Työryhmät - Working groups

Torstaina 4.11. klo 14.30-16.50

Kanssatutkimuksellisia käännekohtia nuorisotutkimuksen kentällä (1/2)

(hybridi/hybrid, Metsätalo, Sali/Hall 11)

Puheenjohtajat: Marjukka Laiho & Nina Tokola (Itä-Suomen yliopisto) & Sanna Spišák (Turun yliopisto)

 • Tiina Määttä (Tampereen yliopisto), Riikka Korkiamäki (Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus), RiikkaTurtiainen & Elina Vaahensalo (Turun yliopisto, Porin yliopistokeskus): Osallistavat keinot ymmärtää nuorten joukkokokoontumisten taustalla olevia motivaatioita
 • Penni Pietilä (Helsingin yliopisto), Jesse Sinikoski: Ihme satu – matkalla opettajasta ja opiskelijasta tutkijaksi ja kanssatutkijaksi ammatillisen koulutuksen kontekstissa
 • Nina Tokola & Irmeli Mustalahti (University of Eastern Finland): Co-research with young people as parallel pathways

Nuoret, talous ja kasvatus (1/2)

(lähi/onsite, Kielikeskus, sh204)

Puheenjohtajat: Marilla Kortesalmi (Laurea-AMK), Mette Ranta (Helsingin yliopisto) & Minna Autio (Helsingin yliopisto)

 • Sinikka Aapola-Kari & Jenni Lahtinen & Karla Malm (Nuorisotutkimusverkosto): TET ja tasa-arvo – nuorten näkemyksiä peruskoulun työelämään tutustumisjaksoista
 • Henna Kettunen, Minna Autio & Anna Kouhia (Helsingin yliopisto): Nuorten aikuisten kestävää materiaalisuhdetta jäljittämässä – kuluttajan ja materian yhteistoimijuus
 • Minna Autio (Helsingin yliopisto), Marilla Kortesalmi (Laurea-AMK) & Sanna Sekki (Helsingin yliopisto): Nuorten kokemuksia perheen rahankäyttökulttuurista – ”Raha-asioista on saanut neuvoja mitä kannattaa tehdä ja mitä jättää tekemättä.

Nuorten toimijuus järjestö- ja kansalaistoiminnassa (1/2)

(lähi/onsite, Kielikeskus, sh. 205)

Puheenjohtaja: Eeva Sinisalo-Juha (Humak, Osaamiskeskus Kentauri)

 • Timo Sinivuori (Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri): Työelämän tulkintafoorumit osaamisen kehittämisen kulmakivinä
 • Nina Hammarberg (Helsingin Diakonissalaitos): Case Vamos: työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten näkemyksiä kansalaistoiminnan mahdollisuuksista tai osallistumisen esteistä
 • Kimmo Lind & Sari Huttu (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Nuorisoalan järjestöjen toimintaympäristömuutoksista
 • Johan Koskinen, Pia Nyman Kurkiala & Jessica Hemberg (Åbo Academy): Nuori ja suomenruotsalainen

Youth constructing identities and worldviews in times of uncertainty (1/2)

(hybridi/hybrid, Metsatalo, Sali/Hall 2)

Chair: Saija Benjamin, University of Helsinki, saija.benjamin(at)helsinki.fi

 • Saija Benjamin (University of Helsinki), Visajaani Salonen (University of Helsinki, Finland), Liam Gearon (University of Oxford), Arniika Kuusisto (Stockholm University, Sweden) & Pia Koirikivi (University of Helsinki, Finland): Shifting National Identities among Finnish Youth in Vocational Education
 • Sinikka Selin (Itä-Suomen yliopisto): Young Karelians – roots in the past, eyes on the future
 • Helena Pennanen (University of Oulu) & Ville Pöysä (University of Eastern Finland): Moving and connecting materials – everyday life and growing up in rural Finland
 • Hanna Tyvelä (Tampereen yliopisto) & Erica Åberg (Turun yliopisto): Whipping and Cooking – Finnish hiphop masculinities in domestic spaces
 • Emilia Lounela (Helsingin yliopisto): With society against us, we only have ourselves to turn to” - Perspectives on the incel phenomenon

Nuoret ja seksuaalisuudet

(etä/online, Metsätalo, Sali/Hall 18)

Puheenjohtajat: Anu Isotalo & Marja Peltola (Tampereen yliopisto)

