Nuorisotutkimuspäivät 2018

XVII Nuorisotutkimuspäivät
Youth Cultures and Well-Being

Nuorisotutkimusseura 30 vuotta!

Helsinki 5.–6.11.2018

#nuorisotutkimuspaivat #nuorisotutkimusseura30

Vuonna 2018 järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien teemana on nuorisokulttuurit ja hyvinvointi. Nuorisokulttuurien tutkimus ja ymmärtäminen ovat olleet nuorisotutkimuksen tärkeitä aihepiirejä jo 30 vuotta sitten, vuonna 1988, jolloin Nuorisotutkimusseura perustettiin.

Nuorisotutkimuspäivien teema haastaa katsomaan nuorten kulttuurisia ilmiöitä ja keskustelemaan niistä sosiaalisten suhteiden, sosiaalisuuden, oppimisen, myönteisten käytäntöjen, terveyden edistämisen ja osallistumisen ulottuvuuksilla – jolloin nuorisokulttuureiden synnyttämät hyvinvointiulottuvuudet korostuvat riski- ja huolipuheen jäädessä sivummalle. Nuorisokulttuureja tarkastellaan tapahtumassa useista erilaisista näkökulmista. Nuorisotutkimusseuran juhlavuonna ei myöskään unohdeta suomalaisen nuorisotutkimuksen historiaa ja tulevaisuutta – sekä näiden teemojen yhteyttä hyvinvointiin.

Youth Cultures and Well-Being -konferenssi on järjestyksessään 17. kerta, kun Nuorisotutkimusseura ry. järjestää Nuorisotutkimuspäivät. Samalla konferenssi on Nuorisotutkimusseuran 30-juhlavuoden päätapahtuma.