Eila Kauppinen.

Eila Kauppinen

Tutkijatohtori

FT, KTM, KM, aineenopettaja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5335

Esittely

Olen koulutukseltani filosofian tohtori (pääaineena kasvatustieteet), aineenopettaja ja kauppatieteiden maisteri. Työskentelen tutkijatohtorina Nuorisotutkimusseurassa. Kuulun myös Helsingin yliopiston professori Päivi Palojoen tutkimusryhmään postdoc-tutkijana.

Väittelin vuonna 2018 Helsingin yliopistossa; väitöstutkimukseni käsitteli ruokakasvatusta nuorisotaloilla. Väitöstutkimukseni jälkeen siirryin työskentelemään tutkijatohtorina NUPS Helsinki -hankkeessa, jossa rakennettiin nuorisotyön opetussuunnitelma Helsingin kaupungin nuorisopalveluille. Tällä hetkellä työskentelen kahdessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa nuorisotyön osaamiskeskuksessa: Kanuuna – kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus ja osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Pitkän työurani ansiosta minulla on laajasti kokemusta nuorten ja nuorisotyön parissa sekä melko mittavat verkostot. Aiemmissa tehtävissäni järjestökentällä olen perehtynyt nuorisotyöhön ja nuorten vapaa-aikaan, työllistymiseen ja koulutukseen liittyviin palveluihin, tehnyt yhteistyötä kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa sekä kehittänyt myös kouluissa ja nuorten työpajoissa toteutettavaa toimintaa. Opettajakoulutus ja sen jälkeiset pedagogiset opinnot ovat tarjonneet näköalan koulumaailmaan ja mahdollisuuden pohtia kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä.

Työni tutkijana on käsitellyt nuorisotyötä ja nuorten vapaa-aikaa, ruokakasvatusta, oppimista, ruoka- ja oppimisympäristöjä sekä korona-aikaa nuorten näkökulmasta. Minua innostaa ilmiöiden ja tutkimuskohteiden tarkastelu poikki- tai monitieteisesti. Tutkimuksissa käytän sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä.

Tutkijana pidän tärkeänä nuorten ja nuoruuden arvostamista, nuorten toimijuuden vahvistamista, avoimuutta ja tutkimuseettisten kysymysten vastuullista huomioimista. Uskon, että kaikessa tekemisessäni näkyy elämäni johtoajatus: ”onnistumme itse, kun autamme muita onnistumaan”.

Tutkijatunniste: https://orcid.org/0000-0002-1515-5537 .

Tutkinnot                                 

 • 2018 Filosofian tohtori (kasvatustieteellinen), Helsingin yliopisto, Suomi
 • 2009 Kasvatustieteen maisteri, aineenopettaja (Kta), Helsingin yliopisto, Suomi
 • 1995 Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu, Suomi
 • 1986 Ylioppilas, Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsinki, Suomi
 

Työkokemus

 • 1.1.2019– Tutkijatohtori, Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto
 • 1.2.2015–31.12.18 Väitöstutkija (apuraha), Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
 • 14.3.–5.11.2018 Elli Sunisen & Rachel Trobergin rahaston selvitystyö
 • 23.11.2009–31.1.15 Toiminnanjohtaja, Suomen lasten ja nuorten säätiö
 • 1.2.2001–13.11.09 Nuorisotoiminnan päällikkö (02/01-) ja Projetipäällikkö, prosessikehitys ja muutoshallinta (08/07-), Suomen Punainen Risti
 • 15.3.1999–31.1.2001 Kehittämispäällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • 12.1.1996–12.3.99 Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien hankkeiden projektijohtaja, Suomen Mielenterveysseura
 • 1.5.1991–15.1.96 Hallinnolliset tehtävät, vt. hallintopäällikön tehtävät ja vakuutusvirkailija, Potilasvakuutusyhdistys (PVY) ja Liikennevakuutuskeskus (LVK)
 • 1.9.1990–30.4.91 ATK-operaattori, Independent Rahoitus                                            
 • 1.1.–30.8.1990 Matkaopas (Portugalissa ja Espanjassa), SPIES -matkat
 • 24.4.–31.12.1989 ATK -operaattori (osa- ja määräaikaisena opintojen aikana), Independent Rahoitus
 • 1.12.1986–21.4.89 Matkaopas (Espanjassa 12/86-) ja matkatoimistovirkalija (Helsingissä 09/87-), SPIES -matkat
 

Palkinnot

 • Gradupalkinto 2009, Suomen kasvatustieteellinen seura
 • Gradupalkinto 2009, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Gradupalkinto 2009, Kotitalousopettajakoulutus, Helsingin yliopisto
 

