Helena Huhta.

Helena Huhta

Tutkijatohtori, vieraileva tutkija

VTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 766 6890

Esittely

Olen Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava, ja teen väitöskirjaa sosiologian oppiaineeseen. Väitöskirjassani tarkastelen suomalaista vankilaa etnisten vähemmistöjen näkökulmasta. Ulkomaalaistaustaisten vankien määrän nopea lisääntyminen herättää kysymyksen siitä, miten vankeinhoito on pysynyt muutoksen perässä ja miten muutos näkyy vankila-arjessa. Tutkimuksessa tarkastelen etnisyyden ilmenemistä vankien keskinäisessä ja vartijoiden ja vankien välisessä vuorovaikutuksessa sekä etnisyyden merkitystä vankihierarkian muodostumisessa. Kysyn muun muassa, millaisissa puitteissa aiemmissa tutkimuksissa todetut etniset hierarkiat syntyvät, miten niitä ylläpidetään ja mitä ne käytännössä tarkoittavat käytännön olosuhteiden, kokemusten ja selviytymisstrategioiden näkökulmasta? Etnisyyden rinnalla tarkastelen maskuliinisuuden merkitystä hierarkioiden muotoutumisessa.

Olen työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa vuodesta 2010, ja käsittelemiäni tutkimusaiheita ovat olleet nuoret työttömät, syrjäytyminen, monikulttuurisuus, rasismi, liikunta ja urheilu. Tällä hetkellä kiinnostukseni kohdistuu erityisesti kriminologisiin kysymyksiin, etnisyyteen, rasismiin, maskuliinisuuden tutkimukseen ja suljettuihin instituutioihin. Olen aiemmissa tutkimuksissa käyttänyt monipuolisesti erilaisia menetelmiä, kuten etnografiaa, elämänkulkuhaastatteluja sekä kyselyaineistoja ja tilastoanalyyseja. Väitöskirjan myötä kiinnostus on erityisesti etnografisessa tutkimustavassa.

Salasuo, Mikko & Piispa, Mikko & Huhta, Helena (2015) Huippu-urheilijan elämänkulku. Tutkimus urheilijoista 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 166. Helsinki.

Huhta, Helena (2015) "Pitää pään kasassa työttömyysaikana" Liikunta työttömien nuorten arjessa. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 167. Helsinki.

Honkatukia, Päivi & Huhta, Helena (2015) “Ratkaisujen suomi” nuorten ja kriminaalipolitiikan näkökulmasta - huomioita hallitusohjelmasta. Nuorisotutkimusseuran Näkökulma -kirjoitus.

Huhta, Helena & Salasuo Mikko (2014) Ainahan voi kerätä käpyjä ja kävellä metsässä! Nuorten liikunnan harrastamisen eriarvoistuminen ja työttömien todellisuus. Anu Gretschel & Kari Paakkunainen & Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.) Nuorisotakuun arki ja politiikka. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 150 verkkojulkaisuja 76. 199–203.

Huhta, Helena (2013) Monikulttuuriset urheilijat yhteiskunnallisen identiteettityön välikappaleina. Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison, enkä muuta voi. Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 65. 34–37. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/liikuntapamfletti2013.pdf

Huhta, Helena (2013) Monikulttuuriset suomalaiset huippu-urheilijoina. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 134. Kenttä. 77–142.

Piispa, Mikko & Huhta, Helena (2013) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 134. Kenttä.

Huhta, Helena (2012) Maahanmuuttajana suomalaisessa vankilassa, etnografinen tutkimus vankila-arjesta. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2012. http://www.rikosseuraamus.fi/58798.htm

Huhta, Helena & Nipuli, Suvi (2011) Askelmerkkejä lasten ja nuorten nykyaikaiseen kilpaurheiluun. Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin urheilujärjestelmiin ja malleihin. Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 40. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkojulkaisut

Huhta, Helena (2010) Selvitys etnisestä yhdenvertaisuudesta vankiloissa. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2010. http://www.rikosseuraamus.fi/52275.htm

 

 

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallituksen jäsen

Rikoksentorjuntaneuvoston tiedojaoksen jäsen

Hankkeet