Mikko Salasuo

Mikko Salasuo

Vastaava tutkija

Talous- ja sosiaalihistorian dosentti (HY), Valtiotieteiden tohtori (HY), Adjunct Research Fellow in the Griffith Centre for Social and Cultural Research (Australia).

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

+358 40 548 5520

Esittely

Mikko Salasuo on vuonna 1972 syntynyt helsinkiläinen talous- ja sosiaalihistorian dosentti. Hän väitteli huumekulttuureista vuonna 2004 ja sai talous- ja sosiaalihistorian dosentuurin Helsingin yliopistosta vuonna 2008. Salasuo on työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa kesäkuusta 2005 ja toimii vastaavana tutkijana.

Salasuo on tutkinut huumekysymysten lisäksi muun muassa nuorisotyötä, nuorisokulttuureita, varusmieskulttuuria, ala- ja vastakulttuureita, populaarikulttuuria, liikuntaa, huippu-urheilijuutta, taiteilijuutta, kuntodopingia - sukupolvia, ylisukupolvisuutta, elämänkulkua, myöhäismodernia nuoruutta sekä salattujen, hävettyjen, vaiettujen ilmiöden tutkimusmenetelmiä. 

Tutkimustyön ohessa Salasuo on mukana liikunta- ja nuorisojärjestöjen sekä sosiaalialan järjestöjen kansalaistoiminnassa. Lisäksi hän on toiminut Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaryhmissä.

CURRICULUM VITAE

 • Salasuo, Mikko Antero
 • Sex: Male
 • Nationality: Finnish
 • Date of Birth: 27th May 1972  
 • Leading Researcher, Docent, Senior Lecturer
 • Address:
 • Finnish Youth Research Network
 • Asemapäällikönkatu 1, Fin-000520
 • Telephone (+358 0) 40 548 5520

Degrees:

Master of Social Science, 1999, University of Helsinki
Doctor of Social Science, 2004, University of Helsinki
Docentship: Docent in Social and Economic History, 2008, University of Helsinki

 • Thesis:
  Master thesis: "Ensimmäinen huumeaalto Helsingissä. Kannabisalakulttuurin synty, kehitys ja muodot vuosina 1962-1975". (First Drug Wave in Helsinki. Formation, development and End of Cannabis Subculture in 1962-1975), 1999. (magna cum laude approbatur)
 • Doctoral thesis: "Huumeet ajankuvana. Huumeiden viihdekäytön kulttuurinen ilmeneminen Suomessa". (Drug Use as Zeitgeist. Recreational Drug Use and Drug Cultures in Finland), 2004. (magna cum laude approbatur)

Other Education

Writing Researcher in the Finnish Safety Investigation Authority (Accident Investigation Bureau)

Research appropriations and grants 

Adjunct Research Fellow in the Griffith Centre for Social and Cultural Research (2018-).

 • Research appropriations and grants
 • Research assistant in the project “From the Great Famine Years to the Recession of the 1990s: The Social History of Finnish Economic Crises” 1998-2000
 • Research trainee in Stakes, in the department of Alcohol and Drug Studies 1999
 • Researcher in the project “Law Enforcement and Drug Prevention in the European Union Member States: Strategies and Implementation." National Bureau of Investigation 1999
 • Researcher in the project "Techno culture and Drugs", 2000-2001
 • Project Manager and Researcher in the project “National Drug Communication Campaign”, 2002
 • Researcher in the project "Techno culture and Drugs", 2003
 • Researcher in the project “Youth Cultures as Health Literacy", 2004 (Academy of Finland)
 • Co-Director in the project "Drugs & Youth Cultures - Global and Local Expressions", 2004-2005
 • Senior Researcher in the project “Drugs in the Nordic and Baltic Countries. Common Concerns, Different Realities Managing social capital in a changing economy: Communities, neighbourhoods and associations in nineteenth- and twentieth-century Finland”, 2005-2006
 • Senior Researcher in the project “Atomized Generation - youth cultures and youth work in Helsinki metropolitan area”, 2006
 • Senior Researcher in the project “In the Roots of youth work", 2007
 • Senior Researcher in the consortium “Eating patterns among conscripts in the Finnish Defence Forces: Exploring formation of food choices and interventing to promote healthy life-style”, 2008-2010. Academy of Finland)
 • Research Director in Impleo LTD, 2009-.
 • Research Director in the Project "Drunkenness and Campaign. Evaluation of the Media Campaign", 2009-2011.
 • Senior Researcher in the project "Drug related mortality in Finland in 2007", 2009.
 • Director in the project "Perspectives to Doping Substance Use outside Elite Sports in Finland", 2010-2011. (Ministry of Education and Culture)
 • Director in the project "And Yet It Works. Sober notes on public substance education, 2011.
 • Senior Researcher in "Health Related Lifestyles - A Cross Generational Life Course Approach", 2012. (Academy of Finland)
 • Director in the Research project "The life-course analysis of one hundred top athletes and thirty artists", 2012-2015. (Ministry of Education and Culture)
 • Director in the Research project "From the fields to the cabinets of power – and vice versa: a cross-section on civic engagement in sport and exercise", Finnish Youth Research Network & Foundation for Sport and Health Sciences, 2013–2016. (Ministry of Education and Culture)
 • Director in the Research project "From Father to Son – Intergenerational National Defence Ethos". (Matine & Ministry of Defence).
 • Director in the Research project "Wellbeing of sexual and gender minorities". (Ministry of Education and Culture 2015-2016) 
 • Director in the Research project "Hobby guarantee: for the promotion of equality" (Ministry of Education and Culture 2018-2019)
 • Director in the Research project "Impact assessment of a project to prevent exclusion"(City of Helsinki 2020)

Scientific awards and honours

 • Nominee for the Vuoden Tiedekynä -award (Best Article in Social Science -award), Koneen Säätiö, 2016
 • Marketing & Advertising, The National Gold Grain Award, Best Social Media Campaign 2002. 
 • The Finnish Sports Museum, The Honourable Mention in the Sports book of the Year Competition 2013.
 • Federation of Finnish Learned Societies, The Honourable Mention in the Best Scientific Book Competition 2009 - The Known Soldiers.
 • Finnish Football Federation (Helsinki) Club Actors All Stars 2015.

Referees

 • Referee, Nordic Studies on Alcohol and Drugs
 • Referee, Contemporary Drug Problems
 • Referee, Young, Nordic Journal of Youth Research
 • Referee, Studies of Transition States & Societies
 • Referee, European Studies of Social Science
 • Referee, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
 • Referee, Journal of Political and Military Sociology
 • Referee, Yhteiskuntapolitiikka [Journal of Social Policy}
 • Referee, Alue ja ympäristö [Journal of Region & Environment]
 • Referee, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti [Journal of Social Medicine]
 • Referee, Nuorisotutkimus [Journal of Youth Research]
 • Referee, Stakes Raportteja -sarja [Report series National Institute for Health and Welfare]
 • Referee, Aikuiskasvatus [Journal of Adult Education]
 • Referee, Liikunta & Tiede [Sports and Science]
 • Referee, SKS [Finnish Literature Society]
 • Referee, Several Finnish Scientific Books 

Scientific and societal impact of research

157 scientific publications in Finnish, Swedish, French (1), Japanese (1), and English during 1998-2015. 281 other publications, columns, blogs, book reviews, writings in youth magazines, other scientific writings. (439 publications).

