Elina Pekkarinen

Elina Pekkarinen

Erikoistutkija (toimivapaalla 14.1.2019 alkaen)

Dosentti (Helsingin yliopisto), VTT, laillistettu sosiaalityöntekijä

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 846 8624

Esittely

Olen toimivapaalla 14.1.2019 alkaen. Toimivapaani aikana tavoitatte minut osoitteesta elina.pekkarinen@oikeus.fi.

MINUSTA

Olen nuorisotutkimuksen ja lapsuudentutkimuksen parissa urani tehnyt tutkija. Peruskoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja olen työskennellyt myös Helsingin kaupungin lastensuojelussa ja sosiaalipäivystyksessä. Tutkimus ja erilaiset asiantuntijatehtävät ovat kuitenkin vetänyt puoleensa. Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa vuonna 2010 ja olen saman yliopiston dosentti. Erityisosaamisalueitani ovat lastensuojelu, nuorisorikollisuus, sosiaalityö sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen kysymykset. Viime vuosina olen perehtynyt myös nuorten asenteisiin, näkemyksiin ja hyvinvointiin Nuorisobarometrin toimittajan roolissa. 

Olen työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa vuodesta 2010 ensin Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen koordinaattorina ja tämän jälkeen tutkijana. Vuodesta 2013 vuoteen 2016 työskentelin Suomen Akatemian rahoittamassa henkilökohtaisessa tutkijatohtorihankkeessa, jossa tarkastelin lasten ja nuorten syrjäytymisen kysymystä lastensuojelun viitekehyksessä. Aineistona käytin huostaanottoasiakirjoja sekä koulukodeista aikuistuneiden nuorten kokemuksia. Osallistuin myös Valtion koulukotien kokemusasiantuntijaryhmään kahden vuoden ajan. Tutkimusteni tavoitteena on kehittää teoreettinen malli, jonka avulla syrjäytymistä voidaan tarkastella moniulotteisesti rakenne- ja identiteettitason tekijät huomioiden. Myös aiemmat tutkimusaiheeni ovat käsitelleet marginalisaation, sosiaalisten ongelmien ja poikkeavuuden teemoja, kuten nuorisorikollisuutta ja lastensuojelua, mutta olen tutkinut myös sosiaalialan johtamista ja lastensuojelun asiantuntijuutta. Vuonna 2016 toteutin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta koulukoteja koskevan selvityksen, jonka jälkeen olen työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa erikoistutkijana ja syksystä 2017 tutkimuspäällikkönä. Vaikka korostan tutkimuksen käytännönläheisyyttä ja sovellettavuutta, pidän tärkeänä myös tieteenfilosofisten peruskysymysten pohtimista. Tapani hahmottaa maailmaa asettuu kriittisen realismin koulukuntaan ja koordinoin European Social Work Research Association (ESWRA) -seuran alaista kansainvälistä Critical Realism & Social Work Research -verkostoa yhdessä norjalaisen Monica Kjørstadin (HIOA) kanssa.

Nuorisotutkimusverkostossa kuulun johtoryhmään, vastaan tutkimushallinnollisista asioista yhdessä tutkimusjohtajan kanssa, toimin Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan sihteerinä sekä Nuorisobarometrin päätoimittajana yhdessä Sami Myllyniemen kanssa. Olen Lapsuudentutkimuksen seuran varapuheenjohtaja, Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunnan jäsen, Rikoksentorjuntaneuvoston varajäsen, Monitieteellisen lastensuojelututkimuksen kansallisen asiantuntijaryhmän varapuheenjohtaja, Lapsiasianeuvottelukunnan Lapsitutkimus-työryhmän jäsen, Haaste -lehden toimitusneuvoston jäsen, Aseman Lapset ry:n hallituksen jäsen sekä Helsingin hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen. Olen European Inter-Disciplinary, Socio-legal Care Decision-Making -verkoston sekä Restrictive measures in institutional care for children and young people – a Nordic comparative perspective -verkoton jäsen ja yllä mainitun Critical Realism & Social Work Research -verkoston koordinaattori. Teen säännöllisesti sekä kansallisia että kansainvälisiä vertaisarviointeja ja toimin erilaisten tieteellisten konferenssien järjestely- ja arviointitoimikunnissa. Pidän usein esitelmiä monialaisissa ammatillisissa ja tieteellisissä tapahtumissa ja jalkautan tutkimustietoa käytäntöön myös erilaisten julkilausumien ja tekstien kautta. Vapaa-ajallani harrastan ulkoilua, luen kaunokirjallisuutta ja koulutan kahta lintukoiraa. Olen myös soittanut saksofonia The Studets -yhtyeessä.

***

ABOUT ME
I am a researcher in the fields of childhood and youth studies. I originally qualified as a social worker, and served in child welfare and emergency services in the city of Helsinki. However, I was drawn to research and science. Thus I completed my doctoral studies in the University of Helsinki’s Faculty of Social Sciences in 2010 and I have the Title of Docent in the same university. My special fields of interest involve child and youth welfare, child protection, youth crime, and the issues of marginalization. Recently I have also become familiar with the attitudes and opinions of young people through editing the annual Youth Barometer.

I have worked in the Finnish Youth Research Network since 2010, first as a network coordinator in a project on Knowledge and Research in Child Welfare, and later as a researcher. From 2013 to 2016 I worked in a personal postdoctoral research project funded by the Academy of Finland, in which I focused on the questions of marginalization and youth in the context of child welfare. The research data consisted of case based document data on child welfare removals, and of interviews with young adults that have lived in state owned reform schools. The aim of my research is to form a theoretical model that visualizes not only the structural, but also the experience based levels of marginalization. My prior research projects have considered marginalization, social problems, and deviance, but also other issues in social work, such as management and expertise. I am also interested in the philosophical bases of science, and particularly in the writings on critical realism. Since the autumn of 2016 I have worked as a senior researcher, and since 2017 as a research manager in the Finnish Youth Research Network.

In Finnish Youth Research Network I am a member of the executive group, responsible for the administrative duties together with the research director, a secretary of the Ethics Committee of Youth and Childhood Studies, and an editor in chief of the Finnish Youth Barometer together with Sami Myllyniemi. I am the vice president of the board of the Finnish Society for Childhood Studies, member of the executive board in State’s Reform Schools and Prisons’ Family Unit, vice member of the National Council for Crime Prevention, vice president in National multidisciplinary expert group in child welfare research, member of the board of the Children of the Station Foundation, member in Childhood research -group in Advisory Board for Finnish Ombudsman for Children, member of the board of the magazine on criminal justice "Haaste" by the Ministry of Justice, and an expert member on child welfare issues in the Administrative Court of Helsinki. I am a member of the European Inter-Disciplinary, Socio-legal Care Decision-Making -network and Restrictive measures in institutional care for children and young people – a Nordic comparative perspective -network, and a coordinator of the Critical Realism and Social Work Research -network, which is part of the European Social Work Research Association (ESWRA). I actively work as a reviewer for both national and international scientific journals, and help to organize seminars and conferences. I am an active writer, editor, and speaker. During my spare time I go outdoors, read novels, train my two pointing gundogs, and used to play saxophone in a band called The Studets.

