Nuorisotutkimuspäivät 2010

09.11.2010 12:00 - 10.11.2010 15:00

Nuoret ja vapaa-aika

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Aika: 9.–10.11.2010

Yhdeksännet Nuorisotutkimuspäivät järjestetään 9.–10.11.2010 Helsingissä Tieteiden talolla teemalla Nuoret ja vapaa-aika.

Nuorisotutkimuspäivillä pohditaan laaja-alaisesti nuorten vapaa-ajan nykypiirteitä, historiaa ja käytäntöjä. Vapaa-aikaa lähestytään organisoidun toiminnan, kasvatuksen ja nuorten omaehtoisen toiminnan näkökulmista. Päivillä lähestytään teemaa muun muassa seuraavien kysymysten kautta:

Mikä on vapaa-ajan merkitys nuorten elämänkulun, kasvamisen, oppimisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen vs. syrjään jäämisen näkökulmista?

Millainen vapaa-aika mielletään hyväksi ja millainen pahaksi?

Miten nuorten ryhmä- ja ystävyyssuhteet sekä nuorisokulttuurit rakentuvat nuorten vapaa-ajan kentillä (fyysisesti ja virtuaalisesti)?

Mikä on nuorisotyön ja -järjestöjen merkitys ja arvo nuorten vapaa-ajan vietossa?

Nuorisotutkimuspäivät ovat Nuorisotutkimusseuran vuosittain järjestämät tutkimuspäivät. Päiviä on järjestetty vuodesta 2002 lähtien eri teemojen ympärille. Päivät on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille sekä muille nuorisoalan ammattilaisille. 

Vuoden 2010 abstraktikirja löytyy täältä.