Työryhmät

Torstaina 7.11. klo 14.15-16.45

Biokapitalismin ja prekarisaation puristuksissa? Nuoret muuttuvilla työmarkkinoilla

Tila: A248
Puheenjohtajat: Lotta Haikkola (The Finnish Youth Research Network), Jaana Poikolainen & Vappu Myllärinen (Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)

 • Mirja Määttä (Keski-Suomen ELY-keskus) & Frida Westerback (Helsingin yliopisto): Nuorten työelämäkokemukset ja seurantahaastattelun metodologiset ratkaisut
 • Vappu Myllärinen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Juvenia): AKTIVOINNIN HARHA – työtön nuori objektina
 • Antti Maunu (Tmi Antti Maunu): Työntekijä- tai työmarkkinakansalaisuutta on kritisoitu nuorisotutkimuksessa hyvästä syystä
 • Jaana Poikolainen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Nuorten prekaarien paineistetut valinnat
 • Leena Toivanen (Centria-ammattikorkeakoulu): Ammatti-identiteetin muodostaminen IT-alalla

Institutionaalinen ohjaus nuorten kansalaisuuden neuvottelujen tilana

Tila: A247
Puheenjohtajat: Sanna Toiviainen & Terhi Halonen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)

 • Jaana Lähteenmaa (Tampereen yliopisto): Aktivointipoliittiset työharjoittelut nuorten toimijuuden tukena tai tuhoajana
 • Jenni Lahtinen (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura): Nuorten ystävyydet ja yhteisöt - tapaustutkimus ammatillisen koulutuksen murroksesta
 • Leea Lakka (Helsingin yliopisto) & Penni Pietilä (Helsingin yliopisto): ”Siis mähän oisin kova lukee” Koulupolulla haasteita kohdanneiden nuorten käsityksiä luku- ja kirjoitustaidoista ja sen vaikutuksista
 • Auli Sesay & Seija Koskela (JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu): Miten eettisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuvat Ohjaamon työntekijän arjessa?
 • Teemu Vauhkonen (Nuorisotutkimusseura): NEET-nuorille suunnattujen palveluiden vaikuttavuus

Nuorten kuulemisen uudet menetelmät (1/2)

Tila: A245
Puheenjohtaja: Merja Kylmäkoski (Humanistinen ammattikorkeakoulu)

 • Susan Eriksson (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) & Eero Saukkonen (Helsingin yliopisto): Vaikeasti kehitysvammaisten nuorten osallisuus liikunnallisissa harrastuksissa
 • Minna Saarinen (Helsingin yliopisto): "Jos hän olisi ollut kuten me muut" -miten nuoret kuvailevat muista erottuvaa koulukaveriaan
 • Satu Olkkonen (Taideyliopisto, CfAR): Taiteen tieto ja maailmassa olemisen aktivismi

Kulttuurinen toimijuus osana nuorten hyvinvointia (1/2)

Tila A241
Puheenjohtaja: Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto)

 • Laura Hokkanen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) & Sari Murtonen (Mikkelin seutukirjasto): Lukemattomat nuoret kirjastossa
 • Virpi Ruuska (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Mitä saisi olla – kulttuuria Miesten vuorolla
 • Sofia Laine & Maaria Hartman (Nuorisotutkimusverkosto): "Mulla oli sellainen vähä haikee fiilis mut kuitenki hyvä fiilis". Nuorten taidekokemukset Taidetestaajat-hankkeessa

Itsenäistymisen tiellä / On their way to independence (1/2)

Tila: A246
Puheenjohtajat: Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto), Meri Kulmala & Jenni Mölkänen (Helsingin yliopisto)

 • Pekka Kuusela & Mikko Saastamoinen (Itä-Suomen yliopisto): Nuorten aikuisten elämänkulku ja identiteetin rakentuminen myöhäismodernissa hyvinvointivaltiossa
 • Miia Lähde (Tampereen yliopisto) & Jenni Mölkänen (Helsingin yliopisto): Haaste vai mahdollisuus? Itsenäistymisen moninaiset merkitykset nuorten aikuisten elämänkulussa
 • Ria-Maria Adams (Arktinen keskus/Lapin Yliopisto): Youth Well-being in Northern Finnish Pre-Industrial Towns: Opportunities and Threats
 • Jenni Kallio & Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto): Nuoret aikuiset kansalaistoimijoina - miten kokemukset mahdollisuuksista vaikuttaa rakentuvat itsenäistymisen kysymyksiin tukea hakeneiden elämänkulussa?

