Näkyvää näkymättömyyttä -näyttely

Näkyvää näkymättömyyttä – nuorten hybriditodellisuudet Helsingissä ja Pietarissa -näyttely on esillä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ravintola DeXissä 4.-8.11. Kokonaisuus on osa Diginuoruus mediakaupungissa -tutkimushanketta (2016–18), joka on tuottanut poikkitieteellistä tietoa helsinkiläisten ja pietarilaisten nuorten digitaalisen kulttuurin kamppailuista, kontrollista ja kuulumisesta kaupunkitilaan. Tutkija Arseniy Svynarenko esittelee näyttelyä Nuorisotutkimuspäivien aikana.

Näkyvää näkymättömyyttä kutsuu kävijät sukeltamaan piilossa oleviin nuorisokulttuurien ilmentymiin Pietarissa ja Helsingissä ja kysyy, kenellä on oikeus kaupunkitilaan. Näyttely esittää myös kysymyksen siitä, millä ehdoin tutkimuksen ja taiteen on mahdollista tavoittaa alakulttuurisia merkityksiä. Erilaiset kulttuurit tulevat näyttelyssä näkyviksi kuvan, äänen, videon ja havaintojen avulla.

Nuoriso- ja alakulttuurit muodostavat näkymättömiä ja suurelle yleisölle tuntemattomia ulottuvuuksia kaupunkeihin. Ne tulevat näkyviksi usein vain heille, joilla on tietoa käytännöistä, tyyleistä ja yhteisöistä, ja jotka ymmärtävät ilmiöiden kieltä. Näyttely kuvaa neljää alakulttuurista ilmentymää, joita on tarkasteltu kaupunkietnografisen tutkimuksen ja valokuvaajan katseen kautta. Tutkimuskohteina ovat urbaani sirkus ja kohtaaminen kaupunkitilassa, Pokémon Go -pelaajien avoimet yhteisöt, tarrataiteilijoiden kaupunkikuvan uudelleenmäärittely ja graffitialakulttuurin sukupuolittuneisuus.

Näkyvää näkymättömyyttä -näyttelyn ovat tuottaneet yhteistyössä Nuorisotutkimusverkosto, National Research University – Higher School of Economics, Pietari, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Näyttelyn työryhmä

Tutkijat: Malin Fransberg, Margarita Kuleva, Yana Krupets, Heta Mulari, Arseniy Svynarenko, Anastasia Sablina, Nadezhda Vasileva

Valokuvaaja: Patrik Rastenberger

Graafinen suunnittelija: Jaakko Pietiläinen

https://www.metroproject.net/