Anu Gretschel

Anu Gretschel

Erikoistutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 516 9189

Esittely

Anu Gretschel työskentelee Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkijana. Hänen erikoisalaansa ovat nuorisotyön arviointiin ja nuorten osallisuuteen liittyvät kysymykset.

Gretschel työskentelee useissa eri hankkeissa vuonna 2019. 

"Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista – Nuorisobarometrin erillisnäyte" -hanketta rahoittavat Kunnallisalan kehittämissäätiö, Lounais-Suomen Aluehallintovirasto ja Valtioneuvoston kanslia. Gretschel toteuttaa hankkeen yhdessä Sami Myllyniemen kanssa.

Youth Wiki kartoittaa eurooppalaisten maiden nuorisopolitiikkaa ja tarjoaa kattavan online-tietokannan. Suomen osalta tietokantaa yhdessä Gretschelin kanssa luo Karla Malm. Tietokanta julkaistaan joulukuussa ja sitä tullaan päivittämään usean vuoden ajan.

Sydäntä lähellä on myös avoimen nuorisotyön arvioinnin kehittäminen. Hankkeessa Avoimen nuorisotyön arviointivälineen käyttöönotto Gretschel tekee yhteistyötä Lounais-Suomessa kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Käyttöön otetaan vuosien varrella kehitettyä avoimen nuorisotyön arviointivälinettä. Pilotissa on mukana myös valtakunnallisia verkkopalveluja tuottavia järjestöjä, jotta arviointivälineestä hioutuu samalla myös nuorisotyön verkkopalvelujen arviointiin sopiva väline. Hanketta rahoittaa Lounais-Suomen Aluehallintovirasto.

Lisäksi Gretschel on Tomi Kiilakosken kanssa mukana tutkija-asiantuntijoina keväällä 2017 käynnistyneessä Erasmus+ rahoitteisessa hankkeessa ENRYP - European Network of Regional and local Youth Platforms

Gretschelin tutkijan ura alkoi nuorisotiloilta 1996, joissa nuorille tarjottiin mahdollisuutta tehdä elinympäristön kehittämisprojekteja. Väitöstyö 'Kunta nuorten osallisuusympäristönä' valmistui vuonna 2002 Jyväskylän yliopistossa. Kiinnostus nuorten osallisuuteen, nuorisotyöhön, hyvinvointipolitiikkaan, toimintatutkimukseen ja palvelujen arviointiin kuntalaisten kanssa on vienyt tutkijaa vuosien varrella erilaisiin tutkimusympäristöihin lähipalveluista verkkopalveluihin ja paikallisesta Euroopan tasolle. 

Tärkeitä julkaisuja nuorisotyön arviointiin liittyen uran varrelta ovat:

1. Suomen, Slovenian ja Viron nuorisokeskusten yhteisen Erasmus+ rahoitteisen 'Boost Your Possibilities!' -hankkeen loppuraportti keväältä 2017: 'Studying the impact of international youth work'.

2. 'Suuntaviivoja nuorisotoimialan arviointiin ja kehittämiseen' (yhteistyössä Pirjo Junttila-Vitikan ja Anne Puurosen kanssa)

3. 'Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä’

4. 'Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli - arviointi Kaikki käy koulua - toiminnan vaikutuksista' (yhteistyössä Noora Hästbackan kanssa).

Nuorten osallisuuteen liittyviä julkaisuja ovat ’Lasten ja nuorten kunta’ ja 'Demokratiaoppitunti’  (kanssatoimittajana kummassakin Tomi Kiilakoski) sekä Sofia Laineen kanssa kirjoitettu artikkeli 'Kenen areena on Euroopan nuorisopolitiikka?' (Kyseinen englanninkielinen artikkeli julkaistiin alunperin: Young 2009; ja uudelleen: Finnish Youth Research Anthology 1999-2014).

