Tävling för examensarbeten inom ungdomsforskning 2016

suomeksi
in English

Har du skrivit en pro gradu-avhandling eller ett examensarbete som behandlar unga eller ungdom, eller vet du någon som har gjort det? Ungdomsforskningssällskapet söker högklassiga examensarbeten och belönar de bästa bland dem med Ungdomsforskningens pris för examensarbeten. Priserna delas ut i november 2016 i samband med Ungdomsforskningsdagarna som ordnas i Helsingfors.

Fram till 2012 genomfördes tävlingen endast för pro gradu-avhandlingar. Från och med 2013 har tävlingen delats in i två kategorier: en kategori för pro gradu-avhandlingar och en för yrkeshögskolors examensarbeten. Yrkeshögskolornas examensarbeten delas vidare in i två kategorier som kan delta i tävlingen turvis: examensarbeten för grundexamen och examensarbeten för högre YH-examen.  År 2016 kan de som skrivit examensarbeten för högre yrkeshögskoleexamen delta i tävlingen.

Vinnarna i båda kategorierna belönas med 1000 euro, och dessutom delas två hedersomnämnanden ut i båda kategorierna. 

Examensarbeten som uppfyller kriterierna nedan kan skickas in till tävlingen:

1) Pro gradu-kategorin

Avhandlingen godkändes under perioden 1.1.2015–6.6.2016 i Finland som pro gradu-avhandling för magisterexamen (skriven på ett av de inhemska språken eller engelska) och dess vitsord var minst magna cum laude eller 4. Avhandlingar som deltagit i tävlingen tidigare kan inte delta detta år.

Avhandlingens vetenskapsområde har inte begränsats, men den ska ha ungdomsvetenskaplig fokus, d.v.s.:

  • Minst ett av de centrala temana ska vara ett fenomen som berör ungdomars liv på ett betydande sätt, målgruppen ska vara ungdomar, eller avhandlingen ska behandla ungdomen som ett livsskede. Dessutom är det till fördel om avhandlingen är innovativ; den ska föra fram en ny synvinkel, ny metodologisk utveckling, nya teoretiska insikter eller nya fenomen inom ungdomsforskningen. 
  • Avhandlingen i fråga ska ha en tydlig koppling till ungdomsforskningsdebatten. 

2) Högre YH-kategorin

Arbetet har godkänts som examensarbete för högre yrkeshögskoleexamen under perioden 1.1.2014–6.6.2016 (skriven på ett av de inhemska språken eller engelska). Examensarbetets vitsord är minst 4 (berömlig). Examensarbeten som deltagit i tävlingen tidigare kan inte delta detta år. 

Arbeten som godkänns ska behandla ungdomar, ungdomen som livsskede, eller personer som arbetar med ungdomar. Ett av examensarbetets centrala teman ska dessutom vara något fenomen som har stor betydelse för ungdomsarbetet och/eller ungdomspolitiken, eller beröra utvecklingen av ungdomsarbetet eller -politiken. Även i denna kategori är det till fördel om arbetet är innovativt.

Vid oklara fall är det juryn som valts av Ungdomsforskningssällskapets styrelse som beslutar om ett arbete som skickats in uppfyller ovannämnda krav.

Anvisningar

Examensarbetet ska vara Ungdomsforskningssällskapet till handa senast måndagen den 6 juni 2016 kl. 16. Arbetet kan skickas in av personen som skrivit examensarbetet eller till exempel av en handledare, om den som skrivit arbetet ger sitt samtycke.

Examensarbetena skickas i elektroniskt format till adressen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. En kvittering sänds då e-postmeddelandet mottagits. 

Följande uppgifter ska bifogas examensarbetet:

  • skribentens person- och kontaktuppgifter (hemadress, e-post och telefonnummer)
  • uppgifter om vilken läroanstalt examensarbetet kommer från, vem som handledde arbetet, arbetets vitsord och datumet då det godkändes officiellt
  • sammandrag (1 sida).

OBS! Namn och övriga identifieringsuppgifter (inklusive läroanstaltens namn) ska raderas från examensarbetets inre sidor så att bedömningen kan ske anonymt. Radera däremot inte uppgifterna från framsidan.

Genom att delta i tävlingen ger skribenten sitt samtycke till att examensarbetet arkiveras i Biblioteket för ungdomsforskning, därifrån det även kan lånas, samt att arbetet publiceras på Ungdomsforskningssällskapets webbplats om arbetet belönas.

Ytterligare information

Jaana Lähteenmaa
Juryns ordförande
Helsingfors universitet
Tel. 050 319 9362
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Sirpa Frondelius-Kindström
Ungdomsforskningssällskapet
Tel. 020 755 2657

www.nuorisotutkimusseura.fi/tavling-for-examensarbeten-2016