Jenni Lahtinen.

Jenni Lahtinen

Tutkija

VTM, tohtorikoulutettava

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5395

Esittely

Viime vuosina tutkimushankkeeni ovat keskittyneet nuorten koulutusvalintoihin, opinto- ja uraohjaukseen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin. Lisäksi koordinoin hanketta, jossa tarkastellaan nuorten arkea ja hyvinvointia korona-aikana. Työni pitää sisällään sekä laadullisiin että määrällistiin menetelmiin pohjautuvaa tutkimusta.

Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineesta vuonna 2016, jossa olen nykyisin myös jatko-opiskelijana. Nuorisotutkimusverkostossa olen työskennellyt valmistumisvuodesta lähtien erilaisissa tutkimus- ja koordinointiehtävissä. Väitöstyöni liittyy ammattiin opiskeleviin nuorten hyvinvointiin.

Muita teemoja, joiden parissa olen työskennellyt ovat nuorten aikuisten perheveapaiden käyttö, lastensuojelun osallisuuden kysymykset, nuoret ja kaupunkitila sekä nuorten palvelukokemukset. 

Vertaisarvioidut artikkelit

Lahtinen, Jenni & Tolonen, Tarja (2021) Ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvointi ystävyys- ja perhesuhteiden näkökulmasta. Teoksessa Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.) Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 235, 195-221.

Wrede-Jäntti, Matilda & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni (2021) This Is Where We Love to Hang Out! Interactive Maps as a Method of Gathering Information on the Everyday Lives of Finnish Young People in a Longitudinal Qualitative Study. In Trine Wulf-Andersen & Reidun Follesø & Terje Olsen (eds.) Involving Methods in Youth Research Reflections on Participation and Power. Palgrave Macmillan, 241–259.

Lahtinen, Jenni & Pekkarinen, Elina (2020) Yhteensointuvia ja epävireisiä kohtaamisia. Tutkimus osallisuudesta ja lastenkotien retkistä. Yhteiskuntapolitiikka 85(2), 157-167. 

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen Jenni & Wrede-Jäntti, Matilda (2018) Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Nuorisotutkimus 36(3), 57–75.

Moisio, Jenni & Gissler, Mika & Haapakorva, Pasi & Myllyniemi Sami (2016) Lasten ja nuorten muuttoliike tilastoissa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 17–50. 

Tieteelliset kirjoitukset ja tutkimusraportit

Kauppinen, Eila & Lahtinen, Jenni & Haikkola, Lotta (2021) Nuorten yksinäisyyden kokemukset liisääntyivät korona-aikana. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 17.9.2021.)

Salasuo, Mikko & Lahtinen, Jenni (2021) ”Edelleen harmittaa”- Nuorten kokemus harrastamisen keskeytymisestä korona-aikana ja sen yhteys vapaa-ajan tyytyväisyyteen. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 14.9.2021.)

Lahtinen, Jenni & Riku Laine & Tuuli Pitkänen (2021) Koroaan littyvät kokemukset stressaavat nuoria. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 18.18.2021.)

Aapola-Kari, Sinikka & Haikkola, Lotta & Lahtinen, Jenni (2021) ”Se on saanut ajattelemaan ja pannut stopin elämään” – nuorten ristiriitaiset kokemukset koronapandemian ensimmäisistä kuukausista. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 13.6.2021.)

Malm, Karla & Lahtinen, Jenni & Hästbacka, Noora (2021) Nuorisotutkimuksen ja -toimialan välinen vuoropuhelu kehittämishankkeissa: yllätyksiä, yhteentörmäyksiä ja yhteistyötä. Nuorisotutkimusverkoston Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 16.4.2021.)

Lahtinen, Jenni & Lauronen, Tina & Murto, Virve (2021) Sukupuolirajoja ylittäviä koulutusvalintoja ja eriytyviä urapolkuja – Tutkimus korkeakoulutuksen sukupuolittuneisuudesta Eurostudent VII aineistossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:23. 

Lahtinen, Jenni & Myllyniemi Sami (2021) Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 16.2.2021.)

Lahtinen, Jenni & Haikkola, Lotta & Kauppinen, Eila (2021) ”Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa, yksinäisyys oli huono puoli” – Nuorten kokemukset etäopetuksesta korona-ajan alussa. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 26.1.2021.)

Lahtinen, Jenni & Haikkola, Lotta (2021) Nuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 26.1.2021.)

