Nuorisotutkimuspäivät 2023

Toivon moninaisuus

Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksella 8.–9.11.2023

Piirros, jossa ihmisiä piirissä ylhäältäpäin kuvattuna.
Kuva: iStock

In English below

Vuoden 2023 Nuorisotutkimuspäivät järjestetään teemalla Toivon moninaisuus. Ilmastokriisin, pandemioiden, sotien, talouskriisin ja muiden huolta herättävien ajankohtaisten ilmiöiden keskellä nuoret tarvitsevat myös toivoa. Toivoa voidaan käsitellä sekä suhteessa menneeseen että tulevaan. Toivoa voi löytyä arjen pienistä asioista tai yhtä lailla koko planeettaamme koskettavista suurista teemoista. Toivo voi liittyä nuoren harrastuksiin, vapaa-aikaan tai kavereihin, samoin kuin koulutukseen, työelämään ja siirtymiin aikuisuuteen. Toivoa voidaan löytää pohtimalla niin yhteiskunnan poliittisia tekijöitä kuin tarkastelemalla moraalia tai eettisiä kysymyksiä. Päivien tavoitteena on luoda luottamusta toivon olemassaoloon.

Nuorisotutkimuspäivät 2023 järjestetään Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksella (Ilkantie 4) ja osaan tapahtumasta voi osallistua myös etänä.

Ohjelma ja työryhmät

Nuorisotutkimuspäivien ohjelma.

Työryhmät ja abstraktit.

Pääpuhujat

Päivien pääpuhujat ovat lehtori Dr. Philip McDermott Pohjois- Irlannista Ulsternin yliopistosta ja professori, psykiatri Dr. Olga Osokina Ukrainasta Kiovan yliopistosta. Philip McDermott käsittelee toivoa konfliktoituneessa pitkittyneessä epävarmuudessa. Olga Osokina puolestaan johdattelee meitä lasten ja nuorten tilanteeseen sodan keskellä. Voiko sieltä löytyä toivoa?

Lisätietoa pääpuhujista.

Ilmoittautuminen

Nuorisotutkimuspäivien ilmoittautuminen on päättynyt.

***

XXII Annual Conference of Youth Studies 2023

Diversity of Hope

8–9th November 2023, Humak University of Applied Sciences, Helsinki, Finland

The theme of the conference is Diversity of Hope. In the midst of the climate crisis, pandemics, wars, economic crisis and other challenges that cause concern, young people need hope. In youth research, hope can be viewed both in relation to the past and the future. Hope can be seen in the tiniest everyday matters or equally in larger questions related to our entire planet. Hope can be seen in young people’s hobbies, free time or friends, as well as in education, working life and transitions to adulthood. Hope can be found in contemplating political matters or viewing moral or ethical questions. The aim of the conference is to view the life of young people, and contemplate how youth research can be utilised to create trust in the existence of hope.

The conference will be held as a hybrid event, both on-line and at Humak University of Applied Sciences, Helsinki (Ilkantie 4).

Working groups

Working groups and abstracts.

Keynote speakers 

The keynote presenters at the conference will be Senior Lecturer Dr Philip McDermott (Ulster University, Northern Ireland) and Professor, Psychiatrist Olga Osokina (Donetsk National Medical University and Kyiv Medical University, Ukraine). Philip McDermott discusses hope in conflicted protracted uncertainty. Olga Osokina examines the situation of children and young people in the midst of war. What kind of hope can be found there?

Registration

Registration is closed.