 

List of Selected Publications

Mikko Antero Salasuo

Peer-reviewed scientific articles

Salasuo, Mikko (2022) Suomalainen "kilju-stoori". Muistelun maisema kirjoitetuissa nuoruuden kiljumuistoissa. Nuorisotutkimus 1:40, 38-53.

Huhta, Helena & Fransberg, Malin & Salasuo, Mikko (2021) Toisin näkeminen: etnografia kriminologisen ja yhteiskuntateiteellisen tutkimuksen perinteessä. Teoksessa Kati Nieminen & Noora Lähteenmäki (toim.) Empiirinen oikeustutkimus. Helsinki, Gaudeamus, 181-199. 

Hakkarainen, Pekka & Karjalainen, Karoliina & Salasuo, Mikko (2020) Nuoret, entiset nuoret ja huumeet. Miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumemielipiteissä? Yhteiskuntapolitiikka 85:5-6, 465-479.

Salasuo, Mikko (2020) Isältä pojalle. Maanpuolustustahto ylisukupolvisena arvona, asenteena ja käytäntönä. Teoksessa Teemu Häkkinen, Miina Kaarkoski & Jouni Tilli (toim.) Maanpuolustustahto Suomessa. Helsinki. Gaudeamus, 217-236.  

Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (2019) Valinnanvapautta vai yhdenvertaisuutta? Lasten ja nuorten ohjatut liikuntaharrastukset sosiaalisen median keskusteluissa. Nuorisotutkimus 37(3-4), 4–22.

Salasuo, Mikko & Häkkinen Antti (2019) Kansallinen ja kansainvälinen suomalaisten sukupolvien ideaaleissa. Teoksessa Ilari Hetemäki, Hannu Koskinen, Tuija, Pukkinen & Esa Väliverronen (toim.) Kaikenlaista rohkeutta. Helsinki. Gaudeamus, 231-247.

Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (2017) Liikkuva luokka. Liikunnan harrastaminen kunnon kansalaisuutena. [The Moving Class. Involvement in Sports Club Activities as Doing Decent Citizenship]. Yhteiskuntapolitiikka 82:3, 251-261.

Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (2017) Aika näyttää. Nuoret, hyvän elämän määrittelyt ja sukupolvien katkeilevat ketjut. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusverkosto, 177-192.

Salasuo, Mikko & Poikolainen, Janne (2016) From Local Cliques to Subcultures and Late Modern Youth. Interpretations of Young People's Group Behavior in Finnish Youth Research. In Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (eds) The Finnish Youth Research Antology 1999-2014. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, pp.565-584.

Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (2016) Sukupolvet ja hyvä elämä [Generations and Good Life] Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Helsinki: OKM, Nuora & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 183-192.

Hakkarainen, Pekka & Karjalainen, Karoliina & Ojärvi, Anni & Salasuo, Mikko (2015) Huumausaineiden ja kuntodopingin käyttö ja niitä koskevat mielipiteet Suomessa vuonna 2014 [Drug use, doping and public opinion in Finland: results from the 2014 Drug Survey] Yhteiskuntapolitiikka [Journal of Social Policy] 80:4, 319¬333

Salasuo, Mikko (2015) Vastentahtoisten informattien jäljillä [How to interview stigmatized informants]. In Antti Häkkinen, Mikko Salasuo (ed.) Salattu, hävetty, vaiettu: miten tutkia piilossa olevia ilmiötä [In The Concealed and the silenced: how to study hidden phenomena]. Tampere: Vastapaino, 163-194.

Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2014) Melkein sata vuotta poikien liikkumista – Elämäntapa ja fyysinen aktiivisuus neljän sukupolven lapsuudessa ja nuoruudessa [Hundred Years of Physical Activity. Four Family Generations and Physical Activity]. Kasvatus & Aika 8:1, 98–112.

Salasuo, Mikko & Suurpää, Leena (2014) Ystävyys ja ryhmä kahden sukupolven kerrotussa elämässä [Friendship and Group in the memories of two Generations]. In Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (ed.) Nuoruuden Sukupolvet [Youth Generations] Helsinki : The Finnish Youth Research Society/Network, 112¬149.

Salasuo, Mikko (2014) Sukupolveni Soundtrack [The Soundtrack of My Generation]. In Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (ed.) Nuoruuden Sukupolvet [Youth Generations] Helsinki : The Finnish Youth Research Society/Network, 178–200.

Salasuo, Mikko (2013) Omistautuminen – tapa hallita mahdollisuuksien paljoutta [Devotion – Way to Control the Amount of Possibilties]. In Tuukka Tammi & Pauliina Raento (eds.) Addiktioyhteiskunta. Riippuvuus aikamme ilmiönä [Addiction Society. Addiction as phenomena of the 2000s]. Helsinki: Gaudeamus.

Salasuo, M. & Ojajärvi, A. (2013) Sukupolvia liikkeessä - fyysisestä pakkoaktiivisuudesta liikkumattomuuteen [Generations on the Move. From Physical Activity and Sedentary Life Style]. In Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksessa [Social Album. Life styles in chain of Generations] Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, Publication 139, Science.

Salasuo, Mikko & Piispa, Mikko (2012) Perspectives to Doping Substance Use outside Elite Sports in Finland. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, Publication 123, Science.

Salasuo, Mikko & Hoikkala, Tommi (2012). Keyword Culture. In Nancy Lesco & Susan Talburn (eds.) Keywords in Youth Studies: Tracing Affects, Movements, Knowledges. New York and London: Routledge, 76–81.

Hakkarainen, Pekka. & Metso, Leena. & Salasuo, Mikko. (2011) Hamppuikäpolvi, sekakäyttö ja doping. Vuoden 2010 huumekyselyn tuloksia [Cannabis cohort, Poly-drug use, and Doping. Results of the National Survey. Yhteiskuntapolitiikka [Journal of Social Policy] 76:4, 397-412.

Salasuo, Mikko (2011) Music as a recorder of mentalities. NAT Nordic studies on alcohol and drugs 28:4, 375-378.

Salasuo, Mikko & Kuusi, Hanna (2007) The Finnish Alcohol and Drug Research Society since 1960 - an "agora" of the information age. Addiction 102:5, 693-695.

Salasuo, Mikko & Tigerstedt, Christoffer (2007) Miten nuorten juomista on tutkittu 1950-2007 [How have young people's alcohol use been studied in 1950-2007]. Helsinki: Finnish Alcohol and Drug Research Society & Finnish Youth Research Society/Network, 9-32.

Kestilä, Laura & Salasuo, Mikko (2007) Nuorten aikuisten alkoholin käyttö sosiaalisen eriarvoisuuden ilmentymä? [Alcohol use of Young Adults as signal of marginalization] Helsinki: Finnish Alcohol and Drug Research Society & Finnish Youth Research Society/Network, 121-148.

