Työryhmät - Working groups

Keskiviikkona 9.11. klo 16.15–18.00

Authenticity and interconnectedness in an artificial and divided world

(Online/hybrid)

Chair: Christine Namdar, University of Helsinki

 • Oona Myllyntaus (Finnish Youth Research Society): Public art pedagogy in expanding learning environments
 • Jaana Suontausta (Tampere University): Meaningfulness on the margins of society – Perceptions of meaning in life among young adults not in employment or education
 • Christine Namdar (Helsinki University / Åbo Akademi): The Crisis of Meaning

Myytit, tabut ja todellisuus

(hybridi/hybrid)

Puheenjohtajat:
Jaakko Helander, Hämeen ammattikorkeakoulu
Päivi Pukkila, Hämeen ammattikorkeakoulu
Taru Lilja, Jyväskylän yliopisto

 • Anni Kouhia (Helsingin yliopisto): Kohdennettu nuorisotyö affektiivisena käytäntönä
 • Taru Lilja (Jyväskylän yliopisto), Päivi Pukkila & Jaakko Helander (Hämeen ammattikorkeakoulu): Monialaisuus – fantasiapuhetta vai aidosti toimiva uudistus?
 • Elina Weckström, Karri Kekkonen & Outi Kekkonen (Lapsiasiavaltuutetun toimisto): Selvitys romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa
 • Niina Autiomäki (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Nuorisoalan järjestökentän tiedontuotanto systematisoituu, kehittyy ja digitalisoituu

Nuorten elämismaailma tutkimuksen kohteena I

(lähi/onsite)

Puheenjohtajat: Ari Sivenius & Päivi Armila, Itä-Suomen yliopisto

 • Marko Manninen (THL): Vakavasti käytösoireilevan nuoren aikuisiän ennuste – koulukotitutkimuksen tuloksia
 • Heli Mutanen (Itä-Suomen yliopisto): Kamppailuja identiteeteistä ja toimijuudesta kerronnallisen asemoinnin kehyksessä
 • Janette Niiranen (THL): Kohti vakaampaa elämänkulkua – koulukotitaustaisten ja vankien elämänpoluissa esiintyvä toimijuus, sekä osallisuuden ja identiteetin suhde

Nuorten sosiaalisen kanssakäymisen digitalisoituminen covid-19 pandemian aikana ja sen ulkopuolella

(hybridi/hybrid)

Puheenjohtaja: Marianne Silvan-Lempinen, Turun yliopisto

 • Jessica Hemberg, Amanda Sundqvist & Yulia Korzhina (Åbo Akademi University, Vaasa), Lillemor Östman (Luleå Municipality, Luleå, Sweden), Sofia Gylfe, Frida Gädda, Lisbet Nyström, Henrik Groundstroem & Pia Nyman-Kurkiala (Åbo Akademi University, Vaasa): Adolescents’ and young adults’ experiences of well-being, health and loneliness during the COVID-19 pandemic
 • Noora Selin & Minna Saarinen (Turun yliopisto): ”Me selvittiin, vaikka kaikki kiinni laitettiin!” Lukiolaisten mielenterveyden palautumisen tukeminen koronapandemian jälkihoidossa
 • Marianne Silvan-Lempinen & Ismo Kantola (University of Turku): Epävarmuus ja syrjäytyminen opiskelevien nuorten kokemuksissa korona-pandemian aikana
 • Amanda Sundqvist, Jessica Hemberg & Pia Nyman-Kurkiala (Åbo Akademi University) & Ottar Ness (NTNU): The impact of educational and developmental transitions on youth’s well-being: A systematic review.

Nuorten työelämäsiirtymät ja työllistymistä tukevat palvelut I

(lähi/onsite)

Puheenjohtajat:
Mirja Määttä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Frida Westerback, Helsingin yliopisto

 • Ismo Ukkola & Riitta Seppänen-Järvelä (Kansaneläkelaitos): Nuoren toimintakyvyn arviointi ja harkinta Kelan NUOTTI-valmennuksessa 
 • Sari Pitkänen (MDI Public Oy): Monialainen yhteistyö ja nuorten työllistymistä tukevat palvelut nuorten työelämäsiirtymissä
 • Marjo Kolehmainen & Rosa-Maria Tuisku (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Ei mitään turhaa digistelyä, vaan elämää ja osallisuutta varten! Digitaitoja ja yhteisöllistä digitaalista ohjausympäristöä kehittämässä työpajatoiminnassa
 • Mirja Määttä, Juvenia (XAMK): Nuorten työpajatoiminta yhteiskunnallista tehtäväänsä määrittämässä

Nuoruus digiaikana I

(hybridi/hybrid)

