Työryhmät

Nuorisotutkimuspäivien 2017 abstraktikirja (pdf)

Muutoksia työryhmissä (päivitetty 2.11.):

Peruuntuneita työryhmäesityksiä

Työryhmä 3) Suvi Kauppi: Yliopisto-opiskelijoiden tuen tarve ja tukipalveluihin hakeutuminen perusteltuna toimintana. Työryhmä 5) Airi-Alina Allaste: Mobility and Citizenship in European Union. Työryhmä 6) Amit Mittal: Young Consumers in Emerging Markets: The Future of Marketing. Työryhmä 15) Pirjo Junttila-Vitikka: Miten kasvatus taipuu arvioitavaksi nuorisotyössä.

Muut muutokset työryhmissä:

Työryhmän 15 puheenjohtajana toimii Aino Lapin sijaan Tiina Ristikari (THL).

Torstai 2.11. klo 15:30–17:30

1. Kontrolliammattilaiset ja nuorisotyö – onko vuoropuhelu mahdollista?
Sali 131
Puheenjohtajat: Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto) & Minna Piispa (Oikeusministeriö, Rikoksentorjuntaneuvosto)

 • Tanja Moilanen (Itä-Suomen yliopisto), Tarja Mankkinen (Sisäministeriö), Anna-Maija Pietilä (Itä-Suomen yliopisto), Mari Kangasniemi (Itä-Suomen yliopisto): Pohjoismaiset moniammatilliset toimintamallit nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja rikosten ehkäisyssä
 • Noora Hästbacka & Elina Pekkarinen (Nuorisotutkimusverkosto): Kolminkertainen marginaali? –sijaishuollon yksiköihin sijoitetut nuoret, psyykkinen problematiikka ja rikollisuus
 • Leo Heikkilä (Helsingin kaupunki): Nuoren rikoksesta epäillyn elämäntilanteen arviointi BAROfi-menetelmällä
 • Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto): Kontrolliammattilaiset metrossa: nuorten kokemuksia ja odotuksia

2. Nuoret, normit ja neuvottelut
Sali TS101
Puheenjohtajat: Heta Mulari (Nuorisotutkimusseura) & Marja Peltola (Nuorisotutkimusseura & Helsingin yliopisto)

 • Karla Malm (Nuorisotutkimusseura): Seksuaalikasvatus peruskoulun oppikirjoissa vuosina 1972–2013: Normaalin muuttuvat rajat
 • Johanna Järvinen-Tassopoulos & Kirsimarja Raitasalo (THL): Ei mitään hajua nuorten perjantai-illan viettotavoista? Päihteiden käyttö ja rahapelaaminen 9.-luokkalaisten maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa
 • Heta Mulari (Nuorisotutkimusseura): Sirkus, kaupunkitilan haltuunotto ja urbaani aktivismi
 • Marja Peltola (Nuorisotutkimusseura & Helsingin yliopisto): Nuori äitiys monikulttuurisessa Suomessa

3. Nuorten tukeminen koulutuksessa ja koulutuksen ulkopuolella
Sali TS127
Puheenjohtaja: Teemu Suorsa (Oulun yliopisto)

 • Jussi Silvonen (Itä-Suomen yliopisto): Seurantatutkimus toiselta asteelta eteenpäin
 • Sanna Mäkinen (Itä-Suomen yliopisto): Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toimijuuden tilat ja resurssit
 • Sirpa Ylimaula (Oulun yliopisto): Työpajatoiminnan opinnollistamisen ja monialaisen yhteistyön haasteet
 • Teemu Suorsa (Oulun yliopisto): Monialainen yhteistyö oppilashuollossa
 • Kirsi Raetsaari (Oulun yliopisto): Lukion keskeyttämisvaarassa olevien ohjaus perusteltuna toimintana

4. Nuoruus ja vammaisuus
Salli IT113
Puheenjohtajat: Anni Rannikko (Itä-Suomen yliopisto), Aarno Kauppila (Helsingin yliopisto) & Reetta Mietola (Helsingin yliopisto) 

