Nuorisotutkimuspäivät 2011

15.11.2011 10:00 - 17:30

Materiaalit: Sessio I

Kari Paakkunainen: Kysymyksiä professori Pertti Ahoselle arviointitutkimuksesta nuorisopolitiikan kontekstissa (pdf)

Pertti Ahonen: Arviointitutkimuksesta suhteessa nuorisotutkimukseen (pdf)

Arviointitutkimus

Kymmenennet Nuorisotutkimuspäivät järjestetään tiistaina 15.11.2011 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) klo 10-17.30. Nuorisotutkimuspäivien teemana on tänä vuonna arviointitutkimus ja ne järjestetään tänä vuonna yksipäiväisinä ilman työryhmiä.

Päivän aikana pohditaan tieteen ja nuorisokentän jatkuvaa arviointia sekä nuorisotutkimuksen suhdetta arviointiin ja arviointitutkimukseen.  Arviointitutkimuksen rinnalle on noussut lukuisia ja kirjavia tiedolla, määrillä ja refleksiivisillä käytännöillä toimivia johtamisen keinoja ja markkinakonsultteja.  Luennoitsijoilta ja panelisteilta kysytään repaleisen kentän vastuita. Ketkä vievät ja muokkaavat tieteen ja nuorisotoiminnan arviointia 2010-luvun Suomessa? Ovatko tutkimuksen tilaajat oppineet käyttämään hyväksi arviointeja? Ovatko nuorisotutkijatkin menettäneet neutraaliutensa sitoutuessaan monenlaisiin ohjelmayhteiskunnan normeihin tai vaikkapa suvaitsevaisuuskasvatukseen?

Päivän tavoitteena on lähestyä arviointitutkimuksen kysymyksiä eri tulokulmista. Millaisia käsitteellisiä, metodologisia ja eettisiä haasteita arviointitutkimuksiin liittyy?  Nuorten parissa tehtävää työtä arvioidaan eri keinoin ja mittarein, mutta miksi, kenelle ja millä keinoin arviointitutkimusta tehdään?

Seminaari on tänä vuonna yksipäiväinen, eikä sisällä erillisiä työryhmiä.  Päivän aikana julkistetaan ja palkitaan gradukisan 2011 voittaja.

Nuorisotutkimuspäivät ovat Nuorisotutkimusseuran vuosittain järjestämä tutkimusseminaari. Päiviä on järjestetty vuodesta 2002 lähtien eri teemojen ympärille. Päivät on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille sekä muille nuorisoalan ammattilaisille.

Osallistuminen Nuorisotutkimuspäiville on maksutonta Nuorisotutkimusseuran jäsenille. Normaali osallistumismaksu muille kuin jäsenille on 30 euroa ja alennettu osallistumismaksu on 15 euroa. Ilmoittautuminen Nuorisotutkimuspäiville tapahtuu ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 8.11.2011.

Ohjelma

9.45–10.00     Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00–10.30     Nuorisotutkimuspäivien avaus ja katsaus sen 10-vuotiseen historiaan

Nuorisotutkimuspäivät avaa ja juontaa Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja, yliopistonlehtori Minna Autio.

Nuorisotutkimuspäivien historiaa muistelevat seuran entiset puheenjohtajat professori Helena Helve (Tampereen yliopisto), professori Terhi-Anna Wilska (Jyväskylän yliopisto) ja akatemiatutkija Timo Harrikari (Helsingin yliopisto).

10.30–11.00     Gradupalkinnon voittajan julkistaminen

Graduraadin puheenjohtaja  dosentti Tuomas Martikainen (Helsingin yliopisto)
Gradupalkinnon saajan puheenvuoro

11.00–12.30     Sessio I: Miten tutkimuksen ja arvioinnin käytännöt ovat muuttuneet Suomen julkishallinnossa sitten 1990-luvun tulosvastuun? 

Yleisen valtio-opin professori Pertti Ahonen (Helsingin yliopisto)
Teesejä arvioinnista Ahoselle esittää yliopistonlehtori Kari Paakkunainen (Avoin yliopisto, Helsinki)

12.30–13.30     Lounas (omakustanteinen)

13.30–15.00     Paneeli I: Nuorisopolitiikka arvioinnin valinkauhassa

Ohjelma- ja projektiorientoituneessa yhteiskunnassa arviointi on itsestäänselvyys, osa jokapäiväistä arkea. Arvioinnit ja niiden rinnalla erilaiset työyhteisöjen tuloksentekotavat ja paneelimenetelmät ovat kirjavia ja niitä tehdään paljon. Mikä on niiden merkitys poliittisessa päätöksenteossa, resurssien jakamisessa ja suunnittelutyössä? Mitä strategisen johtamisen ja markkinoiden aikalaishenki on merkinnyt kentälle? Millainen on yleinen ”arviointilukutaito”? Osataanko arviointitietoa lukea ja käyttää hyödyksi vai loppuuko arviointitutkimuksen käyttö (ja tarve) sen valmistumiseen?

Paneelin puheenjohtajan toimii FT, yliopettaja Merja Kylmäkoski (HUMAK).

Paneelissa keskustelijoina ovat nuorisosihteeri Marika Westman (Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus), tuntiopettaja Hannele Pulkamo (Luksia ammattiopisto), lehtori Jari Hourula (Keski-Uudenmaan ammattiopisto), johtaja Georg Henrik Wrede (Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikkö) ja FM, tutkija Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusverkosto). 

15.00–15.30    Nuorisotutkimuspäivien 10-vuotiskakkukahvit

15.30–17.00     Paneeli II: Arviointitutkimuksen paradokseja, evaluoijan ristiriitoja

Arviointitutkija kohtaa työssään monenlaisia paradokseja. Akateemisen tutkimuksen perusperiaatteiden ja arviointitutkimuksen käytännön vaateiden - joista kireät aikataulut on tyypillinen - välinen tasapainoilu kuuluu näihin perusparadokseihin. Työtä värittävät myös eettiset paradoksit. Arviointitutkijoiden autonomiassa ja työsuhteiden laadussa  on suuria eroja: evaluaatioita tehdään niin varta vasten tilattuina pätkätöinä kuin  arviointitutkimusyritysten ammattilaisinakin. Molemmissa tapauksissa autonomian löytäminen on haasteellista. Arviointitutkija tekee työtään paradoksien ristipaineessa ja joutuu usein ratkomaan kentällä ilmeneviä käytännön ongelmia varsin yksin.

Paneelin puheenjohtajan toimii dosentti Jaana Lähteenmaa (Tampereen yliopisto).

Paneelissa keskustelijoina ovat vastaava koulutuspäällikkö Tapani Kaakkuriniemi (Helsingin yliopisto), DirectorPetri Uusikylä (Ramboll Management), VTM, tutkija Heidi Villikka (Nuorisotutkimusverkosto), kehitysjohtaja, FT,Jatta Herranen (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä).

17.00–17.20    Miksi ja miten nuorisotyötä on tutkittava?

Nuorisotutkimusverkoston uutuusjulkaisun Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet (Veronika Honkasalo & Tomi Kiilakoski & Antti Kivijärvi) julkistaminen.

17.20–17.30    Nuorisotutkimuspäivien päätössanat

Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja, yliopistonlehtori Minna Autio (Helsingin yliopisto)