Janne Poikolainen

Janne Poikolainen

VTT

Esittely

Esittely

Työskentelen Nuorisotutkimusseurassa tutkijana ajalla 1.1.-31.7.2017. Tohtoriksi väittelin Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian oppiaineesta elokuussa 2015, minkä jälkeen olen työskennellyt Nuorisotutkimusverkostolla apurahatutkijana.

Tämänhetkinen tutkimus

Tutkimuksessani tarkastelen lasten musiikkifaniutta ja sen historiallista kehitystä. Erityisesti minua kiinnostaa se, miten lasten yhä aktiivisempi osallistuminen aiemmin nuorisokulttuurisiksi miellettyihin fanikäytäntöihin samanaikaisesti sekä heijastelee että tuottaa muutosta lapsuuden ja nuoruuden välisessä dynamiikassa.

Aiempi tutkimus

Edellisessä tutkimushankkeessani (2015–2016) keskityin maalaisnuorten kaupunkiin suuntautuvaan muuttoliikkeeseen 1960- ja 1970-lukujen "suuren muuton" aikana. Aihetta käsittelevä artikkelini "Nuoret, suuri muutto ja kaupungistumisen monet kasvot – Sodanjälkeiset ikäluokat 1960- ja 1970-lukujen maaltamuuton kokijoina ja toimijoina" ilmestyy Nuorisotutkimus-lehdessä myöhemmin tänä vuonna. 

Väitöstutkimuksessani (2010–2015) keskityin musiikkifaniuden, populaarimusiikin ja nuoruuden historiaan. Väitöskirjani Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus – Populaarimusiikin ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun ilmestyi Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa elokuussa 2015. Ks. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat/293-Musiikkifanius.

Tutkimusintressit

- Musiikkifanius, fanikulttuurit ja faniuden historia
- Populaarimusiikin historia
- Nuoruuden ja nuorisokulttuurien historia
- Suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen 1900-luvulla

 

 

Monografiat

Poikolainen, Janne 2015. Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus: Populaarimusiikin ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun. Julkaisuja 168. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Helsinki.

Artikkelit

Poikolainen, Janne 2017. Nuoret, suuri muutto ja kaupungistumisen monet kasvot – Sodanjälkeiset ikäluokat 1960- ja 1970-lukujen maaltamuuton kokijoina ja toimijoina. Nuorisotutkimus 3/2017, 4-21. Vertaisarvioitu.

Salasuo, Mikko & Poikolainen, Janne 2016. From local cliques to subcultures and late modern youth: Interpretations of young people’s group behaviour in Finnish youth research. Teoksessa Hoikkala, Tommi (toim.): Finnish Youth Research Anthology 1999‒2014. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki. Vertaisarvioitu.

Poikolainen, Janne 2015. Nilkkasukkatyttöjen epäjumala? Paul Ankan Helsingin vierailu fanien, järjestäjien ja median näkökulmasta. Teoksessa Jäppinen, Jere (toim.): Musiikkia! Harrastajia ja musiikinystäviä Helsingissä. Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki.

Poikolainen, Janne 2014. Populaarimusiikki suomalaisnuorten arjessa 1950- ja 1960-luvuilla. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa & Suurpää, Leena (toim.): Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki. Vertaisarvioitu.

Poikolainen, Janne 2013. Anglo-American Pop Music, Finnish Tango, and the Controversial Images of Modernity in Finland in the 1960s. Teoksessa Heinonen, Visa & Peltonen, Matti (toim.): Finnish Consumption: An Emerging Consumer Society between East and West. SKS, Helsinki. Vertaisarvioitu.

Salasuo, Mikko & Poikolainen, Janne 2012. Johdanto – Monimuotoinen katukulttuuri. Teoksessa Salasuo, Mikko & Poikolainen, Janne & Komonen, Pauli (toim.): Katukulttuuri: Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki.

Poikolainen, Janne 2011. Jazziskelmän tähdet ja heidän ihailijansa. Teoksessa Poutiainen, Ari & Kukkonen, Risto (toim.): Suklaasydän, tinakuoret – Jazziskelmä Suomessa 1956–1963. Suomen Jazz & Pop Arkisto, Helsinki.

Muita julkaisuja

Poikolainen, Janne 2016. Tähdet, kuolema ja kuolemattomuus. Uutistamo, 18.8.2016. Luettavissa osoitteessa http://www.uutistamo.fi/tahdet-kuolema-kuolemattomuus/.

Poikolainen, Janne 2015. Musiikkifaniuden muutos ja muuttumattomuus. Lectio praecursoria. Kasvatus ja aika, 4/2015. Luettavissa osoitteessa http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/poikolainen_1912150926.pdf.

Teokset, joissa toimittajana

Salasuo, Mikko & Poikolainen, Janne & Komonen, Pauli (toim.) 2012. Katukulttuuri: Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki.

Jäsenyydet tieteellisten journaalien toimituskunnissa

Kasvatus ja aika, toimituskunnan jäsen 2015–.

J@rgonia, toimituskunnan jäsen, 2011–2015.