Jenni Lahtinen

Jenni Lahtinen

Tutkija

VTM, tohtorikoulutettava

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5395

Esittely

Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineesta vuonna 2016, jossa olen nykyisin myös jatko-opiskelijana. Nuorisotutkimusverkostossa olen työskennellyt valmistumisvuodesta lähtien erilaisissa tutkimus- ja koordinointiehtävissä.Väitöstyöni liittyy ammattiin opiskeleviin nuoriin ja kestävään hyvinvointiin. 

Nykyisen tutkijapestini pääpaino on Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeessa (2019-2021), jossa kehitetään sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle.  Muita teemoja, joiden parissa työskentelen ja olen työskennellyt ovat nuorten koulutusvalinnat, urapolkujen sukupuolen mukainen eriytyminen, lastensuojelu ja lastenkotien retkitoiminta, osallisuus sekä nuorten palvelukokemukset. 

Lahtinen, Jenni & Pekkarinen, Elina (2020) Yhteensointuvia ja epävireisiä kohtaamisia. Tutkimus osallisuudesta ja lastenkotien retkistä. Yhteiskuntapolitiikka 85(2), 157-167. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020040110041 

Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka (2020) Tasa-arvon mallimaan sitkeä sukupuolierottelu. Ilmiö - sosiologinen media kaikille. https://ilmiomedia.fi/artikkelit/tasa-arvon-mallimaan-sitkea-sukupuolierottelu/?fbclid=IwAR3VcDPnDaKh6RLXBZ10kgg6m_uI1rjdt9pWtv5UttQng3aBvp-sUj-lRrs 

Suomalainen, Aino & Sarasjärvi, Kiira & Lahtinen, Jenni (2019) Opiskelijan kaupunki 2019. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. https://wsc.otax.fi/wp-content/uploads/sites/46/2019/12/opiskelijan-kaupunki-raportti-FINAL.pdf 

Lahtinen, Jenni (toim.) (2019) ”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 2019:68. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161925 

Lahtinen, Jenni & Hoikkala, Tommi & Aapola-Kari, Sinikka (2019) ”Mikä ois mun juttu” – Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat ja sukupuolittuneet polut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Policy Brief 26/2019. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=33901 

Hoikkala, Tommi & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni (2019) Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat – mitkä mekanismit tuottavat epätyypillisiä valintoja? Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta. Policy Brief 14/2019. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=31901 

Lahtinen, Jenni & Tanhua Inkeri (2019) Sukupuolittuneet ammattikäsitykset yksi ammatillisen segregaation syy. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan blogi: Tieto käyttöön! https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/sukupuolittuneet-ammattikasitykset-yksi-ammatillisen-segregaation-syy 

Lahtinen, Jenni (2018) ”Ehkä se yhdessäolo ja puhuminen ja niinku kuunteleminen” Osallisuutta ja vuorovaikutussuhteita tukevia kohtaamisia lastenkotien retkillä. Teoksessa Päivi Petrelius & Pia Eriksson (toim.) Uudistuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Helsinki: Terveyden ja hvinvoinnin laitos, 24-32. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen Jenni & Wrede-Jäntti, Matilda (2018) Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Nuorisotutkimus 36(3), 57–75.

Moisio, Jenni (2018) Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 203. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/2018_moisio_kohtaamisia_verkko.pdf

Peltola, Marja & Moisio, Jenni (2017) Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 190. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aanettomyytta_palvelukentilla.pdf.

Moisio, Jenni & Gissler, Mika & Haapakorva, Pasi & Myllyniemi Sami (2016) Lasten ja nuorten muuttoliike tilastoissa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 17–50. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7175-19-4.

Moisio, Jenni (2016b) Kahden vuoden ihanne. Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 2016 (8). Helsinki: Väestöliitto. https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/1a40e949a328cd9d99454fa17c1fca72/1479817035/application/pdf/5921043/Kahden%20vuoden%20ihanne_ty%C3%B6paperi_Moisio.pdf.

Moisio, Jenni (2016a) Kahden vuoden paradigma ja muita näkemyksiä – Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163857.

Nuorisotutkimusseuran sihteeri (01/2020-12/2020).

Hankkeet