Työryhmät - Working groups

Torstaina 5.11. klo 15–17

Avoin nuorisotyö (1/2)

Puheenjohtajat: Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto & Juha Nieminen, Tampereen yliopisto.

 • Juha Nieminen (Tampereen yliopisto): Avoimuus avoimessa nuorisotyössä
 • Sanna Sekki (Helsingin yliopisto): Nuorten moniammatillinen tukeminen – tukea arjen sujumiseen
 • Jari Rekola & Karita Snellman (Silta-Valmennusyhdistys): Etsivä nuorisotyö ja Nuorten taidetyöpaja ulkosuomalaisten nuorten osallisuuden tukena Espanjassa

Koulu ja eriarvoistuva 20-luvun nuoriso (1/2)

Puheenjohtajat: Sanna Ulmanen & Tiina Soini-Ikonen, Tampereen yliopisto.

 • Sanna Ulmanen (Tampereen yliopisto): Hyvinvoiva ja elämänintoinen nuori – koulutuksen tärkein päämäärä
 • Rea Ahola (Tampereen yliopisto): Oppilaiden sosiaalinen tuki ja koulutyöhön liittyvät merkittävät kokemukset peruskoulussa
 • Piia-Elina Ikonen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia) & Sari Murtonen (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti): Mitä on eteläsavolaisen lukiolaisen mahti?

Herkkätuntoiset aiheet ja voimauttavat visiot – suhteet, sukupuoli, valta ja normit nuorten elämässä

Puheenjohtajat: Tuija Huuki & Suvi Pihkala, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.

Huom! Klo 15.00-17.30!

 • Helena Pennanen (Oulun yliopisto) "Ehkä vähä semmonen, että pitää oman tahon, ettei siittä päästä irti." – Tyttöyden sommitelmia 2020-luvun Suomen saamelaisalueella.
 • Anna-Sofia Lehto ja Taru Hahto (A-klinikkasäätiö): Kun vanhempi juo liikaa – Nuoret kertovat kaltoinkohtelun kokemuksistaan verkossa
 • Niina Sormanen, Hanna Reinikainen ja Terhi-Anna Wilska (Jyväskylän yliopisto): Nuorten kiinnostuksen kohteet, osallistuminen ja toimijuus nuorten aikakauslehden Instagram-yhteisössä
 • Helena Louhela, Tuija Huuki ja Suvi Pihkala (Oulun yliopisto): Tutkimuksen ja kouluarjen yhteensovittamisen haasteet ja mahdollisuudet käsiteltäessä alakoululaisten välistä seksuaalista häirintää eettisesti ja muutosta edistäen
 • Eveliina Puutio, Tuija Huuki, Suvi Pihkala ja Anni Lehmusniemi (Oulun yliopisto): Taidelähtöiset menetelmät ja queerit tyttökietoumat alakouluikäisten suhdekulttuureissa

Lasten ja nuorten liikkuminen arjessa ja vapaalla

Puheenjohtajat: Päivi Berg, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Juvenia & Susan Eriksson, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Juvenia, VAIKOS-hanke & Marko Kananen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Juvenia, OFFSIDE-hanke.

Huom! Klo 15.00-17.30!

 • Johanna Niemi & Terhi Dahlman (Metropolia Ammattikorkeakoulu): Nuorten (liikunta)harrastukset sosiaalisen eriytymisen tasoittajina vai tekijöinä?
 • Miia Länsitie (ODL Liikuntaklinikka): Työpajaohjaajien koulutus edistää nuorten liikkumista
  Johanna Niemi & Terhi Dahlman (Metropolia Ammattikorkeakoulu) & Kristofer Clement (Helsingin NMKY) & Judit Kemppilä (Suomen Nuorisoseurat): Nuoret harrastavat enemmän kuin koskaan ja liikkuvat vähemmän kuin koskaan - urheiluseurojen rooli liikuntakasvattajina?
 • Kari Saari (Juvenia / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Maahanmuuttajanuoret ja jalkapallo – arjen vuorovaikutuksen roolit ja normit kahdessa poikien jalkapallojoukkueessa
 • Susan Eriksson (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Juvenia) ja Eero Saukkonen (Helsingin yliopisto): Arjen ja vapaa-ajan liikkuminen vaikeimmin vammaisten nuorten elämässä – kuntoutuksen ja riehan institutionaaliset raamit
 • Päivi Berg & Pirjo Hakala (XAMK - Juvenia nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus & Tiina Laatikainen (Aalto-yliopisto) & Arto Pesola (XAMK): Ilmaisen bussin vaikutus lasten itsenäiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen kahdessa kaupungissa

Näkymättömät nuoret hoivaajat

Puheenjohtajat: Kirsi Hokkila, Joensuun seudun omaishoitajat ry/ALISA-projekti.