 • Satu Venäläinen (Helsingin yliopisto) & Sanna Aaltonen, Itä-Suomen yliopisto): Seksuaalisen häirinnän aikaan ja paikkaan sidotut tulkinnat
 • Matti Pihlajamaa (Amnesty International Suomen osasto) & Satu Venäläinen (Helsingin yliopisto): Puhutaan seksuaalisesta häirinnästä ja suostumuksesta: Reflektioita järjestö- ja tutkijayhteistyöstä väkivaltakulttuurin purkamiseksi
 • Minna Laiti (Turun yliopisto), Heidi Parisod (Hoitotyön tutkimussäätiö), Anni Pakarinen & Sanna Salanterä (Turun yliopisto): Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden käsittely yläkoulun kouluterveydenhuollossa: Merkityksellinen mutta vähäisesti käsitelty nuoruuden teema

Nuoret poikkeustilassa – korona-aika nuorten kokemana

(lähi/onsite, Kielikeskus, sh. 405)

Puheenjohtajat: Päivi Känkänen, Marjatta Kekkonen, Mika Gissler & Anna-Maria Isola (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL)

 • Ella Sihvonen & Miia Saariallio-Torp (Kelan tutkimus): Nuorten korona-arki koronapandemian ensimmäisessä aallossa: toivoa ja toivottomuutta
 • Jessica Hemberg, Yulia Korzhina, Amanda Sundqvist, Lisbet Nyström (Åbo Akademi), Lillemor Östman (Luleå kommmun, Sverige), Henrik Groundstroem & Pia Nyman-Kurkiala (Åbo Akademi): Ungas upplevelser av distansstudier, studiemotivation och stödbehov under COVID-19 pandemin i Svenskfinland
 • Satu Majlander & Reija Klemetti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL) & Jukka Lehtonen (Helsingin yliopisto): Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien nuorten hyvinvointi koronakriisin aikana
 • Jenni Lahtinen & Tuuli Pitkänen (Nuorisotutkimusverkosto): Nuorten koettu hyvinvointi korona-aikana, hyvinvoinnin muutos ja yhteys rajoitustoimenpiteisiin

Nuorisotyö ja nuoret liikkeellä - näkökulmia monikenttäisen nuorisotyön tutkimukseen

(lähi/onsite, Kielikeskus, sh. 403)

Puheenjohtaja: Aino Tormulainen (Humanistinen ammattikorkeakoulu)

 • Anu Gretschel (Nuorisotutkimusverkosto): Yhdenvertaisuus avoimen nuorisotyön arviointikriteerinä - kokemuksia Lounais-Suomen AVIN rahoittamasta hankkeesta
 • Ville-Samuli Haverinen & Päivi Armila (Itä-Suomen yliopisto), Kristiina Korjonen-Kuusipuro (XAMK),
  Biljana Stankovic ((Itä-Suomen yliopisto), Sari Tuuva-Hongisto (XAMK): Nuoret poikkeusolojen digitaalisissa imperatiiveissa
 • Vilma Kinnunen & Jesse Boström (Nuorisoasuntoliitto), Jessica Hakala, Matti Mears ja Pietro Saari (Aseman lapset ry.): Työparimallilla vastataan rikostaustaisten nuorten tarpeisiin
 • Aino Tormulainen (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Liikkuvan nuorisotyön käsitteen määrittelyn jäljillä

Tutkimusetiikka lapsi- ja nuorisotutkimuksessa

(lähi/onsite, Metsätalo, Sali/Hall 7)

Puheenjohtajat: Tiina Valkendorff & Harry Lunabba (Helsingin yliopisto)

 • Marianne Notko & Eija Sevón (Jyväskylän yliopisto), Eija Salonen (Helsingin yliopisto) & Maria Lahtinen (Jyväskylän yliopisto): Konfliktit ja vallankäyttö lasten ja nuorten lähisuhteissa: tutkimusetiikan kriittisiä pisteitä
 • Satu Olkkonen (Taideyliopisto): Ei rokote, mutta näöntarkastus
 • Harry Lunabba (University of Helsinki): Eettinen tasapaino lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa?
 • Tiina Valkendorff (Helsingin yliopisto): Lasten koronaa koskevat kokemukset - tutkimusprosessin tarkastelua tutkimusetiikan näkökulmasta

Young people as environmental citizens beyond individualistic consumers

(hybridi/hybrid, Metsätalo, Sali/Hall 4)

Chairs: Päivi Honkatukia, Tampere University, paivi.honkatukia(at)tuni.fiKirsi Pauliina Kallio, Tampere University, kirsipauliina.kallio(at)tuni.fi

