Pääpuhujat - keynote speakers

Pääpuhujat

Andreas Thimmel, sosiaalityön ja nuorisotyön professori, non-formaalin kasvatuksen tutkimuskeskuksen johtaja, TH Köln, Saksa. Thimmel työskentelee tällä hetkellä Jean Monnet -oppituolin haltijana opetus- ja tutkimusaiheinaan nuorisotyö ja non-formaali kasvatus Euroopassa.

Dr. Andreas Thimmel, Professor of social work and youth work, the Head of the Research Center on Non-formal Education at the Cologne University of Applied Sciences (TH Köln), Germany. Currently, he holds the Jean Monnet Chair on Youth Work and Non-Formal Education in Europe.

***

Key note speakers

Henrietta O’Connor, sosiologian professori, University of Leicester, Iso-Britannia. Hänen päätutkimusalueensa on sosiologinen työn ja työelämän tutkimus. Hän on tutkinut nuorten siirtymiä koulusta työelämään muun muassa pitkittäistutkimuksessa, jonka ensimmäiset aineistot on koottu 1950-luvulla.

Henrietta O’Connor, Professor of Sociology, University of Leicester, UK. Her principal research interests focus on the sociology of work and employment. She has carried out research on young people’s transitions from school to work e.g. in a longitudinal study in which the initial data stem from the 1950s.