Call for papers

Esitelmä- ja posterikutsu

(Call for Papers in english)

XIX Nuorisotutkimuspäivät
2020-luvun uusi nuoriso

Etäkonferenssina 5.–6.11.2020

Tämän vuoden Nuorisotutkimuspäivät järjestetään teemalla 2020-luvun uusi nuoriso. Yhteiskunta, media ja viihdeteollisuus sekä nuorisoliikkeet ja julkinen keskustelu ovat aika ajoin nimenneet kulloisenkin nuorison uudeksi. Lähes 40 vuotta sitten saksalainen kasvatustieteilijä ja kulttuurintutkija Thomas Ziehe kirjoitti tekstin uudesta nuorisosta. Se julkaistiin pohjoismaissa kirjana, joka on inspiroinut monia suomalaisia ja pohjoismaisia nuorisotutkijoita pohtimaan nuorten asemaa vanhempien auktoriteetin murenemisen ja markkina- ja instituutiovetoisen sosialisaation ristipaineissa. Vuoden 2020 Nuorisotutkimuspäivillä pohdimme, mitkä ovat 2020-luvulla nuoria määrittävät yhteiskunnalliset kysymykset. Millaisia tulevaisuushorisontteja meneillään olevista globaaleista uhkakuvista ja epävarmuudesta (mm. Covid19) avautuu nuorille? Millaista sukupolvien välistä vuorovaikutusta tämän ajan ilmiöt synnyttävät? Entä löytyykö menneestä ajasta kaikupohjaa tämän päivän nuorten elämää määrittävien kysymysten ymmärtämiseen? Päivien yhteydessä juhlitaan myös nuorisotyön koulutuksen 75-vuotista historiaa Tampereen yliopistossa ja keskustellaan siitä, miten nuorisotyö on eri aikoina jäsentänyt nuoria, nuoruutta ja aikaa.

Pääpuhujat

Nuorisotutkimuspäivien pääpuhujia ovat professori Andreas Thimmel  (Technology & Art Sciences, TH Köln) ja professori Henrietta O’Connor  (University of Leicester).

Lisätietoa pääpuhujista.

Esitykset ja posterit

Haemme nyt esityksiä työryhmiin. Päivien teemaan liittyvien esitysten lisäksi ohjelma on avoin myös muille nuorisotutkimuksen ajankohtaisille kysymyksille. Kannustamme nuorisoalan uusien näkökulmien ja menetelmien esiintuomista. Nuorisotutkimuspäivät pidetään pääosin suomeksi, mutta myös englanninkieliset esitykset ovat tervetulleita.

Nuorisotutkimuspäivien 2020 työryhmäkuvaukset.

Jos et löydä sopivaa työryhmää, voit jättää abstraktin ja järjestelytoimikunta etsii esityksellesi sopivan työryhmän. Jos sinulla on kysyttävää tietystä työryhmästä, voit ottaa yhteyttä suoraan työryhmän koordinaattoreihin.

Lähetä abstraktisi (max. 300 sanaa) 27.9. mennessä sähköisen Lyyti-lomakkeen kautta.

Hyväksymispäätökset lähetetään 2.10. mennessä.

***

Call for abstracts and posters

XIX Annual Conference of Youth Studies
The New Youth of the 2020s

5–6th November 2020, Virtual conference, Finland

The theme of the XIX Finnish Youth Research Conference is The New Youth of the 2020s. Society, media, popular culture, youth movements and public discussions eagerly label the youth of their time as ‘the new youth’. Almost 40 years ago a German educational scientist and cultural researcher Thomas Ziehe wrote a text on new youth which was later published as a book in the Nordic countries. The book has inspired Finnish and Nordic youth researchers to reflect young people’s position in the middle of allegedly collapsing authority of parents and contradictory demands from market forces and institutions. In the 2020 Youth Research Conference we explore the key societal questions defining youth at our time. What kind of future horizons contemporary global threats (e.g. Covid19) provides young people with? What forms of intergenerational interaction current phenomena support and create? What kind of a soundboard can past times offer to understand youth of today? In the conference we also celebrate the 75. anniversary of the academic youth work education at Tampere university and discuss the role of youth work in formulating the question of youth and time.

Key note speakers

The invited keynote speakers of the conference are Prof. Dr. Andreas Thimmel  (Technology & Art Sciences, TH Köln) and Professor Henrietta O’Connor  (University of Leicester).

More information: key note speakers.

Call for papers and posters

We are now looking for presentations for the working groups. We welcome contributions related to the conference’s theme and other current themes in youth studies. We also encourage presentations that highlight new approaches and methods within the field of youth studies. The conference will primarily be held in Finnish, but presentations in English are also welcome.

The Conference of Youth Studies will also host a wide range of thematic working groups.

Submit your abstract (max 300 words) by September 27th via the electronic Lyyti-form.

Approval decisions will be sent the latest October 2nd.