Salasuo, Mikko (2006) Drug Supply and Crime. In Petra Kouvonen, Astrid Skretting & Pia Rosenqvist Drugs in the Nordic and Baltic Countries. Common Concerns, Different Realities. NAD-publication 48. Helsinki: NAD 2006, 127-154.

Salasuo, Mikko (2005) Ectasy users and health literacy -identifying, preventing and reducing risks and health problems. In Tommi Hoikkala & Sofia Laine (eds.) Beyond Health Literacy. Youth Cultures, Prevention and Policy. Helsinki: Finnish Youth Research Network, Publications 52, 139-153.

Rantala, Kati & Salasuo, Mikko & Soikkeli, Markku (2005) Experiences and Drama in Drug Education - from indoctrination to stimulation. In Tommi Hoikkala & Sofia Lainen (eds.) Beyond Health Literacy. Youth Cultures, Prevention and Policy. Helsinki: Finnish Youth Research Network, Publications 52, 253-274.

Salasuo, Mikko (2005) The Spread of Ecstasy Use and the Development of the Market in Finland. In Philip Lalander & Mikko Salasuo (eds.) Drugs & Youth Culture – Global and local Expressions. Helsinki: NAD -publications 46, 63-86.

Lalander, Philip & Salasuo, Mikko (2005) Problems of credibility. In Philip Lalander & Mikko Salasuo (eds.) Drugs & Youth Culture – Global and local Expressions. Helsinki: NAD -publications 46, 5-14.

Salasuo, Mikko (eds.) (2005) Partying and Drug use in Helsinki, Liverpool & Tallinn. Nordic studies on alcohol and drugs Vol. 22/2005133-145.

Salasuo, Mikko (2005) Huumeaallot sukupolvi-ilmiönä [Drug use as generational phenomena]. Teoksessa Tommi 2005. Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja. Helsinki: Finnish Alcohol and Drug Research Society, 75-86.

Salasuo, Mikko & Seppälä, Pauliina (2004) Drug use within the Finnish club culture as marks of distinction. Contemporary Drug Problems 2/2004, 213-230.

Salasuo, Mikko (2004) Muuttuvat ekstaasimarkkinat - käytön leviäminen, markkinoiden muotoutuminen ja torjunnan haasteet [Ecstasy Markets and Crime Prevention]. Rikostutkimus [Journal of Crime Research] 2004, 27-56.

Salasuo, Mikko (2004) Ekstaasin käyttäjien terveyden lukutaito – riskien ja haittojen tunnistaminen, ehkäisy ja vähentäminen [Healt behaviour of ecstasy users]. Nuorisotutkimus [Journal of Youth Research] 1, 2004, 30-42.

Rantala, Kati & Salasuo, Mikko & Soikkeli, Markku (2004) Elämykset ja draama huumevalistuksessa – ajatusten muokkaamisesta ajattelun virittämiseen [Drug Education and new Paradigm]. Kasvatus [Journal of Education] 2/2004, 393-408.

Salasuo, Mikko (2004) Ekstaasin jäljillä - MDMA:n eli ekstaasin historia ja leviäminen länsimaiseen nuorisokulttuuriin [How Ecstasy Spread in to Club Culture]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti [Journal of Social Medicine] 41:1, 2004, 71-84.

Salasuo, Mikko & Allaste, Airi-Alina (2003) La culture du "clubbing" globale et locale : une comparaison de la scène culturelle des drogues dans les clubs en Estonie et en Finlande. Psychotropes, Revue internationale des toxicomanies 3-4, nro. 9, 153-162.

Salasuo, Mikko & Rantala, Kati (2002) Viihdekäyttö ajankuvana [Recreational Drug Use as Zeitgeist]. Teoksessa Olavi Kaukonen & Pekka Hakkarainen (toim.) Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Gaudeamus, 38-67.

Salasuo, Mikko. Mielen vallankumous – ensimmäinen huumeaalto Suomessa [Revolution of Mind - Drug Use in the 1960s]. Teoksessa Matti Peltonen & Vesa Kurkela & Visa Heinonen (toim.) Arkinen kumous. Suomalaisen 60-luvun toinen kuva. Helsinki: SKS, 84-109.

Salasuo, Mikko (1998) Helsingin ensimmäinen huumeaalto 1960- ja 1970-luvuilla. Nuorisotutkimus 16:3, 33-38.

Scientific articles/Scientific reports

Salasuo, Mikko & Lahtinen, Jenni (2021) ”Edelleen harmittaa”- Nuorten kokemus harrastamisen keskeytymisestä korona-aikana ja sen yhteys vapaa-ajan tyytyväisyyteen. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Näkökulmia: Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja.

Laine, Antti & Salasuo, Mikko & Matilainen, Pertti (2021) Nuorten liikunnassa ja urheilussa kokema
syrjintä ja kiusaaminen sekä arvot ja arvostukset. Teoksessa Sami Kokko & Riikka Hämylä & Leena Martin (toim.) Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020. Helsinki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2021:1. 

Salasuo, Mikko (2021) Edellinen "Suomen malli". Neuvottelua lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastamisen yhteiskunnallisesta perustelusta sotien jälkeen. Teoksessa Mikko Salasuo (toim.) Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020. Helsinki: Opetus- ja kulttuurimisteriö, Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusverkosto, 17-30.

Salasuo, Mikko & Tarvainen, Kai & Myllyniemi, Sami (2021) Nuoriso harrastamassa kulttuuria, taidetta ja mediaa: Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen tilasto-osio. c 31-138.

Kopomaa, Timo & Salasuo, Mikko (2021) Höntsäilyä - leikkimielisen pelailun ideaalien jäljillä. Teoksessa Mikko Salasuo (toim.) Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020. Helsinki: Opetus- ja kulttuurimisteriö, Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusverkosto, 175-188.  

Vaukonen, Teemu & Salasuo, Mikko (2021) Helsinkiläisnuorten ylisukupolvinen syrjäytyminen
Tuloksia Mukana-ohjelman taustatutkimuksesta. Helsinki: Kvartti, kaupunkitiedon verkkolehti. 

Lahtinen, Jenni & Salasuo, Mikko (2020) ”Harrastusten keskeytyminen harmitti.” Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana: vapaa-aika ja harrastaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Näkökulmia: Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja.

Vauhkonen, Teemu & Salasuo, Mikko (2020) Helsinkiläisnuorten ylisukupolvinen syrjäytyminen ja Mukana-ohjelman vaikuttavuus. Helsingin kaupunki, 23 sivua. (Ei-julkinen tutkimusraportti Helsingin kaupungille ja Mukana-ohjelmalle).

Salasuo, Mikko (2020) Kokemuksia tutkimuksen, median ja uskomusten törmäyksistä. Teoksessa Mari Heikkilä & Tuukka Tammi (toim.) Viheliäinen tiede - ja muita vaikeita uutisia. Tampere: Vastapaino, 63-86.