 Curriculum Vitae

8.4.2019
Pekkarinen Elina Katariina

SUORITETUT TUTKINNOT JA OPPIARVOT 

 • Dosentti, sosiaalityön oppiaine, Helsingin yliopisto.
 • Valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö, 8.6.2010.
 • Valtiotieteiden maisteri, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipolitiikan laitos, sosiaalityö, elokuu 2004.
 • Ylioppilas, Töölön Yhteiskoulu, Helsinki, toukokuu 1995.

MUU KOULUTUS JA ERITYISTAIDOT

 • Tuomarinvala, Helsingin hallinto-oikeus, 18.11.2009.
 • Maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas, Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta, metsäekologia, 1995 alkaen edelleen.

KIELITAITO

Äidinkieli:        Suomi
Englanti:          Erinomainen (kielitodistus myönnetty 1994)
Ruotsi:             Virkamiesruotsi suoritettu mainesanalla Hyvä

NYKYINEN TYÖTEHTÄVÄ

Professori (ma.) Turun yliopisto, sosiaalityön oppiaine. Toimivapaalla Nuorisotutkimusverkostosta 14.1.2019 alkaen.

AIEMPI TYÖKOKEMUS

8/2017 - 12/2018: Tutkimuspäällikkö, Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. 

3/2017 - 7/2017: Erikoistutkija, Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. 

11/2016 - 2/2017: Tutkijatohtori, Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. 

9 - 10/2016: Selvityshenkilö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittama selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä, hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), sosiaali- ja terveysministeriö.

9/2013 - 8/2016: Tutkijatohtori, Suomen Akatemian tutkijatohtorihanke ”Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi, Nuorisotutkimusseura ja Nuorisotutkimusverkosto.

1 - 3/2013 - 6 - 8/2013: Tutkija, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiön apuraha, Suomen Kulttuurirahaston apuraha, Nuorisotutkimusverkosto.

4 - 5/2013: Tutkijatohtori, Suomen Akatemian (SA 264124/2012) rahoittama ja professori Tarja Pösön johtama tutkimushanke ”Lastensuojelun huostaanotot interventioina”, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

5/2010 - 12/2012: Verkostokoordinaattori, Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke, Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA, Nuorisotutkimusverkosto ja Lapsuudentutkimuksen seura.

2/2010 - 5/2010: Tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, sosiaalialan johtamisen tutkimus, Palvelujärjestelmien tutkimusyksikkö.

6/2005 - 5/2009: Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopiston konsistorin tutkijakoulurahoitus, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto.

9/2009 - 1/2010: Tutkija, sosiaalialan johtamisen tutkimus, sosiaali- ja terveysministeriö.

1/2006 - 10/2010: Sosiaalityöntekijä, osa-aikainen, Helsingin kaupungin sosiaalipäivystys.

8/2004 - 5/2005: Lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Helsingin kaupungin itäinen perhekeskus.

3/2005 - 4/2005: Kehittämiskonsultti, Heikki Waris -instituutti.

4/2002 - 4/2005: Osa-aikainen ohjaaja, Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit, Helsinki.

6/1997 - 9/1997: Tutkimusapulainen, väestötilastot - työssäkäyntitilastot, Tilastokeskus.

6/1996: Tutkimusapulainen, Evon tutkimusasema, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

TUTKIMUSRAHOITUS JA TUTKIMUSTYÖN OHJAUS- JA JOHTAMISKOKEMUS

 • Tutkimushanke "Nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, ammattilaisten ja kustannusten näkökulmista", tutkimusjohtaja Elina Pekkarinen, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 1.2.2018 - 31.12.2018.
 • Tutkimushanke"Nuorten itsenäistymisen tuki verkostoyhteistyön tavoitteena", hankkeen johtaja Elina Pekkarinen, Suomen Punainen Risti, Nuorten turvatalot, 1.10.2017 - 30.4.2018.
 • Tutkimushanke "Kohtaaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys lasten ja nuorten retki- ja harrastustoiminnassa", hankkeen johtaja Elina Pekkarinen, Pelastakaa Lapset ry, 1.8.2017 - 31.3.2018. 
 • Tutkimushanke "Koulukiusaamisen moniulotteisuus nuorisotyön ja -tutkimuksen kohteena - kokemuksia kiusaamisesta ja sen ehkäisystä", hankkeen johtaja Elina Pekkarinen, Aseman Lapset ry, 1.4.2017 - 31.1.2018.
 • Tutkimushanke ”Fact for Minors - Fostering Alternative Care for Troubled Minors”, hankkeen johtaja Kaisa Vehkalahti, Euroopan komissio, 1.12.2016 - 30.4.2018.
 • Tutkimushanke ”Selvitys lasten ja nuorten palvelukokemusten tutkimuksesta”, hankkeen johtaja Elina Pekkarinen, hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, sosiaali- ja terveysministeriö, 1.8.2016 - 31.12.2016.
 • Tutkimushanke ”Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä”, hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, sosiaali- ja terveysministeriö & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 1.9.2016 - 31.10.2016.
 • Tutkijatohtorihanke ”Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi”, Suomen Akatemia, 1.9.2013 - 31.8.2016.
 • Tutkimushanke ”Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma”, hankkeen johtaja Tarja Pösö, Suomen Akatemia, Skidi Kids -ohjelma, tutkimusjohtaja Tarja Pösö, 2013 - 2015.
 • Apuraha, Ella & Georg Ehrnroothin Säätiö 2012, 11 000 e
 • Apuraha, Suomen Kulttuurirahasto 2010, 21 000 €,
 • Apuraha, Ella & Georg Ehrnroothin Säätiö 2009, 8 000 €,
 • Apuraha, Helsingin yliopisto 2009, 3000 €
 • Helsingin yliopiston konsistorin myöntämä tutkijakoulurahoitus 2005 - 2009.
 • ”Sukupolvisuhteita säätelevien institutionaalisten käytäntöjen muutos - tutkimus sosiaalis-oikeudellisen alalta”, hankkeen johtaja Mirja Satka, Suomen Akatemia (SA 7216358/2006) ja Helsingin yliopisto (HY 217018/2004),  2005 - 2010.
 • Lisensiaattitutkinnon ohjaaminen VTL Sanna Sunikka, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, SOSNET-tutkijakoulu, kanssaohjaajat dosentti Riitta Granfelt ja professori Marketta Rajavaara valmistui syyskuussa 2016.
 • Väitöskirjan ohjaaminen VM Antti Kääriälä, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, SOVAKO-tutkijakoulu, kanssaohjaaja professori Heikki Hiilamo, alkanut keväällä 2016, jatkuu.

PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET

 • Koneen säätiön Vuoden tiedekynä -palkinnon kymmenen finalistin joukossa keväällä 2016 artikkelilla Pekkarinen, Elina (2015) Näkymättömiksi suojellut lapset. Teoksessa Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu - Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere, Vastapaino, 264 - 300.
 • Valtiotieteellisen tiedekunnan esitys Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnon saajaksi 2010.
 • Helsingin kaupungin tietokeskuksen gradupalkinto 2004.
 • Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen gradupalkinto 2004.
 • Nuorisotutkimusseuran kunniamaininta pro gradu -tutkielmasta 2004.

MUUT TIETEELLISET ANSIOT

Tieteellisten yhteisöjen luottamustehtävät

 • Nuorisotutkimusverkoston johtoryhmän jäsen 2015 - 2018.
 • Lapsuudentutkimuksen seura ry.:n hallituksen varapuheenjohtaja 2018 - 2019.
 • Lapsuudentutkimuksen seura ry.:n hallituksen puheenjohtaja 2013 - 2018.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Nuorisotutkimusverkoston johtaman Monitieteisen lastensuojelututkimuksen kansallisen asiantuntijaryhmän varapuheenjohtaja 2017 - 2019, jäsen 2015 alkaen.
 • Nuorisobarometrin päätoimittaja 2017 - 2019 yhdessä tilastotutkija Sami Myllyniemen kanssa.
 • Haaste-lehden toimitusneuvoston jäsen 2016 - 3/2019.
 • Lapsuudentutkimuksen seura ry:n hallituksen varajäsen 2008 - 2012.
 • Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri 2017 - 3/2019.
 • Nuorisotutkimusverkoston Demokratia, yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus -painopistealueen koordinaattori 2014 - 2018.
 • Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallituksen jäsen 2010 - 2014, 2018 - 2019.
 • European Conference for Social Work Research -konferenssin kansainvälisen arviointipaneelin jäsen
  ECSWR2019 Leuven
  ECSWR2018 Edinburgh
  ECSWR2017 Århus
  ECSWR2016 Lissabon
 • Critical Realism and Social Work Research -ryhmän kansainvälinen koordinaattori, European Social Work Research Association ESWRA vuodesta 2014 - 2019.
 • Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan valmistelutyöryhmän jäsen 2014 - 2015.
 • Nuorten aikuisten hyvinvointierojen kaventamisen yhteistyöalue -työryhmän jäsen, Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO, 2012 - 2014.
 • VI. ja VII Finnish Conference on Childhood Studies, järjestävän seuran puheenjohtajan vastuut ja velvollisuudet kahdessa kansainvälisessä konferenssissa, Oulu 5/2014, Turku 6/2016, Jyväskylä 5/2018.
 • V Lapsuudentutkimuksen päivät & XI Nuorisotutkimuspäivät järjestelytoimikunnan ja konferenssin puheenjohtaja. Tieteiden talo, Helsinki 15 - 16.11.2012
 • Suojeltu lapsuus - IV Lapsuudentutkimuksen päivät, järjestelytoimikunnan jäsen. Helsingin yliopisto, 6 - 8.6.2011
 • Pohjoismaisen lapsuudentutkimusverkoston Children as Consumers, Citizens and Learning Subjects  jäsen 2006 - 2009 (rahoittaja Nordforsk)
 • Järjestelytoimikunnan jäsen maailmanlaajuisen sosiaalityön tutkimusverkoston Global Partnership for Transformative Social Work (GPTSW) seminaarissa 7 - 10.6.2007. GPTSW-verkoston jäsen 2007 alkaen
 • Lastensuojelun avohuollon ryhmätoimintaa kehittävän Warisryhmän jäsen. Kaupunkisosiaalityön tutkimus- ja kehittämisyksikkö Heikki Waris -instituutti, 2002 - 2006
 • Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET -tutkijakoulun jäsen 2005 - 2010

Tieteellisten aikakauslehtien arviointitehtävät

Gaudeamus 2018
Childhood 2013, 2016, 2018
Yhteiskuntapolitiikka 2017, 2018
Janus 2017
Sosiaalityön vuosikirja 2017
Kasvatus ja aika 2016
Diakonian tutkimus 2016
Young 2012, 2015
Nuorisotutkimus 2014
Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014 
Yhteiskuntapolitiikka 2013
Nordic Social Work Research (2013
Vastapaino 2011       

YHTEISKUNNALLISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA ANSIOT

 • Helsingin hallinto-oikeuden lastensuojelun asiantuntijajäsen 2009 - 4/2019, asiantuntijatehtävä lastensuojelun valitusasioissa sekä tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa.
 • Sivistysakatemian jäsen 2018 - 2019.
 • Rikoksentorjuntaneuvoston varajäsen 2018 - 3/2019.
 • Valtion nuorisoneuvoston asiantuntijajäsen, opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018.
 • Aseman Lapset ry.:n hallituksen jäsen 2019 eronnut 3/2019.
 • Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunnan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) varajäsen 2011 - 2014, varsinainen jäsen 2015 - 3/2019.
 • Helsingin kaupungin Nuorten ohjaus ja palvelut (NOP) -työryhmän jäsen 2018.
 • Rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin kehittämistyöryhmän jäsen, oikeusministeriö, 2018 - 2019.
 • Lapsiasiain neuvottelukunnan lapsitutkimuksen toimikunnan jäsen 2015 - 2019.
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) Nuoret ja palvelut -työryhmän jäsen, sosiaali- ja terveysministeriö & opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) Vaativat palvelut -työryhmän jäsen, sosiaali- ja terveysministeriö 2016.
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) asettama koulukotien selvityshenkilö 9 - 10/2016.
 • Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen koordinaatioryhmän jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 - 2015.
 • Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen tutkimuksen tukiryhmän jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 - 2015.
 • Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry:n hallituksen varajäsen 2012 - 2013.

TUTKIMUSPERUSTAINEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMISTYÖ

ANSIOT TUTKIMUSTULOSTEN HYÖDYNTÄMISESSÄ

 • Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 15.3.2018 ja 3.4.2018 sekä sivistysvaliokunnalle 9.3.2018 K 5/2018 vp Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018.
 • Tasavallan presidentin Sauli Niinistön tapaaminen nuorisobarometrin tuloksista 22.3.2017.
 • Kuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa VNS 1/2017 vp Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi - pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti, lausunto teemasta NEET-nuoret, 16.3.2017.
 • Kuuleminen eduskunnan sivistysvaliokunnassa HE 80/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 24.11.2015.
 • Kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa HE 80/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 17.11.2015.
 • Kuuleminen eduskunnan naisverkosto HE 80/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 23.10.2015.
 • Tasavallan presidentin Sauli Niinistön tapaaminen nuorten syrjäytymisen kysymyksissä 27.9.2013.
 • Kuuleminen lastensuojelusta valtiovarainministeriön asettamille selvityshenkilöille 10.1.2013 ja 4.3.2013.
 • Kuuleminen valtioneuvoston asettamassa oikeusministeriön yhteydessä toimivassa riippumattomassa tutkintaryhmässä, joka selvittää 8-vuotiaan tytön kuolemantapausta, 14.1.2013.
 • Konsultointi valtioneuvostolle lapsiperheiden palveluita selvittävien selvityshenkilöiden asettamisesta, valtiovarainministeriö 5.11.2012.
 • Kuuleminen sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa selvitystyöryhmässä aiheesta ”Viranomaisten yhteistyö ja tietojen vaihto vakavissa lastensuojelutapauksissa tai epäilyissä mukaan lukien lastensuojelun ilmoituskäytännöt”, sosiaali- ja terveysministeriö 29.10.2012.
 • Pyöreän pöydän neuvottelun koordinointi lastensuojelun tutkimusyksikön asettamisesta, paikalla Suomen Akatemia, viisi yliopistoa, Kuntaliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Nuorisotutkimusverkosto ja ITLA, puheenjohtajana Pentti Arajärvi, 8.3.2012.
 • Konsultointi tutkimuksesta ja arvioinnista Emma & Elias -avustusohjelmalle, Lastensuojelun Keskusliitto 16.3.2012

KUTSUTUT LUENNOT JA PÄÄPUHEENVUOROT

2018

 • Lastensuojelun Keskusliiton hallitus, Helsinki, 28.11.2018.
 • Lapsibarometrin julkaisutilaisuus, Helsinki, 21.11.2018.
 • Lastensuojelututkimuksen LAPE-seminaari, Helsinki, 20.11.2018.
 • Pääpuheenvuoro. Nordic Congress on Child Welfare NBK2018, Reykjavik, Islanti, 5.9.2018.
 • Euroopan parlamentti, Brysseli, Belgia, 27.6.2018. 
 • Nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutusseminaari, Helsingin yliopisto, 20.6.2018.
 • Nuorisobarometrin julkaisutilaisuus, Tiedekulma, 21.3.2018.
 • Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto, 14.3.2018.
 • Hyväksytty väkivalta -keskustelutilaisuus, Helsingin yliopisto, 22.2.2018.
 • Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto, 24.1.2018.
 • Koulukodit ja rajapinnat -seminaari, Helsingin kaupunki ja HUS, 16.1.2018.

2017

 • Pääpuheenvuoro. Allianssi ry:n Luottarifoorumi, Helsinki, 18.1.2017.
 • Nuori2017 -tapahtuman osiossa "Nuoret palvelujärjestelmässä". Nuori 2017 -tapahtuma, Tampere, 27 - 29.3.2017.
 • Pääpuheenvuoro. Lastensuojelun Keskusliiton neuvottelukuntien seminaari, Helsinki, 16.5.2017.
 • Pääpuheenvuoro. Lastensuojelu tänään ja huomenna -seminaari, Suomen Sosiaalioikeudellinen seura ry, Helsinki, 8.6.2017.
 • Pääpuheenvuoro. National After School Association (USA) -järjestön vierailu, Helsinki, 28.6.2017
 • Pääpuheenvuoro. Euromet Symposium, Helsinki, 20.9.2017.
 • Pääpuheenvuoro. Mitä mieltä!? Lastensuojelun, mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteiset rajapinnat - III monitieteiset lastensuojelun tutkimus- ja kehittämispäivät, Helsinki, 30.11 - 1.12.2017.
 • European Conference for Social Work Research. Aalborg, Tanska, 19.4.2017.
 • Fact for Minors -seminaari, Barcelona, Espanja, 18 - 19.5.2017.
 • Yhteisesitelmä. Mitä mieltä!? III Monitieteiset lastensuojelun tutkimus- ja kehittämispäivät, Helsinki, 30.11 -  1.12.2017.
 • Nuorisotutkimuspäivät. Oulu, 2 - 3.11.2017.

2016

 • Lapsuus pohjoismaisen hyvinvointivaltion ytimessä - Harriet
  Strandellin juhlaseminaari. Helsinki, 19.12.2016
 • Pääpuheenvuoro. Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous. Helsinki, 24.11.2016.
 • Kutsuesitelmä Corkin delgaatiolle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Helsinki, 10.10.2016.
 • Pääpuheenvuoro. Suomi nuorten kasvuympäristönä: 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista –raportin julkistamistilaisuus. Helsinki, 9.8.2016.
 • Panelisti SOS-Lapsikylän paneelissa, Suomi Areena. Pori, 13.7.2016.
 • Kutsuesitelmä. Lapin yliopiston YTK:n tutkimusseminaari, Levi, 23 - 24.5.2016.
 • Kutsuesitelmä. Valtion koulukotien tutkimusseminaari. Helsinki, 6.4.2016.

2015

 • Pääpuheenvuoro. Kulttuurit, hyvinvointi ja terveys - kehityksen ja tutkimuksen uudet suunnat ja yhteistyö. Suomen Akatemian tutkiva työpaja. Jyväskylä, 30.11.2015.
 • Paneelipuheenvuoro. Valtakunnalliset sijaishuollon päivät. Lahti, 29 - 30.9.2015.

2014

 • Pääpuheenvuoro. Kriisityön päivät, Helsinki, 5 - 6.6.2014.
 • Kutsuttu luento HUS:n lastenpsykiatreille ja nuorisopsykiatreille, Helsinki, 20.3.2014.
 • Kutsuesitelmä. Sosiaalialan asiantuntijapäivät. Helsinki, 12-13.3.2014.

2013

 • Pääpuheenvuoro. Lastensuojelun ja Nuorisopsykiatrian yhteisseminaari. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. Helsinki 13.11.2013.
 • Päivien juontaja. Valtakunnalliset Sijaishuollon päivät (Lastensuojelun Keskusliitto), Tampere-talo, Tampere 1 - 3.10.2013.
 • Pääpuheenvuoro. Sosiaalipäivystyksen 50-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 25.9.2013
 • Pääpuheenvuoro. Koulukuraattoripäivät, Helsinki 19.9.2013
 • Pääpuheenvuoro. Sosiaalihuollon tutkimus ja tietoperusta -seminaari. Sosnet, Helsinki 12.3.2013

2012

 • Pääpuheenvuoro. Nuorisotyön päivä, Lohja 8.11.2012
 • Pääpuheenvuoro. Perhepalvelupäivät, Messukeskus, Helsinki 10.5.2012.
 • Pääpuheenvuoro. Kouluterveyspäivät Espoo 18.9.2012.

