Eila Kauppinen.

Eila Kauppinen

Tutkijatohtori

FT, KTM, KM, aineenopettaja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5335

Esittely

Olen koulutukseltani filosofian tohtori (pääaineena kasvatustieteet), aineenopettaja ja kauppatieteiden maisteri. Työskentelen tutkijatohtorina Nuorisotutkimusseurassa. Kuulun myös Helsingin yliopiston professori Päivi Palojoen tutkimusryhmään postdoc-tutkijana.

Väittelin vuonna 2018 Helsingin yliopistossa; väitöstutkimukseni käsitteli ruokakasvatusta nuorisotaloilla. Väitöstutkimukseni jälkeen siirryin työskentelemään tutkijatohtorina NUPS Helsinki -hankkeessa, jossa rakennettiin nuorisotyön opetussuunnitelma Helsingin kaupungin nuorisopalveluille. Tällä hetkellä työskentelen kahdessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa nuorisotyön osaamiskeskuksessa: Kanuuna – kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus ja osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Pitkän työurani ansiosta minulla on laajasti kokemusta nuorten ja nuorisotyön parissa sekä melko mittavat verkostot. Aiemmissa tehtävissäni järjestökentällä olen perehtynyt nuorisotyöhön ja nuorten vapaa-aikaan, työllistymiseen ja koulutukseen liittyviin palveluihin, tehnyt yhteistyötä kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa sekä kehittänyt myös kouluissa ja nuorten työpajoissa toteutettavaa toimintaa. Opettajakoulutus ja sen jälkeiset pedagogiset opinnot ovat tarjonneet näköalan koulumaailmaan ja mahdollisuuden pohtia kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä.

Työni tutkijana on käsitellyt nuorisotyötä ja nuorten vapaa-aikaa, ruokakasvatusta, oppimista, ruoka- ja oppimisympäristöjä sekä korona-aikaa nuorten näkökulmasta. Minua innostaa ilmiöiden ja tutkimuskohteiden tarkastelu poikki- tai monitieteisesti. Tutkimuksissa käytän sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä.

Tutkijana pidän tärkeänä nuorten ja nuoruuden arvostamista, nuorten toimijuuden vahvistamista, avoimuutta ja tutkimuseettisten kysymysten vastuullista huomioimista. Uskon, että kaikessa tekemisessäni näkyy elämäni johtoajatus: ”onnistumme itse, kun autamme muita onnistumaan”.

Tutkinnot                                 
2018 Filosofian tohtori (kasvatustieteellinen), Helsingin yliopisto, Suomi
2009 Kasvatustieteen maisteri, aineenopettaja (Kta), Helsingin yliopisto, Suomi
1995 Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu, Suomi
1986 Ylioppilas, Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsinki, Suomi
 
Työkokemus
1.1.2019– Tutkijatohtori, Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto
1.2.2015–31.12.18 Väitöstutkija (apuraha), Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
14.3.–5.11.2018 Elli Sunisen & Rachel Trobergin rahaston selvitystyö
23.11.2009–31.1.15 Toiminnanjohtaja, Suomen lasten ja nuorten säätiö
1.2.2001–13.11.09 Nuorisotoiminnan päällikkö (02/01-) ja Projetipäällikkö, prosessikehitys ja muutoshallinta (08/07-), Suomen Punainen Risti
15.3.1999–31.1.2001 Kehittämispäällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
12.1.1996–12.3.99 Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien hankkeiden projektijohtaja, Suomen Mielenterveysseura
1.5.1991–15.1.96 Hallinnolliset tehtävät, vt. hallintopäällikön tehtävät ja vakuutusvirkailija, Potilasvakuutusyhdistys (PVY) ja Liikennevakuutuskeskus (LVK)
1.9.1990–30.4.91 ATK-operaattori, Independent Rahoitus                                            
1.1.–30.8.1990 Matkaopas (Portugalissa ja Espanjassa), SPIES -matkat
24.4.–31.12.1989 ATK -operaattori (osa- ja määräaikaisena opintojen aikana), Independent Rahoitus
1.12.1986–21.4.89 Matkaopas (Espanjassa 12/86-) ja matkatoimistovirkalija (Helsingissä 09/87-), SPIES -matkat
 
Palkinnot
Gradupalkinto 2009, Suomen kasvatustieteellinen seura
Gradupalkinto 2009, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Gradupalkinto 2009, Kotitalousopettajakoulutus, Helsingin yliopisto
 
Muut tieteelliset tehtävät
* Kommenttipuheenvuoro Lappeenrannan kaupungin järjestämässä Oikeesti Oikeella Asialla -loppuseminaarissa (webinaari) 10.12.2020.
* Esitys “NUPS –NUORISOTYÖN OPETUSSUUNNITELMA: KEHITTÄMINEN VARSINAISEN NUPS-PROSESSIN PÄÄTYTTYÄ” Eila Kauppinen, Sini Perho, Tomi Kiilakoski ja Viljami Kinnunen, Nuorisotutkimuspäivät 2020
* Kommenttipuheenvuoro Etelä-Suomen aluehallintoviraston 6.10.2020 webinaari: Kentälle kadonneet & verkosta löytyneet – Nuorisotyön rooli poikkeusoloissa ja ”uudessa normaalissa”. 
* Vertaisarvioija, Nuorten elinolot -vuosikirja, 2020
* Vertaisarvioija, Sociological Research Online, 2020
* Konferenssiesitys: ”From nutrition education to food education – Finnish experiences”, Food and Society Conference 2017, Kuala Lumpur, 17. –19.11.2017
* Asiantuntijalausunto: Lausunto Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan uuden maisteriohjelman ruokakasvatus-opintojaksosta, 11.4.2017
* Vertaisarvioija, International Journal of Home Economics IJHE, teemanumero, huhtikuu 2017
* Työpajan järjestäjä, ”Innostutaan yhdessä ruokakasvatuksesta!”, Nuorisotyöpäivät, 28.3.2017
* Seminaarin järjestäjä, ”Nuorten ruokakasvatus eri kentillä”, Nuorisotyöpäivät, 28.3.2017
* Posteriesitys: ”Harrastukset nuorten ruoka- ja oppimisympäristöinä”, Nuorisotutkimuspäivät 2016
* Seminaariesitys ”Hobbies as Foodscapes of the Youth”, Summer University, the European Institute for the History and Cultures of Food (IEHCA), Tours, 28.8. –4.9.2016
 