Salasuo, Mikko, Lehtonen, Kati & Berg, Päivi (2020) Kiusaaminen, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu liikunnassa ja urheilussa. ”Tuliko tämä oikeasti jollekin yllätyksenä?”. Liikunta & Tiede 2:20, 34-37.

Haanpää, Leena & Salasuo, Mikko (2019) Alkusanat: Harrastustakuuselvitys Nuorisotutkimusverkoston osaamiskeskuksen tehtävänä. Teoksessa Leena Haanpää (kirj.) Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 221, 7-10. 

Merikivi, Jani, Myllyniemi, Sami & Salasuo, Mikko (2019) Smartphone kids. Digital media use among Finnish children. In Anna Sparrman (ed.) Making media. Children's and Young People's Leisure Cultures. Gothenburg: Kulturanalys Norden 2019, 97-105.

Hakkarainen, Pekka, Karjalainen, Karoliina & Salasuo, Mikko (2019) Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018. Helsinki: THL:n tilastoraportti 2/2019.

Salasuo, Mikko, Merikivi, Jani & Myllyniemi, Sami (2019) Nuoret sukupolvet
älylaiteyhteiskunnan etujoukkona. Teoksessa Silja Kosola, Mona Moisala & Päivi Ruokoniemi (toim.) Lapset, nuoret ja älylaitteet. Taiten tasapainoon. Helsinki: Duodecim, 134-156.

Salasuo, Mikko (2018) Poikkeavia ja patologisia, luokkayhteiskunnan väliinputoajia ja yksilöllisiä identiteetin tuunaajia

Salasuo, Mikko (2019) Alakulttuuritutkimuksen lyhyt selitys ja historia. Haaste 3/2018.

Laine, Antti & Salasuo, Mikko & Matilainen, Pertti (2016) Arvot, syrjintä ja kiusaaminen. Teoksessa Sami Kokko & Anette Mettälä (toim) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. Liitu-tutkimuksen tuloksia. Helsinki: Valtion liikuntaneuvosta 2016:4, 57-61.

Salasuo, Mikko & Berg, Päivi & Lehtonen, Kati & Laine, Kaarlo (2016) Kentiltä kabinetteihin – suomalaisen urheiluliikkeen nykytila ja tulevaisuus [From the fields to the cabinets of power – and vice versa: the future of civic engagement in sport and exercise]. Liikunta & Tiede [Sports and Science] 2016 4.

Salasuo, Mikko (2015) Lasten ja nuorten liikunta - puhummeko eilisestä vai huomisesta? [Young People's Physical Exercise and Activity: Are We Talking About Yesterday or Tomorrow?] Kasvatus (Journal of Education] 46:5, 495-499.

Salasuo, Mikko & Hoikkala, Tommi (2015) n book: Kokka ga Yomigaeru Toki: Motarazaru Kuni de Aru Finrando ga Nandomo Saisei Dekita Riyuu [国家がよみがえるとき 持たざる国であるフィンランドが何度も再生できた理由 (日本語) 単行本], Chapter: Ochikobore” ya ”niito”-tachi [Outsiders: the forgotten youth of a competition society?], Publisher: Magazine House Tokio, Editors: Noritoshi Furuichi & Tuukka Toivonen, 126-141

Salasuo, Mikko & Hoikkala, Tommi (2013) Huippu-urheilijat nykyajan kannattelupinnoilla [Top Atletes Face Today's Realities]. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, 57-78.

Salasuo, Mikko & Poikolainen, Janne (2012) Johdanto - Monimuotoinen katukulttuuri. Teoksessa Mikko Salasuo, Pauli Komonen & Janne Poikolainen (toim.) Katukulttuuri. Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa, 7-32. 

Ojajärvi, Anni & Salasuo, Mikko (2012) "I don't smoke, don't drink, don't fuck - at least I can fucking think": erään streittariryhmän kokemuksia, näkemyksiä ja tulkintoja [Experiences of One Straight Edge Group]. Teoksessa Mikko Salasuo, Janne Poikolainen & Pauli Komonen (toim.) Katukulttuuri - Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network 124, 266-292.

Salasuo, Mikko (2011) Vaikuttamisen keinot [Dynamics of Alcohol Policy]. Teoksessa Soikkeli, Markku & Salasuo, Mikko & Puuronen, Anne & Piispa Matti (kirj.) Se toimii sittenkin: kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, julkaisuja 116, 11-22.

Salasuo, Mikko (2011) Urheilu-utopia. Liikunta & Tiede 4/2011, 89-91.

Salasuo, Mikko & Koski, Pasi (2010) Miten kilpaurheilu istuu nykynuorten sielunmaisemaan: näkökulmia liikuntasuhdetta vahvistaviin ja heikentäviin tekijöihin [How do competitive sports sit for young people's modern psyche: perspectives on the relationship between individualism and requirements of today's sports]. Liikunta & Tiede [Sports and Science] 2010 47:2-3, 4-9.

Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni & Hoikkala, Tommi (2010) Nuorten liikunta ja urheilu Suomessa vuonna 2010 - havaintoja nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Teoksessa Opetus- ja kulttuuriministeriö, työryhmä muistioita ja selvityksiä: ”SANOISTA TEOIKSI”, Huippu-urheilutyöryhmän ajatuksia suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseksi. Helsinki: OKM, 53-61.

Salasuo, Mikko (2010) Nuorten suhde sotiemme suureen kertomukseen [What is the Legacy of WWII today?]. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Puolustuskannalla. Nuorisobarometri 2010. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, 190-196.

Salasuo, Mikko & Ojajärvi Anni (2009) Liikkumattomien sukupolvi haastaa armeijan liikuntakasvatuksen [How unfit young people are treated and trained in military service?]. Liikunta & Tiede [Sports and Science] 5/2009, 4-9.

Salasuo, Mikko (2009) Kieroa terveyskansalaisuutta. Liikunta & Tiede 6/2009, 70.

Salasuo, Mikko (2007) Pääkaupunkiseudun nuorisokulttuurinen maantiede [Geographics of Youth Culture in Helsinki]. Esimerkkejä elinympäristön nuorisotyölle asettamista ehdoista. Teoksessa Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski (toim.) Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77 & Opetushallitus, Nuorten osallisuushanke & Humanistinen ammattikorkeakoulu, Sarja A 3, 2007, 209-223.

Salasuo, Mikko (2006) Drug Use and Problems among Very Young Children. In Sanna Rönkä & Pirita Salonen (ed.) Finland – Drug Situation 2006. 2006 National Report to the EMCDDA, 62-69.

Salasuo, Mikko (2006) Huumeiden viihdekäyttäjien terveyden lukutaito ja perinteinen huumevalistus törmäyskurssilla – esimerkkinä ekstaasin käyttäjät [When Drug Education get's to the User]. Teoksessa Anne Puuronen (toim.) Terveystaju – nuoret, politiikka ja käytäntö. Finnish Youth Research Society/Network, Publications 63, 48-58.

