Työryhmäkutsu - Call for sessions

Työryhmäkutsu                                                             

XX Nuorisotutkimuspäivät  

Käännekohtia – nuoret yhteiskunnallisissa muutoksissa      

Helsingin yliopistolla 4.–5.11.2021

Haemme nyt ehdotuksia Nuorisotutkimuspäivien työryhmiksi. Päivien teemaan liittyvien työryhmien lisäksi ohjelma on avoin myös muille nuorisotutkimuksen ajankohtaisille kysymyksille. Halutessasi voi ehdottaa myös virtuaalista työryhmää. Nuorisotutkimuspäivät pidetään pääosin suomeksi, mutta myös englanninkieliset työryhmät ja -esitykset ovat tervetulleita. 

Työryhmäesitykset (max. 250 sanaa) lähetetään 31.5 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Työryhmiin tarjottavien esitysten Call for papers avataan kesäkuussa.

Nuorisotutkimuspäivät 2021 järjestävät yhdessä Nuorisotutkimusseura ja Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian oppiaineet.

****

Call for Sessions

XX Annual Conference on Youth Studies

Turning points – young people in social changes

4–5th November 2021, University of Helsinki, Finland

We are now looking for proposals for working groups at the Conference on Youth Studies. We welcome proposals on working groups related to the conference's theme and other current themes in youth studies. If you wish, you can also offer a virtual session. English sessions and presentations are welcome.

Working group proposals (max 250 words) should be submitted by 31th May through the electronic form.

Call for papers will be opened in June.

XX Annual Conference on Youth Studies is organized in collaboration between The Finnish Youth Research Society and University of Helsinki, disciplines of social and public policy and sociology (Faculty of Social Sciences).