 

Researcher profile in English

Profile in Researchgate

Profile in Academia.Edu

Tutkinnot

31.5.1989 ylioppilastutkinto, Kuusamon lukio

18.3.1997 filosofian maisterin tutkinto, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos. Pääaine: soveltava kielitiede. Sivuaineet: Liikuntasuunnittelu- ja hallinto, journalistiikka ja aikuiskasvatus. Pro gradu-tutkielma soveltava kielitiede: Sähköpostiuudisteen diffuusio kunnallisessa työyhteisössä.

Sivulaudatur-työ liikuntasuunnittelu ja -hallinto: Flöjt, Anu (1999) Nuoret ympäristön kehittäjinä. Nuorten Ääni -ryhmien menetelmäopas. Julkaisija: Sisäasiainministeriön Osallisuushanke -katsaus. Helsinki.

17.9.2002 filosofian tohtorin tutkinto, Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Väitöskirjan aihe: Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin.

11.6.2006 opettajan pedagogiset opinnot, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.

 

Kielitaito

Suomi, englanti ja saksa erinomainen

 

 

Tulossa olevia julkaisuja (Forthcoming publications)

Gretschel, Anu (taitossa) Toimintatutkija piuhoja kytkemässä: nuorisotyö nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen areenana. Tulossa teokseen Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) (2018, tulossa) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Tampere: Vastapaino.

Uusimmat julkaisut (Newest publications)

Cooper, Sue & Gretschel, Anu (2018a) Evaluating youth work in its contexts. Teoksessa Pam Alldred, Fin Cullen, Kathy Edwards and Dana Fusco (toim.) SAGE Handbook of Youth Work Practice. Lontoo: Sage, 608–622.

Juha Nieminen & Anu Gretschel (2018b) The "Social" in Youth Work: Snapshots of Finnish Youth Work Policy and History. Teoksessa Howard Williamson, Tanya Basarab & Filip Cousseé (eds.) The History of Youth Work in Europe. Youth Work and Social Work. Connections, Disconnections and Reconnections – the Social Dimension of Youth Work, in History and Today. Volume 6. Youth Knowledge #23. . Council of Europe and European Commission, 95-107. https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/the-history-of-youth-work-volume-6

Gretschel, Anu (2017a) From Groups to a Network – Using the Speech Act Theory in the Development of CSYP Measures in Local Level in Finland. Teoksessa Magda Nico & Marti Taru & Dunja Potočnik & Andrei Salikau (eds.) Needles in haystacks. Finding a way forward for cross-sectoral youth policy. Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the Field of Youth. Bruessel: Council of Europe Publishing, 119–127.  https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/needles-in-haystacks

Gretschel, Anu (2017b) Nuorisotyön tarpeellisuutta kuntapäättäjille perustelemassa: ehdotus arvioinnin menetelmäpaketiksi. Teoksessa Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 42 & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 196. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 295–304. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/139570/978-952-456-279-9.pdf?sequence=1

Anu Gretschel (Ed.) & Tina Cupar & Merle Linno & Tomi Kiilakoski & Noora Hästbacka & Antti Korhonen (2017) Studying the impact of international youth work – Towards developing an evaluation tool for youth centres. Helsinki: Finnish Youth Centres Association. Suomen nuorisokeskusyhdistyksen julkaisuja, 1/2017. Finnish Youth Research Society/Finnish Youth Research Network, Internet Publications 113. http://www.snk.fi/boost

 

2016 

Gretschel, Anu (2016) Nuorisotyön verkko- ja lähipalveluiden arvioinnin kehittäminen. Teoksessa Anu Gretschel, Pirjo Junttila-Vitikka ja Anne Puuronen. Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin. Verkkojulkaisuja 96. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/-seura, 63–113. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/1243-suuntaviivoja

Gretschel, Anu (2016) Hyvin toimiva palvelu takaa vaikutusten syntymistä. Teoksessa Heikki Lauha ja Suvi Tuominen (toim.) Kohti digitaalista nuorisotyötä. Helsinki: Verke, 74–76. https://www.verke.org/wp-content/uploads/2016/10/Kohti-digitaalista-nuorisotyota-1.pdf  

