Leena Suurpää

Leena Suurpää

VTT, dos.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

+358 (0)50 543 8251

Esittely

Olen toiminut nuorisotutkimuksen kentällä tietoaktivistina 1990-luvun puolivälistä lähtien, jolloin sosiologian graduni nuorten yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta valmistui. Tutkimukseni ovat kiinnittyneet mm. nuoruuden, monikulttuurisuuden ja (anti-)rasismin moninaisiin kysymyksiin, jotka ovat avanneet mahdollisuuksia tutkia yhteiskunnallisia jakoja, sukupolvisuhteita, kansalaistoimintaa, politiikan keskusteluja ja nuorten parissa tehtävää työtä. Nuorisotutkijalla on erityinen vastuu tutkia paitsi tuttuja ja turvallisia ilmiöitä, pyrkiä myös marginaaliin jäävien ilmiöiden äärelle. Olen inspiroitunut etsimään vaihtoehtoisia menetelmiä tutkimustiedon tuottamiseen ja julkaisemiseen, olipa kyseessä sitten tutkijan yhteiskuntavastuu ja sen mukanaan tuomat kontaktit käytännön kenttiin tai tieteen ja taiteen vuoropuhelu. Tutkimusta nuorista on hyvä tehdä monin keinoin ja aistein.

Olen ollut mukana perustamassa Nuorisotutkimusverkostoa, joka saatiin käyntiin vuonna 1999 osana Nuorisotutkimusseuran toimintaa. Työskentelin Nuorisotutkimusverkostossa eri tehtävissä, vuodesta 2010 alkaen tutkimusjohtajana aina vuoden 2016 loppuun saakka. Tammikuussa 2017 siirryin uusiin työtehtäviin Suomen Punaiseen Ristiin nuorten turvatalotoiminnan johtajaksi. 

I have worked as a knowledge activist in youth research from the mid 1990's, when I finalized my master's thesis on societal engagement of young people. In my studies I have dwelled on youth, multiculturalism and (anti-)racism, bringing to light dividing lines, generational relationships, various forms of civic action, political debates and youth work. A scholar working in the field of youth research has a particular responsibility to explore both the familiar and the strange, to work her way towards issues that tend disappear at the margins of public knowledge. I have sought inspiration for developing alternative methods of knowledge production i.e. by encouraging the cross-pollination of the endeavors of scholars and artists and by connecting scholarly endeavor with socially responsible action.

I was involved in the implementation of the Finnish Youth Research Network in 1999, within the framework of the Finnish Youth Research Society. Since then I have worked in diverse positions in the Finnish Youth Research Network, from 2010 as Research director. In January 2017 I left my position in the Finnish Youth Research Network, and started to work as a Director of youth related issues in the Finnish Red Cross.

 

 

LEENA SUURPÄÄ 

31.12.2016

1. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES

1a International 

Laine, Sofia & Suurpää, Leena & Ltifi, Afifa (2016) Respectful resistance. Young musicians and the unfinished revolution in Tunisia. In Elina Oinas & Henri Onodera & Leena Suurpää (eds.) What politics? Youth and political engagement in Africa. London: Brill (to be published in 2017).

Suurpää, Leena & Sumiala, Johanna & Hjelm, Titus & TIkka, Minttu (2015) Studying Youth in the Streets of the Media City –Field notes on a Relational Perspective. In Observatorio (OBS) Special Issue ‘Media City – Spectacular, Ordinary and Contested Spaces’, 177–191. 

Sumiala, Johanna & Suurpää, Leena & Hjelm, Titus & Tikka, Minttu (2015) Studying youth in the media city: multi­sited reflections. In Sirkku Kotilainen et al (eds) Reflections on media education futures. University of Gothenburg: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, University of Gothenburg: Nordicom.

Laine, Sofia & Oinas, Elina & Suurpää, Leena & Tiina-Maria Levamo & Piia Lavila & Henri Onodera & Minna Rantama (2015) Polyphonic Ethos in Team Research: Lessons from the World Social Forum Tunis 2013. In Airi-Alina Allaste & Katrin Tiidenberg (toim.) "In Search of …" New Methodological Approaches to Youth Research. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2014) Generational Negotiations on Young Men’s Criminality and Ethnic Hierarchies. In Paul Van Aerschot (ed.) Migration and Integration from a Nordic Perspective. London: Ashgate publishing.

Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2014) Armored toughness? Multicultural group relationships and crime among young men. In Ingrid Lander & Signe Ravn (eds) Men, masculinities and the criminological field. London: Ashgate publishing.

Harinen, Päivi & Kivijärvi, Antti & Ronkainen, Jussi & Suurpää, Leena & Honkasalo, Veronika (2014) New Challenges for Nordic Welfare Supplies: Emerging Cultural Diversity in Finnish Youth Work. Nordic Journal of Migration Research 4(1), 30–39.

Harinen, Päivi & & Ronkainen, Jussi & Suurpää, Leena & Honkasalo, Veronika (2011) Multiculturalism and Youth’s Leisure Spaces in Finland: A Perspective of Multicultural Youth. Leisure Studies, 3/2011, 1–15.

Harinen, Päivi & Hoikkala, Tommi, Suurpää, Leena & Hautaniemi, Petri & Perho, Sini & Keskisalo, Anne-Mari & Kuure, Tapio & Künnapuu, Krista (2005) ‘Membership contests: Perspectives on immigrant youth in Finland’. Journal of Youth Studies, 8(3), 281–296.

Hoikkala, Tommi & Suurpää, Leena (2005) ‘Finnish youth cultural research and its relevance to youth policy’. Nordic Youth Research Journal YOUNG, 13(3), 285–312.

Suurpää, Leena (2002) ‘Hierarchies of difference. Finnish young people’s conceptions of group membership.’ European Journal of Cultural Studies, 5(2), 165–188.

Suurpää, Leena (2001) ‘Foreigners as strategic construction: Finnish young people’s accounts of immigrants.’ In Helena Helve & Claire Wallace (eds) Youth, citizenship and empowerment. UK: Ashgate, 165–188.

Suurpää, Leena (1996) ‘Young people as actors in contemporary society.’ In Helena Helve & John Bynner (eds) Youth and life management. Helsinki, Finland: Helsinki University Press.

1b Finnish                                 

Souto, Anne-Mari & Honkasalo, Veronika & Suurpää, Leena (2015) Kuuntelemista, sanoittamista ja näkyväksi tekemistä – Tutkijat kiistellyn rasismin äärellä (Listening, spelling out, making visible. Researchers in the middle of contested phenomenon of racism). Teoksessa Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu (Hidden, ashamed, silenced – methodological reflections on studying sensitive issues). Tampere: Vastapaino & Finnish Youth Research Network.

Salasuo, Mikko & Suurpää, Leena (2014)Ystävyys ja ryhmä kahden sukupolven kerrotussa elämässä (Friendship and group in the narratives of two generations. In Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (eds) Nuoruuden sukupolvet (Youth Generations). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Hjelm, Titus & Sumiala, Johanna & Suurpää, Leena & Tikka, Minttu (2014) ’Nuorten arkiset katupolitiikat mediakaupungissa. Avauksia kaupunkitilan rajojen etnografiseen tutkimiseen’ (Youth street politics in the media city: an outline for the ethnographic study of boundaries in urban space). Media & Viestintä (Media & Communication) 2014:1, 48–61.

Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2012) Kenen ääni kuuluu? Neuvotteluja nuorten miesten rikollisuudesta ja rasismista (Negotiations of young men’s criminality and racism). In Suvi Keskinen, Jaana Vuori & Anu Hirsiaho (eds) Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa (Multicultural gender. Citizenship and gender in welfare society). Tampere: Tampere University Press.

Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2008) Panssaroitua kovuutta? Etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten miesten ryhmäsuhteet ja rikollisuus. (Criminality and group relations of young immigrant males) Oikeus (Justice) 37(2), 162–180.

Suurpää, Leena (2002) Hyvää tahtoa vai hyvää vaihtoa? Maahanmuuttajien kotouttamisohjelmat solidaarisuuden valossa. (Integration programmes as solidarity documents) Yhteiskuntapolitiikka (Social Policy) 67(1), 13–26.

Suurpää, Leena (2001) Rasismi tarinoina – kertojina helsinkiläiset nuoret. (Narratives of racism – young people as story tellers) Nuorisotutkimus (Youth Research) 19(1), 102–124.  

