Antti Kivijärvi.

Antti Kivijärvi

Erikoistutkija

YTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

0400624689

Esittely

Työskentelen erikoistutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Tutkimukseni ovat käsitelleet etnisyyden, sukupuolen, muuttoliikkeen, rasismin, vapaa-ajan ja nuorten palvelujen teemoja. Väittelin vuonna 2015 Itä-Suomen yliopistossa etnisyyden merkityksistä nuorten vertaissuhteissa. Parhaillaan tutkin kunnallisen nuorisotyön vaikutuksia osana nuorisoalan osaamiskeskusten toimintaa. Lisäksi koordinoin Suomen akatemian Strategisen neuvoston rahoittamaa osahanketta, jossa tutkimme venäläis- ja ukrainalaistaustaisten ihmisten identiteettien ja tiedon muodostamista sekä näihin liittyviä muutoksia Venäjän laajentuneiden sotatoimien alkamisen jälkeen.

JOITAKIN VIIME VUOSIEN JULKAISUJANI

Vertaisarvioituja julkaisuja

Kivijärvi, Antti & Korkiamäki, Riikka (2023) ”Kaverit auttaa aina” – Ikätoverisuhteet ja resilienssi. Teoksessa Antti Kivijärvi (toim.) Läpi Kriisien. Nuorisobarometri 2022. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & opetus- ja kulttuuriministeriö, 137-150.

Kivijärvi, Antti & Myllylä, Martta (2022) Layered Confinement in Reception Centers – A Study of Asylum Seekers’ Experiences in Finland. Journal of Immigrant & Refugee Studies. Published online 11 October 2022.

Kivijärvi, Antti & Armila, Päivi & Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville & Wrede-Jäntti, Matilda (2021) Arkea ja ajankäyttöä. Turboahdetuista illoista oleilevaan palautumiseen. Teoksessa Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.) Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 81-108. 

Välimäki, Vesa & Aaltonen, Sanna, & Kivijärvi, Antti (2020) Nuorten palvelut yksinäisyyden lievittäjinä? Kohdennetun nuorisotyön piirissä olevien nuorten aikuisten ja ammattilaisten näkemysten tarkastelua. Nuorisotutkimus, 38 (2), 22-36.

Kivijärvi, Antti & Aaltonen, Sanna & Forma, Leena & Myllylä, Martta & Rissanen, Pekka (2019) Quality of Life Among Finnish Young Adults Not in Employment or Education. Applied Research in Quality of Life. Published online 2.1.2019.

Kivijärvi, Antti & Aaltonen, Sanna & Välimäki, Vesa (2019) Feasibility of an online discussion group as a component of targeted youth work in Finland. Children and Youth Services Review. Published online 4 July 2019.

Välimäki, Vesa & Kivijärvi, Antti & Aaltonen, Sanna (2019) The links between structural and social marginalization – social relations of young Finnish adults not in employment or education. Journal of Youth Studies. Published online 14 October 2019.

Huuki, Tuija & Kivijärvi, Antti & Lunabba, Harry (2018) Johdanto: Kohti sukupuolivastuullista poikatutkimusta. Teoksessa Antti Kivijärvi & Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino, 8–27.

Kivijärvi, Antti & Mathias, Kai (2018) Paljon puhuttu, vähän tutkittu – maahanmuuttajataustaisia poikia ja nuoria miehiä koskeva tutkimus Suomessa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino, 309–330.

Kivijärvi, Antti (2017) Maahanmuuttajataustaiset nuoret ja sukupolvisten suhteiden suoja – vanhempien sosiaalisen kontrollin yhteyksiä rikekäyttäytymisen ja uhrikokemusten päällekkäisyyteen. Oikeus 46 (2), 163–181.

Peltola, Marja & Kivijärvi, Antti (2016) Sports and structured leisure as sites of victimization for children and young people in Finland: Looking at the significance of gender and ethnicity. International Review for the Sociology of Sport. Julkaistu verkossa 15.3.2016.

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (2017) Disrupting professionals with a research-driven intervention. Researcher-gatekeeper negotiations in the context of targeted youth services. Hyväksytty julkaistavaksi lehdessä Qualitative Social Work.

Kivijärvi, Antti (2016) Staging to Peers and Evading from Educators. Youth and the Appeal of Hangout Spaces in Finland. Teoksessa Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (toim.) Finnish Youth Research Anthology 1999–2014. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 92–105.

Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2015) Youth clubs as spaces of non-formal learning: professional idealism meets the spatiality experienced by young people in Finland. Studies in Continuing Education 37 (1), 47-61.

 

Kirjoja

Kivijärvi, Antti (toim. 2023) Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kivijärvi, Antti & Huuki, Tuija & Lunabba, Harry (toim. 2018) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino.

Keskinen, Suvi & Atabong Alemanji, Aminkeng & Himanen, Markus & Kivijärvi, Antti & Osazee, Uyi & Pöyhölä, Nirosha & Rousku, Venla (2018) The Stopped. Ethnic Profiling in Finland. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim. 2017) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim. 2016) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Nieminen, Harri & Kivijärvi, Antti (toim. 2015) Kiertoteitä. Maahan muuttaneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä. Helsinki: Into kustannus.

Kivijärvi, Antti (2015) Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Tutkimus maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten kohtaamisista nuorisotyön kentillä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

 

Hankkeet