Theoretical, empirical and methodological approaches on political and societal activism of young people (1/2)

Tila: A240
Puheenjohtaja: Kari Saari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)

 • Airi-Alina Allaste (Tallinn University): Digital citizenship: social media affordances and forms of participation
 • Leena Haanpää (Nuorisotutkimusverkosto): Youth recreational leisure in Finland. Discussions in social media forums on “Hobby guarantee”
 • Sirkka Komulainen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Young people, cosmopolitanism, solidarity
 • Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusverkosto): Education in a burning house


Perjantaina klo 9-11

Nuoret, kulutus ja talous

Tila: A248
Puheenjohtajat: Eliisa Kylkilahti, Mette Ranta & Minna Autio (Helsingin yliopisto)

 • Niko Eskelinen (Turun yliopisto / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) & Johanna Kallio (Turun yliopisto) & Timo M. Kauppinen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos): Itsenäistymisen tiellä Sosioekonominen huono-osaisuus, varhaisaikuisuuden siirtymät ja toisen asteen tutkinnon suorittaminen Suomessa
 • Joonas Hirvonen (Jyväskylän yliopisto): Nuoret, kulutus ja talous ASP-tili itsehillintämekanismina
 • Minna Autio (Helsingin yliopisto) & Marilla Kortesalmi (Laurea ammattikorkeakoulu): Taloustiedosta taloustaitoon – kuluttajakasvatus taloudellisen kyvykkyyden mahdollistajana
 • Eliisa Kylkilahti (Helsingin yliopisto): Nuoret, kulutus ja talous Nuoret tubettajat luomassa kulutuksen ihanteita – kestävyysmuutos ja kaupallinen enkulturaatio

Success stories and failures in increasement of youth’s political participation and engagement

Tila: A247
Jarmo Rinne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)

 • Jarmo Rinne & Tiina Rättilä (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Digging bit deeper. Looking at participation and engagement through theoretical lenses.
 • Niina Meriläinen (Tampereen yliopisto): Power-relations among youths in societal change processes – the case of Tredu
 • Juho Hänninen & Mikko Salasuo (Nuorisotutkimusverkosto): Rejecting Sex Pistols: 1970s punk subculture as dissident life politics in Finland
 • Anna Suni & Reetta Mietola (Helsingin yliopisto): Marginalised young people negotiating identity categories in ‘empowering’ contexts

Nuorten kuulemisen uudet menetelmät (2/2)

Tila: A245
Puheenjohtaja: Merja Kylmäkoski (Humanistinen ammattikorkeakoulu)

 • Taru Lilja (Häme University of Applied Sciences, HAMK): Monikulttuuristen nuorten osallisuus Ohjaamoissa
 • Reetta Mietola & Pekka Koskinen & Jenni Helakorpi (Helsingin yliopisto): “Täällä on ollut niin turvallista puhua”. Marginalisoidut nuoret ja syrjintää koskevien kokemusten jakamisen politiikka
 • Anu Gretschel (Nuorisotutkimusverkosto): Avoin nuorisotyön arvioinnin kohteena: kokemuksia palvelun käyttöasteen määrittämisestä Lounais-Suomessa

Itsenäistymisen tiellä / On their way to independence (2/2)

Tila: A246
Puheenjohtajat: Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto), Meri Kulmala & Jenni Mölkänen (Helsingin yliopisto)

 • Hanna Nuutinen & Heli Pesonen (Itä-Suomen yliopisto): Lukiolaiset vaatimusten ristitulessa
 • Sinikka Aapola-Kari (Nuorisotutkimusverkosto) & Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto): Koulutusunelmat ja todellisuus - Nuorten näkemyksiä opiskelusta toisella asteella
 • Meri Kulmala & Anna Fomina (Helsingin yliopisto): Sijaishuollosta itsenäistyvien luoteisvenäläisten nuorten subjektivinen toimijuus ja koulutusvalinnat
 • Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela & Sanna-Mari Pöyry & Katri Schadewitz (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Juvenia / Yhessä!-hanke): Onko itsenäinen elämä sitten kiinni siitä, miten työelämässä menestyy – sitten joskus?

Nuorten perhe- ja läheissuhteet sekä seksuaalisuus (1/2)

Tila: A241
Tiina Valkendorff (Humak ja Helsingin yliopisto) & Ella Sihvonen (Helsingin yliopisto, Kelan tutkimus)

 • Tiina Valkendorff (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Yksin saapuneet turvapaikanhakijat, perheet ja kummiperheet
 • Hannariikka Linnavuori (Luumäen kunta): Lasten ja nuorten aikuisten kokemuksia vuoroasumisesta -tarkastelussa koti, perhe ja läheiset ihmissuhteet
 • Hippu Helminen (Helsingin yliopisto, opiskelija): Muunsukupuolisten oikeuksien puolesta. 2000-luvun kansalaisosallistumisen yhteiskunnallisesta agendasta ja poliittisesta vaikuttavuudesta.
 • Päivi Berg (Jyväskylän yliopisto) & Marja Kokkonen (Jyväskylän yliopisto): ”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin perehdytetty asiaan”: Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten näkemyksiä koululiikunnasta ja liikuntaharrastuksista

Alueellisuus ja asuinpaikka nuorten elämää muovaavina olosuhteina (1/2)

Tila: A235
Sari Tuuva-Hongisto (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) & Päivi Armila (Itä-Suomen yliopisto)

 • Anni Rannikko (Itä-Suomen yliopisto): Queer-arki pikkukaupungissa
 • Heikki Kantonen & Sari Miettinen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Autolla ajellen syrjäseutunuorten elämänpiiriin
 • Päivi Armila (Itä-Suomen yliopisto): “Et sit yhenkään miehen takia jää tänne”: Romanttiset suhteet syrjäseudulla kasvaneiden tyttöjen elämässä