Houni, Pia & Suurpää, Leena (1999) ’Nuorten kulttuurinen katse ulkomaalaisiin: kuvia, käsityksiä, kertomuksia’ (Young people’s cultural view to foreigners: pictures, conceptions, narratives). In Pia Houni & Pentti Paavolainen (eds) Taide, kertomus, identiteetti (Art, narrative, identity). Helsinki: Acta Scenica, 102–124.

2. OTHER SCIENTIFIC ARTICLES 

2a International 

Honkasalo, Veronika & Suurpää, Leena (2009) Antiracist research ethos and ethical commitments of youth research. Forum 21 6/2009, 120–127.

Suurpää, Leena (2007) Editorial. In the Nordic Youth Research Journal YOUNG 15(1), 5–7.

Suurpää, Leena (2006) Editorial. In the Nordic Youth Research Journal YOUNG 14(1), 5–8.

Suurpää, Leena (2006) ‘What counts as “youth cultural participation”?’ In the FORTE-manual Fostering participation through education and culture. European Commission, Education and Culture, 30–43.

Suurpää, Leena (2005) Editorial. In the Nordic Youth Research Journal YOUNG 13(1), 5–7.

Suurpää, Leena (2005) ‘Hierarchy of difference – Finnish conceptions of immigrants.’ In Vesa Puuronen, Jarna Soilevuo-Gronnerod & Jatta Herranen (eds) Youth – similarities, differences, inequalities. University of Joensuu, Reports of Karelian Institute 1/2005.

Suurpää, Leena (1998) ‘Passive tolerance or active resistance?’ In Leena Suurpää et al, Black light, white shadows. Young people in the Nordic countries write about racism. Kopenhagen: Nordic Council of Ministers.

Krutmeijer, Malin & Suurpää, Leena (1998) ‘Different perspectives, different racisms.’ (together with Krutmeijer, Malin) In L. Suurpää et al, Black light, white shadows. Young people in the Nordic countries write about racism. Kopenhagen: Nordic Council of Ministers.

Suurpää, Leena (1998) Home sweet home? Book review of the book ’Multikultiungdom. Ungdom, etnicitet, identitet by Aleksandra Ålund.’ Nordic Youth Research Journal YOUNG, 7(4).

2b Finnish 

Suurpää, Leena & Souto, Anne-Mari (2014) Erojen politiikka nuorisotyössä (Politics of difference in youth work. Nuorisotutkimus  (Finnish journal of Youth Research), 32 (2).

Watson, Debbie & Kiilakoski, Tomi & Suurpää, Leena (2014) We need to learn how to become critically creative. Nuorisotutkimus (Finnish journal of Youth Research), 32 (3).

Vehkalahti, Kaisa & Suurpää, Leena (2013) Nuoruus, sukupolvet ja oman elämän kirjoittaminen (Youth, generations and narrating own life), in Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (eds) Nuoruuden sukupolvet (Youth generations). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Aaltonen, Sanna & Honkasalo, Veronika & Tomperi, Tuukka & Suurpää, Leena (2013) Sukupolvinostoja nuorisopoliittiseen keskusteluun (Generational approaches to the youth policy discussion. Nuorisotutkimus (Finnish journal of Youth Research), 31 (4).

Myllyniemi, Sami & Suurpää, Leena (2012) Nuorten vapaa-ajan jännitteitä. Katse Helsingin sisä- ja ulkopuolelle (Contested leisure time of young people. Approch in- and outside Helsinki), in Vesa Keskinen & Anna Sofia Nylund (eds) Nuoret Helsingissä 2011. Vapaalla, vaikuttamassa, koulussa (Young people in Helsinki 2011. Leisure, participation, school). Helsinki: Helsinki City Urban Facts.

Komonen, Katja & Söderlund, Markus & Suurpää, Leena (2012) Kehittämisen arvo ja itseisarvo (The value and intrinsic value of development in youth work), in Katja Komonen & Markus Söderlund & Leena Suurpää (eds) Kehittyvä nuorisotyö (Youth work in development). Helsinki: Finnish Youth Research Network, Allianssi, Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Paakkunainen, Kari & Suurpää, Leena (2011) Lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjelmavääntö Suomessa (Contested political governance of child and youth policy in Finland, in Kari Paakkunainen & Leena Suurpää (eds) Nuorten poliittinen ohjaus (Young people’s political governance). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Kylmäkoski, Merja & Suurpää, Leena (2010) Erilainen opinnäytetyöseminaari. (Alternative seminar training) In Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – osana innovaatioympäristöjä. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Martikainen, Tuomas & Saukkonen, Pasi & Suurpää, Leena (2009) Generations in Flux – International Interdisciplinary Conference on Ethnicity, Integration and Family Ties. Finnish Journal of Ethnicity and Migration 1/2009, 2.

