Työryhmät

Abstracts for parallel sessions

Parallel Sessions I, maanantai 7.11. klo 15:00-16.30, Tieteiden talo 

Parallel Sessions II, tiistai 8.11. klo 09:00-10:30, Tieteiden talo

Parallel Sessions III, tiistai 8.11. klo 11:00-12:30, Tieteiden talo


Parallel Sessions I

Maanantai 7.11. klo 15:00-16:30, Tieteiden talo

1. RETHINKING YOUTH ISSUES: DOCUMENTARY FILMS AS KNOWLEDGE PRODUCERS (huom. klo 14.45-16.30)

Sali 505

Moderaattorit: Leena Suurpää & Sofia Laine, the Finnish Youth Research Network

This session will bring together people working in the field of research and art to discuss the conditions and possibilities for dialogue in the knowledge production concerning the youth. The session starts with short documentary films produced in the research project Ajolähtö. Combining methods from journalism, photography and ethnography Ajolähtö-project investigates the 18–35-year-old young adults who work in low paid jobs or are self-employed in the economically declining areas in Finland. As part of the project, young adults are introduced in short documentaries made by photographer Sami Perttilä who will participate as a panellist in the session. In the short films that will be shown in this session people tell us about they work and leisure time.

The session continues with a longer documentary film ‘Khamsa’ from SAHWA-project. Five young people, Hiba, Hakeem, Seif, Nina and Ayoub, tell their life stories in five Mediterranean cities: Beirut, Alexandria, Djerba, Timezrit and Casablanca. The film was directed by the journalist and documentary filmmaker Marc Almodóvar. He also directed ten documentaries and worked as a freelance journalist based in Egypt for nearly five years. Documentary can be found online.

After the documentaries the invited panellists will discuss the following issues:

 • How the documentary films approach young people
 • What kind of knowledge is produced in / through / by documentary films
 • What are the possibilities, conditions and obstacles/restrictions of the knowledge production that combines research and art

Panelists:

 • Susanne Dahlgren, university lecturer, University of Tampere
 • Sami Perttilä, photographer, Helsinki
 • Basma Serag, researcher, the American University in Cairo
 • Fanny Vilmilä, researcher, the Finnish Youth Research Network
 • The discussion will be facilitated by Leena Suurpää, the Finnish Youth Research Network

2. YOUTH WORK I

Sali 312

Puheenjohtajat: Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto

 • Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi, Finnish Youth Research Network: Negotiating participation in participative research - insights from a youth work related project
 • Ilona-Evelyn Rannala, Tallinn University: Youth Work Students as Researchers at Tallinn University: based on student diploma works 2003-2014.
 • Marti Taru, Tallinn University: The effect of youth work participation on future plans in Estonia
 • Anu Gretschel &Tomi Kiilakoski, Finnish Youth Research Network: Kansainvälisillä areenoilla: tapaustutkimuksia vapaaehtoistyön ja nuorisotyön vaikutuksista nuoriin

3. EDUCATION AND YOUTH TRANSITIONS

Sali 313

Puheenjohtaja: Mira Kalalahti, Helsingin yliopisto

 • Christiane Meyers, University of Luxembourg: Research on ‘Youth in Action’ projects in Luxembourg: the variety of learning effects on participants
 • Pierluca Birindelli, University of Helsinki: The Cultural Experience of International Students: Narratives from North and South Europe
 • Anna Uboldi: Logics of exclusion and distinction: cultural capital and habitus in art schools’ students
 • Samuli Karevaara, Kymenlaakso University of Applied Sciences: Visual Tools for Youth Guidance

4. NETWORKED YOUTH – A LOCAL-GLOBAL NEXUS

Sali 405

Puheenjohtajat: Tiia Laukkanen, Nuorisotutkimusverkosto & Sanna Spišák, Turun yliopisto

 • Sanna Spišák, University of Turku: Banging Without Feelings – Young People’s Reflections About Pornography and Expectations of Intimacy
 • Yen Mai, University of Helsinki & Sofia Laine, Finnish Youth Research Network: Combining autoethnography, ethnography and blog research when studying girls blogging in Vietnam and Tunisia
 • Noora Hästbacka & Tiia Laukkanen, Finnish Youth Research Network: Nuorten verkkoympäristöt äärettömänä tutkimuskenttänä