Gretschel, Anu & Hästbacka, Noora (2016) Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista.  Helsinki: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 1/2016 & Nuorisotutkimusverkosto | Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 109. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/kaikkikaykoulua_tutkimus.pdf

Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo & Puuronen, Anne (2016) Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin. Verkkojulkaisuja 96. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/-seura. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/1243-suuntaviivoja

Nuorille suunnattujen lähi- ja verkkopalvelujen tila Kainuussa -työpaja, Vanha Vesilaitos, Kajaani 8.2.2016. Kainuun liitto, Kainuu sote -kuntayhtymä ja Nuorisotutkimusseura ry. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/hankkeet/kainuu/nuorille_suunnattujen_palvelujen_vahvuudet_heikkoudet_ja_haasteet_kainuussa_raportti.pdf

Julkaisut 2015

Gretschel, Anu (2015) Nuorisotyö voi kadota nopeasti – Suomi Iso-Britannian jalanjäljissä? Elina Pekkarinen ja Sinikka Aapola-Kari (toim.) "Nuoriso hallitusohjelmassa". Näkökulma. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/Nakokulma10_nuoruus_hallitusohjelmassa_nuorisotyo.pdf

Gretschel, Anu (2015) Nuorten näkökulma keskiöön. Kolumni Kommentti-verkkokanavalla sarjassa ”Nuorisolaki – mitä on tehtävä" -sarja, 9.2.2015. http://www.kommentti.fi/node/1051

Gretschel, Anu (2015) Kooste verkko- ja lähipalveluiden tutkimusosuudessa tuotetuista suosituksista. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/tapahtumatiedostot/VerkkoLahipalveluidentutkimusosion17suositusta.pdf

Gretschel, Anu (2015) Pienistä vihjeistä pitkä lista eli kuinka suositukset syntyivät. Näkökulma Verken sivulla. http://www.verke.org/ajankohtaista/viikon-nakokulma/item/509-pienista-vihjeista-pitka-lista

Tärkeitä julkaisuja vuosien varrelta (Important ones during the other years)

Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo (2014) Kokemuksia nuorten Suunta-ohjauksessa verkossa. Helsinki: Sitran selvityksiä 76 & Nuorisotutkimusverkosto/-seura. http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksiä-sarja/Selvityksia76.pdf

Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu (2014) Challenging Structured Participation Opportunities. In Perspectives on Youth: European Youth Partnership Series under the topic “2020 – what do YOU see.” Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth. http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/7110731/Kiilakoski-Gretschel.pdf/32f2bbd6-5eef-480f-9ba8-d5e27d2efb57

Gretschel, Anu & Mulari, Timo (toim.) (2013) Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Helsinki: Allianssi & Nuorisotutkimusverkosto/-seura. http://primapaper.fi/allianssi/muita-julkaisuja/myk/primapaper

Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Junttila-Vitikka, Pirjo (2013) Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:1 & Nuorisotutkimusverkosto/-seura. http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/245/Liikuntapaikkaraportti_www_2013.pdf

Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi & Laine, Sofia & Levamo, Tiina-Maria & Mäntylä, Niina & Raisio, Harri (2013) Report on New Ways of Youth Participation, Spesifically in Local and Regional Levels. In co-operation with The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe and Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth or Finnish Youth Research Network. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/-seura. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/youthparticipation_goodpractices.pdf Julkaistu myös venäjäksi.

Gretschel, Anu & Tomi Kiilakoski (toim.) (2012) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura.

