Call for Papers

XVII Nuorisotutkimuspäivät

Youth Cultures and Wellbeing

Call for Papers is now closed. Thank you for all your proposals!

Helsinki 5.–6.11.2018

#nuorisotutkimuspaivat #nuorisotutkimusseura30

Vuonna 2018 järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien teemana on nuorisokulttuurit ja hyvinvointi. Nuorisokulttuurien tutkimus ja ymmärtäminen ovat olleet nuorisotutkimuksen tärkeitä aihepiirejä jo 30 vuotta sitten, vuonna 1988, jolloin Nuorisotutkimusseura perustettiin.

Nuorisotutkimuspäivien teema haastaa katsomaan nuorisokulttuurisia ilmiöitä ja keskustelemaan niistä sosiaalisten suhteiden, sosiaalisuuden, oppimisen, myönteisten käytäntöjen, terveyden edistämisen ja osallistumisen ulottuvuuksilla – jolloin nuorisokulttuureiden synnyttämät hyvinvointiulottuvuudet korostuvat riski- ja huolipuheen jäädessä sivummalle. Nuorisokulttuureja tarkastellaan tapahtumassa useista erilaisista näkökulmista. Nuorisotutkimusseuran juhlavuonna ei myöskään unohdeta suomalaisen nuorisotutkimuksen historiaa ja tulevaisuutta – sekä näiden teemojen yhteyttä hyvinvointiin.

Youth Cultures and Wellbeing -konferenssi on järjestyksessään 17. kerta, kun Nuorisotutkimusseura ry. järjestää Nuorisotutkimuspäivät. Samalla konferenssi on Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma.

Päivien kansainväliset pääpuhujat

Konferenssin pääpuhujina ovat johtaviin kansainvälisiin nuorisokulttuuritutkijoihin lukeutuva professori Andy Bennett (Griffithin yliopisto, Australia), joka on tutkinut laajasti nuorten kulttuureja, myös hyvinvoinnin näkökulmista. Professori Carmen Leccardi (Milano-Bicoccan yliopisto, Italia) on perehtynyt nuorten temporaalisiin kulttuureihin sekä uuteen individualismiin ja solidaarisuuskokemuksiin. Tutkija Sian Lincoln (Liverpool John Mooresin yliopisto, Iso-Britannia) tunnetaan puolestaan digitaalisen nuorisokulttuurin asiantuntijana.

Lisätietoa pääpuhujista. 

Työryhmät ja posterit

Nuorisotutkimuspäivillä kokoontuu työryhmiä, joihin haemme nyt ehdotuksia:

 • Työryhmistä. Ehdotetussa työryhmässä on 1–5 samaan teemaan liittyvää työryhmäesitystä.
 • Yksittäisistä työryhmäesitelmistä. Järjestelytoimikunta jaottelee yksittäiset esitelmät 3–5 esityksen sessioiksi. Yhden esityksen pituus on noin 15-20 min.
 • Postereista.

Työryhmien tai yksittäisten esitelmien ei tarvitse kytkeytyä päivien pääteemaan, vaan ohjelma on avoin myös muille nuorisotutkimuksellisille teemoille. Toivotamme tervetulleeksi ehdotukset, jotka tulevat tutkimuksen ulkopuolelta, kuten nuorisoalan sekä lasten ja nuorten parissa tehtävän käytännön kentältä. Rohkaisemme innovatiivisiin työskentelytapoihin työryhmissä. Konferenssin pääkieli on tänä vuonna englanti, mutta työryhmiin voi ehdottaa suomenkielisiä esityksiä ja kokonaan suomenkielisiä työryhmiä.

Alla on suuntaa-antavia työryhmien ja esitelmien aiheita ja aihepiirejä. Toivotamme tervetulleeksi kaikenlaiset ehdotukset työryhmien tai esitelmien teemoiksi:

 1. Nuorisotutkimuksen historia
 2. Nuorten digitaaliset kulttuurit
 3. Nuorisokulttuurien yhteys terveyskäyttäytymiseen ja hyvinvointiin
 4. Rap/hip-hop -kulttuuri
 5. Vammaisten nuorten kulttuuri
 6. Lasten ja nuorten arki
 7. Lasten ja nuorten vapaa-aika
 8. Tyttökulttuurit
 9. Poikakulttuurit
 10. Urbaani tila
 11. Salatut kulttuurit
 12. Nuorisotutkimuksen metodiset ja eettiset kysymykset
 13. Monikulttuurisuus ja etnisyys
 14. Nuorten ystävyys- ja vertaissuhteet
 15. Populaarikulttuurin tutkimus
 16. Nuorten aikaan sidotut kulttuurit
 17. Avoin teema

Ilmoittautuminen

Abstraktit sekä yksittäisistä esityksistä että sessioista lähetetään 31.5. mennessä sähköisen lomakkeen kautta: https://www.lyyti.in/XVIIFYRS30Conference

Tärkeitä päivämääriä

 • 31.5. Sessio-, posteri- ja yksittäisten esitelmäehdotusten deadline
 • 30.9. Ilmoittautuminen päiville päättyy
 • 5.-6.11. Nuorisotutkimuspäivät 2018

Liity Nuorisotutkimusseuran jäseneksi!

Nuorisotutkimuspäivien hinta on 70 euroa; opiskelijoille ja Nuorisotutkimusseuran jäsenille 30 euroa.
Nuorisotutkimusseuran normaali jäsenmaksu on 25 €/vuosi ja opiskelijoille 10 €/vuosi.

Liity Nuorisotutkimusseuran jäseneksi juhlavuoden kunniaksi täyttämällä sähköinen jäsenhakemuslomake: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/yhdistys/jasenyys.

Päiville ovat tervetulleita kaikki nuoriin ja nuoruuteen liittyvien kysymysten parissa työskentelevät.

Tervetuloa!