Tiia Laukkanen

Tiia Laukkanen

Tutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

020 755 2655 / +358 44 4165 304

Esittely

Sosiologi, nuorisotutkija ja kokopäiväinen internetaddikti // A sociologist, a youth researcher and a full-time internet addict.

--
Toimin tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa ja sosiologian jatko-opiskelijana Helsingin yliopistossa. Verkostossa työskentelen päätoimisena tutkijana Isältä pojalle ja takaisin - ylisukupolvinen maanpuolustustahto -hankkeessa. Hankkeemme vastuullisena johtana toimii dosentti Mikko Salasuo.

Väitöskirjani jatkaa pro gradu-tutkielmani teemoista nuorten verkkokulttuurisiin ilmiöihin liittyen. Pro graduni Maku ja luokka nuorten naisten lifestyle-blogeissa käsitteli sitä, miten hyvää makua määritellään elämäntyyliä kuvaavissa blogeissa. Samalla se sivusi blogeja suosittuna nuorten naisten ilmiönä ja problematisoi laadullisen verkkotutkimuksen hajanaisia menetelmiä ja eettisiä ohjeita. Väitöskirjassani jatkan nuorten verkkokulttuuristen ilmiöiden tutkimista ja laadullisten verkkotutkimusmenetelmien ja näihin liittyvien eettisten kysymysten viemistä eteenpäin.

Löydä minut verkosta / Find me online:
Twitter: @titahv

Ajankohtaista:
Keskustelua Youtubesta, nuorisotyöstä ja nuorisotutkimuksesta Nuorisotiedon kirjaston järjestämässä paneelissa:

 
 

Koulutus
Valtiotieteiden maisteri (VTM), Helsingin yliopisto, sosiologia.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK), Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, sosiologia.

Opinto-oikeudet
Valtiotieteiden tohtori (VTT), Helsingin yliopisto, sosiologia. Opinto-oikeus myönnetty 1.8.2014 alkaen.

Kielitaito
Suomi (äidinkieli), englanti, ruotsi, saksa

Opetus
Luento ylisukupolvisesta maanpuolustustahdosta, Sotilassosiologian perusteet-kurssi, Maanpuolustuskorkeakoulu. Helsinki, 3.5.2016.
Avoin yliopisto, Helsinki: Nuorisotutkimuksen menetelmät -verkkokurssi (koordinaattoreina Anni Ojajärvi & Tiia Laukkanen)
Luento verkkotutkimuksen etiikasta ja verkkoetnografiasta. Luento nauhoitettu yhteiskäyttöön (Yunet, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto, Tampereen yliopisto).
Luento verkkoetnografiasta ja verkkotutkimuksen etiikasta Nuorisotutkimuksen menetelmät-luentosarjalla (vetäjä Tarja Tolonen), Helsingin yliopisto.

Esiintymiset, seminaarit, konferenssit ym.
Esiintymiset
Verkkotutkimus nuorisotutkimuksen äärettömänä kenttänä. Nuorisotutkimuspäivät, "Networked Youth"-työryhmä. Helsinki, 7.-8.11.2016
Isältä pojalle ja takaisin - ylisukupolvinen maanpuolustustahto. Suomen Sotilassosiologisen seuran kevätkokous. Helsinki, 27.4.2016.
Isältä pojalle ja takaisin - ylisukupolvinen maanpuolustustahto. Sosiologipäivät, Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologiaa-työryhmä. Jyväskylä, 17.-18.3.2016.
Nuoret, terveys ja netti - nuori sukupolvi virtuaalisen terveystiedon kentällä. Terveyttä viestinnästä  viestintää terveydestä -lähiopetusjakso, Tampereen yliopisto. Tampere, 11.3.2016.
Isältä pojalle ja takaisin - ylisukupolvinen maanpuolustustahto. Matine-tutkimusseminaari 2015. Helsinki, 18.11.2015.
Digitaalinen performatiivisuus tutkimuseettisenä kysymyksenä. Nuorisotutkimuspäivät 2015. Tampere, 13.11.2015.
Inttielämää verkossa: varusmiesten ylläpitämät blogit ja Youtube-videot. Sosiologipäivät 2015. Helsinki, 6.3.2015.
Isältä pojalle ja takaisin - ylisukupolvinen maanpuolustustahto. Matine-tutkimusseminaari 2014. Helsinki, 18.11.2014
Nuorten terveyteen liittyvät elämäntyylit ja fitness-kulttuuri - internet nuorten omana tilana ja sen hyödyntäminen tutkimuksessa. Nuorisotutkimuspäivät 2014. Joensuu, 6.11.2014.

