keveys – arkipäivän tilastointia. Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(3), 72.
 • Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi (2014) Oli kesä, oli loma. Nuorten kesäloma tutkimuksen katvealueena. Avauksia. Yhteiskuntapolitiikka 79(4), 450-454.
 • Berg, Päivi (2014) Tavataan torilla. Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(2), 28.
 • Berg, Päivi & Myllyniemi, Sami (2014) Nuoria liikkeellä! – Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa. Hyvinvointikatsaus 25(1), 62-68.
 • Berg, Päivi (2014) Kattokaa äiti ja isä, mä osaan! Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(1), 100.
 • Gretschel, Anu & Berg, Päivi (2013) Your Move -kampanjan jalanjälkiä kannattaisi seurata. Teoksessa Harinen, Päivi & Rannikko, Anni (toim.) Tässä seison enkä muuta voi. Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 65, 29–33.
 • Paju, Elina & Berg, Päivi (2013) Liikkumatilaa lapsille ja nuorille! Teoksessa Harinen, Päivi & Rannikko, Anni (toim.) Tässä seison enkä muuta voi. Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 65, 65–68.
 • Berg, Päivi (2013) May I ask you one question? Ajatuksia yksityisen ja julkisen tilan hallinnasta. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus (31) 2, 62–65.
 • Mietola, R. & Berg, P. (2012) Etnografiaa koulun käytäviltä. Kirja-arvio Petri Pajun väitöskirjatutkimuksesta Koulua on käytävä: etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. Kasvatus 43(1), 112–114.
 • Lappalainen, S., Berg, P. & Mietola, R. (2011) Kulttuurintutkimuksellinen kasvatuksen tutkimus? Pääkirjoitus. Kasvatus 42 (5), 411–414.
 • Berg, P. (2010) Koululiikunta kasvattaa sukupuoleen ja kurinalaiseen kansalaisuuteen.Hyvinvointikatsaus 3, 26-32.
 • Berg, P. (2010) Ryhmärajoja ja hierarkioita koululiikunnassa. Lektio. Nuorisotutkimus 1, 60–65.
 • Berg, P. (2008) Rajoja ylittämässä? Naistutkimus – Kvinnoforskning 3, 54–57.
 • Berg, P. & Kelhä, M. (2007) Ajatuksia yhteiskuntaluokasta ja sukupuolesta. Kirja-arviointi Beverley Skeggsin teoksesta ’Class, Self, Culture’, Kasvatus, 38, (3).
 • Berg, P. (2006) Liikuntatuntien kapteenivalintatilanne, Liikunnanopettaja 4, 51–53.
 • Berg, Päivi (2003) Sukupuoleton liikuntakasvatus? Liikunta ja Tiede, 19–22.
 • Berg, Päivi (2003) Helsinki vetää ulkomaalaismatkailijoita Suomeen. Kuntapuntari 3.
 • Berg, Päivi (2002) Suomen-kävijän muotokuva. Tietoaika 7.
 • Berg, Päivi (2001) Tytöt paitsiossa liikuntatunneilla? Koululiikunta 5, 36.

Hankkeet