Rantala, Kati & Salasuo, Mikko & Soikkeli, Markku (2006) Näytelmät ja päihdeputket - elämysten käytöstä ja väärinkäytöstä huumekasvatuksessa [Right and Wrong Doing in Drug Education]. Teoksessa Anne Puuronen (toim.) Terveystaju – nuoret, politiikka ja käytäntö. Finnish Youth Research Society/Network, Publications 63, 85-97.

Salasuo, Mikko (2001) Kun mopo karkaa käsistä. Huumeiden viihdekäytön synkkä puoli [When Recreation breaks to Addiction]. Teoksessa Matti Hannikainen & Mikko Salasuo (toim.) Elämän muotoja. Kertomuksia yksilöistä ja yhteiskunnasta. Helsinki: Koalakustannus 2001, 150-168.

Salasuo, Mikko & Seppälä, Pauliina (2000). Aaltoja vai vedenpinnan pysyvää nousua [Drug Wave or Permanent Situation]. Teoksessa Tapio Onnela (toim.) Pyhä huumesota: huumepolitiikan pelkoja ja utopioita. Helsinki: Visio (Published also in the Journal of Social Policy Vol. 66, 1/2001), 227-237.

Salasuo, Mikko (2000) Mihin pilvi katosi. Huumeaallon taittuminen 1970-luvulla [What happened to Cannabis Use in the 1970s]. Teoksessa Tapio Onnela (toim.) Pyhä huumesota: huumepolitiikan pelkoja ja utopioita. Helsinki: Visio, 179-198.

Hietaniemi, Tuija & Salasuo, Mikko (1999) Law Enforcement and Drug Prevention in the European Union Member States: Strategies and Implementation. In Tuija Hietaniemi (ed.) Balance and Partnership: Towards a role of law enforcement in drug prevention. Helsinki: Police department Publication 14/1999.

Books & Anthologies

Salasuo, Mikko (toim.) (2021) Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020. Helsinki: Opetus- ja kulttuurimisteriö, Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusverkosto.  

Berg, Päivi & Lehtonen, Kati & Salasuo, Mikko (toim.) (2020) "Siitä on pikemminkin vaiettu" - Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasillisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 151. 

Hakanen, Tiina, Myllyniemi, Sami & Salasuo, Mikko (toim.) (2019) Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten harrastamisesta ja vapaa-ajasta. Helsinki: Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 142, Kenttä.

Hakanen, Tiina, Myllyniemi, Sami & Salasuo, Mikko (toim.) (2019) Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018 [The right to move. A study of children’s and young people’s leisure activities in 2018]. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion liikuntaneuvosto, Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusverkosto.

Merikivi, Jani & Myllyniemi, Sami & Salasuo, Mikko (toim.) (2016) Media hanskassa – Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta [Grip on Media – A study of children’s and young people’s leisure activities in 2016, with an emphasis on media and physical activities]. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion liikuntaneuvosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto.

Salasuo, Mikko & Piispa, Mikko & Huhta, Helena (2016) Exceptional Life Courses. Elite Athletes and Successful Artists in 2000s Finland. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network. Open Access http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/exceptional_life_courses.pdf

Salasuo, Mikko & Piispa, Mikko & Huhta, Helena (2015) Huippu-urheilijan elämänkulku - tutkimus urheilijoista 2000-luvun Suomessa [The Life Course of a Top Athlete - a Study of athletes in 2000s Finland]. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, Publications 166, Science, 490 pages.

Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (ed.) (2015) Salattu, hävetty, vaiettu: miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä [The Concealed and the Silenced: How to Study Hidden Phenomena]. Tampere: Vastapaino, 346 pages.

Piispa, Mikko & Salasuo, Mikko (2014) Taiteilijan elämänkulku [The Life Course of Successful Finnish Artists]. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, Publications 166, Science, 215 pages.

Häkkinen, Antti & Puuronen, Anne & Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2013) Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksessa [Social Album. Life styles in chain of Generations]. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, publication 139, Science. Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Finnish Youth Research Society/Network, Publication 139, Science.

Salasuo, Mikko & Piispa, Mikko (2012) Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella [Perspectives to Doping Substance Use outside Elite Sports in Finland].Doping use . Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, Publication 120, Science.

Salasuo, Mikko & Poikolainen, Janne & Komonen, Pauli (toim.) (2012) Katukulttuuri - Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa [Street Culture. Youth Phenomena in Finland in 21 century]. Helsinki: Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, Publication 124.

Soikkeli, Markku & Salasuo, Mikko & Puuronen, Anne & Piispa, Matti (2011) Se toimii sittenkin: kuinka päihdevalistuksesta saa selvää [Sober notes on public substance education]. Finnish Youth Research Society/Network, Publication 116. 

Salasuo, Mikko & Kangaspunta, Manu (eds.) (2011) Hampaat irvessä : painavia sanoja 11-15-vuotiaiden kilpaurheilusta [Big Words About Children's Competitive Sports]. Finnish Youth Research Society/Network, Publications 39. 

Jallinoja, Piia; Absetz, Pilvikki; Suihko, Johanna; Bingham, Clarissa; Kinnunen, Marja; Hoikkala, Tommi; Ojajärvi, Anni; Salasuo, Mikko; Uutela, Antti (2010) Varuskuntaruokailuun liittyvät mielipiteet ja käytännöt Panssariprikaatissa ja Kainuun Prikaatissa [Conscripts eating practices in Parola and Kajaani Garrisons]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Research Reports 15/2010.

Hoikkala, Tommi & Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2009) Tunnetut sotilaat. Varusmiesten kokemus ja terveystaju [The known soldier – experience of conscripts in Finnish Army]. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, Publication 94, 2009.

Stranius, Leo & Salasuo, Mikko (eds.) (2008) Talonvaltaus liikkeenä: miksi squat ei antaudu? [Social Activism and Abandoned Houses] Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, Publications 19. Book

Salasuo, Mikko & Vuori, Erkki & Piispa, Mikko & Hakkarainen, Pekka (2009) Suomalainen huumekuolema 2007: poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellisistä kuolinsyyasiakirjoista [Drug Related Mortality in Finland 2007]. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportteja 43/2009.

Salasuo, Mikko (2007) Nuorisotyön ytimissä. Kaleidoskooppi nuorisotyöhön ja sen käytäntöihin [In the Heart of Youth Work – Perspectives on Youth Work Practices]. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, Research Series 9/2007.

Salasuo, Mikko (2006) Atomisoitunut sukupolvi: Pääkaupunkiseudun nuorisokulttuurinen maisema ja nuorisotyön haasteita 2000-luvun alussa [Atomized Generation. Youth Culture in Helsinki Metropolitan Area]. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, Research Series 6/2006.

Salasuo, Mikko (eds.) (2006) Smash Asem: kansalaistarkkailu metodina ja pohdinnan pontimena [Youth Riot and Active Citizenship]. Finnish Youth Research Society/Network, Internet Publications. 

Hoikkala, Tommi & Salasuo, Mikko (eds.) (2006) Prekaariruoska?:Portfoliosukupolvi, perustulo ja kansalaistoiminta [New Work - New Activism]. Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, Internet Publications.