 • Tiina Sihto (Jyväskylän yliopisto): Nuoruuden ja hoivan väliset ristiriidat nuorten hoivaajien elämänkulussa
 • Tellervo Nenonen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) & Malla Heino (Omaishoitajaliitto) & Lilli Hedman (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) & Reija Klemetti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos): Lapset ja nuoret perheenjäsenten hoivaajina. Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia
 • Anne Korppinen (ALISA-projekti): Nuoret hoivaajat aikuiskeskeisen puheen takana
 • Katri Kärkkäinen (Turun yliopisto/VSFinFamin Kysy nuorelta -hanke): Nuoren mielenterveys- ja päihdeläheisen tunnistaminen opiskelijahuollon ammattilaisten näkökulmasta
 • Outi Arvola (Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry): Lupa kulkea kohti muuta - Nuorten mielenterveys- ja päihdeläheisten kuormittuneisuuden kokemukset ja tie kohti omannäköistä elämää

Kanssatutkimusta – mutta miksi ja miten? Empiirisiä, teoreettisia ja tieteenfilosofisia tarkasteluja kanssatutkimuksen kokeiluista nuorisotutkimuksen kentillä

Puheenjohtajat: Satu Venäläinen, Helsingin yliopisto & Tiina Rättilä, Tampereen yliopisto.

 • Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto & Olli Sillanpaa (Valomo-valmennus): Nuorten unelmia ja käsityksiä kestävästä tulevaisuudesta: Miten tutkimme niitä yhdessä?
 • Marjukka Laiho (Itä-Suomen yliopisto): Enemmän kuin osiensa summa: Kanssatutkimuksen ja (kriittisen) refleksiivisyyden kumppanuudesta
 • Tiina Rättilä (Tampereen yliopisto): Kanssatutkimusta nuorten starttipajalla – menetelmällisiä ja eettisiä pohdintoja tutkimusprosessista
 • Satu Venäläinen (Helsingin yliopisto): Kanssatutkijuuden mahdollisuudet seksuaalisen häirinnän tarkastelussa nuorten kanssa järjestettävissä yhteistoiminnallisissa työpajoissa

Nuoret biokapitalismin työelämässä / Young people, work and biocapitalism

Puheenjohtaja: Lotta Haikkola, Nuorisotutkimusverkosto.

 • Tuula Helne (Kela) & Tuuli Hirvilammi (Tampereen yliopisto): Hallittua elämää? Aktivointitoimien kohteena olevien nuorten tulkintoja työstä ja kulutuskapitalismista
 • Emma Lamberg (Turun yliopisto): Nuoret naiset ja itsen toteutuksen etiikka
 • Minni Matikainen (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos): Työtä omalla persoonalla? - Tarkastelussa opettajaksi opiskelu
 • Arseniy Svynarenko (Tampereen yliopisto) & Mikko Perkiö (Tampereen yliopisto): Young platform workers– trapped or liberated?

Youth transitions from education to labour market on the era of global crisis

Puheenjohtaja: Sofia Laine, Tampereen yliopisto / Tampere University.

 • Jose Sanchez-Garcia (Universitat Pompeu Fabra): “To be or not to be married”: Marriage as Turning Point to Adulthood in Arab Mediterranean countries”
 • Hamida Jridi (CAWTAR): Women’s journey from unemployment and violence to traditional social roles in employment
 • Fatma Jabbari (Carter School for Peace and Conflict Resolution) & Sofia Laine (Tampereen yliopisto): “We are never going back to normal.” Reflecting the values of home and home country during the Covid-19 lockdown phase through young Tunisian’s experiences

Perjantaina 6.11. klo 9–11

Avoin nuorisotyö (2/2)

Puheenjohtajat: Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto & Juha Nieminen, Tampereen yliopisto.

 • Jenni Helenius (Mannerheimin Lastensuojeluliitto): MLL:n Nuortennetti avoimen nuorisotyön areenana
 • Eija Kauniskangas: Dataa, informaatiota ja hiljaista tietoa: Avoimesta nuorisotyöstä tuotettava tieto ja sen merkitys Raumalla
 • Anu Gretschel (Nuorisotutkimusverkosto): Yhdenvertaisuus avoimen nuorisotyön arviointiperusteena

Koulu ja eriarvoistuva 20-luvun nuoriso (2/2)

Puheenjohtajat: Sanna Ulmanen & Tiina Soini-Ikonen, Tampereen yliopisto.

