Nuorisotutkimuspäivät 2020

2020-luvun uusi nuoriso

Etäkonferenssina (zoomissa) 5.–6.11.2020

Mustavalkoinen kuva juhlivasta nuorisosta viime vuosikymmeniltä. 

Kuva: “Meno päällä”, Eino Nieminen, 1970-1979, Siiri-kuvapalvelu.

Tämän vuoden Nuorisotutkimuspäivät järjestetään teemalla 2020-luvun uusi nuoriso. Yhteiskunta, media ja viihdeteollisuus sekä nuorisoliikkeet ja julkinen keskustelu ovat aika ajoin nimenneet kulloisenkin nuorison uudeksi. Lähes 40 vuotta sitten saksalainen kasvatustieteilijä ja kulttuurintutkija Thomas Ziehe kirjoitti tekstin uudesta nuorisosta. Se julkaistiin pohjoismaissa kirjana, joka on inspiroinut monia suomalaisia ja pohjoismaisia nuorisotutkijoita pohtimaan nuorten asemaa vanhempien auktoriteetin murenemisen ja markkina- ja instituutiovetoisen sosialisaation ristipaineissa. Vuoden 2020 Nuorisotutkimuspäivillä pohdimme, mitkä ovat 2020-luvulla nuoria määrittävät yhteiskunnalliset kysymykset.  Millaisia tulevaisuushorisontteja meneillään olevista globaaleista uhkakuvista ja epävarmuudesta (mm. Covid19) avautuu nuorille? Millaista sukupolvien välistä vuorovaikutusta tämän ajan ilmiöt synnyttävät? Entä löytyykö menneestä ajasta kaikupohjaa tämän päivän nuorten elämää määrittävien kysymysten ymmärtämiseen?  Päivien yhteydessä juhlitaan myös nuorisotyön koulutuksen 75-vuotista historiaa Tampereen yliopistossa ja keskustellaan siitä, miten nuorisotyö on eri aikoina jäsentänyt nuoria, nuoruutta ja aikaa.

Nuorisotutkimuspäivien pääpuhujia ovat professori Andreas Thimmel  (Technology & Art Sciences, TH Köln) ja professori Henrietta O’Connor  (University of Leicester).

Ilmoittaudu mukaan Nuorisotutkimuspäiville.

XIX Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Nuorisotutkimusseuran ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan sekä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlan yhteistyönä.

****

XIX Annual Conference of Youth Studies

The New Youth of the 2020s

5–6th November 2020, virtual conference (on zoom), Finland

The theme of the XIX Finnish Youth Research Conference is The New Youth of the 2020s. Society, media, popular culture, youth movements and public discussions eagerly label the youth of their time as ‘the new youth’. Almost 40 years ago a German educational scientist and cultural researcher Thomas Ziehe wrote a text on new youth which was later published as a book in the Nordic countries. The book has inspired Finnish and Nordic youth researchers to reflect young people’s position in the middle of allegedly collapsing authority of parents and contradictory demands from market forces and institutions. In the 2020 Youth Research Conference we explore the key societal questions defining youth at our time. What kind of future horizons contemporary global threats (e.g. Covid19) provides young people with? What forms of intergenerational interaction current phenomena support and create? What kind of a soundboard can past times offer to understand youth of today? In the conference we also celebrate the 75. anniversary of the academic youth work education at Tampere university and discuss the role of youth work in formulating the question of youth and time.

The invited keynote speakers of the conference are  Prof. Dr. Andreas Thimmel  (Technology & Art Sciences, TH Köln) and Professor Henrietta O’Connor  (University of Leicester). 

Registration is open.

XIX Finnish Youth Research Conference is organised in collaboration between The Finnish Youth Research Society, youth work and youth research at the Faculty of Social Sciences and PERLA - Tampere Centre for Childhood, Youth and Family Research.