Nuorisotutkimuspäivät 2018

XVII Nuorisotutkimuspäivät
Youth Cultures and Well-Being

Nuorisotutkimusseura 30 vuotta!

Helsinki 5.–6.11.2018

#nuorisotutkimuspäivät #youthstudiesconference #nuorisotutkimusseura30

Päivien ohjelma (in the English language pages)

Important dates

  • 2.11.2018 Abstracts for parallel sessions published
  • 15.10.2018 Schedule and info on Parallel sessions' is published
  • 1.10.2018 Registration is now closed
  • Week 41: Parallel sessions' schedules will be published
  • 30.9.2018 Deadline of registration and payments
  • 5.9.2018: Registration opens
  • 30.8.2018: Call for Papers Closed - The Call for Papers for XVII Annual Conference of Youth Studies is now closed

Vuonna 2018 järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien teemana on nuorisokulttuurit ja hyvinvointi. Nuorisokulttuurien tutkimus ja ymmärtäminen ovat olleet nuorisotutkimuksen tärkeitä aihepiirejä jo 30 vuotta sitten, vuonna 1988, jolloin Nuorisotutkimusseura perustettiin.

Nuorisotutkimuspäivien teema haastaa katsomaan nuorten kulttuurisia ilmiöitä ja keskustelemaan niistä sosiaalisten suhteiden, sosiaalisuuden, oppimisen, myönteisten käytäntöjen, terveyden edistämisen ja osallistumisen ulottuvuuksilla – jolloin nuorisokulttuureiden synnyttämät hyvinvointiulottuvuudet korostuvat riski- ja huolipuheen jäädessä sivummalle. Nuorisokulttuureja tarkastellaan tapahtumassa useista erilaisista näkökulmista. Nuorisotutkimusseuran juhlavuonna ei myöskään unohdeta suomalaisen nuorisotutkimuksen historiaa ja tulevaisuutta – sekä näiden teemojen yhteyttä hyvinvointiin.

Youth Cultures and Well-Being -konferenssi on järjestyksessään 17. kerta, kun Nuorisotutkimusseura ry. järjestää Nuorisotutkimuspäivät. Samalla konferenssi on Nuorisotutkimusseuran 30-juhlavuoden päätapahtuma.

Konferenssin pääkieli on englanti.