 • Minna Saarinen (Helsingin yliopisto), Nelli Saarelainen (Merilahden peruskoulu) & Markku Jahnukainen (Helsingin yliopisto): Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja oppimisen tuki: nuorten näkökulma
 • Riikka Oittinen (Helsingin yliopisto): Etnografinen tutkimus nuorten alueellisten elämän osa-alueiden eriytymisestä paikallisessa koulussa ja naapurustossa
 • Tiina Luoma (Helsingin yliopisto): Erilaisista taustoista tulevien oppilaiden oppimisen ja osallistumisen mahdollisuudet: etnografinen tutkimus urbaanissa yläkoulussa

Nuorisotyön muuttuvat toimintaympäristöt

Puheenjohtajat: Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto & Merja Kylmäkoski, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Huom! Klo 9.00-11.30!

 • Hanna Ahrnberg (Kustannus Oy Duodecim) & Katja Aktan-Collan (Kustannus Oy Duodecim): Nuorten positiivinen mielenterveys ja siihen vaikuttavat tekijät – itsetunto, luonteenvahvuudet ja osallisuuden kokemus
 • Susanna Jurvanen (Nuorisotutkimusverkosto) & Sofia Laine (Tampereen yliopisto): Kaupungin nuorisotyön toimintaympäristöjen laajentajat. Tapaustutkimus Break the Fight! –hankkeesta
 • Hanna Ahrnberg & Katja Aktan-Collan (Kustannus Oy Duodecim): Gutsy go -intervention vaikutus nuorten positiiviseen mielenterveyteen
 • Eila Kauppinen (Nuorisotutkimusseura) & Sini Perho (Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut) & Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusseura) & Viljami Kinnunen (Kokkolan Nuorisopalvelut): NUPS – nuorisotyön opetussuunnitelma: kehittäminen varsinaisen NUPS-prosessin päätyttyä
 • Karla Malm (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt

Yhteisöjen merkitys nuorten elämässä / Sense of community in the lives of young people

Puheenjohtajat: Sanna Aaltonen, Itä-Suomen yliopisto & Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto.

Huom! Klo 9.00-11.30!

 • Ikävalko, Elina (Helsingin yliopisto): Affektiivinen kuuluminen vertaisuuteen perustuvassa mielenterveystyössä
 • Jessica Hemberg, Yulia Korzhina, Lillemor Östman, Lisbet Nyström, Henrik Groundstroem & Nyman-Kurkiala (Åbo Akademi): Adolescents' expereinces of loneliness
 • Petman, Natasha (Student at Tampere University): Finland’s Child Welfare Aftercare Program: Why is the service not used?
 • Määttä, Mirja (XAMK/Juvenia): Yhteisöt ja yksinolo nuorten aikuisten tulevaisuuskuvissa
 • Peltola, Marja (Helsingin yliopisto): Rajaamista, rajanylityksiä ja rasismia – etnisyyden neuvottelut monietnisessä kouluyhteisössä
 • Poikolainen, Janne (Nuorisotutkimusverkosto): Nuoret ja mökkikulttuuri – Vapaa-ajanviettoa traditionaalisen ja myöhäismodernin leikkauspisteessä

Korona nuorten sukupolvikokemuksena? / Coronavirus and young people: a generational experience?

Puheenjohtajat: Eriikka Oinonen & Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto.

Huom! Klo 9.00-11.30!

 • Ella Sihvonen & Miia Saarikallio-Torp: Nuorten korona-arki: Show must go on
 • Reetta Mietola & Karoliina Ahonen: …enitenhän tässä kai ollaan kriisissä oman pään sisällä – toiset kiikissä, toiset vapautuneina…”. Vammaisten nuorten elämää koronakeväänä
 • Mikko Meriläinen: Young adults’ gaming during COVID-19
 • Ann-Charlotte Palmgren: Slow, time, school time, and strange time: Opposing and entangled discourses on temporality in youth’s everyday lives during a pandemic
 • Miika Korventausta: Nuoret ja koronapandemiaan liittyvän yhteiskunnallisen päätöksenteon, tiedotuksen ja keskustelun seuraaminen keväällä 2020

Nuoret, kulutus ja talouden epävarmuus

Puheenjohtajat: Eliisa Kylkilahti, Mette Ranta, Minna Autio (Helsingin yliopisto).

