Antti Kivijärvi.

Antti Kivijärvi

Erikoistutkija

YTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

0400624689

Esittely

Työskentelen erikoistutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Tutkimukseni ovat käsitelleet etnisyyden, sukupuolen, muuttoliikkeen, rasismin, vapaa-ajan ja nuorten palvelujen teemoja. Väittelin vuonna 2015 Itä-Suomen yliopistossa etnisyyden merkityksistä nuorten vertaissuhteissa. Parhaillaan tutkin kunnallisen nuorisotyön vaikutuksia osana nuorisoalan osaamiskeskusten toimintaa. Lisäksi koordinoin Suomen akatemian Strategisen neuvoston rahoittamaa osahanketta, jossa tutkimme venäläis- ja ukrainalaistaustaisten ihmisten identiteettien ja tiedonkäytön muutoksia.

JOITAKIN VIIME VUOSIEN JULKAISUJANI

 

Vertaisarvioituja julkaisuja

Kivijärvi, Antti (2013) Monikulttuurisuus nuorisotyön arjessa. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten välisten rajanvetojen purkautuminen. Nuorisotutkimus 31 (2), 3–19.

Kivijärvi, Antti & Heino, Eveliina (2013) Ethnic Minority Youth and Youth Work in Finland: Everyday Anti-racism Engendering Empowering Conditions. Teoksessa Maritta Törrönen & Olga Borodkina & Valentina Samoylova & Eveliina Heino (toim.) Empowering Social Work: Research & Practice. Kotka: University of Helsinki, 222–244.

Kivijärvi, Antti (2014) Interethnic Affiliations and Everyday Demarcations of Youth in Finland. Empirical Glances through Multisited Interviews and Observations. Young: Nordic Journal of Youth Studies 22 (1), 67–85.

Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2015) Youth clubs as spaces of non-formal learning: professional idealism meets the spatiality experienced by young people in Finland. Studies in Continuing Education 37 (1), 47-61.

Kivijärvi, Antti (2015) Fragility of leisure ties between ethnic minority and majority youth – an empirical case from Finland. Journal of Leisure Studies 34 (2), 150–165.

Kivijärvi, Antti & Ronkainen, Jussi (2015) Syrjinnästä vapaita alueita? Etnisyys ja syrjintä nuorten tilakokemuksina. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotutkimusverkosto ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 127–140.

Kivijärvi, Antti (2016) Staging to Peers and Evading from Educators. Youth and the Appeal of Hangout Spaces in Finland. Teoksessa Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (toim.) Finnish Youth Research Anthology 1999–2014. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 92–105.

Kivijärvi, Antti (2016) Maalta kaupunkiin? Nuoret maahanmuuttajamiehet ja Suomen sisäinen muuttoliike. Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisoasiain neuvottelukunta, 167–180.

Peltola, Marja & Kivijärvi, Antti (2016) Sports and structured leisure as sites of victimization for children and young people in Finland: Looking at the significance of gender and ethnicity. International Review for the Sociology of Sport. Julkaistu verkossa 15.3.2016.

Kivijärvi, Antti (2017) Maahanmuuttajataustaiset nuoret ja sukupolvisten suhteiden suoja – vanhempien sosiaalisen kontrollin yhteyksiä rikekäyttäytymisen ja uhrikokemusten päällekkäisyyteen. Oikeus 46 (2), 163–181.

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (2017) Disrupting professionals with a research-driven intervention. Researcher-gatekeeper negotiations in the context of targeted youth services. Hyväksytty julkaistavaksi lehdessä Qualitative Social Work.

Keskinen, Suvi & Atabong Alemanji, Aminkeng & Himanen, Markus & Kivijärvi, Antti & Osazee, Uyi & Pöyhölä, Nirosha & Rousku, Venla (2018) The Stopped. Ethnic Profiling in Finland. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Huuki, Tuija & Kivijärvi, Antti & Lunabba, Harry (2018) Johdanto: Kohti sukupuolivastuullista poikatutkimusta. Teoksessa Antti Kivijärvi & Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino, 8–27.

Kivijärvi, Antti & Mathias, Kai (2018) Paljon puhuttu, vähän tutkittu – maahanmuuttajataustaisia poikia ja nuoria miehiä koskeva tutkimus Suomessa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino, 309–330.

Kivijärvi, Antti & Aaltonen, Sanna & Forma, Leena & Myllylä, Martta & Rissanen, Pekka (2019) Quality of Life Among Finnish Young Adults Not in Employment or Education. Applied Research in Quality of Life. Published online 2.1.2019.

Kivijärvi, Antti & Aaltonen, Sanna & Välimäki, Vesa (2019) Feasibility of an online discussion group as a component of targeted youth work in Finland. Children and Youth Services Review. Published online 4 July 2019.

Välimäki, Vesa & Kivijärvi, Antti & Aaltonen, Sanna (2019) The links between structural and social marginalization – social relations of young Finnish adults not in employment or education. Journal of Youth Studies. Published online 14 October 2019.

Välimäki, Vesa & Aaltonen, Sanna, & Kivijärvi, Antti (2020) Nuorten palvelut yksinäisyyden lievittäjinä? Kohdennetun nuorisotyön piirissä olevien nuorten aikuisten ja ammattilaisten näkemysten tarkastelua. Nuorisotutkimus, 38 (2), 22-36.

Kivijärvi, Antti & Armila, Päivi & Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville & Wrede-Jäntti, Matilda (2021) Arkea ja ajankäyttöä. Turboahdetuista illoista oleilevaan palautumiseen. Teoksessa Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.) Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 81-108. 

 

Kirjoja

Kivijärvi, Antti (2015) Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Tutkimus maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten kohtaamisista nuorisotyön kentillä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Nieminen, Harri & Kivijärvi, Antti (toim. 2015) Kiertoteitä. Maahan muuttaneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä. Helsinki: Into kustannus.

Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim. 2016) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim. 2017) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Kivijärvi, Antti & Huuki, Tuija & Lunabba, Harry (toim. 2018) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino.

 

Hankkeet