Gretschel, Anu & Kauniskangas, Eija (2012) Nuoret kuntapalveluja arvioimassa – Peruspalveluiden arvioinnin kehittämishankkeen 2009–2011 loppuraportti. Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi. http://www.alli.fi/binary/file/-/id/665/fid/1683

Gretschel, Anu (2012) Järki, tunteet ja dialogisuuden haasteet kunnallisen nuorisotyön perustehtävän määrittelyssä – nuoriso-ohjaajien näkökulmasta. Teoksessa Katja Komonen & Leena Suurpää & Markus Söderlund (toim.) Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi & Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

Gretschel, Anu (2011) Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä – Nuorten näkökulma. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 3/2011 & Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 41. Helsinki: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/nuorisotalo.pdf

Berg, Päivi & Gretschel, Anu & Humppila, Laura (2011) Ei nuorille, vaan nuorten kanssa. Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa? Verkkojulkaisuja 47. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Nuori Suomi. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/yourmove.pdf

Feldmann-Wojtachnia, Eva & Gretschel, Anu & Helmisaari, Vappu & Kiilakoski, Tomi & Matthies, Aila-Leena & Meinhold-Henschel, Sigrid & Roth, Roland & Tasanko, Pia (2010) Youth participation in Finland and Germany. Status analysis and data based recommendations. Finnish Youth Research Network, Bertelsmann Stiftung und Forschungsgruppe Jugend & Europa am CAP, Ludwig-Maximili­ans-Universität München. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkojulkaisut (julkaistu myös venäjäksi)

Gretschel, Anu (2010) Sanat ja teot kuntapäättäjien ja nuorten keskusteluissa. Teoksessa Anu-Han­na Antila & Kristiina Kuussaari & Tiina Puhakka. (toim.) Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten Elinolot vuosikirja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiainneuvottelukunta, 155–167.

Gretschel, Anu (2010) Ung men inte kund, inflytande genom ungdomsarbete. Tommi Hoikkala & Anna Sell (red.) Ungdomsarbete är nödvändigt. Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter. Översättning: Katarina Torvalds-Wiik. Nätverket för ungdomsforskning/Ungdomsforskningssällskapet. Nätpublikation 36, 100–116. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sv/node/805

Gretschel, Anu (2009) Kunnallisen nuorisotyön perustehtävää selvittämässä. Argumentteja nuorisotyön rajoista. Nuorisotutkimus 27(1), 21–37.

Laine, Sofia & Gretschel, Anu (2009) Whose arena the EU youth policy is? Young participants’ involvement and influence in EU youth policy from their own points of view: Case of EU Presidency Youth Event in Hyvinkää, Finland. Young 17 (2), 191–215. Republished in Lynne Chisholm & Siyka Kovacheva & Maurizio Merico (eds.): European Youth Studies – Integrating research, policy and practice. Triangles Series, M.A. EYS Consortium, Innsbruck, 179-193. http://www.youthstudies.eu/files/maeys_reader_2012.pdf. Republished in (2016) Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (eds.) Finnish Youth Research Anthology 1999-2014

 Gretschel, Anu (toim.) (2009) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008. Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi lääninhallitusten peruspalveluarvioinnin tuloksiin 20 pilottikunnassa. Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kasikirja.pdf

Gretschel, Anu (toim.) (2009) Olemmeko jotain vai emmekö ole? Nuorten vaikuttaminen ja toiminta Kajaanissa. Kajaanilaiset nuoret ja Kajaanin kaupungin nuorisotyö. Kajaani: Kajaanin kaupungin nuorisotyö ja kajaanilaiset nuoret. http://www.sytytin.net/projektit/nuorten_kirja/nettiversio/

Gretschel, Anu & Moisala, Jarno (toim.) (2008) Nuorten Raahe – nuorten ajatuksia osallisuudesta, vaikuttamisesta ja Raahesta. Raahe: Raahen kaupunki ja Raahen kaupungin tuki ry.

Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) (2007) Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusseura, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Nuorten osallisuushanke. Nuorisotutkimusseura: Helsinki.

Gretschel, Anu (2002) Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin. Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical Education and Health 85. Väitöskirja.  http://selene.lib.jyu.fi:8080/vaitos/studies/studsport/9513912868.pdf

 

 

 

Hankkeet