Luottamustehtävät
2020 Opinkirjo ry:n ja Tekniikan Akateemiset TEKin TuKoKe-kilpailun (Tutki-Kokeile-Kehitä – tiede- ja teknologiakilpailu lapsille ja nuorille) esiraadin jäsen
2017–2018 Lasten ja nuorten säätiön asiantuntijaraadin jäsen
2010–2014 Vala ry:n (Vastuullinen lahjoittaminen ry) hallituksen jäsen
2007–2009 Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötiet. laitos, johtoryhmän jäsen
1999–2003 Nuorten Akatemia, hallituksen jäsen
1997–2000 Allianssi ry, hallituksen varajäsen
 

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
· Kauppinen, E., Kiilakoski, T., & Palojoki, P. (2021). Food centres as foodscapes and informal learning environments in Finland. Young. Hyväksytty julkaistavaksi 22.12.2020.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
· Kauppinen, E. (2016.) Nuori, äiti vai opettaja - kenellä on vastuu nuorten ruokatottumuksista? Teoksessa S. Myllyniemi (toim.), Arjen jäljillä. Nuoriso barometri 2015 (ss. 215–226). Helsinki: Grano Multiprint Oy.
· Janhonen, K., & Kauppinen, E. (2017). Nuorten ruokakasvatus eri kentillä – kohti vahvempaa yhteistyötä! Nuorisotutkimusseura, Näkökulma, 45, julkaistu 14.6.2017. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma45 
· Mandl, M., & Kauppinen, E. (2017). Conference Report: 14th IEHCA Summer University on Food and Drink Studies, Tours, France, 28 August – 04 September 2016. Food & History, 14, 1, 173––176.
· Kauppinen, E. (2019). Moniääninen ruokaympäristö – ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla. Lektio väitöstilaisuudessa 16.11.2018. Nuorisotutkimus 1/2019, 51–56.
Kauppinen, E., & Palojoki, P. (2019). From Nutrition Education to Food Education – Finnish Experiences. Food and Society International Confernece 2017, Chapter in Conference Report, (pp. 318–332). f&S EISBN proceeding 2017.pdf
· Haikkola, L. & Kauppinen, E. (2020). Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja näkemykset koronan vaikutuksista tulevaisuuteen. Nuorisotutkimusseura, Näkökulma 66, julkaistu 15.12.2020. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma66
· Kauppinen, E., Kiilakoski, T. & Lahtinen, J. (2020) Nuorisotyötä koronan aikaan. Nuorisotutkimusseura, Näkökulma 67, julkaistu 15.12.2020. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma67 
· Kauppinen, E., Kiilakoski, T., Kinnunen, V. & Perho, S. (tulossa) OMASTA YHTEISEKSI: Miten hyödyntää nuorisotyön opetussuunnitelmaa nuorisotyön kehittämisessä? Teoksessa Tommi Hoikkala (toim.) Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Kirjoituksia nuorisotyön murroksesta. (Työnimi) Nuorisotutkimusseura, ilmestyy 2021.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
· Kuluttajuus arjen taitona – pedagogista tarkastelua, 2012. Raportti. Suomen lasten ja nuorten säätiö, Kuluttajatutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto.
· Rahapaja 2013. Pedagogisia ratkaisuja talouskasvatukseen, 2013. Raportti. Suomen lasten ja nuorten säätiö, Kuluttajatutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto.
· Janhonen, K., Kauppinen, E., Mäkelä, J. & Palojoki, P. (2016.) Ruokataju on
omakohtaista ymmärrystä ruokavalinnoista. Kotitalous, 79, 30–31.
· Sinisaari, H., Palojoki, P. & Kauppinen, E. (2017). Tutkimuksen kohteena pienen koululaisen itsenäinen iltapäivä. Kotitalous, 80, 19.
· Vapaa-ajan toimintaa kannattaa hyödyntää nuorten ruokakasvatuksessa. Ravitsemuskatsaus 1-2019. Maito ja terveys ry. https://www.maitojaterveys.fi/media/tiedotteet/2019/ravitsemuskatsaus-12019-on-julkaistu.html
· Kauppinen, E. & Kiilakoski, T. (2020). Nuorisotyötä tarvitaan eriarvoisuuden purkamiseen. Blogikirjoitus Aseman Lapset ry:n kutsusta. Julkaistu 29.4.2020. https://www.asemanlapset.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/blogikirjoitus-nuorisotyota-tarvitaan-eriarvoisuuden-purkamiseen
 
Opinnäytteet
· Kauppinen, E. (1994). Markkinoinninongelma voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa. Yrityshallinnon pro gradu -tutkimus. Helsingin kauppakorkeakoulu.
· Kauppinen, E. (2008). "Jos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan." Järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin. Pro gradu tutkielma. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Kotitalousopettajan koulutus. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin Yliopisto.
· Kauppinen, E. (2018). Moniääninen ruokaympäristö – ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla. Väitöskirja (monografia), Helsingin yliopiston kasvatustieteellisiä tutkimuksia nro 38. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4591-8

Hankkeet