Pääpuhujat - Keynote speakers

Katarina Andjelkovic

MA Katarina Andjelkovic on sekä tutkija, kehittäjä että kansalaisaktivisti, jonka tehtäviin kuuluu digitalisaation edistäminen serbialaisessa koulutuspolitiikassa ja nuorten opiskelussa niin, että sen kautta myös monet syrjityt vähemmistöt (erityisesti romanit) voisivat vapautua historian kuluessa syntyneestä ja vahvistuneesta marginaaliasemastaan. Digitalisaatio itsessään saattaa tuottaa omanlaistaan eriarvoisuutta, mistä on syytä olla tietoinen. Tästä syystä “digital fair” on yksi Andjelkovicin työn keskeinen ulottuvuus. 

Katarina Andjelkovic graduated from the Department of Sociology at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. After completing her studies, she worked at the Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications for five years, where she led projects such as the Digital School, the Digital Hour contest and the Click Safe initiative. After the ministry, she worked at the Centre for Promotion of Science for two and a half years. While at the Centre, she worked on international projects, as well as on the popularization and decentralization of science in Serbia. In 2017, when she started working for the Petlja Foundation, she returned to the field of information technology in primary and secondary school education. In her spare time, she is still involved in the promotion and popularization of science. 

Katarina Andjelkovic

Kirsten Drotner

PhD, professori (emerita) Kirsten Drotner on työskennellyt Etelä-Tanskan yliopistossa mediatutkimuksen parissa. Drotnerin pitkä ura on ollut monipuolinen ja tuottelias sisältäen mm. medialukutaidon, digitaalisen luovuuden ja erilaisten digitaalisten kommunikaatiomuotojen tutkimusta. Hänen vahvana työtä ohjaavana intressinään on ollut rakentaa nuorisotutkimuksen ja nuorisopolitiikan välistä keskustelua ja yhteistyötä. 

Kirsten Drotner is a doctor of philosophy and Emerita Professor of Media Studies at the University of Southern Denmark. Her research interests include children’s media and information literacies, digital co-creation and creative learning, and digital museum communication. Her extensive experience in directing international frontier research across the humanities, social and natural sciences has led to the publication as (co)author and (co)editor of more than 30 books and over 200 scholarly articles and book chapters. An elected fellow of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, the Academia Europaea, the International Communication Association, and recipient of the Association’s Applied Research Award, she is passionate about bringing research evidence to bear on policies and practices.

Kirsten Drotner.

Sofia Laine

VTT, dosentti Sofia Laine valittiin keväällä 2022 Nuorisotutkimusseuran uudeksi tutkimusprofessoriksi. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut Suomen edustajana eurooppalaisten nuorisotutkijoiden yhteistyöelimessä PEYR (Pool of European Youth Researchers). Sofia Laineen monimenetelmäisissä, monipaikkaisissa ja tieteenalarajat ylittävissä tutkimuksissa nuoruus on nähty dynaamisen, aktiivisen ja luovan toimijuuden ikävaiheena, joka kuitenkin on myös herkkä ja altis monenlaisille eriarvoistumisen kehityskuluille.

Sofia Laine holds a PhD in Development Studies and is a Research Professor (the Finnish Youth Research Society). Her multidisciplinary research has focused on young people, and political and cultural engagements in multiple national, European, Mediterranean, and global settings. More recently she has also studied young refugees, volunteer work, and art education. She currently works in the Academy of Finland funded research project What works? Youth transitions from education to employment in the Middle East and North Africa (2019–2023, University of Tampere). At the moment, she also leads a project in the Finnish Youth Research Network that analyses young people’s leisure-time activities in public and semi-public places during the Covid-19 pandemic. Reecntly (2021-2022), she worked as a Research Manager at the Juvenia – Youth Research and Development Centre in the South-Eastern Finland University of Applied Sciences. 

Sofia Laine