Puheenjohtajat:
Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia
Ville-Samuli Haverinen, Itä-Suomen yliopisto
Päivi Berg, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia
Sari Tuuva-Hongisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia

 • Päivi Berg, Kristiina Korjonen-Kuusipuro & Sari Tuuva-Hongisto (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia): Nuoruuden digitaalisia maisemia jäljittämässä - keitä ja mitä nuoret seuraavat somessa?
 • Kati Puukko, Lauri Hietajärvi, Jussi Järvinen, Veijonaho Salla & Katariina Salmela-Aro (Helsingin yliopisto): Digital parenting profiles and parent – child media use
 • Tiina Määttä (Tampere University), Riikka Korkiamäki (Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus) & Riikka Turtiainen & Elina Vaahensalo (Turun yliopisto, Porin yliopistokeskus): Ethical challenges in asking youth to express their experiences through digital means

Nuoruus, digitaalisuus, valta – neuvotteluja kaupunkitilasta I

(hybridi/hybrid)

Puheenjohtajat:
Maaria Hartman, Tampereen yliopisto
Susanna Jurvanen, Nuorisotutkimusverkosto
Karla Malm, Nuorisotutkimusverkosto
Heta Mulari, Tampereen yliopisto

 • Anna Sofia Suoranta (Tampere University): Nuoret arkisen rauhan tekijöinä
 • Sinikka Selin (Itä-Suomen yliopisto): Getting the “best of both worlds”? – young adults balancing between their childhood regions and new domiciles

Sukupolvien vastakkaisliike ja nuoruus aikuishuolen kohteena

(lähi/onsite)

Puheenjohtaja: Päivi Armila, Itä-Suomen yliopisto

 • Kari Saari (Juvenia/ Xamk), Marko Kananen (SUEK): Löytyvätkö suurimmat haasteet harrastamiselle pelikentän ulkopuolelta? Maahanmuuttajataustaisten nuorten jalkapalloharrastamisen haasteita junioriorivalmentajien silmin
 • Minna Lumme (Aalto yliopisto): Muotoilua soveltava tutkimus nuorten kouluhyvinvoinnin tutkimuksessa
 • Päivi Armila & Ville-Samuli Haverinen (Itä-Suomen yliopisto) & Sari Tuuva-Hongisto (Xamk, Juvenia): Ruutuajan uudet muodot ja niihin kääntyvä moraalikatse

Torstaina 10.11.2022 klo 9–11

Children’s and young people’s right to participate during the COVID-19 pandemic

(hybridi/hybrid)

Chair: Alix Helfer, Finnish Youth Research Network

 • Enrique Hernández-Diez (University of Extremadura): Limits of emergency powers in the face of participatory rights: covid-19 shows discriminatory treatment against youth civic participation
 • Katariina Waltzer & Jaana Viljaranta (University of Eastern Finland, School of education and psychology), Kristiina Lappalainen (University of Eastern Finland), Fiia Söderholm & Leena Holopainen (University of Eastern Finland, School of education and psychology): The subjective well-being and school engagement of general upper secondary students during the covid pandemic
 • Ines Matres (Univerisity of Helsinki): “Ha! suck on that corona ‘found something to do” (1) Capturing adolescent experiences during the pandemic in Finland
 • Alix Helfer & Joel Manner (Nuorisotutkimusverkosto): Finnish youth's experiences from leisure time changes during the COVID-19 crisis

Kehittyvä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus

(hybridi/hybrid)

Puheenjohtaja: Anu Gretschel, Nuorisotutkimusseura

 • Anu Gretschel & Kai Tarvainen (Nuorisotutkimusseura): Mitä ovat demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistavoitteet? Käsitteellistämisen haasteet
 • Pekka Kaunismaa (Humanistinen ammattikorkeakoulu / Osaamiskeskus Kentauri): Vaikuttamistaitojen oppiminen harrastus- ja järjestötoiminnassa
 • Matti Rautiainen (Jyväskylän yliopisto) & Liisa Vanhanen-Nuutinen (Haaga-Helia): Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteutuminen ammatillisessa ja yliopistollisessa opettajankoulutuksessa

Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet

(online/hybrid)

Puheenjohtajat:
Marja Peltola & Anu Isotalo, Tampereen yliopisto
Maria Vihlman & Sanna Spišák, Turun yliopisto

 • Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto): Nuorten alkoholinkäyttötilanteet seksuaalisten normien neuvottelun areenana
 • Maria Vihlman & Sanna Spišák (Turun yliopisto): ”Musta hyviä puolia pitäis korostaa enemmän.” Nuorten aikuisten näkökulmia seksuaalisuuteen verkossa
 • Roosa Saukkonen (Tampere University): Seksuaalinen suostumus sateenkaarinuorten näkökulmasta
 • Anu Isotalo (Tampereen yliopisto): Sexting nuorten seurustelusuhteissa