Luottamustehtävät

 • 2020          Opinkirjo ry:n ja Tekniikan Akateemiset TEKin TuKoKe-kilpailun esiraadin jäsen
 • 2017–2018 Lasten ja nuorten säätiön asiantuntijaraadin jäsen
 • 2010–2014 Vala ry:n (Vastuullinen lahjoittaminen ry) hallituksen jäsen
 • 2007–2009 Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötiet. laitos, johtoryhmän jäsen
 • 1999–2003 Nuorten Akatemia, hallituksen jäsen
 • 1997–2000 Allianssi ry, hallituksen varajäsen
 

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • Kauppinen, E. (2016.) Nuori, äiti vai opettaja - kenellä on vastuu nuorten ruokatottumuksista? Teoksessa S. Myllyniemi (toim.), Arjen jäljillä. Nuoriso barometri 2015 (ss. 215–226). Helsinki: Grano Multiprint Oy.
  Janhonen, K., & Kauppinen, E. (2017).
 • Nuorten ruokakasvatus eri kentillä – kohti vahvempaa yhteistyötä! Nuorisotutkimusseura, Näkökulma, 45, julkaistu 14.6.2017. 
 • Mandl, M., & Kauppinen, E. (2017). Conference Report: 14th IEHCA Summer University on Food and Drink Studies, Tours, France, 28 August – 04 September 2016. Food & History, 14, 1, 173––176.
 • Kauppinen, E. (2019). Moniääninen ruokaympäristö – ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla. Lektio väitöstilaisuudessa 16.11.2018. Nuorisotutkimus 1/2019, 51–56.
 • Kauppinen, E., & Palojoki, P. (2019). From Nutrition Education to Food Education – Finnish Experiences. Food and Society International Confernece 2017, Chapter in Conference Report, (pp. 318–332). f&S EISBN proceeding 2017.pdf
 • Haikkola, L. & Kauppinen, E. (2020). Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja näkemykset koronan vaikutuksista tulevaisuuteen. Nuorisotutkimusseura, Näkökulma 66, julkaistu 15.12.2020. 
 • Kauppinen, E., Kiilakoski, T. & Lahtinen, J. (2020) Nuorisotyötä koronan aikaan. Nuorisotutkimusseura, Näkökulma 67, julkaistu 15.12.2020.
 • Lahtinen, J., Haikkola, L. & Kauppinen, E. (2021) Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa, yksinäisyys oli huono puoli” – Nuorten kokemukset etäopetuksesta korona-ajan alussa. Nuorisotutkimusseura, Näkökulma 69, julkaistu 26.1.2021.
 • Kauppinen, E., Kiilakoski, T., Kinnunen, V. & Perho, S. (tulossa) OMASTA YHTEISEKSI: Miten hyödyntää nuorisotyön opetussuunnitelmaa nuorisotyön kehittämisessä? Teoksessa Tommi Hoikkala (toim.) Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Kirjoituksia nuorisotyön murroksesta. (Työnimi) Nuorisotutkimusseura, ilmestyy 2021.


Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • Kuluttajuus arjen taitona – pedagogista tarkastelua, 2012. Raportti. Suomen lasten ja nuorten säätiö, Kuluttajatutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto.
 • Rahapaja 2013. Pedagogisia ratkaisuja talouskasvatukseen, 2013. Raportti. Suomen lasten ja nuorten säätiö, Kuluttajatutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto.
 • Janhonen, K., Kauppinen, E., Mäkelä, J. & Palojoki, P. (2016.) Ruokataju on
  omakohtaista ymmärrystä ruokavalinnoista. Kotitalous, 79, 30–31.
 • Sinisaari, H., Palojoki, P. & Kauppinen, E. (2017). Tutkimuksen kohteena pienen koululaisen itsenäinen iltapäivä. Kotitalous, 80, 19.
 • Vapaa-ajan toimintaa kannattaa hyödyntää nuorten ruokakasvatuksessa. Ravitsemuskatsaus 1-2019. Maito ja terveys ry. 
 • Kauppinen, E. & Kiilakoski, T. (2020). Nuorisotyötä tarvitaan eriarvoisuuden purkamiseen. Blogikirjoitus Aseman Lapset ry:n kutsusta. Julkaistu 29.4.2020.
 

Opinnäytteet

 • Kauppinen, E. (1994). Markkinoinninongelma voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa. Yrityshallinnon pro gradu -tutkimus. Helsingin kauppakorkeakoulu.
 • Kauppinen, E. (2008). "Jos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan." Järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin. Pro gradu tutkielma. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Kotitalousopettajan koulutus. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin Yliopisto.
 • Kauppinen, E. (2018). Moniääninen ruokaympäristö – ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla. Väitöskirja (monografia), Helsingin yliopiston kasvatustieteellisiä tutkimuksia nro 38. Helsinki: Unigrafia. 
 

Hankkeet