Työryhmien vetäminen, puheenjohtajuudet, kommentointipuheenvuorot
Networked Youth - a global - local nexus. Työryhmän puheenjohtajuus yhdessä Sanna Spisakin kanssa. Nuorisotutkimuspäivät 2016, 7.-8.11.2016.
Digitaaliset aineistot ja menetelmät-työpajan puheenjohtajuus (yhdessä Fanny Vilmilän kanssa). Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikan muuttuvat kentät -tutkijaseminaari 27.5.2016.
Mielikuvitus nuorten tutkimuksessa-työryhmän vetäminen (yhdessä Elina Pekkarisen, Tarja Tolosen ja Sanna Aaltosen kanssa). Sosiologipäivät 2016, Jyväskylä, 17.-18.3.2016.


Esiintymiset mediassa
Yle Ykkösaamu: Maanpuolustustahto. Keskustelemassa mukana Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan pääsihteeri Heli Santala. 2.12.2016.
Basso-radio, Tutkija Tiia Laukkanen: "Blogien avulla pääsee todella lähelle, mitä armeijassa olo on". Basso-radio, Aamushow 14.3.2016.
Helsingin Sanomat, Inttiblogeissa suoritetaan nakkeja ja tehdään nutturoita. Helsingin Sanomat, Sunnutai-liite 21.2.2016.
Yle Oulu, radio ja verkkolehti, "Inttitarinat ovat samankaltaisia sukupolvesta toiseen - nykyvarusmiehet korostavat palveluksen elämyksellisyyttä. Yle Oulu, 9.9.2015.
Etelä-Saimaan Sanomat: "Oma peppu nettiin kaikkien ihailtavaksi",  25.1.2015

Luottamustoimet
Nuorisotutkimusseuran hallitus, tutkijajäsen
Suomen Sotilassosiologinen seura, hallituksen jäsen
Jäsen nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmässä

Muut meriitit, tieteellisten seurojen jäsenyydet ym.
Toinen sija Nuorisotutkimusverkoston opinnäytetyökilpailussa, pro gradu-sarjassa.
Nuorisotutkimusseuran jäsen
Sosiaalilääketieteellisen yhdistyksen jäsen
Westermarck-seuran jäsen
Suomen Sotilassosiologisen seuran jäsen

Vertaisarvioidut julkaisut

Laukkanen, Tiia & Ojajärvi, Anni (2016) Nainen miesten kuntokoulussa - Naisvarusmiesten blogikirjoituksia palveluksen arjesta, kunnosta ja kestämisestä. Teoksessa Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.) Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki, Nuorisotutkimusverkosto, 229-249.

Ojajärvi, Anni & Laukkanen, Tiia (2015) Varusmiespalvelus miesten omaelämäkerroissa. Kasvatus & Aika 2/2015.
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/ojajarvilaukkanen__1606151026.pdf

Yleistajuiset julkaisut ja verkkojulkaisut

Laukkanen, Tiia & Luoto, Heikki (2016) Pelisääntöjä tutkimukseen ja nuorisotyöhön YouTubessa. Blogi, Verke. 20.6.2016.

Laukkanen, Tiia (2016) Epilogi: Nuorten paikat(tomuus) politiikassa. Näkökulma 24, Nuoruus hallitusohjelmassa-kirjoitussarja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 10.3.2016.

Laukkanen, Tiia & Salasuo, Mikko (2015) Vastakkainasettelujen Suomi – Mitä tapahtuu maanpuolustustahdolle, kun arvomaailmat törmäävät ja kansa jakautuu? Näkökulma 8, Nuoruus hallitusohjelmassa-kirjoitussarja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 2.12.2015.

Laukkanen, Tiia (2015) Nuoret verkossa ja tutkimuksessa: pari sanaa verkkonuorisotutkimuksen etiikasta. Viikon Näkökulma. Helsinki: Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus, Verke. 19.10.2015.

Laukkanen, Tiia; Peltola, Marja & Suurpää, Leena (2015) Nuoruus vaaliohjelmissa: toimenpiteitä vaan ei toimintaa. Näkökulma 1. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 16.4.2015

Opinnäytteet

Tahvanainen, Tiia (2014) Maku ja luokka nuorten naisten lifestyle-blogeissa. Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto.
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/Tahvanainen_Tiia.pdf

 

 

 

  • Nuorisotutkimusseuran hallitus, tutkijajäsen
    - Edustaa Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita hallituksen kokouksissa vuosina 2015 ja 2016.
  • Nuorisotutkimuspäivien järjestelytoimikunta 2016, SoMe-vastaava
  • Suomen Sotilassosiologinen seura, hallituksen jäsen- Hallituskausi 2016 - 2017
  • Nuorten hyvinvointi -asiantuntijaryhmän jäsen

Hankkeet