2011

 • Kutsuesitelmä. Sosiaalialan asiantuntijapäivät, Wanha satama, Helsinki16-17.3.2011.
 • Kutsuesitelmä. Valtakunnalliset sijaishuollon päivät. University of Vaasa 4 - 6.10.2011.

2010

 • Kutsuesitelmä. 3rd Finnish Childhood Studies Conference, Jyväskylä 9 – 12.6.2010.
 • Pääpuheenvuoro. Kasperi - Väli-Suomen lapset, nuoret ja lapsiperheet - seminaari, Lahti 10.11.2010.
 • Pääpuheenvuoro. Tositarinoita koulukodeista -seminaari, Helsinki 18.11.2010.
 • Pääpuheenvuoro Eduskunnan lapsiseminaarissa, Helsinki 24.11.2010.
 • Pääpuheenvuoro. Väestöliiton seminaari, Helsinki 30.11.2010.

2009

 • Pääpuheenvuoro. Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät, Helsinki, 15.9.2009.
 • Kutsuesitelmä. Sijaishuollon päivät, Lahti 8.10.2009.

KANSAINVÄLISET KONFERENSSIESITYKSET

 • Key note. Nordic Congress on Child Welfare NBK 2018, Reykjavik, Iceland 5 - 7.9.2018.
 • European Conference for Social Work Research ECSWR2018, Edinburgh, Scotland.
 • Key note. Euromet Symposium, Helsinki, Finland 20.9.2017.
 • Pre-conference in European Conference for Social Work Research (ECSWR), Aalborg, Tanska, 19.4.2017.
 • European Conference for Social Work Research (ECSWR), Lisbon, Portugal, 30.3 - 2.4.2016
 • European Conference for Social Work Research (ECSWR), Ljubljana, Slovenia, 22-24.4.2015
 • Exploratory Workshop on Socio-Legal Models of Care Order Proceedings in Europe -seminaarissa. University College Cork, Ireland, 19 - 22.8.2014.
 • VI. Finnish Conference for Childhood Studies, Oulu, Finland, 7 - 9.5.2014
 • European Conference for Social Work Research (ECSWR), Bolzano, Italy, 15 - 17.4.2014.
 • International Society for the Prevention of Childhood and Neglect (ISPCAN), European Conference 2013, Dublin, Ireland, 15-18.9.2013.
 • European Conference for Social Work Research (ECSWR), Jyväskylä, Finland, 13-15.3.2013.
 • Welfare2011 Conference, Reykjavik, Iceland 11 - 13.8.2011.
 • European Sociological Association (ESA) Conference, Lissabon, Portugal, 4.9.2009.
 • ENSACT Joint European Conference, Dubrovnik, 26-29.4.2009
 • History of Social Work: Sexuality and Child Welfare -meeting, Bled, Slovenia, 13 - 15.11.2008.
 • Power: Forms, Dynamics and Consequences -Conference. University of Tampere, 22 - 24.9.2008.
 • 7th Nordic FORSA-Conference (Nordic Societies for Social Work Research), Århus, Denmark, 21 - 23.8.2008.
 • Nordic Sociological Conference, University of Turku, 18 - 20.8.2006
 • Annual Conference of Socio-Legal Studies Association, University of Stirling, Scotland, UK, 29.3.2006.
 • 6th Nordic FORSA-Conference (Nordic Societies for Social Work Research), University of Helsinki, 10.2.200

Tenorisaksofoni & laulu The Studets -yhtyeessä. Julkiset esiintymiset:

Roihuvuori Taiteiden yö -tapahtuma, Helsinki, 26.8.2011
Dodo Elonkorjuujuhla, Helsinki, 2.9.2011
Herttoniemen Helmi, Helsinki, 2.12.2011
Nosturi Alakerta, Helsinki, 2.6.2012
Furuvik, Helsinki, 16.6.2012
Lepakkomies, Helsinki, 13.10.2012
Torvi, Lahti, 27.10.2012
Backroom, Kotka 18.1.2013
Torvi, Lahti, 9.8.2013
Roihuvuoren kyläjuhla, Hardorock House, Helsinki, 30.8.2013
Club Liberte, 1.10.2013
Mäkitupa, Inkeroinen, 4.10.2013
Diamond, Helsinki, 12.10.2013
Darkside Club, Helsinki, 22.11.2013
Sture 21, Helsinki, 7.2.2014
Darkside Club, Helsinki, 8.3.2014
Tirra, Lahti, 15.3.2014
Club Chicago, Lahti, 13.9.2014
Jaakko, Kotka, 16.1.2015
Cafe Mascot, Helsinki, 28.11.2015
Hardrock House, Helsinki, 22.1.2016
Santalahti, Kotka, 16.7.2016

 Kanakoiraharrastus

Lyhytkarvainen unkarinvizsla Kallioalanteen Nata eli "Pulla" (s. 14.5.2014) 
Pullan CV osoitteessa https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34881/14&R=57 

Lyhytkarvainen saksanseisoja Myräkkälän HC Poju eli "Poju" (s. 9.3.2014)
Pojun CV osoitteessa https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI22439/14&R=119 