Harinen, Päivi & Honkasalo, Veronika & Souto, Anne-Mari & Suurpää, Leena (2009) ’Ovien availua’ (Opening the doors. Multicultural youth, leisure time and participation in civic action). In Päivi Harinen, Veronika Honkasalo, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (eds) Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen. Helsinki: Finnish Youth Research Network, 5–20.

Suurpää, Leena (2008) ’Kaikkien kaveri vai yksinäinen susi?’. (Everybody’s friend or a lonely wolf?) In Kari Paakkunainen, Heidi Villikka, Tanja Konttinen, Leena Suurpää & Kaisa Vehkalahti (eds) Välähdyksiä nuoruusvuosilta. Nuorisotutkimusseura 20 vuotta. (Glimpses from the history. Youth Research Society 20 years). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Hoikkala, Tommi & Salasuo, Mikko & Suurpää, Leena (2006) ’Johdanto’. In Tommi Hoikkala & Mikko Salasuo (eds) Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta. Helsinki: Finnish Youth Research Network, 6–9.

Suurpää, Leena (2005) Suvaitsevaisuus (Tolerance). In Laura Huttunen, Olli Löytty & Anna Rastas (eds) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–68.

Harinen, Päivi & Suurpää, Leena (2004) ‘Nuoret kulttuurisessa välimaastossa.’ (Youth in the cultural crossroads) In Päivi Harinen (ed.) Kamppailuja jäsenyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. Helsinki: Finnish Youth Research Network, 3–7.

Suutari, Minna & Suurpää, Leena (2001) Erottautumista, kiinnikkeitä ja irrallisuutta (Distinction, attachments and marginality), in Minna Suutari (ed.) Vallattomat marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Helsinki: Finnish Youth Research Network, 5–12.

Kuure, Tapio & Suurpää, Leena (1999) ’Johdanto.’ (Introduction), in T. Kuure et al, Kutsuuko yhteiskunta? Nuoret jäsenyyksiä lunastamassa ja haastamassa. Finnish Youth Research Network, 5–7.

Houni, Pia & Suurpää, Leena (1998) Kamppailua nuoruudesta, in Pia Houni & Leena Suurpää (eds) Kuvassa nuoret. Tampere: Tampere University Press.

Suurpää, Leena (1997) Rajaseudun nuorten rajattomat elämänmahdollisuudet? (Marginal young people’s living conditions) A book review of the book Ungdom i gränsland, by Peter Waara. Sosiologia 1/2007.

Suurpää, Leena (1997) ’Vähemmistöjen omakuvia.’ (Editorial) Nuorisotutkimus, 15(4), 3–4.

Suurpää, Leena (1996) ’Yksilöllistä sosiaalisuutta vai sosiaalista yksilöllisyyttä? Nuorten yhteiskunnallisten identiteettien poluilla’ (Individualistic sociability or social individuality? Young people’s societal identities) In Leena Suurpää & Pia Aaltojärvi (eds) Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. Tietolipas 143. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 51–73.

Aaltojärvi, Pia & Suurpää, Leena (1996) Sairaus nimeltä nuoruus – kertomus kuolemattoman nuoruuden palvonnasta. (An illness called youth) A book review of the book Fan fan, lemmenunelma, Alexander Jardin. Nuorisotutkimus 14(4), 55–56.

Lähteenmaa, Jaana & Suurpää, Leena (1996) Pääkirjoitus. ’Tarvitaanko ” Julkisen Nuorisokuvan Neuvostoa”?’ (Editorial. Do we need ”the commission of public youth representations?”.) Nuorisotutkimus, 14(1), 3–4.

Aaltojärvi, Pia & Suurpää, Leena (1996) ’Näinkö nuoret?’ (Do I see young people?) In Leena Suurpää & Pia Aaltojärvi (eds) Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. Tietolipas 143. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lähteenmaa, Jaana & Suurpää, Leena (1995) ’Nuorten yölliset kahvit’. (Young people’s night cafés).  In Jaana Lähteenmaa & Laura Mäkelä (eds) Helsingin yö. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 255–277.