Lalander, Philip & Salasuo, Mikko (eds.) (2005) Drugs & Youth Culture – Global and local Expressions. Helsinki: NAD -publications 46.

Salasuo, Mikko (2004) Huumeet ajankuvana. Huumeiden viihdekäytön kulttuurinen ilmeneminen Suomessa [Drug Use as Zeitgeist. Recreational Drug Use and Drug Cultures in Finland] (doctoral thesis). Helsinki: Stakes, Science Series149.

Hannikainen, Matti & Salasuo, Mikko Salasuo (toim.) (2001) Elämän muotoja [Way of Living. Study of individuals and society]. Kertomuksia yksilöistä ja yhteiskunnasta. Helsinki: Koalakustannus 2001.

Publications intended for professional communities

Salasuo, Mikko (2022) Ei mitään urheilusatua. Viimeisin lenkki etnografisen tutkimuksen vahvaan perinteeseen. Nuorisotutkimus 1:40, 68-72.

Salasuo, Mikko(2021) Oikein ymmärretty joukkotuotantopuhe. Sotilasaikakauslehti 1/2021. 

Salasuo, Mikko (2021) Entisaikojen sähköpotkulautailija. Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 4/2020. A-klinikkasäätiö, 13.

Salasuo, Mikko (2021) Millainen on nuorten kesä. Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 3/2020. A-klinikkasäätiö, 13.

Salasuo, Mikko (2021) Kadonneet pojat. Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 2/2020. A-klinikkasäätiö, 13.

Salasuo, Mikko (2021) Kriisit nostavat itsekkyyden pintaan. Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 1/2020. A-klinikkasäätiö, 13.

Salasuo, Mikko (2020) Pullopostia kurvista. Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 1/2020. A-klinikkasäätiö, 21.

Salasuo, Mikko (2020) Ei pitäisi puhua huumeista. Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 2/2020. A-klinikkasäätiö, 21.

Salasuo, Mikko (2020) Lääke kulkutauteihin. Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 3/2020. A-klinikkasäätiö, 21.

Salasuo, Mikko (2020) Korona kurittaa Kalliossa. Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 4/2020. A-klinikkasäätiö, 21.

Salasuo, Mikko (2020) Trashy realityä telkkarissa. Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 5/2020. A-klinikkasäätiö, 21.

Salasuo, Mikko (2019) Olisiko kannabiksesta alkoholin korvikkeeksi? Tiimi 5/2019, 21.

Salasuo, Mikko (2019) Islanti ei keksinyt kasvatusta uudelleen. Tiimi 4/2019, 21.

Salasuo, Mikko (2019) Päihteiden kanssa läträävät rikkinäiset miehet. Tiimi 1/2019, 21.

Salasuo, Mikko (2018) Sellaiseksi aikuiseksi kuin haluaa. Tiimi 5/2018, 21.

Salasuo, Mikko (2018) Tupakointikielto totaalisessa laitoksessa. Tiimi 4/2018, 21.

Salasuo, Mikko (2018) Lymyääkö tietokonepeleissä helvetinkone? Tiimi 3/2018, 21.

Salasuo, Mikko (2018) Suora lähetys 80-luvulta. Tiimi 2/2018, 21.

Salasuo, Mikko (2018) Olisiko big datalla annettavaa päihdekysymyksiin? Tiimi 1/2018, 21.

Salasuo, Mikko (2017) Alkoholi Sanomalehdissä vuonna 1917. Tiimi 5/2017, 21.

Salasuo, Mikko (2017) Lintumies lensi vapauteen. Tiimi 4/2017, 21.

Salasuo, Mikko (2017) Capuccinoa tuopissa. Tiimi 3/2017, 21.

Salasuo, Mikko (2017) Vaihtoehtoisia alkoholitotuuksia. Tiimi 2/2017, 21.

Salasuo, Mikko (2017) Uuden unelman rakentajat. Tiimi 1/2017, 21.

Berg, Päivi & Kivijärvi, Antti & Kokkonen, Marja & Peltola, Marja & Salasuo, Mikko (2016) Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen on pitkä matka. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Näkökulmia 37 Lue tästä

Salasuo, Mikko (2016) Kuntodoping on kehno vihollinen. Haaste 3/2016, 26-27.

Salasuo, Mikko (2016) Toinen huumeaalto ja keskioluen imu. Tiimi 2/2016, 21.

Salasuo, Mikko (2016) Liikuntalain henki ja harrastamisen kustannukset. Liikunta & Tiede 53:1, 86-87.

Salasuo, Mikko (2015) Mitä tutkimustieto kertoo huippu-urheilijaksi kasvamisesta? Valmentaja 5:2015, 16-17.

Huhta, Helena & Salasuo, Mikko (2014) Ainahan voi kerätä käpyjä ja kävellä metsässä! Nuorten liikunnan harrastamisen eriarvoistuminen ja työttömien todellisuus. Teoksessa Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Amri Souto & Leena Suurpää (toim.) Nuorisotakuun arki ja politiikka. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 150, 199-203.

Salasuo, Mikko & Mikola, Lauri (2014) Moraalipaniikista ehkäisevään tiedottamiseen - "Huumekuolema Helsingin Sanomissa 1994-2014 [From Moral Panic to Early Warning - Drug Related Death in Helsingin Sanomat during 1994-2014]. Tiimi 5:2014, 22-26.

Salasuo, Mikko (2013) Kestämättömän kehityksen malli – liikuntajärjestelmän muutos ja eettinen dilemma. Liikunta & Tiede 50:6, 84-86.

Salasuo, Mikko (2014 Uljas uusi maailma [The Brave New World?] Liikunta & Tiede 49:4, 4-11.

Salasuo, Mikko (2012) Nuoruutta katsomopaikalta. Diakonia 2012:1

Markku Soikkeli, Mikko Salasuo, Anne Puuronen & Matti Piispa (2011) And yet it works! Sober notes on public substance education. Nuorisotutkimusseura. Internet-julkaisu. 2011. Link

Piispa, Matti & Soikkeli, Markku & Salasuo, Mikko & Hoikkala, Tommi (2011) Kännissä olet ääliö -valistuskampanja alkoholijuomien väärinkäyttöä vastaan : toteutus ja arviointi [Evaluation of the Media Campaign: Drunk You are a Moron]. Helsinki: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus.

Salasuo, Mikko (2009) Hyvä kerronta lisää huumehistorian arvoa. Tieteessä tapahtuu 6:2009, 62.

Salasuo, Mikko (2008) Hörhölogiaa. Teoksessa Leena Suurpää, Kari Paakkunainen, Heidi Villikka, Tanja Konttinen & Kaisa Vehkalahti (toim.) Välähdyksiä nuoruusvuosilta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura 20 vuotta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 86, 121-123.

Salasuo, Mikko (2006) Metsä ei vastaa, jos sinne ei huudeta - nuorten virtuaaliyhteisöllisyys haastaa koko nuorisoalan. Nuorisotyö 60 (2006) : 4, 18-19.