 JULKAISULUETTELO

A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Lahtinen, Jenni & Pekkarinen, Elina (2020) Yhteensointuvia ja epävireisiä kohtaamisia lastensuojelussa: tutkimus osallisuudesta ja lastenkotien retkistä. Yhteiskuntapolitiikka 85(2), 157–167. 
 2. Kääriälä, Antti & Haapakorva, Pasi & Pekkarinen, Elina & Sund, Reijo (2019) From care to education and work? Education and employment trajectories in early adulthood by children in out-of-home care. Child Abuse & Neglect: doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104144 
 3. Honkasalo, Veronika & Pekkarinen, Elina (2019) Marginaalien vaiennettu vastarinta. Tutkimus nuorista kahdessa laitoksessa. Teoksessa Outi Autti & Veli-Pekka Lehtola (toim.) Hiljainen vastarinta. Tampere: Tampere University Press, 163–196.
 4. Laukkanen, Tiia & Pekkarinen, Elina & Vilmilä, Fanny (2018) Nuorisotutkimuksen etiikka. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Tampere: Vastapaino, 75–97.
 5. Cameron, Clair & Hollingworth, Katie & Schoon, Ingrid & van Santen, Eric & Schröer, Wolfgang & Ristikari, Tiina & Heino, Tarja & Pekkarinen, Elina (2018) Care leavers in early adulthood: How do they fare in England, Finland and Germany? Children and Youth Services Review. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.02.031
 6. Pekkarinen, Elina (2017) Koulukoti tapaustutkimuksen kohteena. Teoksessa Rosi Enroos & Mikko Mäntysaari & Satu Ranta-Tyrkkö (toim.) Mielekäs tutkimus - näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin. Tampere: Tampere University Press, 163–192. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/102465/Enroos_ym_Mielekas_tutkimus.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 7. Pekkarinen, Elina (2017) Positions of young people in child welfare - "TMSA" in research practice. In Monica Kjørstad & May-Britt Solem (eds.) Critical Realism for Professions. Oxford: Routledge, 118–144.
 8. Pekkarinen, Elina (2017)  ”Mä oon ollut tässä asiakirja muitten joukossa” - Koulukodeista aikuistuneiden kokemuksia lastensuojelusta. Teoksessa Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, 173–198.
 9. Pekkarinen, Elina (2016) Toivottu, kiistelty ja torjuttu: Lastensuojelun avohuolto huostaanottoasiakirjoissa. Teoksessa Rosi Enroos & Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.) Huostaanotto - Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino.
 10. Pekkarinen, Elina (2016) Arjen ja elämänhallinnan ongelmat lapsuudenperheessä - lastensuojelun näkökulma. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuora, 163–179. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuorisobarometri_2015_ISSUU.pdf
 11. Pösö, Tarja & Pekkarinen, Elina & Helavirta, Susanna & Laakso, Riitta (2016) ‘Voluntary’ and ‘involuntary’ child welfare: Challenging the distinction. Journal of Social Work, DOI: 10.1177/1468017316653269.
 12. Pekkarinen, Elina (2015) Näkymättömiksi suojellut lapset. Teoksessa Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu - Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere, Vastapaino, 264–300. Rinnakkaistallennus: http://www.koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Elina_Pekkarinen.pdf 
 13. Pekkarinen, Elina (2014) Positiomalli rakenteellisen sosiaalityön tukena. Teoksessa Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli & Seppänen, Marjaana (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. Kuopio, Unipress, 214–233.
 14. Pekkarinen, Elina & Vehkalahti, Kaisa (2012) Instituutiot lapsuutta ja nuoruutta rakentamassa – lapset ja nuoret instituutioita uudistamassa. Teoksessa Pekkarinen, Elina & Vehkalahti, Kaisa & Myllyniemi, Sami (toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 131 & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 15. Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (2011) Tavallisten kansalaisten turvallinen kaupunkikeskusta - Tapaustutkimus lasten julkisen kotiintuloaikasuosituksen asettamisesta. Teoksessa Mirja Satka & Leena Alanen & Timo Harrikari & Elina Pekkarinen (toim.) Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Jyväskylä: Vastapaino, s. 95–130.
 16. Pekkarinen, Elina & Tapola-Haapala, Maria (2009) Kriittinen realismi sosiaalityössä - tiedontuotannosta emansipaatioon. Teoksessa Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.) Sosiaalityön teoria. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 183–205.
 17. Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (2008) Youth curfews in Finland - indicators of generational change? Teoksessa Morten Nielsen (toim.) Disorder in urban public space: resistance or crime?, Economic crime, organised crime and corruption, NSfK:s 50th research seminar. Oslo: Scandinavian Research Council for Criminology, s. 200-212. http://docplayer.me/1379747-Disorder-in-urban-public-space-resistance-or-crime-economic-crime-organised-crime-and-corruption.html (Viitattu 4.12.2016).
 18. Satka, Mirja & Harrikari, Timo & Hoikkala, Susanna & Pekkarinen, Elina (2007) The diverse impacts of the neo-liberal social policies on children’s welfare and social work with young people: the Finnish perspective. Social Work and Society,  5 (3), 125-135. http://www.socwork.net/sws/article/view/140 (Viitattu 4.12.2016).
 19. Pekkarinen, Elina (2007) Adolescent girls and group activity within the field of child welfare. Nordisk Sosialt Arbeid 27 (3) , 182–193.
 20. Pekkarinen, Elina (2006) Lastensuojelun ryhmätoiminta murrosikäisten tyttöjen kokemana. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen & Maritta Törrönen, Maritta (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus: Jyväskylä 2006, s. 99–127.

  B. Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 21. Pekkarinen, Elina (2018) Tutkimuseettisiä dilemmoja lapsuudentutkimuksessa. Teoksessa Terhi Tuukkanen (toim.) Lapsibarometri 2018. Helsinki: Lapsiasiavaltuutetun toimisto. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/11/LA_lapsibarometri2018_221118.pdf (Viitattu 1.12.2018)
 22. Pekkarinen, Elina (2018) Kuka suostuu lasten ja nuorten tutkimuksessa? Vastuullinen tiede -tiedesivusto. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK). https://www.vastuullinentiede.fi/fi/tutkimuksen-suunnittelu/kuka-suostuu-lasten-ja-nuorten-tutkimuksessa (Haettu 2.5.2018)
  In English: https://www.vastuullinentiede.fi/en/planning-research/who-gives-consent-research-children-and-young-people 
 23. Pekkarinen, Elina (2018) Lastensuojelun tarve kytkeytyy kielteisiin oppimiskokemuksiin. Teoksessa Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2018. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, 179 - 188. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf 
 24. Pekkarinen, Elina (2017) Kokemuksia koulukotien varjoista. Kirja-arvostelu. Sosiologia 54 (2), 191–193.
 25. Pekkarinen, Elina (2015) Ketä kiinnostaa? - Lasten ja nuorten syrjäytyminen. Kirja-arvostelu. Nuorisotutkimus 2/2015.
 26. Pekkarinen, Elina & Suurpää, Leena (2015) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää kollektiivisia käytäntöjä. Kannanotto. Tieteessä tapahtuu 6/2015. http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/53331  (Viitattu 4.12.2016.)
 27. Pekkarinen Elina (2014) Takuulla suojassa? Nuorisotakuu ja lastensuojelun erityiskysymykset. Teoksessa Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.) Nuorisotakuun arki ja politiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, 183–188.  http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/nuorisotakuun_arki_ja_politiikka.pdf  (Viitattu 4.12.2016.)
 28. Pekkarinen, Elina & Heino, Tarja & Pösö, Tarja (2013) Lastensuojelusta tietäminen on moraalinen velvoite. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), 337–342. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110559/pekkarinen.pdf?sequence=1  (Viitattu 4.12.2016.)
 29. Pekkarinen, Elina (2012) Tie ekososiaaliseen yhteiskuntaan vie hyvinvointiyhteiskunnan kautta. Kommenttipuheenvuoro Marjatta Bardylle. Teoksessa Emma Aalto & Maarit Alasuutari & Tuuli Lamponen & Niina Rutanen (toim.) Suojeltu lapsuus? Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 44–45. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80287/f951bd08-5834-4fc2-a938-c13f2829ac86.pdf?sequence=1  (Viitattu 4.12.2016.)  
 30. Satka, Mirja & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (2011) Johdatus lasten ja nuorten hallinnan kysymyksiin.  Teoksessa Mirja Satka & Leena Alanen & Timo Harrikari & Elina Pekkarinen (toim.) Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Jyväskylä: Vastapaino, s. 11–28.
 31. Pekkarinen, Elina (2010) Kun lapsi haastaa lastensuojelun kohteen - lasten rikokset ja yhteisöjen reaktiot. Janus 18 (2), 178–183. https://journal.fi/janus/article/view/50561/15315 