3. MONOGRAPHS

Pudar, Gazela & Suurpää, Leena & Williamson, Howard & Zentner, Manfred (2012) Youth policy in Belgium It’s more complex than you think! Strasbourg: Council of Europe. 123 pages.

Laaksonen, Annamari & Feixa, Carles & Huq, Rupa & Suurpää, Leena (2010) Access of Young People to Culture. Spain: Fundació Interarts & European Commission (EACEA). http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1790_en.pdf, 177 pages.

Sauri, Pekka & Aho, Pekka & Kalland, Mirjam & Niemelä, Pauli & Suurpää, Leena & Valonen, Kai (2010) Kauhajoen koulusurmat 23.9.2010. Tutkintalautakunnan raportti. Helsinki: Oikeusministeriö. 177 pages.

Suurpää, Leena (2008) Nuoria koskeva syrjäytymistieto. Avauksia tietämisen politiikkaan (Knowledge on youth exclusion. Accounts on the evidence-based policy). The publication is prepared jointly by the group of researchers in the Finnish Youth Research Network. Helsinki: Finnish Youth Research Network, web publications 27.  74 pages.

Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2007) Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus (Young men’s multicultural life course and criminality). Helsinki: National Institute for Criminal Policy & Finnish Youth Research Network. 213 pages.

Honkasalo, Veronika & Souto, Anne-Mari & Suurpää, Leena (2007) Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa. (What makes youth work multicultural? Experiences, practices and challenges in 10 Finnish municipalities). Helsinki: Finnish Youth Research Network, web publications 16. 82 pages.

Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2005) InTo – Inside the Outsiders: Deviant Immigrant Minors and Integration Strategies in European Justice Systems. An unpublished report, prepared for the European Commission within the framework of INTI-funding.

Lepola, Outi & Suurpää, Leena (2003) Vallan syrjässä? Tutkimus Etnisten suhteiden neuvottelukunnan toiminnasta (In the Margins of Power? A Study on Advisory Board of Ethnic Relations). Helsinki: Ministry of Labour. 54 pages.

4. PUBLICATIONS INTENDED FOR PROFESSIONAL COMMUNITIES AND GENERAL PUBLIC

 

Pieni ja suuri ikäero: kiistanalaiset ikämäärittelyt nuorten turvapaikanhakijoiden elämässä (Small and large age difference: Contested age categories in the life of young asylum seekers). Näkökulma-kirjoitussarja "Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa", Nuorisotutkimusverkosto, 2016.

Oikeus unelmiin (Right to dream), Lasten ja nuorten säätiö, 2016.

Tanssii vartijan kanssa (Dancing with the guard), written together with Päivi Honkatukia & Johanna Sumiala. Metro-lehti, 2016.

Tarvitaanko tutkijoiden sananvapausjärjestöä (Do we need a commission for researchers’ right of expression)? Suomen Pen – Sana on Vapaa, 2016.

Nuorten paikat(tomuus) politiikassa. Nuoruus hallitusohjelmassa –kirjoitussarja (The youth in the Government Policy Programme). Written together with Tiia Laukkanen & Marja Peltola, Näkökulma-sarja, 2016.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää kollektiivisia käytäntöjä (Societal engagement presupposes collective practices.) Written together with Elina Pekkarinen. Tieteessä tapahtuu 6/2015.

Oikeutta nuorille! (Justice for the Youth!) TEM – Takuulla nuorista -blogi (Ministry for Labour), 2015.

Rättvisa åt ungdomar! TEM bloggen Garanterat för ungdomar, 2015.

Nuorisolakiuudistuksen aluekierros. Tusina tutkijahavaintoja. Written together with Tomi Kiilakoski. (Reform of the youth act – researchers’ reflections). E-publication Kommentti (Comment) 2015.

Ihmisten globaali liikkuvuus on mittava nuorisoliike. (Global migration is a remarkable youth movement. Written together with Sofia Laine). Yhteiskuntablogiikka, 2015.

Nuoruus vaaliohjelmissa – toimenpiteitä vaan ei toimintaa (Youth in the …. ). Written together with Tiia Laukkanen & Peltola, Marja. Näkökulma 1/2015.