Soikkeli, Markku & Salasuo, Mikko (2004) Putkinäköä. Mitattiinko ymmärrystä vai kuuliaisuutta? Tiimi 1/2004, 27-29.

Salasuo, Mikko (2003) Partyforskning med lätt grepp. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 20, 2003:5, 377-378.

Salasuo, Mikko (2002) Kahden kerroksen huumekeskustelua. Promo 25, 2002.

Salasuo, Mikko (2002) Club Health: Uudet käyttökulttuurit vaativat uusia lähestymistapoja. Promo 23, 2002, 16-17.

Salasuo, Mikko (2002) Avaus uudenlaiseen ehkäisevään huumetyöhön. Promo 24, 2002.

Salasuo, Mikko (2002) Huumekampanja virittelee osatotuuksia. Tiimi 3-4/2002.

Salasuo, Mikko (2000) Miksi nuoret eivät usko valistukseen? Tiimi 2000:5, 9-11.

Publications intended for the general public

Salasuo, Mikko (2020) Toiveikkaita uutisia harrastamisen hinnasta. Lastensuojelun keskusliiton blogi 29.4.2020. 

Kiilakoski, Tomi & Pekkarinen, Elina & Salasuo, Mikko (2020) Jääkaappimagneetteja tulen ja jään maassa - Islannin mallia etsimässä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Näkökulma 53.

Haanpää, Leena & Salasuo, Mikko & Ylöstalo, Tiina (2020) Kohti Suomen mallia - tutkimus harrastustakuusta ja sen tilasta Suomen kunnissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Näkökulma 52.

Salasuo, Mikko (2020) Autonomiaa ilman vastuuta - Kriittisiä huomioita ja ikäviä kysymyksiä. Teoksessa Päivi Berg, Kati Lehtonen & Mikko Salasuo (toim.) "Siitä on pikemminkin vaiettu" - Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasillisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 151, 99-103. 

Salasuo, Mikko (2019) Kuntodopingin käyttäjät. Dopinglinkki.fi.

Salasuo, Mikko (2019) Kuntodoping ajankuvana. Dopinglinkki.fi.

Salasuo, Mikko (2019) Dopingaineiden käytön yleisyys. Dopinglinkki.fi.

Salasuo, Mikko (2019) Dopingin käytöstä ei pidä rangaista. Helsingin Sanomat, Mielipide 15.5.2019.

Salasuo, Mikko (2019) Veteraanien perinne on myös nuoren sukupolven käyttövoimaa. Sotaveteraanit.fi

Salasuo, Mikko & Berg, Päivi (2018) uurin osa lapsista putoaa pois harrastuksista ”valioyksilöiden” tieltä. Helsingin Sanomat, Mielipide 24.4.2018.

Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (2018) Ihmerohto nuoruuden vaivoihin. Politiikasta.fi

Salasuo, Mikko (2017) Lasten urheiluharrastuksissa kiusataan tutkitusti enemmän kuin haluamme uskoa. National Broacasting Company (Yle). https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/12/21/lasten-urheiluharrastuksissa-kiusataan-tutkitusti-enemman-kuin-haluamme-uskoa

Salasuo, Mikko (2016) Vauhti sokaisee. Kilpailullisuus lasten harrastuksissa. Apoteekki 04/2016, 28-29.

Salasuo, Mikko (2016) ”Mukaan tulee tupakka, viina ja villit naiset - lopettaminen osa kasvamista”. Yle/National Broadcasting Company. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/16/tutkija-salasuo-mukaan-tulee-tupakka-viina-ja-villit-naiset-lopettaminen-osa

Salasuo, Mikko (2016) "Lapsestasi ei tule uutta Litmasta!". Yle/National Broadcasting Company. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/10/tutkija-salasuo-lapsestasi-ei-tule-uutta-litmasta

Salasuo, Mikko (2016) Pysy mahdollisimman kaukana lapsesi harrastuksesta. Yle/National Broadcasting Company. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/28/tutkija-salasuo-pysy-mahdollisimman-kaukana-lapsesi-harrastuksesta

Salasuo, Mikko (2016) Suuri osa perheiden futikseen laittamista euroista menee täysin hukkaan. Yle/National Broadcasting Company. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/04/tutkija-salasuo-suuri-osa-perheiden-futikseen-laittamista-euroista-menee-taysin

Salasuo, Mikko (2016) Junnujen raaka pudotuspeli - pyramidin kokoinen hutipotku. Yle/National Broadcasting Company. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/11/tutkija-salasuo-junnujen-raaka-pudotuspeli-pyramidin-kokoinen-hutipotku?ref=ohj-articles

Laukkanen, Tiia & Salasuo, Mikko (2015) Vastakkainasettelujen Suomi. Mitä tapahtuu maanpuolustustahdolle, kun arvomaailmat törmäävät ja kansa jakautuu? [The Demerging Finland. What Will Happen to the National Defence Will in Contemporary Political Turmoil] In book: Nuoruus hallitusohjelmassa [Youth in Government Programme]. Finnish Youth Research Society/Network, open access publications, Editors: Elina Pekkarinen, Sinikka Aappola.

Salasuo, Mikko (2014) Hygieenistä sankaruutta. Yhteiskuntablogiikka. THL.

Salasuo, Mikko (2013) Huumeen ja lääkkeen häilyvä raja. Helsinki: Uutistamo, verkkojulkaisu.

Salasuo, Mikko (2013) Keskustelua erkanevissa todellisuuksissa. Yhteiskuntablogiikka. THL.

Salasuo, Mikko (2013) Dopingkysymystä pitää arvioida uudelleen. Helsingin Sanomat, Mielipide, 18.7.2013.

Laine, Antti & Salasuo, Mikko & Lappalainen, Tuomo (2013) Urheilupomojen harhapolku [Crusade of Finnish Sport Directors]. Suomen kuvalehti 15/2013, 20-27.

Salasuo, Mikko (2013) Kun mikään ei enää liikuta. Liito: Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n jäsenlehti 2013 : 1 s. 32-35.

Salasuo, Mikko & Laine, Antti & Hoikkala, Tommi (2012) Huippu-urheilun muutosryhmä jätti arvovalinnat tekemättä. Helsingin Sanomat, Mielipide, 10.12.2012.

Salasuo, Mikko (2012) Viimeinen beatnikki [The Last Beatnik]. Voima. Linkki artikkeliin

Salasuo, Mikko (2012) Todellisuus puree: Reindeerspotting - Pako Joulumaasta. Yhteiskuntablogiikka. THL.

Salasuo, Mikko (2011) Päihteet nautintona. Onnellinen yhteiskunta.fi. Internet-julkaisu. Joulukuu 2011. http://onnellinenyhteiskunta.fi/puinti/joulukuu-2011/salasuo-paihteet-nautintona/

Salasuo, Mikko (2011) Itsekkyyksien aika. Viiikon väite. Helsinki: Nuorisotutkimusverkoston verkkokanava Kommentti.fi

Piispa, Mikko & Salasuo, Mikko (2010) Paskaa kamaa. City-lehti 2.7.2010.

