SISÄLLYSLUETTELO: Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016

Sisällysluettelo

Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.)

Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016

 

Antti Kivijärvi & Marja Peltola

SUKUPOLVISTEN SUHTEIDEN LIIKUTTAMAT LAPSET JA NUORET

 

OSA I - TILASTO-OSIO

 

Jenni Moisio & Mika Gissler & Pasi Haapakorva & Sami Myllyniemi

MUUTTOLIIKE TILASTOISSA

PERHEET JA PERHEIDEN TAUSTAT

ASUMINEN JA LAPSUUDENKODISTA MUUTTAMINEN

MAAN SISÄINEN MUUTTOLIIKE

RAJAT YLITTÄVÄ MUUTTOLIIKE

 

OSA II - PROSESSUAALINEN MUUTTOLIIKE

 

Elina Turjanmaa & Anne Alitolppa-Niitamo & Katja Wikström

PERHE MUUTTAA JA MUUTTUU. PÄÄKAUPUNKISEUDUN NUORTEN KOKEMUKSIA SUKUPOLVISUHTEIDEN MUUTOKSISTA KOTOUTUMISVAIHEESSA

Heidi Ruohio

MISTÄ OLET KOTOISIN? KANSAINVÄLISESTI ADOPTOIDUT NUORET AIKUISET JA KUULUMISEN NEUVOTTELUT

Saija Benjamin & Arniika Kuusisto

”ON SE IHAN OK MUUTTAA… VAIKKA SÄ OLETKIN AINA SE UUSI TYTTÖ”

KANSAINVÄLISYYS OLETUSASETUKSENA ELÄMÄSSÄ

Pihla Maria Siim & Laura Assmuth

KOTONA KAHDESSA MAASSA? YLIRAJAISEN LAPSUUDEN TULKINNAT SUOMEEN MUUTTANEISSA VIROLAISISSA LAPSIPERHEISSÄ

Aino Ritala-Koskinen & Hannele Forsberg

PIENET MUUTOT JA MONIPAIKKAISUUS. LASTEN ASUMINEN LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TAPAUSKUVAUKSISSA

Marja Tiilikainen

SOMALIALAISTEN NUORTEN YLIRAJAINEN LIIKKUMINEN

 

OSA III - MUUTTOLIIKE PERIFERIOIDEN JA KESKUSTEN VÄLILLÄ

 

Riikka Taavetti

TÄRKEINTÄ ON LÄHTEMINEN. MUUTTAMISEN MERKITYKSET SATEENKAARINUORTEN ELÄMÄSSÄ JA AIKUISTUMISESSA

Pekka Penttinen

VIETTÄISINKÖ ELÄMÄNI PERIFERIASSA? NUORTEN MUUTTOALTTIUS ITÄ-SUOMESSA

Antti Kivijärvi

MAALTA KAUPUNKIIN? NUORET MAAHANMUUTTAJAMIEHET JA SUOMEN SISÄINEN MUUTTOLIIKE

Tiina Sotkasiira

MAAHANMUUTTAJANUORET – SUOMALAISEN SYRJÄSEUDUN TOIVEIDEN TYNNYRI?

KIRJOITTAJAT

SAMMANDRAG AV ARTIKLAR

ARTICLE ABSTRACTS