Nuorisotutkimuspäivät 2009

Nuorisotutkimuspäivät 9.–10.11.2009
Mitä on nuorisotutkimuksen tieto?

Kahdeksannet nuorisotutkimuspäivät järjestettiin 9.–10.11.2009 Helsingissä Tieteiden talolla teemalla Mitä on nuorisotutkimuksen tieto? Nuorisotutkimuspäivät keräsivät yhteen tutkimuksen tekijöitä ja tiedon käyttäjiä pohtimaan yhdessä nuorisotutkimuksen tiedon tarpeita, käyttöä ja soveltamista.

Tieto on kaiken tutkimuksen keskiössä, mutta millaista tietoa nuorisotutkimus ja nuorisotutkijat käyttävät, tuottavat, uusintavat, sivuuttavat ja ehkä hiljentävät? Mikä on nuorisotutkimuksen tiedolle tunnusomaista, ylpeyttä tai häpeää herättävää? Mahtuuko ylpeys, häpeä tai tunteet ylipäänsä siihen tietoon, jota nuorisotutkimuksessa arvostetaan? Ja arvostetaanko vain tutkimukseksi kirjoitettua tietoa?

Seminaariohjelma

Maanantai 9.11.2009

9:00 Ilmoittautuminen
9:30 Päivien avaus
Terhi-Anna Wilska, Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja

9:45 SESSIO 1. NUORISOTUTKIMUKSEN TIETO
Sessiossa avataan teoreettis-metodologisia näkökulmia nuorisotutkimuksen tietoon ja tiedon poliittisiin kysymyksiin.

Puhujat:
Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala (Nuorisotutkimusverkosto): Nuorisotutkimuksen tieto ja sosialisaatiokriisi?
Kasvatustieteen professori Gunilla Holm (Helsingin yliopisto): Youth research vs. youth policies, practices and public perceptions

Session puheenjohtajana toimii dosentti Sinikka Aapola-Kari (Helsingin yliopisto).

12:00 Lounas (omakustanteinen)

13:00 SESSIO 2. NUORISOTUTKIMUKSEN TIETO LAMASTA
Sessio järjestetään paneelikeskustelun muodossa. Paneelin tarkoituksena on lähestyä lamaa koskevaa tietoa lasten ja nuorten näkökulmasta. Keskustelussa pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: Miten tietoa taloudellisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista lasten ja nuorten hyvin- ja pahoinvointiin tuotetaan? Millainen tieto lyö läpi ja hyväksytään esim. poliittisen päätöksenteon pohjaksi, ja millainen tieto sivuutetaan? Entä millaiselle tiedolle ja tutkimukselle on tarvetta nykytilanteessa? Miten nuorisotutkimus voi vastata näihin haasteisiin?
Panelisteina valtiosihteeri Risto Volanen, päätoimittaja Reetta Merilänen (Helsingin Sanomat), tutkija Elina Pekkarinen (Helsingin yliopisto), toimittaja Jukka Arvassalo (YLE Asiaohjelmat)  ja projektipäällikkö Minna Salmi(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

14:30 Kahvit
15:00-17:00 Työryhmät
19:00 Iltatilaisuus, Nuorten toimintakeskus HAPPI

Tiistai 10.11.2009

09:30 Työryhmät jatkuvat
11:30 Lounas (omakustanteinen)

12:30 SESSIO 3. NUORISOTUTKIMUKSEN TIETO KÄYTÄNNÖSSÄ
Sessiossa avataan näkökulmia nuorisotutkimuksen tiedon käytön ja soveltamisen kysymyksiin. Miten nuorisotutkimuksen tieto välittyy ja suodattuu käytännön ammattilaisten tai hallinnon käyttöön ja miten tietoa käytetään. Tilaisuudessa julkaistaan Nuorisotutkimusverkoston artikkelikokoelma "Nuorisotyön ja Sosiaalityön jaetut kentät" (toim. Suvi Raitakari & Elina Virokannas). Nuorisotutkimuksen paikasta nuorisotyön ja sosiaalityön kentillä puhuvat lisäksi tutkija Tarja Juvonen (Helsingin yliopisto) ja tutkija Alpo Heikkinen (Etelä-Suomen Lapsen ääni-hanke). Puheenjohtajana toimii tutkija Timo Harrikari (Helsingin yliopisto).

14:00 Nuorisotutkimuksen Gradupalkinnon julkistaminen
Graduraadin puheenjohtaja Mari Käyhkö (Joensuun yliopisto) luovuttaa vuoden 2009 gradupalkinnon. Gradupalkinnon saajan puheenvuoro.

14:30 Päivien päättäminen

Ilmoittautuminen päiville on päättynyt!. Osallistumismaksu 30 € / perusopiskelijat 15 €. Nuorisotutkimusseuran jäsenille vapaa pääsy. Osallistumismaksu sisältää molempien päivien ohjelman, iltatilaisuuden, kahvit ja konferenssimateriaalin.

Lisätietoja: Järjestösihteeri Heidi Villikka, heidi.villikka @ nuorisotutkimus.fi, p.020 755 2657