  C. Tieteelliset kirjat (monografiat)

 32. Pekkarinen, Elina & Myllyniemi, Sami (toim.) (2019) Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, opetus- ja kulttuuriministeriö. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/03/NB_2018_web.pdf 
 33. Ristikari, Tiina & Keski-Säntti, Markus & Sutela, Elina & Haapakorva, Pasi & Kiilakoski, Tomi & Pekkarinen, Eina & Kääriälä, Antti & Aaltonen, Mikko & Huotari, Tiina & Merikukka, Marko & Salo, Jarmo & Juutinen, Aapo & Pesonen-Smith, Anna & Gissler, Mika (2018) Suomi lasten kasvuympäristönä – Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137104/URN_ISBN_978-952-343-152-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Viitattu 1.12.2018)
 34. Pekkarinen, Elina & Myllyniemi, Sami (2018) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, opetus- ja kulttuuriministeriö. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf 
 35. Ristikari, Tiina & Törmäkangas, Liisa & Lappi, Aino & Haapakorva, Pasi & Kiilakoski, Tomi & Merikukka, Marko & Hautakoski, Ari & Pekkarinen, Elina & Gissler, Mika (2016) Suomi nuorten kasvuympäristönä. 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/suomi_nuorten_kasvuymparistona.pdf  (Viitattu 4.12.2016.)
 36. Pekkarinen, Elina & Vehkalahti, Kaisa & Myllyniemi, Sami (toim.) (2012) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 131 & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5994-26-1 (Viitattu 4.12.2016.)
 37. Pekkarinen, Elina (2011) Lastensuojelun tieto ja tutkimus - Asiantuntijoiden näkökulma. Nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisuja 51. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura & Lapsuudentutkimuksen seura & Lastensuojelun Keskusliitto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/lastensuojeluntieto.pdf  (Viitattu 4.12.2016.)
 38. Satka, Mirja & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (toim.) (2011) Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Jyväskylä: Vastapaino.
 39. Pekkarinen, Elina (2010) Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Julkaisuja 102. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/stadilaispojat_rikokset_ja_lastensuojelu.pdf (Viitattu 4.12.2016.)
 40. Pekkarinen, Elina (2010) Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen managerit. Laadullinen katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta. Avauksia 7/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80260/c36d8dc8-fca6-46e6-95ec-78a8efb6a626.pdf?sequence=1 (Viitattu 4.12.2016.)
 41. Savolainen, Jukka; Hinkkanen, Ville & Pekkarinen, Elina (2007) Lasten rikolliset teot ja niihin puuttuminen. Tutkimus alle 15-vuotiaina poliisin tietoon tulleista rikoksentekijöistä Helsingissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 76. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Helsinki. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152541/TTA76_Savolainen_Hinkkanen_Pekkarinen_2007.pdf?sequence=1 (Viitattu 4.12.2016.)
 42. Tapola-Haapala, Maria & Pekkarinen, Elina & Hoikkala, Susanna (toim.) (2006) Sosiaalityön muuttuva tiedontuotanto. Helsinki, Talentia ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

  D. Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 43. Pekkarinen, Elina (2019) Lapsen oikeus harrastaa. Nuorisoseuralehti 4/2019. https://issuu.com/nuorisoseurat/docs/ns_nuorisoseuralehti_4_2019
 44. Pekkarinen, Elina (2019) Lapsistrategian juoksuaskeleet. Kunta-lehti 5/2019. https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/elina-pekkarisen-kolumni-lapsistrategian-juoksuaskeleet/
 45. Pekkarinen, Elina & Hästbacka, Noora (2018) Koulukotien asema muuttuvassa palvelukentässä. Teoksessa Pia Eriksson & Päivi Petrelius (toim.) Uudistuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137112/URN_ISBN_978-952-343-208-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Viitattu 1.12.2018)
 46. Pekkarinen, Elina (2018) Lapsen syyntakeettomuus oikeusvaltioiden haasteena. Haaste 2:2018, 22 - 24. http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste22018/lapsensyyntakeettomuusoikeusvaltioidenhaasteena.html (Haettu 8.8.2018)
 47. Pekkarinen, Elina (2018) Muureja ja siltoja rikostaustaisten työelämässä. Haaste 1:2018. http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste12018/muurejajasiltojarikostaustaistentyoelamassa.html (Haettu 9.3.2018)
 48. Pekkarinen, Elina (2017) Lapset, nuoret ja rangaistukset. Haaste 3:2017. http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste32017/lapsetnuoretjarangaistukset.html (Haettu 9.12.2017)
 49. Pekkarinen, Elina (2017) Koulukoti muutoksessa - Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/koulukoti_muutoksessa.pdf 
 50. Pekkarinen, Elina & Harrikari, Timo (2010) Riskien arviointia ja vaaran torjumista - lastensuojelun käytännöt huolen ilmapiirissä. Haaste 4:2010. http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste42010/riskinarviointiajavaarantorjumista-lastensuojelunkaytannothuolenilmapiirissa.html 
 51. Pekkarinen, Elina (2010) Kuriton lapsi ja ankara yhteisö - etääntymisen ja hylkimisen noidankehä. Hyvinvointikatsaus 4:2010, 2–5.