5. NUORTEN LÄHISUHTEET I

Hall 401

Puheenjohtajat: Sinikka Aapola-Kari & Marja Peltola, Nuorisotutkimusverkosto

 • Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto & Martta Myllylä, Nuorisotutkimusverkosto: Tavallista vai toisenlaista väkivaltaa? Etnisyyden konstruointi nuorten kokemaa perheväkivaltaa koskevissa rikosilmoituksissa
 • Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto: Maahanmuuttajanuorten ystävyyksiä tutkimassa - Ajatuksia aineistonkeruun vaiheilta

6. PANEL DISCUSSION: YOUTH IN THE NORDIC REGION - MENTAL HEALTH, EMPLOYMENT AND EDUCATION

The Nordic Centre for Welfare and Social Issues -project Youth in the Nordic Region - Mental Health, Employment and Education, examines initiatives that can prevent young people aged 19-29 being given disability pensions and initiatives for young people at risk of long-term exclusion because of mental problems or youth who neither work nor study. The Nordic Centre have collaborated with 17 researchers in the Nordic Region and have published eight research publications on these topics during 2015-2016. The themes in the publications differ but the overall topics are focusing on young people in vulnerable situations in terms of education, work, participation and mental ill-health. The topics also examines how public agencies and services in the Nordic region describe challenges, initiatives and measures relating to this group. In the Nordic Region we have similar welfare model solutions in our efforts and work with the heterogeneous group of young people who for various reasons risk to end up in vulnerable situations. At the same time our efforts and our measures differ as well, which leaves space for mutual learning and inspiration. What is not different is the young people's experiences, there are no large differences in being young in Norway, Iceland and the Faroe Islands as in other Nordic countries. The aim with the session will be to present the findings from the publications mentioned above in general terms and present policy recommendations that the Centre for Welfare and Social Issues will present to the Nordic Council of Ministers in October 2016. The session will also include three more specific presentations related to the publications in the project.

Chair: Lidija Kolouh-Söderlund, The Nordic Centre for Welfare and Social Issues, Sweden

Panelists:

 • Sara Hultqvist, Lund University
 • Terje Olsen, Nordland Research Institute
 • Ragnhild Holmen Waldahl, Nordland Research Institute
 • Iben Nørup, Aalborg University
 • Matilda Wrede-Jäntti, Finnish Youth Research Network /Helsinki University/ National Institute for Health and Welfare, Finland
 • Sanna Aaltonen, Finnish Youth Research Network

7. NUORTEN OSALLISUUS JA PALVELUT

Hall 309

Puheenjohtaja: Mirja Määttä, Kohtaamo-hanke, Keski-Suomen ELY-keskus

 • Hanna Laitinen, Jyväskylän yliopisto / Humak: Aktiivisia kansalaisia kasvattamassa? Nuorisojärjestöjen tarjoamat osallistumisen ja vapaaehtoisuuden mahdollisuudet.
 • Sonja Miettinen, Suomen Partiolaiset: Partiotoiminnan tutkimus ja kehitys
 • Inka Sirén & Noora Hästbacka, Nuorisotutkimusverkosto: Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa
 • Tiina Kirvesniemi, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Palvelumuotoilulla nuorten palveluita kehittämässä

 

Parallel Sessions II

Tiistai 8.11. klo 09:00-10:30, Tieteiden talo

 

1. NUORISOTYÖN TUTKIMUS II

Sali 505

Puheenjohtajat: Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto

 • Anu Gretschel & Noora Hästbacka, Nuorisotutkimusverkosto: Tyttö- ja poikaryhmät, jaettu kasvatuskumppanuus ja hyväksymisen tunne. Pärjäämiskyky ja muut Kaikki käy koulua -toiminnan tärkeät vaikutukset
 • Reetta Leppälä, Centria-ammattikorkeakoulu: Nuorisotyö tukemassa koulujen uudistuneen opetussuunnitelman käyttöönottoa
 • Jonne Silonsaari, Päivi Känkänen & Jenni Wessman, THL: Jokaiselle syöttöjä – Icehearts-urheilujoukkue innovatiivisena nuorisotyön toimintamallina
 • Tomi Kiilakoski: Nuorisotyön tutkimuksen metodologiasta

2. NUORET JA TYÖ

Sali 312

Puheenjohtaja Päivi Berg, Nuorisotutkimusverkosto

 • Katja Karevaara, Matti Anttila & Pauliina Tuominen, Lahden kaupunki, Samuli Karevaara, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Uuden työn myytit ja mahdollisuudet Ohjaamo Lahdessa: Case UnityTreenit –peliohjelmointipaja
 • Päivi Berg, Vuokko Härmä, Hanna Ylöstalo, Anu-Hanna Anttila, Sami Perttilä & Terhi Hautamäki, Nuorisotutkimusverkosto: ”Loma on sitä, että on aikaa tehdä rästityöt” - Nuorten yrittäjien arki, ajankäyttö ja toimeentulo
 • Elina Sutela, Turun yliopisto: Nuorten siirtymät työmarkkinoille Suomessa. Työmarkkinauratyypit ja niihin vaikuttavat sosioekonomiset ja alueelliset tekijät Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineiston valossa.
 • Matilda Wrede-Jäntti, NTS/HY/THL: Missä on painopiste nuorten työpajojen tuessa nuorille: Elämänhallinnassa vai ohjauksessa koulutukseen ja työelämään?