Salasuo, Mikko (2008) Mitä helvettiä - Kuka purki peruspalvelut? Teoksessa Tommi Hoikkala & Leena Suurpää (toim.) Kauhajoen jälkipaini. Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 25, 46-48.

Piispa, Matti & Salasuo, Mikko & Tammi, Tuukka (2007) Sössöttäjät seuranamme. Aamulehti, Mielipide.

Salasuo, Mikko (2007) Vastentahtoista tragedian tulkintaa? Teoksessa Tommi Hoikkala & Leena Suurpää (toim.) Jokela-ilmiö. Sikermä nuorisotutkijoiden näkökulmia. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisusarja, 43-44.

Salasuo, Mikko (2007) Nuorten alkoholin käyttöä ja valistusta hutkittu mutu-tuntumalla? Liito: Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n jäsenlehti 2007: 4, 42-43.

Salasuo, Mikko (2006) Tiedotus huumeriskeistä kompuroi. Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 1.8.2006.

Lahdenmäki, Ari & Salasuo, Mikko (2006) Putka ei oikea paikka kaikille päihtyneille. Helsingin Sanomat, Mielipide, 4.9.2006.

Technical Reports

Lasten kuolemat [Deaths among children] Y2012-S1 Helsinki: Onnettomuustutkintakeskus, Accident Investigation Board ( Kai Valonen · Kati Hernetkoski · Mikko Salasuo · Eija Paavilainen · Willy Serlo).

8-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneet tapahtumat [Events leading to the death of an eight-year old child in Helsinki in May 2012] Helsinki: OM 11/021/2012, Affiliation: Ministry of Justice. ( Kristiina Kumpula · Jukka Kaski · Maria Päivänen · Jukka Mäkelä · Mika Hatakka · Mikko Salasuo · Kai Valonen · Marita Ruohonen · Lassi Kilponen).

Viiden nuoren kuolemaan johtanut tulipalo Naantalissa [FIRE IN DETACHED HOUSE LEADING TO THE DEATH OF FIVE YOUNG PEOPLE IN NAANTALI ON 9 OCTOBER 2009]. B1/2009Y Helsinki: Onnettomuustutkintakeskus, Accident Investigation Board. (Veli-Pekka Nurmi · Kalevi Laakkonen · Heikki Harri · Mikko Salasuo).

Public artistic and design activities

Eskola, Jussi & Salasuo, Mikko (käsikirjoittajat) (1998) Takapenkillä 2000-luvulle. Dokumenttielokuva, 54 minuuttia. Esitetty Yleisradion TV2 -kanavalla tammikuussa 1999. [Documentary about the 21st century. Manuscript by Eskola & Salasuo. Presented in national channel 1 on January 1999].

 • "Round table" of the Minister of Education and Culture (expert consultation): Violent behavior of young people (topic). 2020.
 • "Round table" of the Minister of Family Affairs and Social Services (expert consultation): Illegal substances and abuse. 2020. 
 • "Round table" of the Minister of Education and Culture (expert consultation): bullying and discrimination in sport (topic). 2020.
 • A Research group appointed by the Ministry of Education and Culture: The social and behavioral effects of the Covid-19 on adolescents. 2020.
 • Member of Working Group on Finnish Model (Youth Leisure Activities), Ministry of Education and Culture 2019-2020.  
 • Member of Advisory Board, Filha, Get rid of Snuff Project 2019-2021.
 • Member of Advisory Board, Helsinki City, Project for Youth Social Inclusion 2018-2021.
 • Chair of the Organizing Committee, XVII Nuorisotutkimuspäivät.
  Youth Cultures and Well-Being. Helsinki 5-6.11.2018.
 • 2018 Chair of the Editorial Board, Tiimi magazine (Finnish A-Clinic Foundation).
 • 2017 Expert Advisor of Historical Fiction Documentary Alaska, National Broadcasting Company (Yle).
 • 2016 Expert Advisor of Ministry of Education and Culture, The working group for equal opportunities to pursue a hobby - focus on the price of hobbies.
 • 2016 Expert Advisor of Finnish Baseball Federation's Strategy 2017-2022.
 • 2015-2019 Vice Chair of the Finnish Football Federation's Disciplinary Committee (Helsinki).
 • 2015- Member of the FYRN Executive Board (Finnish Youth Research Network).  
 • 2015– Member of EU32 (Youth and Sports) Finnish Board (Appointed by the Ministry of Education and Culture).
 • 2014 Member of the Selection Committee "Science book of 2014 in Finland" (Federation of Finnish Learned Societies).
 • 2013– Member of the Finnish Football Federation's Grass-Root Committee (National).
 • 2013-2014 Researcher Member of Board of Finnish Youth Research Society
 • Expert Advisor of Fictional Movie Hilton, Filmimaa & Virpi Suutari.
 • 2012–2014 Senior Member of Accident Investigation Board, Young people deaths in Finland 2009-2011 (Appointed by Ministry of Justice).
  2012–2014 Member of the Board of Directors, Finnish National Reform Schools and Prison Departments of Families.
 • 2012- Member of Editorial Board of "Team" magazine (Finnish A-Clinic Foundation).
 • 2012-2013 Member of Accident Investigation Board, Murder of an 8 year old (Appointed by the Finnish Government).
 • 2012 Member of Scientific Advisory Board (Evaluating Sport Research Grants), Ministry of Education and Culture, Finland.
 • 2012- Member of the Finnish Golf Federation's Research Committee (National).
 • 2010 Expert Advisor of Committee to re-organize Finnish top Sports, Ministry of Education and Culture
 • 2010 Expert Advisor of Committee of Alcohol prevention in Council of Europe
 • 2010- Member of Editorial Board of Sports & Science Journal
 • 2009 Expert Advisor of Committee to re-organize military service, Ministry of Defence
 • 2009-2013 Journal Columnist, City [City Journal], 2010-2012 Columnist in Finnish Football Federations Official Magazine Maali [Goal], Journal Culumnist Children of the Station 2010-2013; Journal Columnist Tiimi-magazine 2016.
 • 2009-2010 Member of Accident Investigation Board, Fire accident that killed 5 young people in Naantali 2009. (Appointed by Ministry of Justice).
 • 2009- Expert Advisor, Accident Investigation Board, Kauhajoki School Shooting.
 • 2008-2010 Member of Finnish Youth Research Society's Best Master Thesis Committee.
 • 2007- Researcher Member of Board of Finnish Youth Research Society.
 • 2006- Member of the Finnish Football Federation's Disciplinary Committee (Helsinki).
 • 2006- Member of the Board of Directors, Kalliola Youth NGO.
 • 2004-2007 Chair of the Finnish Alcohol and Drug Research Society.
 • 2002-2003 Drug Policy Advisor in the Ministry of Social and Health Affairs.
 • 2001-2003 Member of the Board of Finnish Alcohol and Drug Research Society.
 • 2001-2003 Expert Country Advisor in QED (EU), Qualitative Drug Research in Europe.
 • 2000-2006 Chair of the Board of Football Club Roihuvuoren Urheilijat (RoU).

 

Hankkeet