Uraohjauksella nuoresta kelpo koulutus- ja työmarkkinakansalainen? (1/2)

Tila: A240
Anne-Mari Souto & Toni Kosonen (Itä-Suomen yliopisto)

 • Jenni Lahtinen (Nuorisotutkimusverkosto) & Jukka-Pekka Jänkälä & Tina Lauronen (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö): Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke: havaintoja alkukartoituksesta
 • Katariina Hakala (Tampereen ammattikorkeakoulu) & muut esittäjät Setlementti Tampereen NEO-OmaPolusta, Omillaan osuuskunnasta ja Kehitysvammaliitosta: ”Älä tyydy vähempään, minkä ansaitset!”. Oppimateriaalin tuotantoprosessi vammaisten oikeuksista työhön.
 • Mira Kalalahti & Janne Varjo (Helsingin yliopisto): Neuvoteltu koulutuspolku - Maahanmuuttotaustaisuuteen sidostuva ohjaustyö
 • Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto): Katkoksellista ohjausta - etnisyyden ja rasismin merkitysten ohittaminen opinto-ohjauksessa

Perjantaina 8.11. klo 12-13.30

Nuoret, kansalaisuus ja maanpuolustus

Tila: A247
Jarkko Kosonen (Maavoimen esikunta, koulutus ja simulaattorit -tutkimusala)

 • Jarkko Kosonen (Maavoimien esikunta): Kansalaiset sotilaina ja maanpuolustajina - maanpuolustustahdon mittaamisesta maanpuolustussuhteen ymmärtämiseen
 • Pasi Jalkanen (Puolustusvoimat): Nuorten suhde maanpuolustukseen - maanpuolustustahdosta maanpuolustussuhteeseen
 • Mikko Reijonen (Siviiliipalveluskeskus): Jehovan todistajien maanpuolustussuhde

Kulttuurinen toimijuus osana nuorten hyvinvointia (2/2)

Tila A241
Puheenjohtaja: Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto)

 • Susan Eriksson (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Digitaalinen vapaa-aika ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen liikuntarajoitteisten nuorten elämässä
 • Kirsi Purhonen & Miikka-Petteri Lesonen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Pelilliset ja kuvalliset menetelmät nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisyssä
 • Susanna Jurvanen & Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto): Jamit, skillsit ja oma crew: Hiphop-kulttuurin käyttö nuorten kulttuurisen toimijuuden tuottamisessa Break the Fight! -työpajoissa

Theoretical, empirical and methodological approaches on political and societal activism of young people (2/2)

Tila: A245
Puheenjohtaja: Kari Saari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)

 • Pekka Koskinen & Reetta Mietola (Helsingin yliopisto): Nuoret aikuiset ja vammaispoliittisen aktivismin uudet muodot
 • Anu Gretschel & Sami Myllyniemi (Nuorisotutkimusverkosto): Nuorisobarometri ja sen erillisnäyte: ajankuvia nuorten suhteista kanssaihmisiin, yhteiskuntaan ja maailman menoon

Nuorten perhe- ja läheissuhteet sekä seksuaalisuus (2/2)

Tila: A232
Tiina Valkendorff (Humak ja Helsingin yliopisto) & Ella Sihvonen (Helsingin yliopisto, Kelan tutkimus)

 • Hanna Kiuru (Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto): Psykososiaalinen yksilöllisten elämänkulkujen kehyksenä – Psykiatrisen kehystarina
 • Ella Sihvonen & Miia Saarikallio-Torp & Hanna-Mari Heinonen & Karoliina Koskenvuo (Kelan tutkimusyksikkö): Mistä ovat nuoret äidit tehty?
 • Sinikka Aapola-Kari: ”Se yrittää vaan kasvattaa mua aikuisuuteen”. Perhesuhteet nuorten kuvaamina.

Alueellisuus ja asuinpaikka nuorten elämää muovaavina olosuhteina (2/2)

Tila: A235
Sari Tuuva-Hongisto (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) & Päivi Armila (Itä-Suomen yliopisto)

 • Sinikka Selin (Itä-Suomen yliopisto): Nuorten kaupunkikarjalaisia identiteettejä etsimässä
 • Sanna Aaltonen (Itä-Suomen yliopisto): Working life in the shadow of a closed down paper mill – Regional and intergenerational perspective to young adults’ employment
 • Piia-Elina Ikonen & Sari Tuuva-Hongisto (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia): Uramukautuvuus itäsuomalaisten nuorten työuraodotuksena ja huolena

Uraohjauksella nuoresta kelpo koulutus- ja työmarkkinakansalainen? (2/2)

Tila: A240
Anne-Mari Souto & Toni Kosonen (Itä-Suomen yliopisto)

 • Ulla Nuutinen & Sanna Heino & Marko Kallionpää (HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu): Ohjaamot aitiopaikalla nuorten uraohjauksessa
 • Anu Raudasoja & Sanna Heino & Soili Rinne (HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu): Siksak-elämän uraohjaus mosaiikkimaista osaamisidentiteettiä rakentamassa