Jenni Lahtinen (ent. Moisio)

Jenni Lahtinen (ent. Moisio)

Tutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

+358 44 416 5335

Esittely

Tapahtumavastaava syksyllä 2018. Päätehtävänä järjestää XVII Annual Conference of Youth Studies: Youth Cultures and Well-Being.

Olen työskennellyt tutkijan Kohtaaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys lasten ja nuorten retki- ja harrastustoiminnassa -hankkeessa, jossa arvoitiin retkitoiminnan ja yhteisöllisen harrastustoiminnan vaikutuksia lastenkodissa asuvien lasten sekä aikuisten kokemuksiin vuorovaikutuksessa kohtaamisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden ulottuvuuksilla. Pelastakaa Lapset käynnisti vuonna 2017 tämän hankkeen, jossa oli tarkoitus tukea lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä edistää hoitavan yhteisön rakentumista lisääntyneen retki- ja harrastustoiminnan keinoin. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat erityisesti lasten ja nuorten omat kokemukset toiminnan merkityksistä, mutta myös henkilöstön kokemukset ovat tärkeitä. 

Olen työskennellyt myös Nuoret ajassa -pitkittäistutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on seurata vuosituhannen vaihteessa syntyneiden nuorten elämänkulkua pitkällä aikavälillä, vähintään kymmenen vuoden ajan, sekä Lasten ja nuorten palvelukokemukset -hankkeessa, jossa tuotettiin kokonaiskuvaa lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevasta tutkimuksesta. Tutkimus oli osa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Olen myös ollut mukana kirjoittamassa Nuorten elinolot -vuosikirjan 2016 tilasto-osiota, jossa kuvattiin lasten ja nuorten muuttoliikettä tilastojen valossa. Nuorisotutkimusseurassa olen aloittanut korkeakouluharjoittelijana keväällä 2016 ja valmistunut yhteiskuntapolitiikan oppianeesta valtiotieteiden maisteriksi syksyllä 2016.

 

Lahtinen, Jenni (2018) ”Ehkä se yhdessäolo ja puhuminen ja niinku kuunteleminen” Osallisuutta ja vuorovaikutussuhteita tukevia kohtaamisia lastenkotien retkillä. Teoksessa Päivi Petrelius & Pia Eriksson (toim.) Uudistuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Helsinki: Terveyden ja hvinvoinnin laitos. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen Jenni & Wrede-Jäntti, Matilda (2018) Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Nuorisotutkimus 36(3), 57–75.

Moisio, Jenni (2018) Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 203. Saatavilla: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/2018_moisio_kohtaamisia_verkko.pdf

Peltola, Marja & Moisio, Jenni (2017) Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 190. Saatavissa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aanettomyytta_palvelukentilla.pdf.

Moisio, Jenni & Gissler, Mika & Haapakorva, Pasi & Myllyniemi Sami (2016) Lasten ja nuorten muuttoliike tilastoissa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 17–50. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7175-19-4.

Moisio, Jenni (2016b) Kahden vuoden ihanne. Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 2016 (8). Helsinki: Väestöliitto. Saatavissa: https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/1a40e949a328cd9d99454fa17c1fca72/1479817035/application/pdf/5921043/Kahden%20vuoden%20ihanne_ty%C3%B6paperi_Moisio.pdf.

Moisio, Jenni (2016a) Kahden vuoden paradigma ja muita näkemyksiä – Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163857.

Hankkeet