 • Gintautas Silinskas (University of Jyväskylä & Mette Ranta (University of Helsinki) & Terhi-Anna Wilska (University of Jyväskylä): Financial Behaviour Under Economic Strain in Different Age Groups: Predictors and Change Across 20 Years
 • Mette Ranta (Helsingin yliopisto) & Anu Raijas (Suomen Pankki): Perhe- ja yksilötekijöiden yhteys itsenäisesti asuvien nuorten taloudelliseen eriarvioisuuteen
 • Marilla Kortesalmi (Laurea-ammattikorkeakoulu) & Laura Huiku, Mette Ranta & Minna Autio (Helsingin yliopisto): "Kun täytin 18 vuotta, mulla ei ollut mitään hajua, miten maksaa asioita" - nuorten käsityksiä koulun antamasta talousopetuksesta
 • Minna Autio & Hanna Kuusisaari & Eveliina Yli-Heikkilä (Helsingin yliopisto): Kotitalousopettajat kuluttajia kasvattamassa – eriarvoisuutta, ”perjantaipaitoja” ja oppiaineiden välistä yhteistyötä

Työelämän osallisuus ja osattomuus

Puheenjohtajat: Susanna Ågren,Tampereen yliopisto & Antti Maunu, Tmi Antti Maunu.

 • Jenni Lahtinen (Nuorisotutkimusseura) & Sari Miettinen (Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus) &
 • Anne Nieminen (Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus): Yhteiskuntatietoinen ohjaus – puhetta ja ohituksia ohjaustyötä tekevien ammattilaisten haastatteluissa
 • Susanna Ågren (Tampereen yliopisto): Palkkatyökeskeinen ajattelutapa ammattiin opiskelevien nuorten osallisuuden kaventajana
 • Suvi-Jonna Martikainen & Tuija Oikarinen (LUT-yliopisto): Utopia uudesta maailmasta – Humanistinen yrittäjyyskasvatus apuna arvontuotannon välineiden uudelleenkuvittelussa
 • Antti Maunu (Tmi Antti Maunu): Valikointia ja rajallisia realiteetteja: työelämä toteuttamassa ammatillista koulutusta

Young People and Digital Intimacies / Sosiaalisesti eristäytyneet nuoret ja sosiaalinen media (yhdistetyt ryhmät)

Puheenjohtajat: Sanna Spišák, Turun yliopisto & Hanna Kirjavainen, Turun AMK.

 • Mayara Araujo Caetano (University of Turku): Male performance in sexual educational games
 • Sanna Spišák (Turun yliopisto): "May the shame be with you. Always." Mitigating people's intimate exchanges online
 • Marja Moisala (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia − nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus): Verkkoyhteisö osallisuuden areenana
 • Vesa Välimäki (Tampereen yliopisto): Sosiaalisuuden haasteet työn ja koulutuksen ulkopuolella: sosiologinen näkökulma

Perjantaina 6.11. klo 11.30–13.00

Nuorten itsenäistymisen uudet kysymykset

Puheenjohtajat: Miia Lähde & Jenni Kallio, Tampereen yliopisto & Jenni Mölkänen, Helsingin yliopisto.

 • Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto): Omaan kotiin ja osaksi yhteiskuntaa - itsenäinen asuminen nuoren aikuisuuden elämänvaiheessa
 • Jenni Kallio (Tampereen yliopisto): Kansalaispätevyys itsenäistyvien nuorten aikuisuuden taitona
 • Jenni Mölkänen (ALL-YOUTH, Helsingin yliopisto): Vapaaehtoistyö nuorten itsenäistymistä tukemassa

Nuorten luonto- tai ympäristösuhteiden moninaisuus 2020-luvulla

Puheenjohtajat: Mari Pienimäki, Tampereen yliopisto & Eveliina Asikainen, Tampereen ammattikorkeakoulu & Päivi Virtanen, Helsingin yliopisto.

 • Riikka Puhakka (Helsingin yliopisto) & Paavo Heinonen (Suomen Urheiluopisto Vierumäki): Luonnosta nuorille hyvinvointia? Tutkimus luontoretkien vaikutuksista
 • Eemeli Hakoköngäs (Itä-Suomen Yliopisto) & Riikka Puhakka (Helsingin yliopisto/Lahden yliopistokampus): Tekeekö luonto onnelliseksi? Nuorten käsityksiä luonnon ja onnellisuuden suhteesta
 • Mari Pienimäki (Tampereen yliopisto) & Maarit Marttila (Tampereen seudun ammattiopisto) & Marjukka Colliander (Tampereen yliopisto): Nuoret ympäristökansalaisina

Uusi nuoriso, vanhat haasteet? Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa

Puheenjohtajat: Marita Husso, Satu Lidman & Helena Päivinen, Tampereen yliopisto.

 • Marita Husso (Tampereen yliopisto): Sukupuolistunut väkivalta, vastuullisuus ja eettisesti kestävä toimijuus kouluissa ja kasvatusalalla
 • Satu Lidman (Tampereen yliopisto): Nuoriin kohdistuva sukupuolistunut väkivalta – miten kielenkäyttö luo todellisuuksia?
 • Helena Päivinen (Tampereen yliopisto): Sukupuolistunut väkivalta koulussa - Puuttumisen haasteet ja mahdollisuudet