Mikko Piispa

Mikko Piispa

Tutkija

VTM, tohtorikoulutettava (HY)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Esittely

Toimin tutkijana hankkeessa NUTOPIA – tutkimushanke nuorten utopioista ilmastonmuutoksen aikakaudella. Tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia ovat nuorten utopiat ja millainen on heidän näkemyksensä hyvästä tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen aikakaudella. Lisäksi tutkitaan nuorten kokemuksia ja näkemyksiä yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta ilmastokysymyksessä.

NUTOPIA-hankkeen julkaisuja:

Piispa, Mikko (2021) Travelling by ground – young climate activists and the everyday utopia of sustainable travel. Applied Mobilities. DOI: 10.1080/23800127.2021.2015822 (first published online).

Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi (2021) Towards climate justice? Young climate activists in Finland on fairness and moderation. Journal of Youth Studies, https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1923677 (first published online).

Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi & Ojajärvi, Anni (2021) Mikä ilmastoliike? Nuorten ilmastoaktivistien poliittinen toimijuus ja ilmastokeskustelut. Nuorisotutkimus 39 (2), 8–26.

Piispa, Mikko & Ojajärvi, Anni & Kiilakoski, Tomi (2020) Tulevaisuususko hukassa? Nuoret ilmastoaktivistit ja keskustelu tulevaisuudesta. Sitran muistio. https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuususko-hukassa/

 

Aiempia ilmastonmuutokseen ja nuoriin liittyviä kirjoituksiani ja puheenvuorojani ovat muun muassa:

Piispa, Mikko & Pihkala, Panu (2020) Onko ilmastonmuutos sukupolvikysymys? Tieteessä Tapahtuu 38 (4).

Meriläinen, Niina & Piispa (2020) “Antaa isojen herrojen ja rouvien päättää” – Ammattikoulunuorten osallisuus ja vaikuttaminen ilmastonmuutoksen ajassa. Pekkarinen & Tuukkanen (toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun julkaisuja 4/2020, 124–137.

Piispa, Mikko (2020) Ilmasto-oikeudenkäynneissä on kyse ihmisoikeuksista. Suomen Kuvalehti, Puheenvuoro 20.3.2020.

Pihkala, Panu & Piispa, Mikko (2020) Ilmastoahdistusta potevat kaikenikäiset. Helsingin Sanomat, Vieraskynä 21.2.2020.

Piispa, Mikko & Myllyniemi Sami (2019) Nuoret ja ilmastonmuutos. Tiedot, huoli ja toiminta Nuorisobarometrien valossa. Yhteiskuntapolitiikka 84 (1), 61–69.

Piispa, Mikko & Myllyniemi, Sami & Kiilakoski, Tomi (2019) Nuorten ilmastovaikuttaminen ei ole yllätys. Turun Sanomat 11.4.2019, Lukijalta.

Piispa, Mikko & Sysser, Anna-Sofia (2019) Murtuisiko yksilömyytti? Ajatuksia taiteesta ilmastonmuutoksen aikakaudella. EDIT Taidemedia. OP-ED 2.12.2019.

Ilmasto muuttuu, muutummeko me? Nuorten Luonto 30.9.2019.

Onko ilmastonmuutos sukupolvikokemus? Alusta Verkkolehti 11.6.2019. 

Suomen Kuvalehden haastattelu 29.3.2019.

 

Taustaltani olen sosiologi ja kiinnostukseni yhteiskunnallisiin ja nuorisotutkimuksellisiin teemoihin on laaja. Kirjoitan säännöllisesti myös oman tutkimuskenttäni ulkopuolelta niin tieteellisiin kuin populaareihin julkaisuihin. Olen kirjoittanut laajasti nuoriso- ja sukupolvitutkimusesta ammentavan aikalaisdiagnostisen tietokirjan Yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta (Teos 2018).

Olen aiemmin toiminut Nuorisotutkimusverkoston tutkijana seuraavissa hankkeissa:

Selvitys nuorisokulttuureista ja nuorten asenteista tupakkatuotteisiin (2017)

Menestyjien elämänkulku (2012–2015)

Doping suomalaisessa liikuntakulttuurissa (2010–2011)

YAD Street team -arviointihankkeessa (2010–2012)

Suomalainen huumekuolema 2007 (2009–2010)

Poimintoja ajankohtaisista julkaisuista:

Piispa, Mikko (2022) In search of waves – A Life Course Analysis of the Mobile Lifestyle of Finnish Surfer-travellers. YOUNG 30 (1), 22–38. https://doi.org/10.1177/11033088211009127.

Piispa, Mikko (2021) Liquid Lifestyles, Mobile Dreams. The Threefold Liquidity of a Surfer-traveller Lifestyle. Annals of Leisure Research. DOI: 10.1080/11745398.2021.2015411 (first published online).

Piispa, Mikko (2021) Travelling by ground – young climate activists and the everyday utopia of sustainable travel. Applied Mobilities. DOI: 10.1080/23800127.2021.2015822 (first published online).

Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi & Ojajärvi, Anni (2021) Mikä ilmastoliike? Nuorten ilmastoaktivistien poliittinen toimijuus ja ilmastokeskustelut. Nuorisotutkimus 39 (2), 8–26.

Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi (2021) Towards climate justice? Young climate activists in Finland on fairness and moderation. Journal of Youth Studies, https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1923677 (first published online).

Piispa, Mikko (2021) Urheilun ja taiteen nuorisokulttuurit ja politiikka. Teoksessa Paakkunainen & Mykkänen (toim.) Nuorisopolitiikka ja poliittinen nuoriso: objekteista subjekteiksi? Julkaisuja 229, Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Piispa, Mikko & Ojajärvi, Anni & Kiilakoski, Tomi (2020) Tulevaisuususko hukassa? Nuoret ilmastoaktivistit ja keskustelu tulevaisuudesta. Sitran muistio. https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuususko-hukassa/

Piispa, Mikko & Pihkala, Panu (2020) Onko ilmastonmuutos sukupolvikysymys? Tieteessä Tapahtuu 38 (4). https://journal.fi/tt/article/view/98117

Meriläinen, Niina & Piispa (2020) “Antaa isojen herrojen ja rouvien päättää” – Ammattikoulunuorten osallisuus ja vaikuttaminen ilmastonmuutoksen ajassa. Pekkarinen & Tuukkanen (toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun julkaisuja 4/2020, 124–137. https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/174d3706-0ad1-5da7-05ab-6ab47f7d2724/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf?t=1603784398374 (pdf)

Hankkeet