 • Eerika Albrecht (University of Eastern Finland), Janette Huttunen (Åbo Akademi): Young peoples’ environmental citizenship in the news and social media framings on the Fridays for Future Movement in Finland
 • Henna Juusola & Jukka Viljanen (Tampere University): Participation of Sámi youth in the Finnish climate act reform from the perspective of social justice
 • Jenni Kettunen (University of Helsinki): Towards understanding practices of visual participation: Exploring the meaning of visual content on social media channels among young environmental activists in Finland

Perjantaina 5.11. klo 12.00-14.30

Kanssatutkimuksellisia käännekohtia nuorisotutkimuksen kentällä (2/2)

(hybridi/hybrid, Metsätalo, Sali/Hall 8)

Puheenjohtajat: Marjukka Laiho & Nina Tokola (Itä-Suomen yliopisto & Sanna Spišák (Turun yliopisto)

 • Heta Mulari (Tampereen yliopisto): Kanssatutkijuus, affektiivisuus ja valta
 • Maria Tapola-Haapala & Yrjö Engeström (CRADLE, Helsingin yliopisto), Pauliina Rantavuori (Tampereen yliopisto), Piia Ruutu & Maria Tapola-Haapala (CRADLE, Helsingin yliopisto): Muutoslaboratoriotyöskentelyä nuorten kanssa – kanssatutkimuksellisia reflektioita
 • Jarmo Rinne & Aki Lintumäki (Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, XAMK): Millaista tietoa taideperustaisella kanssatutkimuksella saadaan?

Nuoret, talous ja kasvatus (2/2)

(lähi/onsite, Kielieskus, sh. 204)

Puheenjohtajat: Marilla Kortesalmi (Laurea-AMK), Mette Ranta (Helsingin yliopisto) & Minna Autio (Helsingin yliopisto)

 • Janne Poikolainen (Helsingin yliopisto): Lasten musiikkifanius ja fanikulttuurisen musiikinkulutuksen ylisukupolviset ulottuvuudet
 • Leena Käyhkö (Helsingin yliopisto): Onko nuori yrittäjyyskasvatuksen kohteena, välineenä vai subjektina?
 • Outi Alakärppä (Jyväskylän yliopisto): Nuorten naisten työelämäprofiilit, toimintamahdollisuudet ja työn ja perheen yhteensovittamisen odotukset
 • Mette Ranta & Milla Kruskopf (Helsingin yliopisto), Marilla Kortesalmi (Laurea-ammattikorkeakoulu), Kirsti Lonka (Helsingin yliopisto) & Panu Kalmi (Vaasan yliopisto): Miten opettajat kokevat tulevaisuustaitojen opettamisen? Erityishuomiona talousosaaminen

Nuorten toimijuus järjestö- ja kansalaistoiminnassa (2/2)

(lähi/onsite, Kielikeskus, sh. 205)

Puheenjohtaja: Eeva Sinisalo-Juha (Humak, Osaamiskeskus Kentauri)

 • Eeva Sinisalo-Juha (Kentauri / Humanistinen ammattikorkeakoulu): Nuorten järjestö- ja harrastustoiminnan peilautuminen kokemukseen osallisuudesta yhteisöihin, yhteiskuntaan sekä yksinäisyydestä
 • Pekka Kaunismaa (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Monialaisesti järjestöaktiivit nuoret
 • Hippu Helminen(Helsingin yliopisto): Moniulotteinen mobilisoituminen — Nuorten omatoimiaktivismista kehittynyt ja vaikuttavuuden lähde. Näkökulma 2000-luvun kansalaisosallistumiseen.

Youth constructing identities and worldviews in times of uncertainty (2/2)

(hybridi/hybrid, Metsätalo, Sali/Hall 2)

Chair: Saija Benjamin, University of Helsinki, saija.benjamin(at)helsinki.fi

 • Pia Koirikivi & Saija Benjamin (University of Helsinki, Finland), Arniika Kuusisto (Stockholm University, Sweden), Liam Gearon (University of Oxford) & Lauri Hietajärvi (University of Helsinki): Resilience and Wellbeing as Dimensions of Worldview Construction – A Study on Finnish Youth
 • Ralph Chan (University of Vienna): #YOUTH: Young people and their Opportunities. Understanding Transitions and How Decisions are made
 • Christine Namdar (Åbo Akademi): The Greta Thunberg Effect - At risk youth as potential ideal transformative agents
 • Sari Pekkola (Kristianstad University): Staying away somewhere else - Narratives of young adults in Bali (online)

Aikuistumisia koronan aikaan

(lähi/onsite, Kielikeskus, sh. 405)

Puheenjohtajat: Mirja Määttä (Juvenia, XAMK) & Eriikka Oinonen (Tampereen yliopisto)

