Työryhmäkutsu - Call for sessions

Työryhmäkutsu - Call for sessions

Työryhmäkutsu

XXII Nuorisotutkimuspäivät 2023
Toivon moninaisuus

Haemme nyt ehdotuksia Nuorisotutkimuspäivien työryhmiksi. Työryhmien teemat voivat liittyä laaja-alaisesti toivoon. Voit esittää työryhmää myös muista nuorisotutkimuksen ajankohtaisista aiheista. Nuorisotutkimuspäivät pidetään pääosin suomeksi, mutta myös englanninkieliset työryhmät ja -esitykset ovat tervetulleita. Halutessasi voit ehdottaa virtuaalista työryhmää.

Työryhmäesitykset (max. 250 sanaa) lähetetään viimeistään perjantaina 26.5.2023 sähköisellä lomakkeella

Nuorisotutkimuspäivät 2023 järjestetään Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksella 8.–9.11.2023. Työryhmiin tarjottavien esitysten Call for papers avataan kesäkuussa.

 ***

Call for sessions

XXII Annual Conference of Youth Studies 2023
Diversity of Hope

We are now looking for proposals for working groups at the Conference of Youth Studies. The annual conference of youth studies in 2023 will examine hope from diverse perspectives. In this phase of organizing the conference, we welcome suggestions for working groups where research, projects, and programmes related to the conference theme can be presented. Working groups dealing with “off-line” life are also very welcome. English sessions and presentations are likewise welcome.

Working group proposals (max 250 words) should be submitted by 26th May 2023 through the electronic form.

Annual Conference of Youth Studies will be onganized at Humak University of Applied Sciences, Helsinki, Finland, 8–9th November 2023. Call for papers will be opened in June.