Kenen lauluja laulat (Whose side are you on). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2015.

Kuuntelemisen taito, kertomisen voima (The art of listening, the power of telling). In Panu Mäenpää (ed.) Kulttuurisen nuorisotyön vuosikirja. (The yearbook of cultural youth work). Helsinki: Nuori Kulttuuri.

Nuorten väkivalta kertoo eriarvoisuudesta (Youth violence is a sign of inequality). Helsingin Sanomat, Mielipide (written together with Marja Peltola), 14.10.2014.

Alaikäisillä on oikeus liikkua ulkona (Minors have the right to spend time outside). Helsingin Sanomat, Mielipide (written together with Elina Pekkarinen), 1.5.2014.

Oikeudenmukaisuutta nuorisokeskusteluihin (More justice in public debate on youth). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2014.

Nuoruus mediakaupungissa – tutkimuksen ja kasvatuksen muuttuvat käytännöt (Youth in the media city – changing approaches of research and education. Written together with Johanna Sumiala). Verke – National Development Centre for Online Youth Work, 2014.

Kiistanalaisia kansalaisrooleja ja vastuun pallottelua (Contested citizen roles and the responsibility game.) Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2013.

Nuorisotyön lähidemokratia (Democracy and youth work). Nuorisotyö 1/2013 (Journal of Youth Work), 2013.

Nuoret kaipaavat uusia tapoja vaikuttaa (Young people’s quest for new forms of engagement). Helsingin Sanomat, Vieraskynä (written together with Sami Myllyniemi), 22.12.2012.

Nuorten äänen kuuluttava tilastojen takaa (Young people’s voice should be heard behind the statistics). Helsingin Sanomat, Mielipide (written together with Tommi Hoikkala & Sami Myllyniemi), 10.2.2012.

Kuka puhuu? Lähiötietämisen tuska (Who’s talking? Uneasy knowledge of suburbs). Haaste 3/2011.

Lähiötietämisen tuska (Uneasy knowledge of suburbs) Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2011.

Nuoret ja kansainvälisyys. (Young people and globalization). CIMO, Centre for International Mobility, 8.5.2011.

Nuorten kansalaistoiminnan globaali vastuu – arvoista politisoitumisen ehtoihin (Global responsibility of young people’s civic action). Ministry of Education and Culture, 2011.

Nuorten maailmaan mahtuu (Young people’s world), CIMO, Centre for International Mobility, 2011.

Nuorisotyön restaurointia: ryhmät ja politiikka kunniaan (Restauring youth work: importance of groups and politics). Nuorisotyö 4/2011.

Ajattelun kuperkeikat (Cartwheels of thought). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2011.

Rasisminvastaiseen toimintaan kaivataan äänekästä dialogia (Anti-racist action needs powerful dialogue). Helsingin Sanomat, Mielipide (written together with Veronika Honkasalo), 14.3.2010.

Nuorten tekemien rikosten käsittelyssä kaivataan nuorisokulttuurista ymmärrystä. Helsingin Sanomat, Mielipide (written together with Päivi Honkatukia), 1.2.2010.

Paradokseja purkamassa: rasisminvastaisen kansalaistoiminnan liikehdintöjä Ranskassa. E-publication Ihmisiä muuttoliikkeessä (People on the Move), 2010.

Vaeltava etnografia ja vaikea havainto (Wandering etnography and the difficult observation). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2010.

Amputoidun sosiologian kriisi (The crisis of amputated sociology). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2010.

Julkinen kaupunkitila käyttöön – kasvatuksessakin. (Let’s make use of the public space – also in education). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2010.

Poliittinen kevätsiivous ranskalaisittain (Political springcleaning in France). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2010.

Aggressiivinen lähiökoulu: tahra kartalla? (An aggressive suburban school: a dirty spot on the map?) Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2010.

Mielen osoituksen tunne: kokemuksia pariisilaiselta kadulta (A feeling of demonstration: experiences from the streets of Paris). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2010.

Kuulemisesta nuorten näkemiseen? (From hearing to seeing the youth?)Pesäpuu-lehden 10-vuotisjuhlanumero ”Lupaus lapselle”, 2009.

Politiikka tarvitsee käsitteitä – ympäristöpakolaisuus tarvitsee politiikkaa. (Politics needs concepts and environmental refugees need politics). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2009.