 • Aarno Kauppila (Helsingin yliopisto) & Reetta Mietola (Helsingin yliopisto): Kuka suostuu ja mihin? Tutkimuseettisten pulmien ja ratkaisujen äärellä
 • Anni Rannikko (Itä-Suomen yliopisto): Asennetta ei voi oppia, luistelun voi: Urheilijan keho roller derbyssä
 • Marja Irjala (Oulun yliopiston tutkijakoulu): Vammaisten oppisopimuskoulutukseen mallia Saksasta
 • Reetta Mietola (Helsingin yliopisto): Koko elämä palveluissa: vaikeasti kehitysvammaisen henkilön nuoruus ja elämänkulku kehitysvammapalveluissa

5. Alueellisuus, kansallisuus ja kansainvälisyys/Regional, national and international perspectives
Sali/Lecture hall IT112
Puheenjohtaja/Chair: Sinikka Aapola-Kari (Nuorisotutkimusseura)

 • Sari Tuuva-Hongisto (Itä-Suomen yliopisto): Kotona, maalla, syrjässä -syrjäkylänuoret lähtemisen paineessa
 • Ville Pöysä (Itä-Suomen yliopisto): Koti Käpykylässä – syrjäinen paikka ja sukupuoli poikien elämänkuluissa
 • Jussi Ronkainen, Marko Kananen & Kari Saari (Kaakkois-Suomen amk/Juvenia): Nuorten Suomi-Venäjä kaksoiskansalaisten suhde kansallisuuksiin ja kansalaisena toimimiseen 

6. Nuorisokulttuurit ja kulutus/Youth cultures and consumption
Sali/Lecture hall IT105
Puheenjohtajat/Chairs: Anna Anttila & Eeva Ahtee (Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut)

 • Susan Eriksson (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Vammaiset nuoret liikunnallisissa nuorisokulttuureissa - integraation ja erottautumisen pyrkimyksiä
 • Arseniy Svynarenko (Nuorisotutkimusverkosto) & Olli Haanpää (Tampereen yliopisto): Pokémon GO: a hybrid reality game that fosters youth mobility and new solidarities
 • Janne Poikolainen (Nuorisotutkimusverkosto): ”Ei oo lasten terveellistä fanittaa tuollaista" - Popidolit, lasten musiikinkulutuksen muutos ja lapsuuden häilyvät rajat


Perjantai 3.11. klo 9:00–10:30

7. Kerrottu lapsuus ja nuoruus muistitiedossa, osa I: Politiikka ja järjestöt nuoruusmuistoissa
Sali IT106
Puheenjohtajat: Ulla Savolainen (Helsingin yliopisto & Suomen Akatemia) & Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto)
Kommentaattori: Kaisa Vehkalahti (Oulun yliopisto & Nuorisotutkimusverkosto)

 • Essi Jouhki (Oulun yliopisto): Teinikunnat kasvualustana elämään. Toimijuuden ja osallisuuden muistaminen oppikoulujen teinikuntien toiminnassa
 • Liisa Lalu (Turun yliopisto): Nuori nainen sinipaidassa. Nostalgia, toiveet ja unelmat 1970-luvun nuoruuden taistolaisuutta muistellessa
 • Kristiina Silvan (Helsingin yliopisto): Kommunistisen lapsuuden ja nuoruuden muistaminen nyky-Valko-Venäjällä

8. Yksinäisyys, ulkopuolisuus ja radikalisoituminen
Sali IT112
Puheenjohtaja: Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusseura)

 • Vesa Välimäki (Jyväskylän yliopisto), Mette Ranta (Jyväskylän yliopisto) & CoLearning CoPassion tutkimusryhmä (Helsingin yliopisto): Yksinäisenä yliopistokaupungissa - yliopisto-opiskelijoiden koettu yksinäisyys elämänkulun tutkimusperinteen viitekehyksessä
 • Martta Myllylä, Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi (Nuorisotutkimusverkosto): Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten sosiaaliset suhteet
 • Pia Helminen (Helsingin yliopisto): Vuorovaikutukset väkivallattomien toimintastrategioiden radikalisoitumisessa poliittisen väkivallan käytöksi

9. Tiedontuotannon metodit ja menetelmät
Sali TS101
Puheenjohtaja: Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto & Nuorisotutkimusseura)

 • Samuli Mäkisalo, Marjaana Veikkanen, Elina Mäyrä, Sanna Lesonen & Tiina Toivonen (Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut): Mistä sinä et puhu -hanke
 • Satu Olkkonen (vapaa tutkija): Taide peittyvän esiin nostajana
 • Sinikka Aapola-Kari (Nuorisotutkimusverkosto), Ville Pöysä (Itä-Suomen yliopisto), Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto), Matilda Wrede-Jäntti (Helsingin yliopisto) & Päivi Armila (Itä-Suomen yliopisto): Nuoret ajassa - kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen nuorisotutkimuksen erityiset haasteet