Kauppinen, Eila & Kiilakoski, Tomi & Lahtinen, Jenni (2020) Nuorisotyötä koronan aikaan. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 15.12.2020.)

Lahtinen, Jenni & Salasuo, Mikko (2020) ”Harrastusten keskeytyminen harmitti.” Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana: vapaa-aika ja harrastaminen. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 24.11.2020.)

Lammi-Taskula, Johanna & Klemetti, Reija & Heino, Tarja & Hietanen-Peltola, Marke & Paju, Petri & Sarkia, Aino & Lahtinen, Jenni (2020) 2.5 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Teoksessa Laura Kestilä & Vuokko Härmä & Pekka Rissanen (toim.) Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Asiantuntija-arvio, syksy 2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 14/2020, 46–55.

Suomalainen, Aino & Sarasjärvi, Kiira & Lahtinen, Jenni (2019) Opiskelijan kaupunki 2019. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. 

Lahtinen, Jenni (toim.) (2019) ”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 2019:68. 

Lahtinen, Jenni (2018) ”Ehkä se yhdessäolo ja puhuminen ja niinku kuunteleminen” Osallisuutta ja vuorovaikutussuhteita tukevia kohtaamisia lastenkotien retkillä. Teoksessa Päivi Petrelius & Pia Eriksson (toim.) Uudistuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Helsinki: Terveyden ja hvinvoinnin laitos, 24-32. 

Moisio, Jenni (2018) Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 203. 

Peltola, Marja & Moisio, Jenni (2017) Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 190. 

Moisio, Jenni (2016b) Kahden vuoden ihanne. Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 2016 (8). Helsinki: Väestöliitto.

Yleistajuiset tieteelliset kirjoitukset

Mayer, Minna & Kallio, Anne & Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka (2021) Työelämään tutustumisjaksot koskettavat kokonaisia ikäluokkia – tietoa toteutuksesta, seurannasta ja kokemuksista tarvitaan. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan blogi: Tieto käyttöön! (Ilmestynyt 18.10.2021.)

Souto, Anne-Mari & Lahtinen, Jenni (2021) Uusintaako yhteishaku työmarkkinoiden segregaatiota? Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynty 2.2.2021.)

Lahtinen, Jenni (2020) ”Et sitten istuttiin Teamsissa suunnilleen koko päivä.” Ammattilaisten kokemuksia etäohjauksesta ja -opetuksesta koronan aikaan. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynty 27.11.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään ohjauksessa ja opetuksessa? Ammattilaiset kertovat. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynyt 29.10.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Koulu ei ole vapaa sukupuoliroolistereotypioista, mutta vuorovaikutustilanteet mahdollistavat myös stereotypioiden purkamista. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynyt 28.5.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Urapolkujen sukupuolittumista on purettu lukuisissa kehittämishankkeissa – lähes tuloksetta. Voisiko hankkeiden systemaattisempi arviointi lisätä toimien vaikuttavuutta? Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynty 8.4.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Stereotypioita purkava ohjaus vaatii ymmärrystä siitä, miten nuoret tekevät koulutusvalintojaan. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynyt 13.3.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liitettyjen ennakkokäsitysten kriittinen tarkastelu jakaa aiempia kehittämishankkeita. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynyt 13.3.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Ohjauksen tulee purkaa koulutusvalintoihin vaikuttavia stereotypioita. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynyt 13.3.2020.)

Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka (2020) Tasa-arvon mallimaan sitkeä sukupuolierottelu. Ilmiö - sosiologinen media kaikille.

Lahtinen, Jenni & Hoikkala, Tommi & Aapola-Kari, Sinikka (2019) ”Mikä ois mun juttu” – Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat ja sukupuolittuneet polut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Policy Brief 26/2019. 

Hoikkala, Tommi & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni (2019) Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat – mitkä mekanismit tuottavat epätyypillisiä valintoja? Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta. Policy Brief 14/2019. 

Lahtinen, Jenni & Tanhua Inkeri (2019) Sukupuolittuneet ammattikäsitykset yksi ammatillisen segregaation syy. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan blogi: Tieto käyttöön! 

Opinnäytteeet

Moisio, Jenni (2016a) Kahden vuoden paradigma ja muita näkemyksiä – Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Muut artikkelit

Lahtinen, Jenni (2021) Sukupuolittuneet ammatit ja urapolut: biologiaa vai opittua? Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynty 22.1.2021.)

Nuorisotutkimusseuran sihteeri 1/2020 - 9/2021.

Hankkeet