3. GENDER AND SEXUALITY

Sali 405

Puheenjohtaja: Veronika Honkasalo, Nuorisotutkimusverkosto

 • Jukka Lehtonen, Helsingin yliopisto: Muu, mikä? Intersukupuolisuus koulutus- ja työelämätutkimuksissa
 • Yen Mai, University of Helsinki: Constructing the Vietnamese Queer Identities: A Hierarchy of Class, Gender, and Sexuality
 • Fanny Vilmilä, Nuorisotutkimusverkosto & Anna Kuoppamäki, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia: Nuoret musiikillisen toimijuuden sanoittajina

4. NUORTEN LÄHISUHTEET II

Sali 313

Puheenjohtajat: Sinikka Aapola-Kari & Marja Peltola, Nuorisotutkimusverkosto

 • Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto: ’No eihän se ollut kivaa mutta sitten siihen piti vaan tottua’ - Nuorten kertomuksia vanhempien erosta ja eron jälkeisistä perhesuhteista
 • Annukka Lehtikangas, Helsingin yliopisto: Tyttöjen ystävyyskulttuurisia esityksiä: ystävyystyylit metodisena työkaluna
 • Anu Isotalo, Turun yliopisto: Miten tutkia nuorten kohtaamaa seurusteluväkivaltaa? Tutkimusaineistona poliisin rikosilmoitusaineisto.

5. MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET NUORET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMESSA

Sali 404

Puheenjohtajat: Katri Kyllönen, Non Fighting Generation ry & Kari Paasonen, SaferGlobe

 • Tomi Haapa-alho, Helsingin yliopisto: Maahanmuuttajataustaisten nuorten neuvottelut kaupunkitilan turvallisuudesta
 • Saila Huhtala, Non Fighting Generation ry / Helsingin yliopisto, historia: Historiatietoisuuden opetuksesta apua ongelmallisiin etnisten vähemmistöryhmien välisiin suhteisiin
 • Susanna LehtovaaraNon Fighting Generation ry / Helsingin yliopisto (maantiede): Nuorten tulevaisuuskuvat ja osallisuus
 • Pia Helminen, Yunet (nuorisotutkimus) & Helsingin yliopisto (sosiologia): Nuorten ekstremistinen väkivalta yhteiskunnallisena ilmiönä


6. PARTICIPATION AND SOCIAL MOVEMENT ACROSS TIME AND SPACE

Sali 309

Puheenjohtaja: Elina Oinas, Helsingin yliopisto

 • Catherine Rymph, University of Missouri: Rescuing Children from Hitler: The U.S. and the Second World War
 • Airi-Alina Allaste, Tallinn University & Kari Saari, University of Eastern Finland: Everyday activism in different socio-political context: cases of Estonia and Finland
 • Marko Kananen, Jussi Ronkainen ja Johanna Ennser-Kananen, MAMK: Young Finnish-Russian dual citizens as societal and political actors

 

Parallel Sessions III

Tiistai 8.11. klo 11:00-12:30, Tieteiden talo

 

1. PANEELIKESKUSTELU: MISSÄ JA MITEN NUORI NÄKYY OHJAAMO-TUTKIMUKSESSA?

Sali 505

Ohjaamon idea on tuoda yhteen ”yhteisötakuun hengessä” kunnan ja valtion toimijat, työnantajat ja kolmas sektori edistämään alle 30-vuotiaiden itsenäistymisen mahdollisuuksia: koulutukseen kiinnittymistä sekä työllistymistä. Ohjaamoja on tällä hetkellä noin 35 ja lisää on avautumassa ja suunnitteilla. Ohjaamot kehittyvänä nuorten palveluna ovat tutkimuksen aarreaitta. Mahdollisia ja kiinnostavia tutkimuskohteita riittää aina hallinnollisesta ohjauksesta rakenteellisiin tulevaisuuden ratkaisumalleihin, työllistymisen tukemisen keinoista ohjausvuorovaikutukseen ja hankkeiden oletetuista tuloksista niiden sivuvaikutuksiin. Paneelissa haastamme itsemme eli Ohjaamo-tutkimusta tehneet ja suunnittelevat pohtimaan, miten nuorten kulttuurit, yhteisösuhteet, haasteet ja tulevaisuuden näkymät näkyvät tai voisivat näkyä Ohjaamo-tutkimuksessa. Hahmotamme, mitä annettavaa nuorisotutkimuksen näkökulmilla ja aiemmilla tutkimuksilla on itse kunkin teemoihin. Mitä kysymyksemme, aineistomme ja alustavat tuloksemme kertovat nuorista? Mitä rooleja tutkimuksemme mahdollistavat nuorille?

