Järjestäjät - Organizers

XIX Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Nuorisotutkimusseuran ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan sekä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlan yhteistyönä.

***

XIX Finnish Youth Research Conference is organised in collaboration between The Finnish Youth Research Society, youth work and youth research at the Faculty of Social Sciences and PERLA - Tampere Centre for Childhood, Youth and Family Research.