Tasa-arvoa yhteiskuntaan – kansalaiset nimettömiksi. (Equality to the society – anonymous citizens). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2009.

Mene kirpputorille ja opi perusasiat (Go to the flea market and learn essential things). Suurpääkirjoitus, E-publication Kommentti (Comment), 2009.

Monikulttuurisuus haastaa nuorten kansalaistoiminnan. Helsingin Sanomat, Vieraskynä (Multiculturalism challenges young people’s civic action). written together with Veronika Honkasalo), 17.7.2009.

Nuoret aikuiset itsellisyyden ja riippuvuuden noidankehässä (Young people between independency and depencency, together with Sami Myllyniemi). Hyvinvointikatsaus 1/2009.

Aikuistuvat nuoret miehet jäävät hyvinvoinnin välimaastoon (Young men in the shadows of welfare). Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 27.9.2008.

Rasisminvastaiseen toimintaan kaivataan kasvatuksellisia linjanvetoja (Anti-racist action needs educational perspectives). Helsingin Sanomat, Mielipide (written together with Veronika Honkasalo & Anne-Mari Souto), 9.3.2008.

Yksilöllisyys avaa ovia yhteisöihin – poikkeava erilaisuus sulkee niitä (Tensions between individualism and deviance: on young people’s collectivities). Nuorisotyö 2007:4.

Arkipäivän rasismi kriminaalipolitiikan haasteena (Everyday racism as a challenge for criminal policy, together with Päivi Honkatukia). Haaste 2007:2.

EU:n nuorisopolitiikan valkoisen kirjan rajoilla: Globaalille näkökulmalle on tilausta, mutta löytyykö tilaa? (EU youth policy: is there room for global perspectives?). Nuorisotyö 2005:1.

 5. DOCTORAL THESIS

Suurpää, Leena (2002) Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista. (Hierarchies of difference. Finnish conceptions of immigrants, tolerance and racism.) Helsinki: Nuorisotutkimusseura/ Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 28. (Dissertation at the University of Helsinki, 4. October 2002.)

6. EDITED PUBLICATIONS

 

Honkasalo, Veronika & Maiche, Karim & Peltola, Marja & Onodera, Henri & Suurpää, Leena (2016) Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa (Young asylum seekers' life in the reception phase). Näkökulma-kirjoitussarja, Nuorisotutkimusverkosto. 

Siurala, Lasse & Coussée, Filip & Suurpää, Leena & Williamson, Howard (2015) The history of youth work in Europe – Relevance for today’s youth work and policy. Volume 5. Strasbourg: Council of Europe. In print.

Kiilakoski, Tomi & Suurpää, Leena (2015) Nuorisolain uudistamisen aluekierros tutkijoiden silmin (The reform of youth act from the research perspective). E-publication Kommentti (Comment).

Vehkalahti, Kaisa & Suurpää, Leena (2014) Nuoruuden sukupolvet (Youth generations). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Gretschel, Anu & Paakkunainen, Kari & Souto, Anne-Mari & Suurpää, Leena (2014) Nuorisotakuun arki ja politiikka (The Everyday Life and Policy of the Youth Guarantee). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Komonen, Katja & Suurpää, Leena & Söderlund, Markus (2012) Kehittyvä nuorisotyö (Youth work in development). Helsinki: Finnish Youth Research Network & Allianssi & Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Paakkunainen, Kari & Suurpää, Leena (2011) Nuorten poliittinen ohjaus (Young people’s political governance). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Harinen, Päivi & Honkasalo, Veronika & Souto, Anne-Mari & Suurpää, Leena (2009) Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen (Opening the doors. Young people’ leisure time and participation in civic action). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Hoikkala, Tommi & Suurpää, Leena (2009) Kauhajoen jälkipaini. Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja (On the aftermath of Finnish school shooting: views of researchers and professionals). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Paakkunainen, Kari & Villikka, Heidi & Konttinen, Tanja & Suurpää, Leena & Vehkalahti, Kaisa (2008) Välähdyksiä nuoruusvuosilta. Nuorisotutkimusseura 20 vuotta (Year book of the Finnish Youth Research Society). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Hoikkala, Tommi & Suurpää, Leena (2008) Jokela-ilmiö. Sikermä nuorisotutkijoiden näkökulmia (The phenomenon of Jokela. together with Tommi Hoikkala). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Suurpää, Leena & Hoikkala, Tommi (2005) Masculinities and violence in youth cultures. Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Hoikkala, Tommi & Suurpää, Leena (2000) Muistio nuorten äänestämättömyydestä (Reflections on young people’s reluctance of voting). Helsinki: Finnish Youth Research Network.