 • Puheenjohtaja Mirja Määttä, Kohtaamo-hanke, Keski-Suomen ELY-keskus
 • Anna-Marie Paavonen, Kelan tutkimus
 • Sonja Miettinen, MAMK
 • Fiia Söderholm, Joensuun kaupunki
 • Frida Westerback, Matilda Wrede-instituutti
 • Matilda Wrede-Jäntti, Nuorisotutkimusverkosto/THL/HY

2. MULTICULTURALISM, ETHNICITY AND YOUTH TRANSITIONS

Sali 405

Puheenjohtaja: Kaisa Vehkalahti, Finnish Youth Research Network

 • Jaana Minkkinen, University of Tampere: The divergent educational transition to the secondary education among immigrants and non-immigrant adolescents
 • Seyedeh Akhgar Kaboli, Finland Futures Research Centre, University of Turku: Beyond Optimism and Pessimism: Young adults' views of the future
 • Minna Saarinen, Helsingin yliopisto: "Ja ollaan sellasii, kun haluu olla" - maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten nuorten koulutusvalinnat yhdeksännen luokan yhteishaussa (in Finnish)

3. SPATIAL AND VIRTUAL ENCOUNTERS

Sali 404

Puheenjohtaja: Sirpa Tani, Helsingin yliopisto

 • Heta Mulari, Nuorisotutkimusverkosto: Finnish Youth Research Network: Young People and Embodied Encounters in Helsinki Metro
 • Arseniy Svynarenko, University of Tampere: Young urban commuters and the use of personal digital devices
 • Kai Mathias, University of Helsinki: Beyond integration – Consumer acculturation as a tool for studying 1st and 2nd generation immigrants’ everyday life

4. ERIARVOISUUS JA YHDENVERTAISUUS

Sali 313

Puheenjohtaja: Päivi Känkänen, THL

 • Reetta Mietola, Anna-Maija Niemi & Aarno Kauppila, Helsingin yliopisto: Kaksinkertaisessa marginaalissa? Vammaisten nuorten asema vammaistutkimuksessa ja nuorisotutkimuksessa
 • Riikka Taavetti, Helsingin yliopisto: Tutkimus, julkisuus ja elävä (sateenkaari) nuoruus
 • Valdemar Kallunki, Helsingin yliopisto/KyAMK: Miehet NEET-ilmiön kärjessä: lähestymistapoja osallisuutta tukevalle menetelmäkehittämiselle
 • Sirpa Ylimaula, Oulun yliopisto: Kun musiikki yhdistää

5. NUORUUDEN SIIRTYMÄT JA KOULUTUS

Sali 309

Puheenjohtaja: Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto

 • Helena Helve, Tampereen yliopisto: Nuorten siirtymät ja arvojärjestelmät
 • Janne Varjo, Mira Kalalahti & Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto: ”Ei oikein mikään oo mun juttu” – Ei-tyypillinen koulutuksellinen siirtymä peruskoulusta eteenpäin
 • Kari Paakkunainen, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto: Avoimen valtiotieteen aineopiskelijoiden tiedonpolitiikka ja globaali vastuu

6. YOUTH POLITICAL ENGAGEMENT IN MEDITERRANEAN

Sali 312

Puheenjohtajat: Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto & Henri Onodera, Helsingin yliopisto

 • Kari Paasonen, researcher at SaferGlobe: The Role of Unemployment in the Arab Spring Uprisings
 • Basma Serag: Reforming education in the Arab world
 • Karim Maïche, University of Tampere, the Tampere Peace Research Institute (TAPRI): Desirable Futures in the SEM: Construction of Alternative Futures of the Youth
 • Sofia Laine, Finnish Youth Research Network, Henri Onodera, Bruno Lefort, Karim Maïche: Towards more inclusive youth political engagement in Arab-Mediterranean countries