10. Ohjausta ja valmennusta
Sali L9
Puheenjohtaja: Maija Lanas (Oulun yliopisto)

 • Mirja Määttä (Keski-Suomen ELY-keskus): Ohjaamoja tutkimassa - valtavirtaa ja sivujuonteita
 • Päivi Pukkila, Jaakko Helander & Simo Uusinoka (HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu): Miten nuoret kokevat monialaisen yhteistyön Ohjaamoissa?
 • Anne Surakka & Reija Paananen (Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sokra-hanke): Lisää hyvinvointia kohtuullisilla kustannuksilla: tutkimus valmennuspajatoiminnan kustannuksista ja vaikutuksista

11. Nuorten tukiverkostoja kehittämässä
Sali TS133
Puheenjohtaja: Mikko Oranen (Nuorten Ystävät ry)

 • Noora Hästbacka (Nuorisotutkimusverkosto): Koulukiusaaminen nuorisotyön ja -tutkimuksen kohteena
 • Helena Parkkila & Mervi Heikkinen (Oulun yliopisto): Toisin tekemisen ja omien kokemusten jakamisen mahdollisuus – Lastensuojelulaitoksissa asuvien tyttöjen voimavarakoulutus toimintakykyisyyksien tukena
 • Susan Eriksson (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Nuorten oppimisvaikeudet työnhaussa ja palvelujen tarve


Perjantai 3.11. klo 11:00–12:30

12. Kerrottu lapsuus ja nuoruus muistitiedossa, osa II: Kertojan ja tutkijan positiot lapsuuden ja nuoruuden muistamisessa
Sali HU205
Puheenjohtajat: Ulla Savolainen (Helsingin yliopisto & Suomen Akatemia) & Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto)
Kommentaattori: Kaisa Vehkalahti (Oulun yliopisto & Nuorisotutkimusverkosto)

 • Marianne Junila (Oulun yliopisto): ”Minä” näyttämöllä. Nuorten kirjoittajien kertojaroolit omaelämäkerrallisissa teksteissä
 • Ulla Savolainen (Helsingin yliopisto): Lapsuus inkeriläisten omaelämäkerrallisissa kirjoituksissa
 • Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto): Sateenkaareva nuoruus suomalaisessa muistitiedossa

13. Mielenterveys ja päihteet
Sali TS133
Puheenjohtaja: Reija Paananen (Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sokra-hanke)

 • Elina Ikävalko (Helsingin yliopisto, AGORA-tutkimuskeskus): Nuoria koskeva mielenterveyspuhe ja kyvykkyysihanteet
 • Tiia Villa, Jaakko Harkko & Erja Poutiainen (Kuntoutussäätiö): Nuorten kokemuksia mielenterveysongelmista, OPI-kuntoutuksesta ja sen hyödyistä
 • Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen (A-klinikkasäätiö): Toisen asteen koulutuksen puuttuminen päihdeongelmaisten nuorten aikuisten vankeusriskiä lisäävänä tekijänä

14. Nuorten osallisuus
Sali HU209
Puheenjohtaja: Elina Pekkarinen (Nuorisotutkimusseura)

 • Anu Alanko (Oulun yliopisto): Nuorisovaltuustonuorten pohdintaa nuorten osallistumisesta ja osallistumattomuudesta
 • Perttu Männistö & Aleksi Fornaciari (Jyväskylän yliopisto): Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1985-2014) rakentuvan osallisuuskäsityksen sosiaalipedagoginen tarkastelu
 • Marko Merikukka (THL), Tiina Ristikari (THL), Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusverkosto) & Mika Gissler (THL): Osallisuuden välittävä vaikutus syrjäytymispolussa

15. Nuorisotyö, nuorten palvelut ja niiden arviointi
Sali L9
Puheenjohtaja: Aino Lappi (THL)

 • Anu Gretschel (Nuorisotutkimusverkosto): Nuorisotyön arvioinnin haasteet
 • Anna Anttila & Eeva Ahtee (Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut, Hyvä vapaa-aika -hanke):
  Nuorten harrastukset ja omaehtoinen toiminta