Suurpää, Leena (1998) Black light, white shadows. Young people in the Nordic countries write about racism. Kopenhagen: Nordic Council of Ministers, TemaNord 1998: 538.

Houni, Pia & Suurpää, Leena (1998) Kuvassa nuoret (Pictures of the youth, together with Pia Houni). Tampere: Tampere University Press.

Suurpää, Leena & Aaltojärvi, Pia (1996) Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. (Perspectives to youth cultures). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2017                  Vuosisadan rakentajat -kilpailu, 43 säätiön yhteistyö (tuomariston jäsen)

2016-                 Lastensuojelun kansallinen asiantuntijaryhmä, THL (varapuheenjohtaja)

2015-2016        Nuorten turvatalot, Punainen Risti (johtokunnan jäsen)

2014-2015        Nuorisolain valmistelu, Opetus- ja kulttuuriministeriö (työryhmän jäsen)

2014-                 Suomen Akatemian hallitus (varapuheenjohtaja)

2014-                 Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas Tiuku (perustajajäsen)

2014-2016         Nuorten turvatalot, Suomen Punainen Risti (johtokunnan jäsen)

2013-2016                Nuori Kulttuuri -säätiön neuvottelukunta (jäsen)

2013                  Peruspalveluministerin kokoama Kaikenikäisten Suomi -asiantuntijaryhmä, Sosiaali- ja terveysministeriö (jäsen)

2013-                 Perspectives on Youth -julkaisusarja (toimituskunnan jäsen. Julkaisijoina Euroopan unioni & Euroopan neuvosto)

2013-2014        Sosiaalisen vahvistamisen kehittämishanke, Valtakunnallinen työpajayhdistys (ohjausryhmän puheenjohtaja)

2012-2014        EU32-jaosto (liikunta ja nuoriso), Opetus- ja kulttuuriministeriö (jäsen)

2011-2013        Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön johtokunta (jäsen)

2011-2012 Asiantuntija ja raportoija, nuorisopolitiikan kansallinen arviointi/ Belgia. Hankkeen hallinnoija Euroopan Neuvosto

2011-2014          European Pool of Youth Researchers (Eurooppalaisen monitieteisen nuorisotutkimuksen asiantuntijaryhmän jäsen. Euroopan unioni & Euroopan neuvosto)

2011-2012        Opetushallituksen tutkimus- ja koulutusfoorumi (jäsen)

2011                  Vuoden Tiedekirja -raati (jäsen, Tieteellisten Seurain Valtuuskunta)

2011-2015         Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen neuvottelukunta (jäsen)

2011-2016         Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö (hallituksen jäsen, asiantuntijaraadin puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja 2012-2014)

2010-2012        Haaste-lehti, Oikeusministeriö (jäsen)

2010-2011       Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke, ITLA, THL ja Nuorisotutkimusseura (ohjausryhmän puheenjohtaja)

2009-2011        Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, tutkimusjaosto, Oikeusministeriö (jäsen)

2009-2010        Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunta, Valtioneuvosto (jäsen)

2008-2010        Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tuottajana -kehittämishanke, Aalto-yliopisto, Suomen Liikunta ja Urheilu, Allianssi / EU-hanke (ohjausryhmän jäsen)

2008-                 Syrjinnän seurantaryhmä, Sisäasiainministeriö -> v. 2014 lähtien Oikeusministeriö (jäsen)

2007-2010        Nuorisotyö-lehti (toimituskunnan jäsen)

2008                  Nuorille suunnattu videokilpailun arviointiraati, Allianssi (jäsen)

2008                  Monikulttuuriset lapset ja aikuiset päiväkodeissa, Helsingin yliopisto & Helsingin kaupunki (ohjausryhmän jäsen)

2005-2008        YOUNGin, päätoimittaja (kustantajana Sage Publications)

2003 Asiantuntija, kulttuuripolitiikan kansallinen arviointi/ Kypros. Hankkeen hallinnoija Euroopan Neuvosto

Hankkeet