Nuoret pelikulttuureissa / Young people in gaming cultures

(hybridi/hybrid)

Puheenjohtaja: Mikko Meriläinen, Tampereen yliopisto

 • Nadezhda Gerasimenko (Independent researcher): The Impact of Digital Representation on Non-digital Player's Perception (The Case of «The Sims» Franchise)
 • Ana Valeria Rodriguez (Cultural Research Institute of Autonomous Baja California University in México): “Brothers 'till the end” Interaction and interpersonal relationships between video-game players
 • Miikka Sokka (Turun yliopisto): Digipelisuhde: Pelaamisen subjektiivista merkityksellisyyttä selvittämässä
 • Tiina Auranen (Jyväskylän yliopisto): Fenomenologisen analyysin avulla selvittämään videopelaamisen yksilöllisiä merkityksiä nuorille

Nuorten elämismaailma tutkimuksen kohteena II

(lähi/onsite)

Puheenjohtajat: Ari Sivenius & Päivi Armila, Itä-Suomen yliopisto

 • Ari Sivenius (Itä-Suomen yliopisto): Kokemus X:n vangitsemisen haaste nuoren elämismaailman ymmärtämisessä
 • Tiina Parkkinen (Helsingin yliopisto): Uskonnottomien helsinkiläisten nuorten aikuisten uskontosuhde
 • Kitta Ripatti (THL): Nuorten psykologinen resilienssi
 • Päivi Armila & Mari Käyhkö (Itä-Suomen yliopisto): Hermeneuttinen intuitio nuorten elämismaailman ja elämänkulun ymmärtämisessä

Nuorten työelämäsiirtymät ja työllistymistä tukevat palvelut II

(lähi/onsite)

Puheenjohtajat:
Mirja Määttä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Frida Westerback, Helsingin yliopisto

 • Minna Vilkman & Mira Kalalahti (Jyväskylän yliopisto): Nuorten ohjauspalveluiden vaikuttavuuspuhe
 • Lotta Haikkola (Nuorisotutkimusverkosto) & Silja Uusikangas (Allianssi): Koulutukseenhakuvelvoite ja koulutuspoliittiset uudistukset. Nuorten ohjaaminen työllisyyspolitiikan ja koulutuspolitiikan risteyskohdissa
 • Tuija Koivunen (Itä-Suomen yliopisto): Työn merkitys nuorille miehille
 • Susanna Ågren & Jenni Kallio (Tampereen yliopisto, ALL-YOUTH-hanke): Ahdas työmarkkinakansalaisuus. Nuorten aikuisten kertomuksia työstä, työmarkkinoista ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta

Nuoruus digiaikana II

(hybridi/hybrid)

Puheenjohtajat:
Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia
Ville-Samuli Haverinen, Itä-Suomen yliopisto
Päivi Berg, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia
Sari Tuuva-Hongisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia

 • Tuuli Pitkänen (Nuorisotutkimusseura), Janne Takala (A-klinikkasäätiö) & Alix Helfer (Nuorisotutkimusseura): Nuorten mielenterveyden tukeminen ja tutkiminen digiaikana
 • Susan Eriksson (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Vammaisten nuorten digiaika
 • Reetta Mietola (University of Helsinki): Continuing, updating or challenging the past? Young disability activists’ relationship to the disability movement

Nuoruus, digitaalisuus, valta – neuvotteluja kaupunkitilasta II

(hybridi/hybrid)

Puheenjohtajat:
Maaria Hartman, Tampereen yliopisto
Susanna Jurvanen, Nuorisotutkimusverkosto
Karla Malm, Nuorisotutkimusverkosto
Heta Mulari, Tampereen yliopisto

 • Maaria Hartman & Heta Mulari (Tampereen yliopisto): Flowtaide kaupunkitiloissa: luovan toiminnan valta-asetelmat
 • Karla Malm (Nuorisotutkimusverkosto), Erica Åberg (Turun yliopisto), Jaana Gröhn & Malissa Wadunombi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu), Sofia Laine, Eila Kauppinen & (Nuorisotutkimusverkosto): ”Vanhemmat ihmiset eivät ole kauhean tietoisia” – käsityksiä, kokemuksia ja tulkinnallisia kamppailuja roadman-ilmiöstä
 • Anni Nyyssölä (Nuorisotutkimusseura): Sukupuolikulttuuriset rajanvedot kaupunkitilassa: tyttöihin kohdistuva seksuaalinen maine ja häirintä kontrollin muotona