Ohjelma

Torstai 7.11.

klo 11.00 Rekisteröinti alkaa

klo 12.00–12.15 Nuorisotutkimuspäivien avaus

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari (Nuorisotutkimusseura)
Vararehtori Kalevi Niemi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk)
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen (Etelä-Savon maakuntaliitto)

klo 12.15–13.45 Plenary I: Acts of citizenship

Ass. Prof. Shakuntala Banaji (London School of Economics)
Professori Kirsi Pauliina Kallio (Tampereen yliopisto)
Puhetta johtaa tutkimusjohtaja Jussi Ronkainen (Juvenia, Xamk)

klo 13.45–14.15 Kahvitauko ja posterinäyttely

klo 14.15–16.45 Työryhmät I

klo 19.00 Konferenssi-illallinen ja kaupungin vastaanotto (Mikkelin kaupunki ja & Etelä-Savon maakuntaliitto).
Illan aikana jaetaan Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailun palkinnot.

Perjantai 8.11.

klo 9.00–11.00 Työryhmät II

klo 11.00–12.00 Lounastauko

klo 12.00–13.30 Työryhmät III

klo 13.30–14.00 Kahvitauko ja posterinäyttely

klo 14.00–15.30 Plenary II: Responsible citizenship

Prof. Michele Micheletti (Uni. Stockholm)
Ass. Prof. Arto O. Salonen (Uni. Eastern Finland)
Puhetta johtaa projektipäällikkö Jarmo Rinne (Juvenia, Xamk)

 

Preliminary programme

Thursday 7th Nov. 

11.00 am registration opens

12.00–12.15 am Opening

Research Director Sinikka Aapola-Kari (Youth Research Society)
Vice Rector Kalevi Niemi (South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Xamk)
County Governor Pentti Mäkinen (The Regional Council of South Savo)

12.15–1.45 pm Plenary I: ”Acts of citizenship”

Ass. Prof. Shakuntala Banaji (London School of Economics)
Prof. Kirsi Pauliina Kallio (University of Tampere)
Chair Jussi Ronkainen (Juvenia, Xamk)

1.45–2.15 pm Coffee, Posters

2.15–4.45 pm Working Groups I

7.00 pm Conference Dinner, City of Mikkeli & Regional Council of South Savo reception. 
Youth Studies Thesis Award during the dinner.

Friday 8th Nov.

9.00–11.00 am Working groups II

11.00–12.00 am Lunch

12.00–1.30 pm Working groups III

1.30–2.00 pm Coffee & Posters

2.00–3.30 pm Plenary II: Responsible citizenship

Prof. Michele Micheletti (Uni. Stockholm)
Ass. Prof. Arto O. Salonen (Uni. Eastern Finland)
Chair, Dr. Jarmo Rinne (Juvenia, Xamk)