 • Jenni Kallio, Päivi Honkatukia, Annika Valtonen (Tampereen yliopisto): Nuori aikuisuus tiheänä elämänvaiheena koronakriisin aikana – eettis-metodologisia kysymyksiä
 • Helena Helve (Tampereen yliopisto): Hermeneuttis-fenomenologinen tulkinta nuorten koronakokemuksista ja tulevaisuuden näkymistä
 • Mirja Määttä (Juvenia, XAMK) & Westerback, Frida (Helsingin yliopisto): Etenevä elämä vai supistuneet suunnitelmat? – Korona-ajan kokemukset nuorten aikuisten elämänkulussa
 • Eriikka Oinonen & Riikka Korkiamäki (Tampereen yliopisto): Kaaoksen kesyttäjät - koronakriisi ja arjen haltuunotto korkeakouluopiskelijoiden kuvaamana

Ammattiin opiskelevat nuoret yhteiskunnan muutosten keskellä

(hybridi/hybrid, Kielikeskus, sh. 206)

Puheenjohtajat: Susanna Ågren (Tampereen yliopisto), Riikka Suhonen & Antti Seitamaa (Helsingin yliopisto)

 • Paula Kilpeläinen & Veera Hakamäki-Stylman (Karvi): Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävät tekijät ammatillisessa koulutuksessa - osallisuuden tunne saa osallistumaan
 • Sanna Ryökkynen, Anu Raudasoja, Sanna Heino, Päivi Pynnönen (HAMK University of Applied Sciences): Osallisuus rakentuu yhteistyössä
 • Niina Meriläinen (Tampereen yliopisto): Ajelehtivat nuoret ja heidän ongelmansa”- miten ammattiin opiskelevat kehystetään yhteiskunnassa
 • Sanna Ryökkynen (Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki): Kukoistaaksemme tarvitsemme yhteisöä
 • Susanna Ågren (Tampereen yliopisto): Kunnolliset ammattilaiset: työntekijöitä, veronmaksajia vai myös jotain muuta?

Digitaalinen intiimi seksuaalisuudesta tietämisen käännekohtana

(etä/online, Kielikeskus, sh. 403)

Puheenjohtajat: Sanna Spišák & Maria Vihlman (Turun yliopisto)

 • Sanna Spišák (Turun yliopisto): Seksi on kahden ihmisen välinen intiimi tapahtuma. Alaikäiset, pornografia ja käsitykset seksistä
 • Maria Vihlman (Turun yliopisto): Ketä ja mitä kuullaan, kun tiedetään seksisomesta? Nuorten aikuisten kokemukset huolipuheen haastajana.

Nuorten mielenterveyden tuen jatkuvuus aikuisuuden kynnyksellä

(hybridi/hybrid, Metsätalo, Sali/Hall 11)

Puheenjohtajat:Tuuli Pitkänen (Nuorisotutkimusverkosto) & Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö)

 • Yulia Korzhina, Jessica Hemberg, Pia Nyman-Kurkiala & Lisbet Fagerström (Åbo Akademi University in Vaasa): Loneliness amongst the new youth generation. Groups of adolescents and young adults predisposed to loneliness: a systematic review
 • Jessica Hemberg, Yulia Korzhina, Henrik Groundstroem, Lillemor Östman, Lisbet Nyström & Pia Nyman-Kurkiala (Åbo Akademi University in Vaasa): Loneliness – two sides to the story: adolescents’ lived experiences in the year 2020
 • Susanna Jurvanen, Alix Helfer, Annastiina Mäkilä, Helena Huhta & Tuuli Pitkänen (Nuorisotutkimusverkosto): Selvitys nuorten päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla
 • Angelika Polak (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK): Nuorten hyvinvoinnin edistäminen tanssin kautta

Rasismin tutkimus ja sen käännekohdat nuorisotutkimuksessa

(hybridi/hybrid, Metsätalo, Sali/Hall 18)

Puheenjohtajat: Tuuli Kurki (Helsingin yliopisto), Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto) & Jenni Helakorpi (Helsingin yliopisto)

 • Marko Kananen (Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, XAMK): ”Siinä mielessä epäsuomalainen” – maahanmuuttotaustaiset nuoret jalkapalloilijat ja urheilumedian valkoinen katse
 • Tanja Kohvakka (Åbo Akademi): Vähemmistöt peruskoulun historianopetuksessa
 • Tuuli Kurki (Helsingin yliopisto): Valkoinen rasismintutkija puhuteltavana
 • Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto): Kohti intersektionaalista ja antirasistista (ura)ohjausta
 • Elina Niinivaara (Tampereen yliopisto): ”I wish I was born 200 years ago, so that I would not have to think!” Refugee background youth in quest of a value landscape