  E. Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 

 52. Pekkarinen, Elina (2020) Lasten oikeuksia pitää vaalia poikkeusoloissakin. Vieraskynä-kirjoitus. Helsingin Sanomat 17.4.2020. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006476806.html 
 53. Hetemäki, Inka & Pekkarinen, Elina (2019) Eriarvoistuminen uhkaa lapsen oikeuksia. Vieraskynä-kirjoitus. Helsingin Sanomat 18.11.2019. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006312154.html 
 54. Pekkarinen, Elina (2019) Yhteinen aika vanhempien kanssa on lapsen oikeus. Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n ja Keski-Suomen LAPE-muutosohjelman kirjoitussarja. Keskisuomalainen 19.11.2019. https://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitus/Yhteinen-aika-vanhempien-kanssa-on-lapsen-oikeus/1469684
 55. Pekkarinen, Elina & Suurpää, Leena (2019) Nuorten itsenäistymistä kannattaa tukea. Vieraskynä-kirjoitus. Helsingin Sanomat 9.3.2019. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006028874.html 
 56. Hoikkala, Susanna & Pekkarinen, Elina: Lasten sijaishuoltoa pitää parantaa. Helsingin Sanomat Vieraskynä, 19.9.2018. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005832568.html (25.11.2018.)
 57. Pekkarinen, Elina (2016) Meneekö lapsi pesuveden mukana? Teoksessa Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari (toim.) Nuoruus hallitusohjelmassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/nakokulma20_nuoruus_hallitusohjelmassa_pekkarinen.pdf (Viitattu 5.11.2018.)
 58. Pekkarinen, Elina & Aapola-Kari, Sinikka (toim.)(2016) Nuoruus hallitusohjelmassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/nuoruus_hallitusohjelmassa.pdf   (Viitattu 4.12.2016.)

  F. Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta


  Teonorisaksofonisti ja laulaja The Studets -yhtyeessä 2011 - 2016. Julkiset esiintymiset.

  Roihuvuori Taiteiden yö -tapahtuma, Helsinki, 26.8.2011
  Dodo Elonkorjuujuhla, Helsinki, 2.9.2011
  Herttoniemen Helmi, Helsinki, 2.12.2011
  Nosturi Alakerta, Helsinki, 2.6.2012
  Furuvik, Helsinki, 16.6.2012
  Lepakkomies, Helsinki, 13.10.2012
  Torvi, Lahti, 27.10.2012
  Backroom, Kotka 18.1.2013
  Torvi, Lahti, 9.8.2013
  Roihuvuoren kyläjuhla, Hardorock House, Helsinki, 30.8.2013
  Club Liberte, 1.10.2013
  Mäkitupa, Inkeroinen, 4.10.2013
  Diamond, Helsinki, 12.10.2013
  Darkside Club, Helsinki, 22.11.2013
  Sture 21, Helsinki, 7.2.2014
  Darkside Club, Helsinki, 8.3.2014
  Tirra, Lahti, 15.3.2014
  Club Chicago, Lahti, 13.9.2014
  Jaakko, Kotka, 16.1.2015
  Cafe Mascot, Helsinki, 28.11.2015
  Hardrock House, Helsinki, 22.1.2016
  Santalahti, Kotka, 16.7.2016.

  G. Opinnäytteet

 59. Pekkarinen, Elina (2010) Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Väitöskirja. Julkaisuja 102. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/stadilaispojat_rikokset_ja_lastensuojelu.pdf (Viitattu 4.12.2016.)
 60. Pekkarinen, Elina (2004) Tyttöryhmän dialoginen prosessi. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/opinnaytekilpailu/gradu_pekkarinen.pdf (Viitattu 4.12.2016.)

  I.  Audiovisuaaliset aineistot

 61. Nuorisobarometrin julkistamistilaisuus 20.3.2018. https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/cd1877f8-f15b-45e0-9afa-b490473bfd7f (kohdasta 1:57:43, haettu 8.8.2018).
 62. Höjer, Staffan & O'Mahony, Connor & Masson, Judith & Pekkarinen, Elina & Pösö, Tarja & Segado, Sagrario & Skivenes, Marit & Svensson, Gustav (2015) Child Protection Removal Systems - Country Profiles. Filmatisoitu opetus- ja tietosarja. http://www.ucc.ie/en/appsoc/cs/videoresources/ccpsvideos/ (Viitattu 4.12.2016)

TIETEELLISET LUOTTAMUSTOIMET

Puheenjohtaja, Lapsuudentutkimuksen seura ry. 2013 - 2018.

Varapuheenjohtaja, Lapsuudentutkimuksen seura ry. 2018 - 2019

Johtoryhmän jäsen. Nuorisotutkimusverkosto 2015 - 2018.

Varapuheenjohtaja. Monitieteisen lastensuojelututkimuksen kansallinen asiantuntijaryhmä 2017 - 3/2019.

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri 2017 - 3/2019.

Haaste-lehden toimituskunnan jäsen 2016 - 3/2019.

Nuorisobarometrin päätoimittaja 2017 - 3/2019.

Hallituksen varajäsen. Lapsuudentutkimuksen seura 2008 - 2013.

Lapsitutkimuksen työryhmän jäsen. Lapsiasianeuvottelukunta 2016 - 8/2019. 

Koordinaattori. Kriittinen realismi ja sosiaalityön tutkimus -ryhmä. European Social Work Research Association ESWRA 2014 - 2019.

Koordinaattori. Demokratia, yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus -painopistealue, Nuorisotutkimusverkosto 2014 - 2018

Hallituksen jäsen. Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys 2010 - 2015, uudestaan 2018 - 2019.

Arviointityöryhmän jäsen. European Conference for Social Work Research Lissabon 2016, Aalborg 2017, Edinburgh 2018.

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen lautakunnan valmistelutyöryhmän jäsen 2014 - 2015.

Osaohjelman jäsen. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO 2013 - 2015.

Toimikunnan puheenjohtaja. Yhdistetyt V. Lapsuudentutkimuksen päivät, 11. Nuorisotutkimuspäivät 2012.

YHTEISKUNNALLISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Tuomarinvala 18.11.2009.

Lastensuojelun asiantuntijajäsen. Helsingin hallinto-oikeus 2009 - 4/2019.

Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunnan jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011 - 3/2019.

Rikoksentorjuntaneuvoston varajäsen 2018 - 3/2019.

Valtion nuorisoneuvoston asiantuntijajäsen 2018.

Helsingin kaupungin Nuorten palvelut ja ohjaus (NOP) -työryhmän jäsen 2018.

Aseman Lapset ry. hallituksen jäsen 2019, eronnut 3/2019.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) Nuoret ja palvelut -työryhmän jäsen. Sosiaali- ja terveysministeriö & opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) Vaativat palvelut -työryhmän jäsen. Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.

Koulukotien selvityshenkilö. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE). Sosiaali- ja terveysministeriö & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9 - 10/2016.

Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen koordinaatioryhmän jäsen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 - 2015.

Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen tutkimuksen tukiryhmän jäsen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 - 2015.

Hallituksen varajäsen. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto 2011 - 2012.

 

Hankkeet